Registratie van Biologische Agentia in SOFOS 360

Bent u al bekend met de applicatie BRIS van ITIS? Al jarenlang maken onze klanten hiervan gebruik om te voldoen aan de registratieverplichtingen rondom Biologische Agentia (BA). Hieronder valt onder andere de registratie van Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s). Binnen BRIS is het mogelijk om de registratie van BA te koppelen aan de ruimtestructuur binnen GROS. Handig, want op deze manier kunt u alles registreren m.b.t. gevaarlijke stoffen en biologische agentia binnen één applicatie.

Registratie gevaarlijke stoffen en Biologische Agentia binnen één webapplicatie

Bent u op zoek naar een manier om de registratie van Biologische Agentia en gevaarlijke stoffen binnen één webapplicatie onder te brengen? Het is vanaf heden mogelijk met de applicatie SOFOS 360, de opvolger van GROS. Recent heeft ITIS hiervoor een nieuwe module ontwikkeld om binnen SOFOS 360 de registratie en vergunningen van Biologische Agentia bij te houden. Hierbij kunt u bij het invoeren van de vergunningen gebruik maken van één database met bacteriën, schimmels, virussen, parastieten, enzovoort. Deze gegevens zijn overgenomen van de GGO-lijsten, zoals deze door het RIVM zijn gepubliceerd.

Wordt de registratie van gevaarlijke stoffen en BA gefaciliteerd vanuit verschillende afdelingen? Door gebruik te maken van de uitgebreide autorisatiestructuur binnen SOFOS 360 is dat geen enkel probleem. Met de rechtenstructuur kunt u aangeven welke persoon welke gegevens kan lezen, schrijven of muteren. Staan één of meerdere rechten uitgeschakeld? Dan zijn deze ook niet zochtbaar voor de gebruiker. U bent dus geheel vrij om de registratie van gevaarlijke stoffen en Biologische Agentia vanuit één of meerdere afdelingen uit te voeren.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Vervangingsverplichting CM-stoffen, heeft u hier weet van?

Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg! Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder!

Artikel 4.17 van het arbobesluit

Het kan niet altijd, maar wanneer het ‘technisch uitvoerbaar is’ bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden?

Artikel 4.13 lid a. arbobesluit

De werkgever moet actief onderzoeken of vervanging mogelijk is. Dit mag niet ter plekke, na vraag van de inspecteur. Wanneer deze vraag komt moet het resultaat van de gedane inspanningen schriftelijk zijn vastgelegd in de RI&E.

Stappenplan Inspectie SZW

Om bedrijven en inspecteurs van de Inspectie SZW enige houvast te geven over de inspanningsverplichting is er een stappenplan gemaakt. Hierin staan een aantal vragen die een bedrijf zich achtereenvolgens zou moeten stellen in de zoektocht naar alternatieven. Na het doorlopen van het stappenplan/schema kunt u als bedrijf antwoord geven op onderstaande vragen.

 1. Waarom is het gebruik van de CM-stof(fen) / of proces(sen) noodzakelijk?
 2. Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan in haar zoektocht naar alternatieven?

Klik hier voor de handreiking vervangingsverplichting CM-stoffen

Over ITIS

Op zoek naar handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen? Met meer dan 200 implementaties sinds 1992 binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring om u verder te helpen. Met de applicaties GROS, SOFOS 360 en Chemwatch zijn wij marktleider wanneer het gaat om chemicaliënbeheer van A tot Z! Meer weten? Wij helpen u graag verder.

Bron: Inspectie SZW

Deel dit bericht op Social Media:
error

Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen?

Een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor de belangrijkste bron van informatie. Wij hoeven u daarom ook niet te vertellen dat het belangrijk is deze regelmatig te updaten. Het klinkt zo simpel, even vragen om een update bij de leverancier. Helaas blijkt het in de praktijk niet makkelijk om het register compleet te krijgen. Heb je het register eenmaal compleet? Dan is het lastig om bij een grote hoeveelheid stoffen het register actueel te houden. Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen? Hieronder geven wij een aantal tips om het register op orde te krijgen en te houden.

Samenwerking met de inkoopafdeling

Het ligt voor de hand maar het is belangrijk dat je voorkomt dat VIB’s verdwijnen binnen het bedrijf. Maak daarom goede afspraken met de inkoopafdeling. Koop een chemisch product, of betaal de factuur alleen na ontvangst van het bijbehorende en actuele VIB. Maak daarnaast een centraal e-mailadres aan waar leveranciers een (nieuw) VIB naartoe kunnen sturen. Op deze manier bent u als safetymanager altijd op de hoogte van updates in de toekomst. Grip krijgen of inkomende veiligheidsinformatiebladen? Dan is een nauwe samenwerking met de inkoopafdeling ontzettend belangrijk!

VIB-check

Heeft u twijfels over de volledigheid of kwaliteit van een VIB? Maak dan gebruik van de VIB-check. Deze tool is gratis toegankelijk en ontwikkeld door de overheid. Deze tool biedt tevens een automatische contactmogelijkheid met uw leverancier. Is het VIB beoordeeld als onvoldoende? Stuur deze dan direct terug naar uw leverancier en vraag om een nieuwe versie. Alle VIB’s van voor 1 december 2010 zijn volgens Inspectie SZW te oud om aan de laatste wet- en regelgeving te voldoen. Dit geldt ook voor VIB’s die alleen R-zinnen bevatten i.p.v. H-zinnen.

Nederlandse taal is wettelijk verplicht

Het VIB moet in Nederland beschikbaar zijn in het Nederlands. Dit is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur.

Toegankelijkheid voor medewerkers

Een actueel register heeft pas waarde wanneer alle medewerkers toegang hebben tot deze informatie voordat zij aan de slag gaan met een (gevaarlijke) stof. Maak de VIB’s daarom op een laagdrempelige manier toegankelijk voor de medewerkers via bijvoorbeeld het intranet.

Over ITIS

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees hier het interview met Zuyderland ziekenhuis en GKN Fokker Aerostructures in het blad van LABinsights.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Chemiekaarten, heeft uw bedrijf al een exemplaar in huis?

Voordat je aan de slag gaat met chemische producten wil je beschikken over betrouwbare stofinformatie. Het invoeren en up-to-date houden van stofinformatie is veel werk. Daarom werkt ITIS sinds de oprichting samen met het Brandweer Informatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen (BIG). Hierdoor beschikken gebruikers van GROS & SOFOS 360 altijd over actuele- en gevalideerde stofinformatie in de vorm van veiligheidsinformatiebladen(VIB) en chemiekaarten.

Waarom gebruik maken van chemiekaarten

Het VIB van uw leverancier is vaak erg uitgebreid en hierdoor soms moeilijk leesbaar. Hierdoor is de kans aanwezig dat medewerkers geen zin hebben om het VIB door te nemen voordat ze aan de slag gaan. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om gebruik te maken van chemiekaarten. Is er sprake van een calamiteit? Dan is het belangrijk dat medewerkers direct weten hoe zij moeten handelen. Hoe moet u bijvoorbeeld handelen bij huidcontact, oogcontact of inslikken? Allemaal voorbeelden van gegevens die worden vermeldt op chemiekaarten.

Enkele voordelen op een rijtje

 • Per chemische stof alle relevante gegevens op één pagina;
 • In één oogopslag zien hoe u moet handelen in geval van calamiteiten;
 • Gevalideerde stofinformatie, opgesteld door onafhankelijke specialisten van BIG vzw;
 • Het boek bevat meer 1155 handige- en overzichtelijke chemiekaarten.

Bent u geen gebruiker van GROS, SOFOS 360 of het internationale Chemwatch? Dan kunt u ervoor kiezen om het chemiekaartenboek aan te schaffen. Liever beschikken over een online versie? Ook dat is mogelijk! BIG vzw bewijst al meer dan 30 jaar haar autoriteit wanneer het gaat om stofinformatie. Het chemiekaartenboek is onmisbaar op scholen, laboratoria en de bedrijfsvloer!

Prijzen chemiekaartenboek

Een hardcopy voor het jaar 2019/2020 is verkrijgbaar voor € 450,00 en de online versie is beschikbaar voor een bedrag van slechts € 350,00. Beschikken over zowel de hardcopy als de online webversie? Maak dan gebruik van de combi-deal voor slechts € 645,00. De hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Meer weten? Kijk dan snel op de webpagina van onze zeer gewaardeerde partner vzw.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Zwangerschap op het lab, waar moet je aan denken?

Heeft een medewerker of werkneemster een kinderwens? Dan is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s op het werk wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, soms kunnen werknemers door het werken met gevaarlijke stoffen minder vruchtbaar worden. Is een werkneemster zwanger of geeft zij borstvoeding? Ook dan is het belangrijk stil te staan bij de gezondheid van het kind. Benieuwd waar je als werkgever en werknemer allemaal aan moet denken bij zwangerschap op het lab? Lees dan snel verder!

Handel pro actief als werkgever bij zwangerschap op het lab

Door werken met gevaarlijke stoffen kan de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen afnemen. Ook kunnen bepaalde stoffen voor, tijdens en na de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Natuurlijk weet je als werkgever nooit wanneer iemand een kinderwens heeft. Maak daarom als werkgever informatie over dit onderwerp op een laagdrempelige manier beschikbaar. Zorg voor duidelijke procedures en wijs voor dit onderwerp een vertrouwenspersoon aan. Door deze informatie altijd beschikbaar te stellen kunnen medewerkers op tijd de juiste maatregelen treffen bij het hebben van een kinderwens.

Voor de zwangerschap

In de meeste gevallen zijn vrouwen minstens 2 weken zwanger voordat ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. De gezondheid van het kind begint al voor de bevruchting. Sommige stoffen kunnen voor de zwangerschap al schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Met name stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers voor de zwangerschap op de hoogte zijn van beschermende maatregelen. Op deze manier voorkom je dat het kind onnodige risico’s loopt.

Tijdens de zwangerschap

Met name in de eerste 3 maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar. De kans op een aangeboren afwijking is dan het grootst. Ook in de maanden daarna kunnen de werkneemster en het kind gevaar lopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Pas daarom de werkzaamheden tijdens de zwangerschap aan om de gevaren voor de werkneemster en het ongeboren kind te beperken.

Na de zwangerschap

Ook na de zwangerschap is het beter om blootstelling aan sommige gevaarlijke stoffen te vermijden. Geeft een werkneemster borstvoeding, dan kan het kind deze stoffen via borstvoeding binnenkrijgen. Wellicht hebben werkneemsters hier al weet van. Maar ook hier geldt dat u dergelijke situaties beter kunt voorkomen dan genezen.

Bron: Arboportaal

Deel dit bericht op Social Media:
error

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Het tiende lid van Artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel dat er meer differentiatie komt in de hoogte van boetes bij een bedrijfsongeval. Dit is door de Staatscourant op 22 juli jl. bekend gemaakt.

Voorheen gold bij het bepalen van een boete een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer een overtreding van de Arbowet leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisname werd de boete met factor vier vermenigvuldigd. Leidde de overtreding tot de dood van het slachtoffer? Dan werd de boete vermenigvuldigd met factor vijf.

De wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Is er in de toekomst bij overtreding van de Arbowet sprake van zowel blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan wordt bijvoorbeeld de hoogst mogelijke vermenigvuldigingsfactor toegepast.

Meer weten over de Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet? Bekijk hier het bericht op de website van de Staatscourant.

Verplichte risico- inventarisatie en- evaluatie (RI&E)

Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E. Daarnaast blijkt dat slechts 15% van de bedrijven heeft bijvoorbeeld een complete RI&E gevaarlijke stoffen. Eerder gaf Staatssecretaris van Ark al aan hierop actie te gaan ondernemen. Het boetebedrag was eerst € 3.000,00. De inspectie mag nu direct een boete van € 4.500,00 uitdelen aan bedrijven die tekortschieten met 500 medewerkers of meer. Ontbreekt het plan van aanpak? Dan geldt nu een mogelijke boete van € 3.000,00. In het plan van aanpak geeft het bedrijf aan wat ze gaan doen aan de geconstateerde problemen en gevaren.

In totaal krijgt Inspectie SZW 15 miljoen euro om de teams die zich richten op gezonde en veilig werkplaatsen te versterken. Ontbreekt de RI&E of het plan van aanpak? Dan mogen boetes dus direct worden uitgedeeld. Het is aan de inspectie zelf om dit per geval te beoordelen. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de ernst van het ongeval en de omstandigheden. Is er adequaat toezicht gehouden? Dan kan de opgelegde boete uiteindelijk lager uitvallen. Het uitdelen van boetes bij een bedrijfsongeval is een van de oorzaken waardoor bedrijven niet alle ongelukken melden.

Proef Inspectie SZW

Het geven van een boete na een bedrijfsongeval blijkt niet altijd de beste oplossing. Ook de Inspectie SZW is deze mening toegedaan. Daarom houdt de Inspectie SZW nu op vijftig plaatsen in Nederland een proef. Deze proef is gericht op ongevallen waaraan geen zware overtreding ten grondslag ligt. Is er in dit geval sprake van een bedrijfsongeluk? Dan krijgt het bedrijf geen boete maar de verplichting een veiligheidsplan op te stellen. Aan het einde van dit jaar wordt gekeken naar de effectiviteit van deze aanpak.

Hulp nodig?

Een ongeluk voorkomen is altijd beter dan genezen. Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de RI&E? Of wilt u meer grip op gevaarlijke situaties op de werkvloer om ongelukken te voorkomen? Stuur dan een bericht naar info@itis.nl voor meer informatie. Meer weten over de HSE oplossingen van ITIS? Neem dan gerust eens een kijkje op onze website.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Gratis werkplekinstructiekaart in taal naar keuze

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is met 16 rubrieken erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Elk bedrijf is verplicht om medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen. Natuurlijk wilt u deze informatie zo beknopt mogelijk verstrekken met bijbehorende GHS pictogrammen en Arbo pictogrammen.  Wij helpen u graag op weg door een gratis werkplekinstructiekaart aan te bieden.

Zo ontvangt u een gratis werkplekinstructiekaart

Als eerste kennismaking met Chemwatch verstrekken wij een gratis werkplekinstructiekaart(WIK) naar keuze. Stuur ons het VIB van uw leverancier en geef aan in welke taal u de WIK wilt ontvangen. Liever een WIK ontvangen voor een door uw samengesteld product (mengsel)? Neem ook dan contact met ons op zodat we dit voor u kunnen realiseren. Vraag uw gratis werkplekinstructiekaart aan via info@itis.nl.

Over Chemwatch

Sinds de oprichting in 1989 heeft Chemwatch een grote staat van dienst opgebouwd bij organisaties die gebaat zijn bij chemicaliën management oplossingen. Zo worden de applicaties gebruikt bij 6 van de top 20 Fortune 500 bedrijven. De producten en diensten van Chemwatch vinden hun weg bij ruim 5000 organisaties wereldwijd via agentschappen en kantoren in meer dan 20 landen. 

De applicatie geeft uw bedrijf voldoende handvatten om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenplan, welke is opgesteld door Inspectie SZW. Het helpt uw bedrijf o.a. bij het up-to-date houden van VIB’s, het automatisch genereren van WIK’s, het bijhouden van het eigen register en het uitvoeren van risk assessments conform de COSH Essentials methode. 

Meer weten over welke gegevens u op de WIK plaatst? Hierover hebben wij eerder verteld in het artikel: Welke gegevens zet ik op een WIK.

Over ITIS

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees hier het interview met Zuyderland ziekenhuis en GKN Fokker Aerostructures in het blad van LABinsights.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Deel dit bericht op Social Media:
error

ZZS-lijst inventarisatie moet eind 2020 gereed zijn

De overheid zal in de komende jaren strenger controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Het Activiteitenbesluit 2016 bepaalt dat bedrijven de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en water moet worden voorkomen. Is dit niet haalbaar? Dan bent u verplicht de uitstoot hiervan zoveel mogelijk te beperken. In de komende jaren gaat de overheid steeds strenger controleren op het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen.

Wettelijke verplichtingen voor stoffen op de ZZS-lijst

Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld afvalverwerkers weinig inzicht hebben in de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. Heb je hier geen weet van? Dan kun je ook niet actief op zoek naar alternatieven of de uitstoot ervan beperken. Werkt u bedrijven met stoffen die zijn vermeldt op de ZZS-lijst? Dan bent u vanaf 5 januari 2021 verplicht de aanwezige zeer zorgwekkende stoffen te registreren. Hiervoor gaat het Europese agentschap een centrale database inrichten. Op dit moment bevat de meest recente ZZS-lijst 1581 stoffen. Dit zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer!

Omdat alle lijsten constant bijgehouden moeten worden zien bedrijven door de bomen het bos niet meer. Welke stoffen staan er vermeldt op de SZW-lijst? En welke stoffen staan er vermeldt op de ZZS-lijst? Alleen een actueel SDS is niet meer voldoende. Het register gevaarlijke stoffen moet op orde zijn. Voor bedrijven met een klein aantal chemische producten is dat handmatig bij te houden. Maar voor bedrijven die werken met een groot aantal verschillende chemische producten is het tijdrovende klus.

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de ZZS-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de registratieverplichtingen bij het gebruik van ZZS-stoffen.

Deel dit bericht op Social Media:
error

ITIS is naast NEN4400 nu ook ISO 27001 GECERTIFICEERD

Na het eerder behaalde NEN 4400 certificaat, is ITIS per 12 juli 2019 ook ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 certificering is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Dat betekent dat klanten erop kunnen blijven vertrouwen dat de informatie die zij met ons delen, veilig is bij ons.

ISO 27001 voor onze klanten

Met het behalen van de ISO 27001 certificering kan ITIS aantonen dat al haar informatie- en managementsystemen voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. Vanwege de belofte aan onze klanten om hun gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, alsmede de groeiende hoeveelheid cybercrime dreigingen en de eerdere intreding van de AVG hebben wij ons informatiebeveiligingsbeleid verder aangescherpt en zijn wij het “zware” ISO 27001 certificeringstraject ingegaan.

Continu verbeteren

Nico van Eeden, Security Officer bij ITIS, is blij met het behaalde certificaat:

“Binnen ITIS blijven we onze processen continu verbeteren om onze klanten te garanderen dat hun informatie veilig is bij ons. Ook geeft zo’n certificering aanleiding om iedereen weer even bewust te maken van hoe het ook alweer zat. Met ondertussen meer dan 65 medewerkers die werkzaam zijn voor ITIS is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet wat het is én hoe hij of zij dat toe moet passen in het dagelijkse werk.”

Wilt u weten wat bovenstaand bericht voor u betekent? Of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij beantwoorden uw vragen graag!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd?

Op 5 juli jl. is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Deze lijst kunt u gebruiken om te controleren welke stoffen binnen uw bedrijf geclassificeerd zijn als kankerverwekkend. Waarom het belangrijk is de nieuwe SZW-lijst door te nemen? Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht bij de CMR-stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk- en ziekte van de werknemer.  Hieronder een overzicht van de registratieverplichtingen die u heeft bij het gebruik van CMR-stoffen.

Registratie verplichtingen CM-stoffen:

 • Hoeveelheid CM- stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op vooraad heeft; 
 • Een lijst van medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan de CM-stoffen; 
 • Verantwoording waarom u CM-stoffen gebruikt en waarom deze niet kan worden vervangen door een minder schadelijke stof; 
 • Vermelding algemene- en preventieve maatregelen die u heeft genomen om blootstelling tot het minimale te beperken; 
 • Registratie welke Persoonlijke beschermingsmiddelen uw medewerkers gebruiken.

Verplichtingen voor de R-stoffen

 • Hoeveelheid R-stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op voorraad heeft;
 • Bijhouden lijst van medewerkers die blootgesteld zijn/worden aan R-stoffen. 

Verdachte stoffen

 • Voor verdachte R-stoffen dient u dezelfde extra gegevens vast te leggen als voor de R-stoffen;
 • Voor verdachte CM-stoffen bent u niet verplicht hiervoor extra gegevens vast te leggen. Het is wel aan te raden deze te markeren, zodat u deze in de toekomst makkelijk terug kunt vinden als dat nodig is.

Vergeet tot slot niet Artikel 4.10c. Dossiers en registratie van het Arbobesluit te raadplegen. Hierin is onder andere de bewaartermijn voor bovenstaande verplichtingen vermeldt. Bijvoorbeeld dat de registratie tot ten minste 40 jaar na beëindiging van diens blootstelling aan gevaarlijke stoffen bewaard moet worden, bedoeld in artikel 4.15, evenals de lijst van werknemers, en het register blootgestelde werknemers, bedoeld in artikel 4.53.

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de SZW-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de registratieverplichtingen bij het gebruik van CMR-stoffen.

Deel dit bericht op Social Media:
error