Zorgplicht werkgever gaat verder dan bijhouden Safety Data Sheets

Bijhouden Safety Data Sheets, zorgplicht werkgever gaat verder dan dat!

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Is er een kans dat medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Dan moet de werkgever zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze wet gaat verder dan alleen het bijhouden van de Safety Data Sheets. Waar u dan allemaal aan moet denken op het lab? Dat en meer kunt u lezen in deze nieuwe blog van ITIS.

UITVOEREN RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

Elke werkgever is wettelijk verplicht om RI&E te maken voor de gevaarlijke stoffen. In de RI&E zijn de risico’s opgenomen en de getroffen maatregelen om ongelukken te voorkomen. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat de RI&E in veel gevallen niet op orde is. Slechts een derde van alle bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E dit jaar niet op orde? Dan volgt direct een boete zoals eind 2019 aangekondigd in het Jaarplan 2020 van Inspectie SZW.

Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen

Voordat u maatregelen kunt treffen is het belangrijk om te weten welke stoffen er aanwezig zijn binnen het bedrijf. Naast aanwezig stoffen is het ook goed om in beeld te brengen welke stoffen er kunnen ontstaan op de werkvloer. Wanneer heeft u bovenstaande voor het laatst een inventarisatie uitgevoerd? Het is wettelijk verplicht om het register van de gevaarlijke stoffen en de bijbehorende Safety Data Sheets (SDS) up-to-date te houden.

Safety Data sheet (SDS)

Het is wettelijk verplicht van elke stof Safety Data Sheets (SDS) in bezit te hebben. Deze moet door de leverancier geleverd worden aan elke gebruiker die beroepsmatige handelingen met een stof verricht. Wat veel bedrijven niet weten is dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Daarom is het goed om de inkomende SDS zelf te controleren op juistheid. In welke taal het SDS aanwezig moet zijn? In Nederland moet het SDS beschikbaar zijn in het Nederlands. Hoe het dan zit met andere talen? Deze zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur. Benieuwd hoe uw organisatie grip kan krijgen op inkomende SDS-en? Hierover is meer te lezen in het artikel: Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het SDS? Gebruik dan de gratis VIB-check tool welke gratis beschikbaar is gesteld door de overheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op het SDS kunt u meer informatie vinden over geschikte PBM’s om de blootselling tot het minimale te beperken. Soms is het dragen van een labjas en handschoenen voldoende. In een aantal andere gevallen mag men alleen met een stof werken wanneer de handeling wordt uitgevoerd in een zuurkast. Vaak wordt voor deze informatie niet het SDS gebruikt maar een werkplekinstructiekaart(WIK). De WIK is een samenvatting van het SDS met daarop de belangrijkste informatie over de gevaren en risico’s die werken met een stof met zich mee kan brengen. Daarnaast bevat een WIK de belangrijkste (ARBO) pictogrammen en informatie over hoe men moet handelen in geval van nood. Welke gegevens u plaatst op een WIK? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

SZW-lijst

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen met een CMR-classificatie? Dan heeft u een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Deze gegevens moeten bewaard worden tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Waarom? Omdat beroepsziekten door blootstelling aan CMR stoffen pas vele jaren later tot uiting komen. Daarnaast geldt er ook een vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen. Is er een (gezonder) alternatief beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze te gebruiken en de oude CMR stof te vervangen.

De SZW-lijst wordt tweemaal per jaar gepubliceerd. Meestal gebeurd dit begin januari en juli van elk jaar. De meest recente versie van de SZW-lijst kunt u vinden op deze pagina. Meer weten over de verplichte CMR registratie? Dan verwijs ik u graag door naar het artikel over de verplichte CMR registratie.

ZZS-lijst

Wat veel bedrijven niet weten is dat de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen begin 2021 gereed moet zijn. De overheid zalin de komende jaren strenger gaan controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Elk bedrijf is straks verplicht om actief te zoeken naar alternatieve stoffen. Is er geen alternatief beschikbaar? Dan moet een bedrijf er alles aan doen om de uitstoot tot het minimale te beperken. Lees in het artikel- ZZS-lijst inventarisatie moet eind 2020 gereed zijn– meer over het gebruik van stoffen die vermeldt staan op de ZZS-lijst.

Hulp nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van uw stoffenbeleid? Bijvoorbeeld het actuliseren van de Safety Data Sheets? Neem dan contact met ons op via het HSE contactformulier van ITIS. Vanzelfsprekend kunt u er op vertrouwen dat wij ons houden aan de geheimhoudingsplicht en de door u verstrekte informatie niet met derden delen.

Benieuwd naar de software-oplossingen van ITIS? Neem dan eens een kijkje op de pagina HSE Solutions van ITIS. De applicatie SOFOS360 wordt sinds 1992 voornamelijk gebruikt door ziekenhuizen en (onderzoeks)laboratoria. Naast onze eigen applicatie zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch. Deze applicatie wordt wereldwijd gebruikt door ruim 5000 bedrijven.