GOLD FFX

Wordt er in uw organisatie gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u te maken hebben met strenge eisen van onder andere de inspectie SZW, nooddiensten en diverse certificeringen.

Hieruit voortkomende uitdagingen zoals het up-to-date houden van veiligheidsinformatiebladen, het aanmaken van werkplekinstructiekaarten, het uitvoeren van risico- en bloostellingsbeoordelingen of de registratie van (CMR) stoffen kunnen complex, tijdrovend en foutgevoelig zijn. De risico’s van het niet goed in orde hebben van deze processen beperken zich niet alleen tot gevaarlijke situaties voor de medewerkers, maar kunnen ook een forse boete van de inspectie SZW of imagoschade bij een calamiteit tot gevolg hebben.

De moderne cloud-applicatie Gold FFX is een complete gevaarlijke stoffen beheer oplossing waarin centraal staat dat de veiligheidsinformatie door koppeling aan een databank niet handmatig verzameld, ingevoerd en onderhouden hoeft te worden. Wij zorgen ervoor dat de veiligheidsinformatie van uw stoffen in de databank aanwezig zijn en up-to-date blijven. Bestaande uit verschillende modules heeft u vanuit één dashboard:

  • Up-to-date leveranciers veiligheidsinformatiebladen (Backpack)
  • Door specialisten gevalideerde veiligheidsinformatiebladen voor aanvullende veiligheidsinformatie
  • Eén pagina werkplekinstructiekaarten en gevaaretiketten, in meerdere talen
  • Erkende risico en bloostelling beoordeling tools
  • Noodgevalinformatie (EHBO, brandbestrijding, morsen, advies aan arts)
  • Een inventaris met opslaglocaties, werkplekken en opslaghoeveelheden
  • Uitgebreide registratie, rapportage en filter mogelijkheden
  • Een berekeningstool voor de gevaareigenschappen van mengsels en verdunningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geoffrey de Vlaam.