Maatregelen en bereikbaarheid ITIS wegens coronavirus

Bereikbaarheid en maatregelen vanuit ITIS wegens coronavirus

Beste relatie,

Afgelopen dagen zijn er door de overheid verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor ITIS hebben deze maatregelen consequenties en tot maatregelen geleid, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening naar u als relatie zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

In deze mail willen we kort ingaan op de maatregelen die wij hebben genomen en de gevolgen voor onze dienstverlening.

Bereikbaarheid

Wij blijven bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers en emailadressen zoals u dat van ons gewend bent.

Continuïteit

Om te waarborgen dat we u kunnen blijven ondersteunen hebben we ons interne team in meerdere groepen gesplitst welke roulerend op kantoor aanwezig zijn, dit natuurlijk voor zover noodzakelijk. Deze groepen communiceren onderling via mail, telefoon en video conferencing zoals Microsoft Teams en 3CX, maar hebben geen fysiek contact met elkaar. De op die dag niet aanwezige collega’s werken vanuit huis.

Er is een afspraak gepland

In het geval dat er een afspraak bij u op locatie staat gepland, zullen wij vooraf met u afstemmen wat te doen. In voorkomende gevallen kunnen en zullen we gebruik maken van video conferencing of telefonie in plaats van een afspraak op locatie.

Thuiswerken

Vanzelfsprekend willen velen van u en uw collega’s de komende periode op grotere schaal thuiswerken. Uw ICT-omgeving moet hiervoor wel juist zijn ingericht. Vaak kunnen wij aanpassingen doorvoeren voor onze beheerklanten waardoor u gemakkelijk vanuit huis kunt werken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de servicedesk, servicedesk@itis.nl of uw accountmanager.

Gedetacheerde medewerkers

Wij hebben onze gedetacheerde medewerkers laten weten dat ze de richtlijnen bij u als klant dienen te volgen en bij eventuele onduidelijkheid contact moeten opnemen met onze HR afdeling voor overleg.

Natuurlijk willen ervoor zorgen dat ook bij u de continuïteit is gewaarborgd in deze lastige periode. Graag helpen wij u waar we kunnen, schroom niet om contact met ons op te nemen via de servicedesk of uw accountmanager.