SZW lijst per 1 juli 2020 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden? Daarom is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CMR stoffen een registratie bij te houden. Daarom is het aan te raden om tweemaal per jaar de nieuwe SZW lijst te raadplegen om in beeld te krijgen welke stoffen binnen uw bedrijf een CMR classificatie hebben.

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2020

Op woensdag 1 juli 2020 heeft de Staatscourant de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Zijn er wijzigingen in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratieplicht. Vergeet daarnaast ook niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 1 juli 2020.

CMR registratieplicht

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen op de SZW lijst? Dan is het goed om te weten dat elk bedrijf verplicht is om op persoonsniveau een registratie bij te houden wanneer men gebruik maakt van CMR stoffen. Dit is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbo wet. Heeft u deze registratieplicht niet op orde? Dan wordt dat gezien als een schending van de zorgplicht voor de werknemer. Benieuwd hoelang u deze gegevens dient te bewaren? Dan wil ik u graag verwijzen naar het artikel; De wettelijke verplichte CMR registratie op persoonsniveau voor meer informatie.

Hulp nodig met uw stoffenbeleid?

Heeft u hulp nodig om grip te krijgen op uw stoffenbeleid? Of heeft u een andere vraag? Dan is het goed om te weten dat wij u graag van dienst zijn. Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd (en marktleider) in het leveren van software om uw chemicaliënbeheer op orde te krijgen. Meer dan 200 klanten, waaronder bijna alle ziekenhuizen (o.a. Erasmus MC en AMC), TNO, Universiteit Utrecht, RIVM, Heineken, FrieslandCampina en Coca-Cola gingen u voor!

Het is geen schande wanneer u niet helemaal op de hoogte bent. Met alle wet- en regelgeving – welke ook steeds wijzigt- zien bedrijven door de bomen het bos niet meer! Meer weten? Dan kunt u zich inschrijven voor de HSE nieuwsbrief (onderaan de pagina) of neem contact met ons op via info@itis.nl. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend de LinkedIn bedrijfspagina van ITIS volgen om up-to-date te blijven van nieuwsupdates over o.a. het gevaarlijke stoffenbeleid.

Gerelateerde artikelen

HSE Solutions van ITIS

Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch en hebben wij een partnerschap met BIGvzw. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om het stoffenbeleid binnen uw bedrijf, organisatie of instelling vorm te geven? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina op de website van ITIS.

Deel dit bericht op Social Media:

Wat is REACH? En kan ik blind vertrouwen op het VIB?

Wilt u als leverancier chemische producten leveren binnen Europa? Dan moet u voldoen aan de ECHA (REACH) richtlijnen. Het verplichte veiligheidsinformatieblad(VIB) moet dan ook gebaseerd zijn op informatie welke binnen REACH beschikbaar is. Is het allemaal zo simpel? Nee, want als leverancier krijgt u ook te maken met de afwijkende Nederlandse wet- en regelgeving. Naast extra uitdagingen zorgt het ook voor frictie tussen leveranciers en gebruikers van chemische producten / stoffen. Voldoet het VIB aan de REACH richtlijnen? Dan nog kunt u niet vertrouwen op de inhoud. Waarom niet? Dat en meer leest u in deze blog.

Wat is REACH?

Wat betekent REACH eigenlijk? De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening over de productie en handel in chemische stoffen en geldt voor alle landen van de Europese Unie. In deze verordening staat beschreven waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers zijn groepen die zich moeten houden aan de verordening.

Meer weten over REACH? Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

Afwijkende wet- en regelgeving

Ondanks de Europese verordening REACH krijgen leveranciers en gebruikers regelmatig te maken met afwijkende wet- en regelgeving. Volgens REACH kan een product niet als niet-CMR worden beoordeeld, maar wordt dezelfde stof in Nederland wel geclassificeerd als CMR. Dat kan frictie veroorzaken tussen de leverancier en eindgebruiker. Wettelijk gezien heeft de leverancier in deze situatie gelijk. Deze hoeft namelijk enkel rekening te houden met REACH en niet met de lokale wet- en regelgeving. Voor de gebruiker zelf heeft deze situatie wel gevolgen. De informatie in het VIB is niet volledig en daarom kan men niet blind vertrouwen op de inhoud van het VIB. De gebruiker wordt namelijk opgezadeld met extra administratief werk om aan de (lokale) wet- en regelgeving te voldoen.

Welke registratieverplichtingen heb ik dan?

Wellicht vraagt u zich af met welke registratieverplichtingen u te maken krijgt bij het gebruik van CMR-stoffen. Denk bijvoorbeeld aan de CMR registratieplicht en overige verplichtingen conform artikel 4.2 van het arbo-besluit. Ook overige zaken als voldoen aan de PGS-15 richtlijn mag niet vergeten worden.

Help jouw leverancier op weg!

Leveranciers en producenten zijn vaak niet bekend met de afwijkende wet- en regelgeving. Zij hebben geen weet van de problemen waar eindgebruikers mee te maken krijgen wanneer een stof in Nederland wel geclassificeerd is als CMR. Een dergelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de stof ethanol. Volgens REACH geen CMR stof, maar wel vermeldt op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Een goed gesprek tussen gebruiker en leverancier werkt meestal verhelderend en helpt uw leverancier om bij toekomstige leveringen wel de juiste informatie toe te sturen.

Tip van Niels Heins (Gecertificeerd Chemisch Veiligheids Expert)

Wordt er een nieuw product aangeboden of ingekocht? Laat dan vooraf altijd een chemische beoordeling uitvoeren. Wie dat voor u zou kunnen doen? Denk dan bijvoorbeeld aan een gecertificeerd chemisch veiligheidsexpert (www.ccse.nl) of een arbeidshygiënist.

Hulp nodig?

Meer weten over de afwijkende wet- en regelgeving in Nederland ten opzichte van REACH? Of hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Deel dit bericht op Social Media:

Waarom een werkplekinstructiekaart (WIK) nut heeft

Wist u dat ruim 1 op de 6 Nederlanders dagelijks te maken hebben met gevaarlijke stoffen op het werk? Dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen? En dat er jaarlijks 3.000 mensen sterven door stoffenblootstelling? Daarom is het van belang dat de medewerkers vooraf worden ingelicht over de risico’s die werken met een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Dat bent u overigens ook wettelijk verplicht volgens Artikel4.10d van het Arbobesluit. Maar hoe kunt u de medewerkers het beste informeren? Is het verstandig om hiervoor het veiligheidsinformatieblad (VIB) te gebruiken? Of is een werkplekinstructiekaart (WIK) beter? Dat en meer kunt u lezen in dit artikel van ITIS.

In de Nederlandse taal

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om het VIB beschikbaar te stellen in de taal van de lidstaat. In Nederland dus in het Nederlands. Dat is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle andere talen zijn niet verplicht. Maar deze kunnen wel bijdragen aa n een verbeterde veiligheidscultuur. Aangezien het VIB in het Nederlands beschikbaar moet zijn is de vraag of dit ook geldt voor de WIK heel logisch. Het antwoord hierop is nee. Waarom? Omdat een WIK niet verplicht is.

Waarom bedrijven kiezen voor het maken van een WIK

Het VIB kennen we allemaal. De informatie is vaak erg uitgebreid en bevat daarnaast vaak veel wetenschappelijke tekst. Dit doet de leverancier overigens niet om het de gebruiker moeilijk te maken. Zij hebben de plicht om u zo goed mogelijk te informeren over de stof en het gebruik ervan. Helaas zorgt dit er wel vaak voor dat het VIB moeilijk leesbaar is.

In geval van nood is elke minuut van belang. Voorkom dat men eerst het hele VIB moet doorbladeren om te achterhalen zij moeten doen bij huidcontact. In geval van nood moet in één oogopslag duidelijk hoe iemand het beste kan handelen en hoe juist niet. Maak daarom van het VIB een korte samenvatting op maximaal 1 pagina met daarop de belangrijkste gegevens.

Welke informatie zet ik op een WIK

Een goede WIK bevat informatie over de gevaren van een stof. Daarnaast ook de belangrijkste pictogrammen, aangevuld met korte teksten. Denk hierbij aan informatie over hoe iemand moet handelen in geval van nood. Maar ook aan het EBHO advies in geval van inslikken, huidcontact, oogcontact of inademen van een giftige stof. Natuurlijk wilt u ook de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Daarom is het ook goed om aan te geven welke beschermingsmaatregelen en middelen getroffen moeten worden. Vergeet tot slot ook niet te vermelden welke blusmiddelen wel en niet geschikt zijn bij brand. In een eerste reactie zal iemand direct gaan blussen met water. Maar in sommige gevallen kan water de brand die is ontstaan verergeren.

Meer weten over de gegevens die het vaakst voorkomen op een WIK? Lees dan eerder door ons gepubliceerde artikel; Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart.

Vergeet de WIK niet te controleren op updates

Misschien overbodig om aan te geven. Maar in de praktijk zien we vaak dat men veel moeite heeft om het VIB regelmatig te controleren op updates. Zoals eerder aangegeven is de WIK een vertaling van het VIB. Is er een update van het VIB? Dan is het verstandig om ook direct de WIK aan te passen.

Beschikbare software oplossingen in de markt

Er zijn in de markt verschillende software oplossingen beschikbaar om bijvoorbeeld automatisch een WIK te genereren. In sommige gevallen is de WIK een directe vertaling van het VIB. Bij andere oplossingen is de WIK gerelateerd aan een specifieke taak. Ook is het goed om te weten dat niet elke software oplossing het VIB automatisch controleert op updates.

Wenst u altijd een actueel VIB met bijbehorende WIK in uw bezit te hebben? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie over SOFOS360 of het internationale Chemwatch. Daarnaast bieden beide applicaties nog vele andere voordelen op het gebied van chemicaliënbeheer.

Deel dit bericht op Social Media:

Accountmangement bedankt collega’s op Nationale Collega Dag

Geen kort gesprek tijdens een kop koffie en geen overlegmomenten op de werkvloer. Natuurlijk zijn ook wij creatief en gebruiken we oplossingen als Microsoft Teams en 3CX vaker dan voorheen. Voor de meesten onder ons prima alternatieven om in contact te blijven. Echter is dit toch minder persoonlijk. In deze gekke tijd zien we elkaar als collega’s minder vaak dan normaal. Dus ook niet op Nationale Collega Dag. Daarom is het goed om te weten dat we jullie inzet enorm waarderen en het dagelijkse contact toch stiekem wel een beetje missen.

ITIS Products

Wat een ongelofelijk mooie periode hebben we achter de rug met elkaar. Een groot aantal klanten maken inmiddels gebruik van Chemwatch of SOFOS 360. Met onder andere topreferenties als Heineken, Rijkswaterstaat, TNO, het RIVM en een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Dankzij jullie inzet zijn we zover gekomen! Inmiddels durven wij vanuit commercie wel te zeggen dat we beschikken over de meest complete chemicaliënbeheeroplossingen van Nederland! Bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en de support richting onze klanten.

Managed Services

Vandaag is het Nationale Collega Dag en daarom willen wij jullie vanuit accountmanagement bedanken voor jullie eindeloze inzet! Afgelopen jaren heeft ITIS Managed Services een gezonde groei doorgemaakt over de gehele linie en dit hebben we dankzij jullie toch mooi weten te realiseren. Vanuit klanten horen we met grote regelmaat de terugkoppeling dat de mannen van de Skilled Servicedesk hen altijd goed te woord staan en ondersteunen. Op het moment dat dit niet direct op te lossen is, zijn we blij om te horen dat de 2e lijn collega’s binnen afzienbare tijd de klant proactief contacten om te ondersteunen. Daarom dachten wij; laten we op Nationale Collega Dag onze waardering tonen en hopelijk kunnen we snel weer een kop koffie met elkaar drinken (en Michel krijgt een knuffel 😝)!

Detachering

Ook onze toppers in de detachering vergeten wij op de Nationale Collegadag niet. Naast hun tomeloze inzet voor de verschillende opdrachtgevers doen zij er veel aan om hun kennis op peil te houden. Een extra cursus volgen buiten werktijd? De meesten vinden dat geen enkel probleem! Ook hun flexibiliteit naar de opdrachtgevers en ITIS toe wordt altijd erg gewaardeerd. Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en kijken graag samen vooruit naar de aankomende jaren.

Management team

Vanuit accountmanagement willen wij het gehele managementteam bedanken voor de fijne samenwerking. Bij ITIS telt de mening van elke medewerker. Hierdoor hebben wij nooit het gevoel een nummertje te zijn. Alleen honden hebben een baas roept Wim Edel (Algemeen directeur van ITIS) dan ook regelmatig op kantoor en daarbuiten.

Ook tijdens deze crisis toont het management een hoge mate van betrokkenheid richting de medewerkers. Zij houden ons goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen ITIS. Naast een heerlijke reep chocolade in deze moeilijke tijd mocht ook de bekende fruitmand niet ontbreken.

Nogmaals bedankt allemaal voor jullie inzet en het teamgevoel!

Deel dit bericht op Social Media:

De nieuwe ZZS lijst (per 25 maart 2020), bent u op de hoogte?

Op 25 maart jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen. De stoffen lood, koper en benzeen zijn voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen.

Beleid zeer zorgwekkende stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van deze stoffen? Dan moet de uitstoot van deze stoffen beperkt worden. Is dat niet mogelijk? Dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat de uitstoot wordt beperkt tot het minimum.

Nieuwe ZZS lijst

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minimaal twee keer per jaar te voorzien van een update. Het is belangrijk om direct het eigen register te controleren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. In totaal staan er op deze lijst in totaal 1634 zeer zorgwekkende stoffen vermeldt. Download hier de meest recente ZZS lijst, versie van 25 maart 2020.

Meer informatie over ZZS

Wilt u meer weten over het beleid op zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Hoe u deze stoffen binnen bedrijf kunt weren? Of hoe je de uitstoot van deze stoffen tot het minimale kunt beperken? Dan kan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over zeer zorgwekkende stoffen verhelderend zijn.

Oplossingen van ITIS

Altijd op de hoogte over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen binnen uw bedrijf, organisatie of instelling? Dan bent u bij ITIS aan het juiste adres. Al sinds 1992 zijn wij gespecialiseerd in het leveren van chemicaliënbeheeroplossingen. Niet alleen om invulling te geven aan de verplichte wet- en regelgeving. Maar ook om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Benieuwd naar onze chemicaliënbeheeroplossingen? Of benieuwd welke klanten wij al jarenlang mogen bedienen? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina van ITIS.

P.S. Wilt u de ZZS-lijst ontvangen als een Microsoft Excel-bestand? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:

Gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis

Veilig werken met stoffen op het lab? Dan is het belangrijk dat u kennis heeft over de gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis. De symbolen zijn er natuurlijk niet voor niets en kunnen in enkelvoud of in combinatie met elkaar voorkomen. Ze zijn er zodat gebruikers en vervoerders weten welke gevaren een stof met zich mee kan brengen. Meer weten over de betekenissen van symbolen en de bijbehorende wet- en regelgeving? Lees dan snel verder!

Gevaarlijke stoffen symbolen conform GHS

Per 1 juni 2015 zijn alle oude prictogrammen (oranje gekleurd) en de bijbehorende R+S-zinnen vervangen door het GHS-systeem. De afkorting GHS staat voor Globally Harmonised System. Het GHS-systeem heeft als doel om wereldwijd te komen tot één systeem voor de gevaarsindeling van gevaarlijke stoffen. Klik op de link GHS|Risico’s van stoffen op de website van de Rijksoverheid.

Etikettering conform CLP

De afkorting CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden en gebaseerd op het GHS-systeem van de Verenigde Naties. Met deze indeling wil de EU zowel werknemers als consumenten zo goed mogelijk informeren over de gevaren van chemische stoffen. De richtlijnen Gevaarlijke Stoffen en Richtlijn Gevaarlijke Preparaten zijn met de intreding van de CLP-verordening komen te vervallen. Meer informatie over de CLP-verordening? Neem dan een kijkje op de pagina van de Rijksoverheid.

Poster gevaarlijke stoffen symbolen en betekenis

Meer weten over de betekenis van de GHS-pictogrammen en welke pictogrammen u niet meer mag gebruiken? Of meer informatie over de minimale afmetingen van etiketten en pictogrammen? Dan kunt u op de pagina van chemischestoffengoedgeregeld.nl de poster downloaden welke u kunt gebruiken op het lab.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het maken van mengselberekening? Of bent u voornemens om de benodigde informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen via bijvoorbeeld een werkplekinstructiekaart? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het Internationale Chemwatch. Daarnaast zijn wij ook al jarenlang partner van het Brandweer informatie centrum voor gevaarlijke stoffen (BIGvzw). Meer weten over de oplossingen van ITIS en een overzicht van ons klantportfolio? De HSE Solutions pagina op de website van ITIS geeft u antwoord op deze vragen.

Deel dit bericht op Social Media:

CMR-stoffen: mengsels in lage concentraties CMR-stof ook behandelen als CMR?

Moeten wij mengsels met daarin lage concentraties van CMR-stoffen ook behandelen als CMR? In hoeverre is hier de aanvullende registratie- en vervangingsplicht van toepassing? Het is een vraag waar veel klanten geen direct antwoord op hebben. Ook op zoek naar het antwoord op deze vraag? Maak even 10 minuten van uw tijd vrij om deze blog te lezen.

Betekenis CMR-stoffen

CMR-stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (schadelijk voor erfelijk materiaal) of Reproductie Toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Maakt men binnen uw organisatie, bedrijf of instelling gebruik van CMR-stoffen? Dan heeft u aanvullende (registratie)verplichtingen. Hierbij denken we niet alleen aan de CMR registratieplicht op persoonsniveau, maar denk ook aan de vervangingsplicht.

Vervangingsplicht CM-stoffen

In Artikel 4.13 van het Arbobesluit staat dat elke werkgever actief moet onderzoeken of vervanging van de CM-stoffen mogelijk is. Welke vragen zou u zelf moeten kunnen beantwoorden? Waarom is het gebruik van CM-stoffen binnen mijn organisatie, bedrijf of instelling noodzakelijk? En welke inspanningen heb ik verricht in de zoektocht naar alternatieven? Meer weten over de vervangingsplicht CM-stoffen? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Vervangingsplicht CM-stoffen.

CMR-stoffen in lage concentraties

Hoe moet ik omgaan met mengsels welke een geringe concentratie van een CMR-stof bevatten? Gelden hiervoor ook een registratie- en vervangingsplicht? Voor CMR-stoffen zijn er in de CLP-verordening verschillende generieke concentratiegrenzen vastgelegd, namelijk;

  • Carcinogeen: Carc. Cat 1A/1B (H350) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Carc. Cat 2 (H351) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Mutageen: Muta. Cat 1A/1B (H340) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Muta. Cat 2 (H341) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Reprotoxisch: Repr. Cat 1A/1B (H360) heeft een concentratiegrens van 0,3% en Repr. Cat 2 (H361) heeft een concentratiegrens van 3%

Daarnaast kunnen er echter nog specifieke concentratiegrenzen bestaan (in Annex VI van CLP, of in het ECHA-registratiedossier) die afwijken van de generieke concentratiegrenzen:

Specifieke concentratiegrenzen

Het is lastig om een eenduidig antwoord te formuleren op de vraag in hoeverre een stof of mengsel -welke een lage concentratie van één of meerdere CMR stoffen bevat- behandeld moet worden als CMR. In de meeste gevallen dienen meerdere bronnen te worden geraadpleegd.

Help mij verder

Heeft u na het lezen van deze blog nog verdere vragen? Neem dan contact op met onze partner Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) voor een betrouwbaar en deskundig advies.

Deel dit bericht op Social Media:

Bijhouden Safety Data Sheets, zorgplicht werkgever gaat verder dan dat!

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Is er een kans dat medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Dan moet de werkgever zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze wet gaat verder dan alleen het bijhouden van de Safety Data Sheets. Waar u dan allemaal aan moet denken op het lab? Dat en meer kunt u lezen in deze nieuwe blog van ITIS.

UITVOEREN RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

Elke werkgever is wettelijk verplicht om RI&E te maken voor de gevaarlijke stoffen. In de RI&E zijn de risico’s opgenomen en de getroffen maatregelen om ongelukken te voorkomen. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat de RI&E in veel gevallen niet op orde is. Slechts een derde van alle bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E dit jaar niet op orde? Dan volgt direct een boete zoals eind 2019 aangekondigd in het Jaarplan 2020 van Inspectie SZW.

Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen

Voordat u maatregelen kunt treffen is het belangrijk om te weten welke stoffen er aanwezig zijn binnen het bedrijf. Naast aanwezig stoffen is het ook goed om in beeld te brengen welke stoffen er kunnen ontstaan op de werkvloer. Wanneer heeft u bovenstaande voor het laatst een inventarisatie uitgevoerd? Het is wettelijk verplicht om het register van de gevaarlijke stoffen en de bijbehorende Safety Data Sheets (SDS) up-to-date te houden.

Safety Data sheet (SDS)

Het is wettelijk verplicht van elke stof Safety Data Sheets (SDS) in bezit te hebben. Deze moet door de leverancier geleverd worden aan elke gebruiker die beroepsmatige handelingen met een stof verricht. Wat veel bedrijven niet weten is dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Daarom is het goed om de inkomende SDS zelf te controleren op juistheid. In welke taal het SDS aanwezig moet zijn? In Nederland moet het SDS beschikbaar zijn in het Nederlands. Hoe het dan zit met andere talen? Deze zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur. Benieuwd hoe uw organisatie grip kan krijgen op inkomende SDS-en? Hierover is meer te lezen in het artikel: Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het SDS? Gebruik dan de gratis VIB-check tool welke gratis beschikbaar is gesteld door de overheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op het SDS kunt u meer informatie vinden over geschikte PBM’s om de blootselling tot het minimale te beperken. Soms is het dragen van een labjas en handschoenen voldoende. In een aantal andere gevallen mag men alleen met een stof werken wanneer de handeling wordt uitgevoerd in een zuurkast. Vaak wordt voor deze informatie niet het SDS gebruikt maar een werkplekinstructiekaart(WIK). De WIK is een samenvatting van het SDS met daarop de belangrijkste informatie over de gevaren en risico’s die werken met een stof met zich mee kan brengen. Daarnaast bevat een WIK de belangrijkste (ARBO) pictogrammen en informatie over hoe men moet handelen in geval van nood. Welke gegevens u plaatst op een WIK? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

SZW-lijst

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen met een CMR-classificatie? Dan heeft u een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Deze gegevens moeten bewaard worden tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Waarom? Omdat beroepsziekten door blootstelling aan CMR stoffen pas vele jaren later tot uiting komen. Daarnaast geldt er ook een vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen. Is er een (gezonder) alternatief beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze te gebruiken en de oude CMR stof te vervangen.

De SZW-lijst wordt tweemaal per jaar gepubliceerd. Meestal gebeurd dit begin januari en juli van elk jaar. De meest recente versie van de SZW-lijst kunt u vinden op deze pagina. Meer weten over de verplichte CMR registratie? Dan verwijs ik u graag door naar het artikel over de verplichte CMR registratie.

ZZS-lijst

Wat veel bedrijven niet weten is dat de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen begin 2021 gereed moet zijn. De overheid zalin de komende jaren strenger gaan controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Elk bedrijf is straks verplicht om actief te zoeken naar alternatieve stoffen. Is er geen alternatief beschikbaar? Dan moet een bedrijf er alles aan doen om de uitstoot tot het minimale te beperken. Lees in het artikel- ZZS-lijst inventarisatie moet eind 2020 gereed zijn– meer over het gebruik van stoffen die vermeldt staan op de ZZS-lijst.

Hulp nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van uw stoffenbeleid? Bijvoorbeeld het actuliseren van de Safety Data Sheets? Neem dan contact met ons op via het HSE contactformulier van ITIS. Vanzelfsprekend kunt u er op vertrouwen dat wij ons houden aan de geheimhoudingsplicht en de door u verstrekte informatie niet met derden delen.

Benieuwd naar de software-oplossingen van ITIS? Neem dan eens een kijkje op de pagina HSE Solutions van ITIS. De applicatie SOFOS360 wordt sinds 1992 voornamelijk gebruikt door ziekenhuizen en (onderzoeks)laboratoria. Naast onze eigen applicatie zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch. Deze applicatie wordt wereldwijd gebruikt door ruim 5000 bedrijven.

Deel dit bericht op Social Media:

Bereikbaarheid en maatregelen vanuit ITIS wegens coronavirus

Beste relatie,

Afgelopen dagen zijn er door de overheid verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor ITIS hebben deze maatregelen consequenties en tot maatregelen geleid, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening naar u als relatie zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

In deze mail willen we kort ingaan op de maatregelen die wij hebben genomen en de gevolgen voor onze dienstverlening.

Bereikbaarheid

Wij blijven bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers en emailadressen zoals u dat van ons gewend bent.

Continuïteit

Om te waarborgen dat we u kunnen blijven ondersteunen hebben we ons interne team in meerdere groepen gesplitst welke roulerend op kantoor aanwezig zijn, dit natuurlijk voor zover noodzakelijk. Deze groepen communiceren onderling via mail, telefoon en video conferencing zoals Microsoft Teams en 3CX, maar hebben geen fysiek contact met elkaar. De op die dag niet aanwezige collega’s werken vanuit huis.

Er is een afspraak gepland

In het geval dat er een afspraak bij u op locatie staat gepland, zullen wij vooraf met u afstemmen wat te doen. In voorkomende gevallen kunnen en zullen we gebruik maken van video conferencing of telefonie in plaats van een afspraak op locatie.

Thuiswerken

Vanzelfsprekend willen velen van u en uw collega’s de komende periode op grotere schaal thuiswerken. Uw ICT-omgeving moet hiervoor wel juist zijn ingericht. Vaak kunnen wij aanpassingen doorvoeren voor onze beheerklanten waardoor u gemakkelijk vanuit huis kunt werken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de servicedesk, servicedesk@itis.nl of uw accountmanager.

Gedetacheerde medewerkers

Wij hebben onze gedetacheerde medewerkers laten weten dat ze de richtlijnen bij u als klant dienen te volgen en bij eventuele onduidelijkheid contact moeten opnemen met onze HR afdeling voor overleg.

Natuurlijk willen ervoor zorgen dat ook bij u de continuïteit is gewaarborgd in deze lastige periode. Graag helpen wij u waar we kunnen, schroom niet om contact met ons op te nemen via de servicedesk of uw accountmanager.

Deel dit bericht op Social Media:

Congres gevaarlijke stoffen in verband met coronavirus verplaatst van 19 maart naar 10 september, gratis deelname!

Wist je dat er jaarlijks zo’n 3.000 dodelijke slachtoffers zijn? En dat meer dan 80% van de slachtoffers geniet van zijn of haar pensioen? Elk mens dat ernstig ziek wordt of sterft door stoffenblootstelling is er één teveel. Daarom is het belangrijk dat de industrie samenwerkt aan oplossingen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Maar hoe breng je die kennis over gevaarlijke stoffen naar de werkvloer? Wilt u ook een antwoord op deze vraag? Kom dan naar het congres gevaarlijke stoffen op donderdag 19 maart in Emmen. Natuurlijk zijn wij ook aanwezig op dit mooie congres om u verder te informeren over het op orde brengen van uw stoffenbeleid.

Campagne Ministerie SZW

De doelstelling van het congres gevaarlijke stoffen? Vanuit de industrie werken aan oplossingen voor de problemen en ongevalen die ontstaan door het werken met gevaarlijke stoffen. Deze doelstelling sluit aan bij de campagne van het Ministerie SZW. Het Minsterie SZW heeft als lange termijn doel het aantal dodelijke slachtoffers zo dicht mogelijk bij ‘nul’ terug te brengen.

Bekende gastsprekers op het congres gevaarlijke stoffen

Op het congres gevaarlijke stoffen zullen een groot aantalgastsprekers aanwezig zijn. Voor een overzicht van de gastsprekers verwijzen wij u graag naar de uitnodiging van het Ministerie SZW. Wat wij welk kunnen verklappen is dat het sprekers zijn van gerenomeerde organisaties als TNO, BAM en het NKAL. Maaike Visser zal namens het RIVM spreken over de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. En hoe we onze kennis over kunnen brengen naar de werkvloer.

Deelnemen is gratis!

In tegenstelling tot soortgelijke evenementen is deelname aan het congres gevaarlijke stoffen helemaal gratis. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan is het regelen van een “vrije” dag het enige wat u hoeft te regelen. Wilt u deelnemen aan dit congres? Dan kunt u zich aanmelden voor het congres via dit aanmeldformulier van het Ministerie SZW.

Chemicaliënbeheeroplossingen van ITIS

Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd in het leveren van chemicaliënbeheeroplossingen en marktleider met de applicatie GROS / SOFOS360 binnen ziekenhuizen, laboratoria en productiebedrijven. Daarnaast zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch. Deze applicatie wordt wereldwijd door ruim 5000 bedrijven gebruikt als chemicaliënbeheeroplossing. Enkele voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van onze oplossingen zijn TNO, RIVM, AMC, Erasmus MC, FrieslandCampina, Heineken en Coca-Cola.

Meer weten over de HSE-oplossingen van ITIS? Breng dan een bezoek aan de website van ITIS voor meer informatie. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het contactformulier onderaan de HSE Solutions pagina.

Deel dit bericht op Social Media: