ITIS is naast NEN4400 nu ook ISO 27001 GECERTIFICEERD

Na het eerder behaalde NEN 4400 certificaat, is ITIS per 12 juli 2019 ook ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 certificering is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Dat betekent dat klanten erop kunnen blijven vertrouwen dat de informatie die zij met ons delen, veilig is bij ons.

ISO 27001 voor onze klanten

Met het behalen van de ISO 27001 certificering kan ITIS aantonen dat al haar informatie- en managementsystemen voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. Vanwege de belofte aan onze klanten om hun gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, alsmede de groeiende hoeveelheid cybercrime dreigingen en de eerdere intreding van de AVG hebben wij ons informatiebeveiligingsbeleid verder aangescherpt en zijn wij het “zware” ISO 27001 certificeringstraject ingegaan.

Continu verbeteren

Nico van Eeden, Security Officer bij ITIS, is blij met het behaalde certificaat:

“Binnen ITIS blijven we onze processen continu verbeteren om onze klanten te garanderen dat hun informatie veilig is bij ons. Ook geeft zo’n certificering aanleiding om iedereen weer even bewust te maken van hoe het ook alweer zat. Met ondertussen meer dan 65 medewerkers die werkzaam zijn voor ITIS is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet wat het is én hoe hij of zij dat toe moet passen in het dagelijkse werk.”

Wilt u weten wat bovenstaand bericht voor u betekent? Of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij beantwoorden uw vragen graag!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd?

Op 5 juli jl. is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Deze lijst kunt u gebruiken om te controleren welke stoffen binnen uw bedrijf geclassificeerd zijn als kankerverwekkend. Waarom het belangrijk is de nieuwe SZW-lijst door te nemen? Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht bij de CMR-stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk- en ziekte van de werknemer.  Hieronder een overzicht van de registratieverplichtingen die u heeft bij het gebruik van CMR-stoffen.

Registratie verplichtingen CM-stoffen:

 • Hoeveelheid CM- stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op vooraad heeft; 
 • Een lijst van medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan de CM-stoffen; 
 • Verantwoording waarom u CM-stoffen gebruikt en waarom deze niet kan worden vervangen door een minder schadelijke stof; 
 • Vermelding algemene- en preventieve maatregelen die u heeft genomen om blootstelling tot het minimale te beperken; 
 • Registratie welke Persoonlijke beschermingsmiddelen uw medewerkers gebruiken.

Verplichtingen voor de R-stoffen

 • Hoeveelheid R-stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op voorraad heeft;
 • Bijhouden lijst van medewerkers die blootgesteld zijn/worden aan R-stoffen. 

Verdachte stoffen

 • Voor verdachte R-stoffen dient u dezelfde extra gegevens vast te leggen als voor de R-stoffen;
 • Voor verdachte CM-stoffen bent u niet verplicht hiervoor extra gegevens vast te leggen. Het is wel aan te raden deze te markeren, zodat u deze in de toekomst makkelijk terug kunt vinden als dat nodig is.

Vergeet tot slot niet Artikel 4.10c. Dossiers en registratie van het Arbobesluit te raadplegen. Hierin is onder andere de bewaartermijn voor bovenstaande verplichtingen vermeldt. Bijvoorbeeld dat de registratie tot ten minste 40 jaar na beëindiging van diens blootstelling aan gevaarlijke stoffen bewaard moet worden, bedoeld in artikel 4.15, evenals de lijst van werknemers, en het register blootgestelde werknemers, bedoeld in artikel 4.53.

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de SZW-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de registratieverplichtingen bij het gebruik van CMR-stoffen.

Deel dit bericht op Social Media:
error

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen – d.d. 5 juli 2019

In Nederland hebben ruim 1 miljoen Nederlanders dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Een kankerverwekkende stof kan op de lange termijn leiden tot kanker. Mutagene stoffen kunnen het DNA ernstig beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker. Controleer hier direct de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen – d.d. 5 juli 2019.

Jaarlijks sterven zo’n 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Hiervan bestaat 80% uit gepensioneerden en 20% uit werkenden. Omdat deze aandoeningen niet direct meetbaar zijn en pas vele jaren later tot uiting komen is het wettelijk verplicht hiervan een registratie op persoonsniveau bij te houden.

Publicatie SZW-lijst per juli 2019

Op 5 juli 2019 is de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd (Staatcourant 2019, nr. 37266). Iets gewijzigd in uw eigen register gevaarlijke stoffen/chemische producten? Vergeet dan niet uw leveranciers te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad van de gewijzigde stof(fen)!

De SZW-lijst bestaat uit stoffen en processen die:

 • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of
 • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Een goed begin is het halve werk!

Het gebruik van kankerverwekkende stoffen is alleen toegestaan wanneer er echt geen alternatief voor handen is. De reden om een kankerverwekkende stof te gebruiken omdat een alternatief duurder is wordt niet geaccepteerd. Wanneer er geen alternatief voor handen is, bent u verplicht om te zorgen voor optimale bescherming. Daarnaast dient de blootstelling tot het minimum te worden beperkt. Daarnaast bent u verplicht om te blijven zoeken naar betere beschermingsmaatregelen en alternatieven.

De SZW-lijst is leidend in Nederland. Hierdoor is het aan te raden direct uw register gevaarlijke stoffen te voorzien van een update. Vergeet bijvoorbeeld de stof ethanol niet!

Waar kan ik de nieuwe SZW-lijst vinden?

Klik hier voor de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tip: begin januari 2020 volgt een nieuwe update van de SZW-lijst, zet deze direct in uw agenda! De nieuwsupdate als eerste ontvangen in uw postvak? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de nieuwsbrief van ITIS!

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de SZW-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven.

Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Arbeidsongevallen: Hoe kunt u deze voorkomen?

In de huidige tijd moeten we steeds sneller en efficiënter werken. Het gevolg is vaak dat dit meer onveilige situaties en ongelukken met zich meebrengt. Ongelukken komen relatief vaker voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. De meeste slachtoffers betreffen jongeren tussen de 15 – 24 jaar en ouderen. Het aantal arbeidsongevallen op de werkvloer zou moeten dalen, maar stijgt hard! In 2018 waren er 4.318 slachtoffers van ongevallen, een stijging van 27% ten opzichte van 2014. Er vielen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van 2017 toen 54 slachtoffers niet meer thuis kwamen na een ongeval op het werk. Dat blijkt uit cijfers die Inspectie SZW eerder dit jaar naar buiten bracht. Hoe je arbeidsongevallen kunt voorkomen? Lees dan snel verder!

Ijsbergprincipe bij arbeidsongevallen
Vaak zijn alleen de incidenten aan de oppervlakte met verzuim, letsel en schade zichtbaar.

IJsbergprincipe

Binnen bedrijven zijn vaak alleen de incidenten met verzuim en letsel bekend, het topje van de ijsberg. Gevaarlijke situaties en kleine incidenten worden vaak niet eens gemeld en zijn daarom niet zichtbaar. Wanneer je geen inzicht hebt in de mogelijke risico’s die werknemers lopen kun je ook geen maatregelen treffen om herhaling te voorkomen. Door je te richten op het gedeelte ‘onder water’ zal het topje van de ijsberg kleiner worden en het aantal ongevallen met letsel, schade en verzuim verminderen. TIP: Leg de focus op gevaarlijke situaties en kleine incidenten om arbeidsongevallen te voorkomen.

Veiligheid door inzicht

Een veilige werkplek begint bij het in kaart brengen van de mogelijke risico’s die werknemers lopen op de werkvloer. Wanneer medewerkers op een laagdrempelige manier melding kunnen maken van gevaarlijke situaties kun je maatregelen treffen om een ongeluk te voorkomen. Veel bedrijven werken met onoverzichtelijke spreadsheets in Excel. De kans op fouten is groot en rapportages zijn lastig op te maken. Daarnaast is een spreadsheet niet gebruiksvriendelijk, en is het lastig deze gelijktijdig te bewerken door meerdere gebruikers. Wanneer je geen inzicht hebt in de risico’s kun je ook geen maatregelen treffen om deze in de toekomst te voorkomen. Veel bedrijven maken voor een goede registratie van incidenten gebruik van een softwarepakket.

InciView van ITIS

De applicatie InciView van ITIS maakt gevaarlijke situaties en arbeidsongevallen die plaatsvinden op de werkvloer inzichtelijk en beheersbaar. De applicatie is toegankelijk via smartphone, tablet en pc. Natuurlijk is ook de beveiliging van de gegevens goed geregeld! Meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een gratis online demonstratie (maximaal 30 minuten) via info@itis.nl of 088-80 40 000.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Register gevaarlijke stoffen, Rome is ook niet in één dag gebouwd!

De overheid voert strenge controles uit om bedrijven veilig te laten werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven zo’n 3.000 mensen aan de gevolgen van stoffenblootstelling. Het is dus logisch dat de overheid steeds strenger gaat handhaven bij bedrijven die de registratie niet op orde hebben. In het Algemeen Dagblad stond vandaag een nieuwsbericht waaruit blijkt dat veel bedrijven het register gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Zoals eerder door ons geschreven in dit artikel is het geen onwil, maar is er domweg te weinig aandacht voor een goede registratie. Bent u benieuwd waar je aan moet denken bij een goede registratie van de gevaarlijke stoffen? Gebruik dan de komende 5 minuten om dit artikel door te lezen.

Een actueel register gevaarlijke stoffen is onmisbaar om veilig te kunnen werken.
Bent u op de hoogte van de gevaren en risico’s die een stof met zich mee kan brengen?

Onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden

Een goede registratie moet onderdeel zijn van de dagelijkse werkzaamheden, Rome is ook niet in 1 dag gebouwd! Een goede samenwerking tussen afdelingen is belangrijk. Een leverancier is verplicht bij elke stof een veiligheidsinformatieblad (VIB) aan te leveren in de taal van de lidstaat. In Nederland dus in het Nederlands. Hier gaat het vaak al mis, maar voldoet een leverancier wel aan haar verplichtingen? Dan is de kans groot dat het VIB de werkvloer niet eens bereikt. Het VIB word meegeleverd maar verdwijnt bij het inboeken van producten ergens in de organisatie. Met als gevolg dat medewerkers niet beschikken over actuele informatie en hierdoor geen zicht hebben op de mogelijke risico’s voor de gezondheid en het milieu.

Hier moet een register gevaarlijke stoffen aan voldoen


Benieuwd naar de wettelijke registratieverplichtingen? Bekijk dan de zelfinspectietool van Inspectie SZW. Heb je het register helemaal op orde? Dan begint het pas, het register gevaarlijke stoffen moet namelijk actueel gehouden worden. Wanneer je het register een tijdje verwaarloosd is het bijzonder lastig dit weer op orde te krijgen.

Alles draait om samenwerking

Het register gevaarlijke stoffen is niet alleen de taak van de Safety Manager, maar een taak voor de gehele organisatie. Wil je een nieuwe stof inkopen? Overleg dan bijvoorbeeld eerst met de Safety Manager of dit wel een goed idee is. Een CMR stof brengt namelijk extra registratieverplichtingen met zich mee. Bij het gebruik van CMR stoffen is een persoonsregistratie namelijk verplicht, wel handig als de Safety Manager hiervan op de hoogte is. Een ander voorbeeld is een goede samenwerking tussen de afdeling logistiek en de Safety Manager. Is er een nieuw VIB beschikbaar? Zet deze dan direct door naar de juiste persoon zodat de stof in het register geüpdate kan worden. Dit zijn een aantal voorbeelden waar het vaak misgaat in de communicatie. De wil is er zeker wel, maar wanneer de Safety Manager niet op de hoogte gehouden wordt is het onmogelijk het register bij te houden.

Register gevaarlijke stoffen draait om samenwerking
In hoeverre werken afdelingen binnen uw bedrijf samen om het register samen up-to-date te houden?

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Net als Rome is de applicatie ook niet in één dag geïmplementeerd. Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven.

Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier dit artikel gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en wie weet tot snel! Bij vragen kunt u contact opnemen met Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Beroepsziekten eisen jaarlijks 4000 dodelijke slachtoffers

Momenteel is er veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. En terecht, jaarlijks krijgen zo’n 230.000 werknemers in Nederland te maken met een arbeidsongeval. Daarvan krijgen 76.000 werknemers te maken met langdurig verzuim en overlijden er ruim 4000 mensen aan beroepsziekten. Hoe je beroepsziekten kunt voorkomen? De RI&E helpt bedrijven om mogelijke risico’s in kaart te brengen en te verkleinen. Voor verschillende branches is er een RI&E beschikbaar, maar helaas sluiten deze niet geheel aan bij het bedrijf en zijn toevoegingen noodzakelijk. Meer weten over de RI&E? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
Jaarlijks overlijden er in Nederland ruim 3000 mensen aan een beroepsziekte door stoffenblootstelling op het lab.

Wanneer is een RI&E verplicht

Heeft u meer dan 50 werknemers in dienst? Dan bent u verplicht iedere 2 jaar een RI&E uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven de RI&E vaak eens per 4-5 jaar uit (laten) voeren. Heeft uw bedrijf te maken met een wijziging? Dan is het (laten) uitvoeren van een RI&E verplicht. Heeft uw bedrijf uitzendkrachten in dienst? Dan bent u verplicht een kopie van RI&E op te sturen naar het bureau waar de uitzendkracht in dienst is.

De uitzonderingen

 • Uw bedrijf heeft alleen vrijwilligers in dienst? Dan is het uitvoeren van een RI&E alleen verplicht wanneer er binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia;
 • U heeft voor minder dan 40 uur personeel in dienst? Maak dan gebruik van de checklist gezondheidsrisico’s van steunpunt RI&E.

Heeft u weet van alle materiële- en persoonlijke risico’s?

Bijna elk bedrijf heeft te maken risico’s op op financieel, materieel of persoonlijk vlak. Het gaat vaak goed, maar er is altijd kans op gevaarlijke situaties of incidenten. Veel bedrijven gaan pas kijken naar de risico’s wanneer incident heeft plaatsgevonden. Hierna gaat het een tijdje goed maar na een tijdje verdwijnt het weer naar de achtergrond. Ongevallen zijn niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor uw bedrijf. Bij verzuim van de werknemer kan de werkdruk toenemen bij collega’s waardoor ook de kans op verzuim bij hen toeneemt of moet het bedrijf op zoek naar een (tijdelijke) vervanger.

Naast risico’s voor de gezondheid van de werknemer kan een ongeval leiden tot negatieve publiciteit, tijdelijke stillegging van de productie of juridische consequenties wanneer nalatigheid wordt bewezen.

Met een RI&E verkleint u de kans op beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Maak kennis met RieView van ITIS

Met RieView van ITIS kunt u snel- en eenvoudig RI&E trajecten uitvoeren, zelfs binnen de meest complexe organisaties. Voorkom lange vragenlijsten, waarbij de helft niet van toepassing is voor de werknemer. Wanneer alle antwoorden zijn gegeven beschikt u met RieView over uitgebreide rapportage mogelijkheden om een plan van aanpak op te stellen. Meer weten over RieView? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

Elk bedrijf is verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om de informatie van het VIB te vertalen naar een werkplekinstructiekaart (WIK). Veel van onze klanten vragen weleens; Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart? Stelt u zichzelf deze vraag ook regelmatig? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
In hoeverre is uw register gevaarlijke stoffen compleet?

Verplichting vanuit de leverancier

Een leverancier of importeur is wettelijk verplicht een VIB te leveren, het leveren van een WIK is niet verplicht. Daarom zal een medewerker van het bedrijven de WIK in de meeste gevallen zelf moeten maken. Een bedrijf is niet verplicht te beschikken over een WIK, maar deze kan wel bijdragen aan veiligheid op de werkplek.

Belangrijke gegevens op een WIK

Een WIK bevat de belangrijkste pictogrammen en gevaren van een stof. Daarnaast is het aan te raden om in het kort aan te geven hoe een werknemer moet handelen in geval van nood. Denk hierbij aan een EHBO advies bij inslikken, oogcontact, contact met de huid en wat te doen bij inademen van een stof. Om de blootstelling aan chemische producten tot het minimale te beperken is het ook handig om te weten welke beschermingsmaatregelen- en middelen getroffen moeten worden.

Hieronder de gegevens die u kunt vermelden op een WIK

 • CAS nummer + productnaam;
 • Ingrediënten van het chemische product;
 • GHS pictogrammen;
 • Kenmerken van het chemische product;
 • EHBO advies;
 • Handeling(en) in geval van nood;
 • Pictogrammen voorzorgsmaatregelen;
 • Informatie over opslag en transport;
 • Brandbestrijding;
Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Veilig werken met gevaarlijke stoffen, een WIK wordt vaak gebruikt

Hoevaak moet ik een WIK updaten?

De WIK is een vertaling van het VIB, en daarom is het verstand om ook de WIK regelmatig te updaten. Het moment waarop de overheid de SZW-lijst publiceert (januari en juli) wordt vaak gebruikt om het register te controleren op wijzigingen. Dit kost veel tijd, vraagt kennis van de werknemer en daarom kiezen bedrijven steeds vaker voor een externe oplossing. Automatisch beschikken over een WIK van al uw VIB’s? Maak dan kennis met Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op en daarom is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Wilt u een voorbeeld ontvangen van een volledige werkplekinstructiekaart? Stuur dan een berichtje naar wesley.jacobs@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Releasenotes van SOFOS 360 – Mei 2019

Hierbij een overzicht van de Releasenotes van SOFOS 360.

Dashboards

Met ingang van deze versie is de Dashboard module toegevoegd. Deze module wordt aan iedereen gratis ter beschikking gesteld. Met behulp van deze module kunt u interactieve dashboards aanmaken waardoor u meer zicht krijgt op de gegevens in uw omgeving. Als voorbeeld zal ITIS een tweetal voorgedefinieerde Dashboards in uw omgeving plaatsen. Mocht u zelf nog waardevolle ideëen hebben voor Dashboards, dan hoort ITIS dat graag van u.

Dashboard module SOFOS 360
Dashboard module SOFOS 360

Inloggen SOFOS 360 middels Same Sign On

Als extra af te nemen module is Same Sign-On ontwikkeld. Met behulp van deze module kunt u uw SOFOS 360 omgeving koppelen aan uw Microsoft Azure AD. Het gevolg is dat uw medewerkers kunnen aanmelden door zich te authenticeren tegen uw Active Directory. Daardoor zijn al uw eigen regels ten aanzien van wachtwoord beleid, Multi Factor authentication en dergelijke ook van toepassing op SOFOS 360. In SOFOS 360 kunt u vervolgens instellen welke rol nieuwe gebruikers moeten krijgen als zij zich voor het eerst aanmelden bij SOFOS 360.

Import SZW Lijst

Met behulp van deze functie kunt u de lijst met SZW stoffen, zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in SOFOS 360 verwerken. Omdat de lijst zoals deze gepubliceerd wordt door het ministerie niet geschikt is om geautomatiseerd te verwerken, zal ITIS deze lijst voorbewerken en publiceren op haar Selfservicedesk. Deze functie zal onder de module Stoffen vallen en wordt daarmee aan iedere SOFOS 360 gebruiker ter beschikking gesteld.

Import Module

Deze module is nieuw, en kunt u apart afnemen bij ITIS. Met deze module is het mogelijk om een grote variëteit aan gegevens te importeren binnen SOFOS 360. Denk bijvoorbeeld aan potten, met hun gekoppelde artikel, stof, leverancier en ruimte. Op een later moment zal het ook mogelijk worden om gegevens vanuit SOFOS 360 te exporteren naar Excel, de gegevens in Excel te bewerken en deze vervolgens weer te importeren zodat de bestaande gegevens worden bijgewerkt.

De import module is hiermee nog niet helemaal gereed, maar vormt de basis voor een reeks uitbreidingen.

Koppelvlak SAP

Er is een eerste koppeling mogelijk gemaakt zodat SAP ontvangsten kan doorleveren aan SOFOS 360. Middels een webservice kan SAP de gegevens doorsturen aan SOFOS 360, welke ze vervolgens in een aparte tabel opslaat ter verwerking. Middels deze verwerking kunt u artikelen, leveranciers en dergelijke opzoeken, en als dat niet automatisch lukt, ze direct aanmaken.

Alhoewel het algemene principe generiek gerealiseerd is in SOFOS 360, zal er per klant die hiervan gebruik wil maken afstemming nodig zijn om dit specifiek te implementeren voor de gewenste situatie.

Bugfixes / Verbeteringen

CLP berekening

Het is nu mogelijk om de preparatenberekening uit te voeren met componenten die geen BIG stof zijn.
Daarnaast is de vernieuwde berekeningssystematiek van BIG gebruikt, zijnde V2.

Diversen

 • Onderliggende verbeteringen aan het intranet
 • Performance optimalisaties doorgevoerd
 • Ruimteautorisatie geoptimaliseerd qua performance
 • Een ruimtes is verplicht gemaakt bij directe uitgifte
 • Het beschikbaar maken van stoffen voor het informatieportal ging niet altijd goed als de stof net was aangemaakt.
 • Enkele extra gegevens vanuit de BIG databank toegevoegd
 • Kolom CMR toegevoegd aan het overzicht “Max. voorraad per ruimte”
 • Zoekveld bij voorraad aangepast
 • Het zoeken naar een medewerker is nu ten alle tijde een dropdown box
 • Enkele fouten die zorgden voor een incorrecte verwijzing in de voorraadmodule opgelost
 • Vertalingen gecorrigeerd
 • Bij het kopiëren van een DBD stof naar een SOFOS stof werden soms niet alle teksten mee gekopieerd.
 • Om beter zichtbaar te maken waar een document of een hyperlink aan is gekoppeld, is dit zichtbaar gemaakt bij het document (of de hyperlink) zelf.
 • Er was niet altijd voldoende ruimte om de ADR subklasses te tonen.
 • Als er meer dan 20 documenten gekoppeld zijn aan een stof, zijn ze niet allemaal zichtbaar in het informatieportal

U kunt de (toekomstige) releasenotes vinden in de ingebouwde helpfunctie van uw SOFOS 360 omgeving.

Deel dit bericht op Social Media:
error

SZW-lijst juli 2019: Beroepsziekten vieren geen vakantie!

Het gebruik van CMR stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, beschadiging van het erfelijk materiaal of longziekten. Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 2.100 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op de werkvloer. De symptomen na de stoffenblootstelling komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Dit blijkt ook uit onderzoek, ruim 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden. Maakt uw bedrijf gebruik van CMR stoffen? Vergeet dan niet de nieuwe SZW-lijst te checken voordat u op vakantie gaat!

Controleer het eigen register gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht te beschikken over een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn. In het register worden alle eigenschappen/kenmerken van de stoffen vastgelegd waaraan medewerkers blootgesteld (kunnen) worden. Maakt uw organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan bent u verplicht regelmatig actief op zoek te gaan naar alternatieven. Is een alternatief niet mogelijk? Dan bent u verplicht maatregelen te nemen om de blootstelling te berpeken tot het minimum. Voldoet uw register aan alle wettelijke eisen? Ga dan naar de Zelfinspectie tool gevaarlijke stoffen, opgesteld vanuit Inspectie SZW-lijst

SZW-lijst Laboratorium
Zijn er binnen uw bedrijf CMR stoffen aanwezig? Vergeet dan niet een registratie op persoonsniveau bij te houden.

Verplichte CMR registratie op persoonsniveau

Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant de SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen. Controleer deze lijst twee keer paar om te achterhalen welke CMR stoffen er binnen uw bedrijf worden gebruikt. Zijn er stoffen binnen uw bedrijf stoffen met een CMR classificatie aanwezig? Dan bent u verplicht om voor deze stoffen een registratie op persoonsniveau bij te houden. Meer weten over de CMR registratieverplichtingen? Lees dan eens het artikel: De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.

Nieuwe SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen

Een update van de SZW-lijst wordt naar verwachting begin juli gepubliceerd. Een vervelend moment, omdat veel verantwoordelijke medewerkers dan vakantie vieren. Geen zin om tijdens uw vakantie te zoeken naar de nieuwe SZW-lijst om deze vervolgens door te zetten naar uw collega die de taken overneemt? Wij brengen u graag direct op de hoogte wanneer de nieuwe SZW-lijst is gepubliceerd.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

U kunt zich op deze pagina (onderaan) inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de registratie gevaarlijke stoffen. Naast onze nieuwsupdates sturen wij u relevante content om de veiligheidscultuur op de werkvloer te verbeteren.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op en daarom is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Stoffenblootstelling eist jaarlijks 3.000 dodelijke slachtoffers

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Hierdoor lopen zij het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen door beroepsziekten. Daarvan is stoffenblootstelling de grootste oorzaak met 3.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Daarvan is kanker met 2.100 slachtoffers per jaar verrweg de meest voorkomende oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen (bron: Inspectie SZW).

Beroepsziekten komen vaak pas jaren later tot uiting, het aantal slachtoffers bestaat voor 80% uit gepensioneerden. We moeten steeds langer doorwerken en daarom kan dit percentage mogelijk veranderen in de toekomst. Het aantal slachtoffers door stoffenblootstelling beperken tot het minimum? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
Een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn is wettelijk verplicht.

Register gevaarlijke stoffen

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat je weet welke stoffen er aanwezig zijn, gebruikt worden of kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om regelmatig te controleren welke gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn op de werkvloer. Daarnaast is het verplicht om per stof alle eigenschappen inzichtelijk te hebben. Om het verzuim door stoffenblootstelling te beperken is het aan te raden om altijd het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS) van uw leverancier te raadplegen. Benieuwd naar de wettelijke registratieverplichtingen? Bekijk dan de zelfinspectietool van Inspectie SZW.

Het belang van een actueel veiligheidsinformatieblad

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het VIB onmisbaar. Het VIB moet altijd beschikbaar zijn voor de medewerkers, in de taal van de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland moet het VIB dus beschikbaar zijn in het Nederlands, volgens Artikel 31(5) REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht. Maar kunnen bijdragen een veilige werkplek.

U bent medeverantwoordelijk voor de inhoud van het VIB

Waarom? Omdat elk bedrijf wettelijk verplicht is ervoor te zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste gegevens. Het is daarom belangrijk om het VIB regelmatig te controleren op juistheid van de gegevens en deze regelmatig te voorzien van een update. Veel bedrijven updaten het VIB tweemaal per jaar.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het VIB? Wanneer het VIB niet voldoet aan de wettelijke eisen dient u contact op te nemen met de leverancier. U kunt hier een VIB-check uitvoeren.

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad
Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren, maar het ligt wel voor de hand.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Er geldt geen wettelijke bewaartermijn van het VIB, maar het is wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude versies niet weg maar bewaar deze in het archief. Waarom? Hierover hebben wij eerder geschreven in het artikel: Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad.

Registratie stoffen met CMR-classificatie op persoonsniveau

U kunt een CMR stof herkennen aan de H-zinnen H341, H351, H361 en/of H362. Wanneer medewerkers binnen uw bedrijf in aanraking (kunnen) komen met CMR stoffen is het bijhouden van een registratie op persoonsniveau wettelijk verplicht. Deze verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet.
Benieuwd naar alle registratieverplichtingen en de bewaartermijn? Lees het hier

Ondanks de wettelijke verplichting, blijkt uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven deze registratie op orde heeft. Het niet op orde hebben van de CMR registratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht. U kunt hier de SZW-lijst van januari 2019 raadplegen. Is er iets gewijzigd in het eigen register? Vergeet dan niet uw leverancier te vragen om een nieuw VIB.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dan kunt u zich via onderstaand formulier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of geïnteresseerd in een online demonstratie? Neem dan contact met mij op wesley.jacobs@itis.nl.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error