CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd? – kunt u meer lezen over de CMR registratieplicht. In dit artikel gaan we graag in op de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Daarnaast geven we een aantal tips hoe bedrijven aan de CMR registratieplicht kunnen voldoen.

Onhaalbaar voor veel bedrijven

Kunnen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie? Dan is het bedrijf verplicht hiervan op persoonsniveau een registratie bij te houden. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is vastgelegd in Artikel 4.10c van het Arbobesluit. Voor de kleinere bedrijven een dergelijke registratie nog wel bij te houden. Voor organisaties met een groot aantal medewerkers is dit een behoorlijk uitdaging.

Hoe ga je bijvoorbeeld in een ziekenhuis op persoonsniveau achterhalen in welke mate iemand is blootgesteld aan ethanol? Moet je van de monteur die op het lab een lampje komt vervangen ook een registratie bijhouden? Registreer ik dezelfde gegevens voor iemand die na het proces het lab schoonmaakt? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken waar bedrijven mee worstelen. In grote lijnen heeft men echt wel inzichtelijk bij welke processen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan CMR stoffen. Het is alleen lastig om dit op persoonsniveau bij te houden.

CMR registratieplicht, zo doe je dat!

  • Zorg ervoor dat het register van de gevaarlijke stoffen altijd up-to-date is, inclusief een up-to-date veiligheidsinformatieblad;
  • Controleer tweemaal per jaar het register op aanwezige stoffen met een CMR classificatie. raadpleeg hiervoor de SZW-lijst;
  • Maak het gebruik van CMR stoffen per proces inzichtelijk;
  • Achterhaal per proces(stap) welke afdelingen hier mogelijk bij betrokken zijn per periode;

Omdat de CMR registratie behoorlijk tijdrovend is houden veel bedrijven een registratie bij op afdelingsniveau. Aan het einde van het jaar kan het bedrijf dan altijd achterhalen welke medewerkers werkzaam zijn geweest op de betrokken afdeling. Wel is het aan te raden om afwijkende personen wel goed te registreren. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke krachten, zieke medewerkers of collega’s die een bepaalde periode afwezig zijn door zwangerschapsverlof.

Hulp nodig?

Onze ervaring is dat geen enkel bedrijf op dezelfde manier invulling geeft aan de CMR registratieplicht. Worstelt uw bedrijf met bepaalde vraagstukken en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u eens sparen met een ander bedrijf over de CMR registratieplicht? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Vaker dit soort nieuwsberichten ontvangen vanuit ITIS? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant)

***UPDATE Nieuwe SZW lijst 2020***

  • De nieuwe SZW lijst is nu beschikbaar voor gebruikers van de applicatie GROS en SOFOS 360 van ITIS. Om deze lijst te importeren kan het tekstbestand gedownload worden via TOPdesk. Komt u er niet uit? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar. Maar komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CM(R) stoffen een registratie bij te houden. Daarom publiceert de overheid tweemaal per jaar een nieuwe SZW lijst. Controleer hieronder direct de nieuwe SZW lijst kankerverwekkende stoffen en processen – d.d. 31 december 2019. Het ’•’ teken geeft aan of dat de stof is toegevoegd of is gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2019.

Publicatie nieuwe SZW lijst d.d. 31 december 2019

Op 31 december 2019 is de nieuwe SZW lijst gepubliceerd (Staatscourant 2019, nr. 64379). Is er iets gewijzigd in uw eigen register? Vergeet dan niet niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

De SZW-lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of
  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Vervangingsplicht CM-stoffen

Wordt er binnen uw bedrijf gebruikt gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervanginsverplichting. Is dat niet het geval? Dan verwijzen wij u graag naar het door ons eerder gepubliceerde artikel vervangingsplicht CM-stoffen.

Oplossingen van ITIS

Bent u op zoek naar handvatten om gestructureerd invulling te geven aan uw stoffenbeleid? Dat allemaal volgens het 4-stappenplan, opgesteld vanuit de Inspectie SZW? Met SOFOS 360 of het internationale Chemwatch beschikt u over bewezen oplossingen. Naast een actueel register wordt ook uw stofinformatie regelmatig voorzien van een update. Beide applicaties zijn bekend bij de Inspectie SZW.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven.

Benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 of Chemwatch? Lees hun ervaringen in dit artikel. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Stoffenbeleid niet op orde? In dit artikel een aantal tips

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven het stoffenbeleid niet op orde heeft. Daarom staat dit thema ook in 2020 hoog op de politieke agenda. Bedrijven moeten gaan voldoen aan het 4-stappenplan. Dit is eerder aangekondigd in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Heeft u ook moeite met het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Ziet ook u door de bomen het bos niet meer? Weten aan welke (registratie) verplichtingen uw bedrijf moet voldoen? En welke lijsten belangrijk zijn om bij te houden? Lees dan snel verder.

Stoffenbeleid – Register gevaarlijke stoffen

Een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Een actueel veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor een belangrijk document. Daarom is het belangrijk om van elke stof een actueel VIB te hebben. Let op dat deze in het Nederlands beschikbaar is. Dit is verplicht conform Artikel 31(5) van Reach. Alle overige talen zijn niet verplicht. Maar kunnen wel bijdragen aan veiligere werkplek. Twijfelt u aan de kwaliteit van het VIB? Maak dan gebruik van de VIB-check. Deze tool is ontwikkeld door de overheid en gratis toegankelijk.

Is uw stoffenbeleid niet op orde? Wilt u altijd de beschikking hebben over een up-to-date VIB? Automatische e-mail alerts bij wijzigingen in het eigen register? Dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over Chemwatch en SOFOS 360 van ITIS. Beide applicaties zijn bekend bij Inspectie SZW.

SZW lijst 2020

We hebben allemaal weleens gehoord over de CMR registratieplicht op persoonsniveau. Ook mogen we de vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen niet vergeten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven dit op orde heeft. Om dit op orde te krijgen is het belangrijk dat u weet heeft van de aanwezige CMR stoffen binnen uw bedrijf.

Tweemaal per jaar (januari en juli) wordt de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Op deze lijst staan alle stoffen die een CMR classificatie hebben. Maakt uw bedrijf gebruik van stoffen met een CMR classificatie? Vergeet dan niet te voldoen aan de aanvullende registratie verplichtingen. Omcirkel daarom alvast de maanden januari en juli in uw agenda. Direct op de hoogte gebracht worden over de nieuwe SZW lijst? Dan kunt zich onderaan deze pagina inschrijven voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Nieuwe ZZS lijst

In de komende jaren gaat de overheid strenger controleren op het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het Activiteitenbesluit bepaalt dat bedrijven de uitstoot naar lucht en het afvoeren van ZZS stoffen via het water moeten voorkomen. Is dat niet haalbaar? Dan moet de uitstoot hiervan zoveel mogelijk beperkt worden.

Heeft u niet inzichtelijk welke stoffen binnen uw bedrijf staan vermeldt op de ZZS lijst? Dan kunt u geen maatregelen treffen om de uitstoot ervan te beperken. Of op zoek gaan naar mogelijke alternatieven. Daarom is het vanaf 5 januari 2020 is elk bedrijf verplicht om de aanwezigheid van ZZS stoffen te registreren. Op dit moment bevat de meest recente ZZS lijst 1581 stoffen.

Is uw stoffenbeleid niet op orde? En kunt u hierbij wel wat extra hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Terugblik 2019 – HSE Solutions van ITIS en meer!

Wij kijken terug op een geweldig jaar waarin wij een groot aantal nieuwe SOFOS 360 en Chemwatch gebruikers mochten verwelkomen. Daarnaast hebben wij ook een groei gerealiseerd met onze applicaties RieView en InciView. Met de naderende feestdagen is het tijd voor een korte terugblik op 2019. In onze allerlaatste blog “Terugblik 2019 – HSE Solutions van ITIS en meer” zetten wij alle ontwikkelingen nog eens op een rijtje. Daarnaast benoemen wij nog één keer de meest belangrijke nieuwsberichten, gerelateerd aan Arbo, Veiligheid en Milieu. Dank voor uw vertrouwen in ITIS en de fijne samenwerking.

Chemicaliënbeheer van A tot Z!

SOFOS 360

Ook dit jaar hebben wij de functionaliteit van SOFOS 360 verder uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de lancering van de modules voor registratie afval en biologische agentia. Daarnaast hebben wij ook diverse koppelingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld een koppeling met het bestelsysteem SAP en inloggen middels AD koppeling van Microsoft Azure. Ook het importeren van de SZW-lijst was een veelgehoorde wens waaraan wij in 2019 gehoor gegeven hebben. Daarnaast kunnen gebruikers van SOFOS 360 ook zelfstandig aan de slag met het maken van dynamische dashboards. Tot slot hebben onze ontwikkelaars hard gewerkt om de gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren. Benieuwd naar de toekomst van SOFOS 360? Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of contact opnemen met uw accountmanager.

Chemwatch, altijd een up-to-date SDS!

Chemwatch

Ook bij Chemwatch heeft men niet stil gezeten. Een fors aantal updates zijn uitgerold om het gebruiksgemak verder te vergroten. Ook is de E-learning module voorzien van een uitgebreide update. Deze module wordt door gebruikers veel gebruikt om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met de applicatie. Het doel van Chemwatch bij onze klanten? Hen helpen om op een gestrctureerde wijze invulling te geven aan het 4-stappenplan, opgesteld door Inspectie SZW. Met Chemwatch beschikt u altijd over een up-to-date SDS en is het uitvoeren van een risico beoordeling binnen 30 seconden gerealiseerd.

InciView

Iedereen heeft het recht op een veilige werkplek en na een dag werken weer gezond thuiskomen is iets dat vanzelfsprekend moet zijn. Steeds meer bedrijven leggen de focus op het creëren van een veilige werkplek en maken hiervoor gebruik van de applicatie InciView. Met deze applicatie kunnen medewerkers op een laagdrempelige manier melding doen van (bijna) ongevallen. Een vrijblijvende online demo van deze applicatie? Onze accountmanagers verzorgen deze graag voor u!

RieView

Het hebben van een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Heeft u deze in 2020 niet op orde? Dan volgt er direct een boete. Dat was één van de genoemde punten in het jaarplan Inspectie SZW 2020. Om een veilige werkplek te kunnen creëren wilt u natuurlijk weten welke risico’s uw werknemers (kunnen) lopen. Steeds maar bedrijven maken daarvoor gebruik van RieView om de risico’s binnen het bedrijf te achterhalen. Meer weten over deze applicatie? Ook dan kunnen onze accountmanagers geheel vrijblijvend een online demo verzorgen.

HSE Klantevents van ITIS

Net als in de voorgaande jaren hebben we alle geïnteresseerde) gebruikers van SOFOS 360 een klantevent georganiseerd op 15 mei 2019. Dit evenement is goed bezocht en zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2020 weer georganiseerd worden. TIjdens dit klantevent hebben wij onze klanten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en een roadmap voor de toekomst gepresenteerd.

Daarnaast hebben wij op veler verzoek ook een klantevent georganiseerd voor de gebruikers van Chemwatch. Ook voor dit klantevent was veel belangstelling en de opkomst was bijzonder goed te noemen. Het doel was gebruikers van Chemwatch te laten zien hoe zij de applicatie kunnen gebruiken om invulling te geven aan het 4-stappenplan. Natuurlijk mochten ook handige tips voor het gebruik van beide applicaties niet ontbreken.

Chemwatch klantevent bij Van der Valk Ridderkerk

Samenwerkingen

Al jarenlang werken wij samen met onze partners BIG en Chemwatch. Waarom? Omdat wij met deze partners onze klanten kunnen voorzien van actuele- en gevalideerde stofinformatie. Veilig werken begint immers met actuele stofinformatie toch? Deze samenwerking is ook in 2019 succesvol gebleken en zal dan ook worden voortgezet in 2020. Daarnaast heeft ITIS ook haar samenwerking met Altec verder uitgebreid. Bent u op zoek naar labelprinter om etiketten af te drukken in SOFOS 360 of Chemwatch? Wij brengen u graag in contact!

Nieuwsberichten in 2019

Het delen van nieuwswaardige content met onze klanten via de website en onze nieuwsbrief was een groot succes. Met name de whitepaper chemicaliënbeheer is veelvuldig bij ons aangevraagd. Deze whitepaper niet ontvangen? Neem dan contact op met uw accountmanager om deze alsnog te ontvangen. Alle nieuwsberichten uit 2019 nog eens nalezen met het oog op 2020? Klik dan hier voor het complete nieuwsoverzicht.

Tot slot willen wij jullie allemaal via deze “Terugblik 2019 – HSE Solutions van ITIS en meer” nogmaals bedanken voor de fijne samenwerking en het volgen van ITIS. Bij deze wensen wij u fijne kerstdagen en een veilig 2020!

Terugblik 2019! HSE Solutions
Deel dit bericht op Social Media:
error

Inspectie SZW controleert in 2020 alle BRZO bedrijven

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW aan 60% van de BRZO bedrijven een bezoek gebracht. Heeft u in de afgelopen jaren geen bezoek gehad? In 2020 zal de Inspectie SZW aan alle BRZO bedrijven controleren. Dit heeft de Inspectie SZW op 9 december 2019 kenbaar gemaakt in een nieuwsbericht. Bent u benieuwd op welke drie thema’s de Inspectie SZW komend jaar gaat controleren? Lees dan snel verder!

Blootstelling gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven

Dat het stoffenregister up-to-date moet zijn is inmiddels wel duidelijk geworden. Daarom gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verder intensiveren. Waarom? Omdat dit bij 85% van de bedrijven nog altijd niet op orde is. Dit varieert van verouderde veiligheidsinformatiebladen tot aan de CMR registratie op persoonsniveau. Is het ook in 2019 niet gelukt om het stoffenregister op orde te krijgen? Dan is het tijd hier in 2020 serieus werk van te maken. Natuurlijk is het niet alleen van belang dit op orde te hebben om boetes te voorkomen. Uiteindelijk willen we allemaal zo lang mogelijk gezond blijven toch?

De drie specifieke thema’s Inspectie SZW

In het komende jaar zal de Inspectie SZW op drie thema’s specifiek controleren. Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones. Extra controle op het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden. Ook wordt er gekeken of de door het bedrijf gebruikte veiligheidssystemen nog up-to-date zijn.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid

Een werkgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen. En de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Bent u benieuwd of er binnen uw bedrijf veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u gebruik maken van de tool Zelfinspectie gevaarlijke stoffen.

Oplossingen van ITIS

Is uw stoffenregister toe aan een update? Neem dan eens een kijkje op de website van ITIS. Naast de eigen applicatie SOFOS 360 is ITIS ook agent van het internationale Chemwatch. Met beide oplossingen kunt u op gestructureerde wijze invulling geven aan het 4-stappenplan, opgesteld door de Inspectie SZW. Wenst u meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende (online) demonstratie.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Stoffendag 2019, komt u ook naar de ReeHorst?

Op woensdag 11 december is het weer zover! Een gloednieuwe editie van de Stoffendag in de ReeHorst in Ede. Ook wij zijn dit jaar weer aanwezig als troste sponsor. Waarom u dit evenement niet wilt missen? Natuurlijk is dit het moment om even bij te praten met uw accountmanager. Daarnaast wilt u natuurlijk ook deelnemen aan één of meerdere workshops. Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen willen we toch allemaal? Meer weten over de Stoffendag 2019? Lees dan snel verder!

Inspirerende gastsprekers op de Stoffendag 2019

Elk jaar staat het delen van kennis over omgaan met gevaarlijke stoffen centraal. De dag zal van start gaan met twee inspirerende gastsprekers. Staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is aanwezig als gastspreker. Ook wetenschapper en columnist (NRC handelsblad) Rossane Hertzberger laat deze dag niet aan haar voorbij gaan.

Verschillende workshops

Op hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Experts en ervaringsdeskundigen praten u graag bij! Natuurlijk kunt u op de Stoffendag 2019 wederom deelnemen aan een groot aantal verschillende workshops. Op deze pagina vindt u het aanbod van de workshops die u kunt volgen. Teveel keus? Nodig dan ook een collega uit!

Aanmelden voor de Stoffendag 2019

Ook deelnemen aan het belangrijkste evenement van het jaar over veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u zich via deze pagina aanmelden voor de stoffendag. Kosten voor deelname bedragen € 125,- (Excl. BTW). Wordt er binnen uw bedrijf gelet op de kleintjes? Neem dan contact op met uw accountmanager van ITIS voor een kortingscode. Dan ontvangt u € 50,- korting!

HSE oplossingen van ITIS

Ook dit jaar is ITIS weer aanwezig met de vertrouwde stand. Even bijpraten over nieuwe ontwikkelingen? Of heeft u vragen over de applicaties Chemwatch of SOFOS 360? Onze accountmanagers verzorgen graag een korte demonstratie. Vergeet ook niet te vragen om de whitepaper chemicaliënbeheer van ITIS.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Jaarplan Inspectie SZW 2020 in het kort

Volgend jaar de RI&E niet op orde? Dan volgt direct een boete. Het is één van de genoemde zaken in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Waarom dit nodig is? Omdat uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet dus omhoog. In het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 gaat de Inspectie SZW ook anders inspecteren. Niet alleen de overtreding zal centraal staan, maar men gaat breder kijken. Met werkgevers zal gesproken worden over de veiligheidscultuur. Op deze manier hoopt men de preventie te bevorderen en herhaling te voorkomen.

Download hier het Jaarplan Inspectie SZW 2020.

Samenvatting voorwoord Jaarplan 2020

“2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met boetes en handhavend waar dat nodig is. Maar ook met nalevingscommunicatie, in goede samenwerking met belangenbehartigers en door druk te zetten op de ketens van opdrachtgevers of producenten. En we gaan anders inspecteren. Waarbij niet alleen de overtreding centraal staat, maar we ook breder kijken. Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden. Om zo preventie te bevorderen. Herhaling te voorkomen.”

Marc Kuijpers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees hier het volledige voorwoord

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In Nederland maken naar schatting 100.000 bedrijven gebruik van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% het stoffenbeleid op orde heeft. Soms is er sprake van onwetendheid. Maar in een aantal gevallen is er sprake van nalatigheid. Om deze reden besteedt de overheid extra aandacht aan voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven (gaan) voldoen aan het 4-stappenplan.

Meer informatie over het programma gevaarlijke stoffen.

Hulp nodig bij uw stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze accountmanagers helpen u graag op weg!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Help, mijn register gevaarlijke stoffen is niet op orde!

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan is het wettelijk verplicht hiervan een goede registratie bij te houden. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven deze registratie niet goed op orde is. Binnen veel bedrijven is het geen kwestie van onwil maar is het vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Is het register gevaarlijke stoffen niet op orde? Dan blijkt het in de praktijk vaak lastig dit weer op orde te krijgen. Kunt u wel wat hulp gebruiken om het register weer op orde te krijgen? Lees dan snel verder!

Het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het VIB onmisbaar. Hierin staan namelijk alle eigenschappen van een chemisch product en informatie over de gevaren voor de gezondheid en het milieu.

Het daarom belangrijk om eerst van alle stoffen die aanwezig (kunnen) zijn een VIB op te vragen bij de leveranciers. In Nederland moet het VIB beschikbaar zijn in het Nederlands. Elke andere taal kan bijdragen een het verbeteren van veiligheid op de werkvloer, maar is niet verplicht. Daarnaast mag een VIB niet ouder zijn dan 2 tot 5 jaar, dus vergeet niet periodiek te vragen om een nieuwe versie.

Delen van informatie met de medewerkers

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om de informatie over de gevaren die een stof met zich mee (kan) brengen op een laagdrempelige manier te delen met de medewerkers. Controleer of medewerkers op lab weten waar zij deze informatie kunnen vinden. Is dit niet duidelijk? Zorg er dan voor dat de VIB’s beschikbaar worden gesteld via bijvoorbeeld het intranet.

CMR registratie

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van CMR geclassificeerde stoffen? Dan heeft u aanvullende registratieverplichtingen. Binnen welke processen worden deze CMR-stoffen gebruikt? Welke medewerkers kunnen hieraan worden blootgesteld? Zijn er minder schadelijke alternatieven beschikbaar? Dit zijn voorbeelden van vragen die regelmatig intern gesteld moeten worden voor een goede registratie. Meer weten over de aanvullende registratieverplichtingen? Lees dan meer over dit onderwerp in het eerder gepubliceerde artikel: Heeft u de extra gegevens voor CMR-stoffen vastgelegd?

Het gebruik van externe applicaties

Veel bedrijven maken voor een goede registratie gebruik van externe software applicaties. Het is vooraf belangrijk dat men nadenkt over het doel van de applicatie. Vaak is één applicatie niet voldoende en dient men gebruik te maken van meerdere applicaties. Het beschikken over actuele stoffeninformatie is bijvoorbeeld erg belangrijk voordat je een blootstellingsbeoordeling gaat maken in Stoffenmanager of ChemRADE. Is deze informatie niet actueel? Dan is de uitkomst van de gemaakte blootstellingsbeoordeling mogelijk niet betrouwbaar. De stofinformatie automatisch up-to-date houden kijk dan eens op de website van ITIS naar de producten SOFOS 360 en Chemwatch.

Over ITIS

Bent u op zoek naar handvatten om het register gevaarlijke stoffen op orde te krijgen? Met meer dan 200 implementaties sinds 1992 van de applicaties GROS, SOFOS 360 en Chemwatch heeft ITIS veel ervaring opgedaan om u verder te helpen. Een groot aantal (academische) ziekenhuizen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven maken gebruik van onze oplossingen. Enkele voorbeelden van klanten zijn bijvoorbeeld het RIVM, TNO, Fokker en het Zuyderland ziekenhuis.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@itis.nl

Deel dit bericht op Social Media:
error

Registratie van Biologische Agentia in SOFOS 360

Bent u al bekend met de applicatie BRIS van ITIS? Al jarenlang maken onze klanten hiervan gebruik om te voldoen aan de registratieverplichtingen rondom Biologische Agentia (BA). Hieronder valt onder andere de registratie van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s). Binnen BRIS is het mogelijk om de registratie van BA te koppelen aan de ruimtestructuur binnen GROS. Handig, want op deze manier kunt u alles registreren m.b.t. gevaarlijke stoffen en biologische agentia binnen één applicatie.

Registratie gevaarlijke stoffen en Biologische Agentia binnen één webapplicatie

Bent u op zoek naar een manier om de registratie van Biologische Agentia en gevaarlijke stoffen binnen één webapplicatie onder te brengen? Het is vanaf heden mogelijk met de applicatie SOFOS 360, de opvolger van GROS. Recent heeft ITIS hiervoor een nieuwe module ontwikkeld om binnen SOFOS 360 de registratie en vergunningen van Biologische Agentia bij te houden. Hierbij kunt u bij het invoeren van de vergunningen gebruik maken van één database met bacteriën, schimmels, virussen, parastieten, enzovoort. Deze gegevens zijn overgenomen van de GGO-lijsten, zoals deze door het RIVM zijn gepubliceerd.

Wordt de registratie van gevaarlijke stoffen en BA gefaciliteerd vanuit verschillende afdelingen? Door gebruik te maken van de uitgebreide autorisatiestructuur binnen SOFOS 360 is dat geen enkel probleem. Met de rechtenstructuur kunt u aangeven welke persoon welke gegevens kan lezen, schrijven of muteren. Staan één of meerdere rechten uitgeschakeld? Dan zijn deze ook niet zochtbaar voor de gebruiker. U bent dus geheel vrij om de registratie van gevaarlijke stoffen en Biologische Agentia vanuit één of meerdere afdelingen uit te voeren.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Vervangingsverplichting CM-stoffen, heeft u hier weet van?

Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg! Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder!

Artikel 4.17 van het arbobesluit

Het kan niet altijd, maar wanneer het ‘technisch uitvoerbaar is’ bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden?

Artikel 4.13 lid a. arbobesluit

De werkgever moet actief onderzoeken of vervanging mogelijk is. Dit mag niet ter plekke, na vraag van de inspecteur. Wanneer deze vraag komt moet het resultaat van de gedane inspanningen schriftelijk zijn vastgelegd in de RI&E.

Stappenplan Inspectie SZW

Om bedrijven en inspecteurs van de Inspectie SZW enige houvast te geven over de inspanningsverplichting is er een stappenplan gemaakt. Hierin staan een aantal vragen die een bedrijf zich achtereenvolgens zou moeten stellen in de zoektocht naar alternatieven. Na het doorlopen van het stappenplan/schema kunt u als bedrijf antwoord geven op onderstaande vragen.

  1. Waarom is het gebruik van de CM-stof(fen) / of proces(sen) noodzakelijk?
  2. Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan in haar zoektocht naar alternatieven?

Klik hier voor de handreiking vervangingsverplichting CM-stoffen

Over ITIS

Op zoek naar handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen? Met meer dan 200 implementaties sinds 1992 binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring om u verder te helpen. Met de applicaties GROS, SOFOS 360 en Chemwatch zijn wij marktleider wanneer het gaat om chemicaliënbeheer van A tot Z! Meer weten? Wij helpen u graag verder.

Bron: Inspectie SZW

Deel dit bericht op Social Media:
error