Releasenotes van SOFOS 360 – Mei 2019

Hierbij een overzicht van de Releasenotes van SOFOS 360.

Dashboards

Met ingang van deze versie is de Dashboard module toegevoegd. Deze module wordt aan iedereen gratis ter beschikking gesteld. Met behulp van deze module kunt u interactieve dashboards aanmaken waardoor u meer zicht krijgt op de gegevens in uw omgeving. Als voorbeeld zal ITIS een tweetal voorgedefinieerde Dashboards in uw omgeving plaatsen. Mocht u zelf nog waardevolle ideëen hebben voor Dashboards, dan hoort ITIS dat graag van u.

Dashboard module SOFOS 360
Dashboard module SOFOS 360

Inloggen SOFOS 360 middels Same Sign On

Als extra af te nemen module is Same Sign-On ontwikkeld. Met behulp van deze module kunt u uw SOFOS 360 omgeving koppelen aan uw Microsoft Azure AD. Het gevolg is dat uw medewerkers kunnen aanmelden door zich te authenticeren tegen uw Active Directory. Daardoor zijn al uw eigen regels ten aanzien van wachtwoord beleid, Multi Factor authentication en dergelijke ook van toepassing op SOFOS 360. In SOFOS 360 kunt u vervolgens instellen welke rol nieuwe gebruikers moeten krijgen als zij zich voor het eerst aanmelden bij SOFOS 360.

Import SZW Lijst

Met behulp van deze functie kunt u de lijst met SZW stoffen, zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in SOFOS 360 verwerken. Omdat de lijst zoals deze gepubliceerd wordt door het ministerie niet geschikt is om geautomatiseerd te verwerken, zal ITIS deze lijst voorbewerken en publiceren op haar Selfservicedesk. Deze functie zal onder de module Stoffen vallen en wordt daarmee aan iedere SOFOS 360 gebruiker ter beschikking gesteld.

Import Module

Deze module is nieuw, en kunt u apart afnemen bij ITIS. Met deze module is het mogelijk om een grote variëteit aan gegevens te importeren binnen SOFOS 360. Denk bijvoorbeeld aan potten, met hun gekoppelde artikel, stof, leverancier en ruimte. Op een later moment zal het ook mogelijk worden om gegevens vanuit SOFOS 360 te exporteren naar Excel, de gegevens in Excel te bewerken en deze vervolgens weer te importeren zodat de bestaande gegevens worden bijgewerkt.

De import module is hiermee nog niet helemaal gereed, maar vormt de basis voor een reeks uitbreidingen.

Koppelvlak SAP

Er is een eerste koppeling mogelijk gemaakt zodat SAP ontvangsten kan doorleveren aan SOFOS 360. Middels een webservice kan SAP de gegevens doorsturen aan SOFOS 360, welke ze vervolgens in een aparte tabel opslaat ter verwerking. Middels deze verwerking kunt u artikelen, leveranciers en dergelijke opzoeken, en als dat niet automatisch lukt, ze direct aanmaken.

Alhoewel het algemene principe generiek gerealiseerd is in SOFOS 360, zal er per klant die hiervan gebruik wil maken afstemming nodig zijn om dit specifiek te implementeren voor de gewenste situatie.

Bugfixes / Verbeteringen

CLP berekening

Het is nu mogelijk om de preparatenberekening uit te voeren met componenten die geen BIG stof zijn.
Daarnaast is de vernieuwde berekeningssystematiek van BIG gebruikt, zijnde V2.

Diversen

 • Onderliggende verbeteringen aan het intranet
 • Performance optimalisaties doorgevoerd
 • Ruimteautorisatie geoptimaliseerd qua performance
 • Een ruimtes is verplicht gemaakt bij directe uitgifte
 • Het beschikbaar maken van stoffen voor het informatieportal ging niet altijd goed als de stof net was aangemaakt.
 • Enkele extra gegevens vanuit de BIG databank toegevoegd
 • Kolom CMR toegevoegd aan het overzicht “Max. voorraad per ruimte”
 • Zoekveld bij voorraad aangepast
 • Het zoeken naar een medewerker is nu ten alle tijde een dropdown box
 • Enkele fouten die zorgden voor een incorrecte verwijzing in de voorraadmodule opgelost
 • Vertalingen gecorrigeerd
 • Bij het kopiëren van een DBD stof naar een SOFOS stof werden soms niet alle teksten mee gekopieerd.
 • Om beter zichtbaar te maken waar een document of een hyperlink aan is gekoppeld, is dit zichtbaar gemaakt bij het document (of de hyperlink) zelf.
 • Er was niet altijd voldoende ruimte om de ADR subklasses te tonen.
 • Als er meer dan 20 documenten gekoppeld zijn aan een stof, zijn ze niet allemaal zichtbaar in het informatieportal

U kunt de (toekomstige) releasenotes vinden in de ingebouwde helpfunctie van uw SOFOS 360 omgeving.

Deel dit bericht op Social Media:
error

SZW-lijst juli 2019: Beroepsziekten vieren geen vakantie!

Het gebruik van CMR stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, beschadiging van het erfelijk materiaal of longziekten. Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 2.100 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op de werkvloer. De symptomen na de stoffenblootstelling komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Dit blijkt ook uit onderzoek, ruim 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden. Maakt uw bedrijf gebruik van CMR stoffen? Vergeet dan niet de nieuwe SZW-lijst te checken voordat u op vakantie gaat!

Controleer het eigen register gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht te beschikken over een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn. In het register worden alle eigenschappen/kenmerken van de stoffen vastgelegd waaraan medewerkers blootgesteld (kunnen) worden. Maakt uw organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan bent u verplicht regelmatig actief op zoek te gaan naar alternatieven. Is een alternatief niet mogelijk? Dan bent u verplicht maatregelen te nemen om de blootstelling te berpeken tot het minimum. Voldoet uw register aan alle wettelijke eisen? Ga dan naar de Zelfinspectie tool gevaarlijke stoffen, opgesteld vanuit Inspectie SZW-lijst

SZW-lijst Laboratorium
Zijn er binnen uw bedrijf CMR stoffen aanwezig? Vergeet dan niet een registratie op persoonsniveau bij te houden.

Verplichte CMR registratie op persoonsniveau

Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant de SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen. Controleer deze lijst twee keer paar om te achterhalen welke CMR stoffen er binnen uw bedrijf worden gebruikt. Zijn er stoffen binnen uw bedrijf stoffen met een CMR classificatie aanwezig? Dan bent u verplicht om voor deze stoffen een registratie op persoonsniveau bij te houden. Meer weten over de CMR registratieverplichtingen? Lees dan eens het artikel: De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.

Nieuwe SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen

Een update van de SZW-lijst wordt naar verwachting begin juli gepubliceerd. Een vervelend moment, omdat veel verantwoordelijke medewerkers dan vakantie vieren. Geen zin om tijdens uw vakantie te zoeken naar de nieuwe SZW-lijst om deze vervolgens door te zetten naar uw collega die de taken overneemt? Wij brengen u graag direct op de hoogte wanneer de nieuwe SZW-lijst is gepubliceerd.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

U kunt zich op deze pagina (onderaan) inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de registratie gevaarlijke stoffen. Naast onze nieuwsupdates sturen wij u relevante content om de veiligheidscultuur op de werkvloer te verbeteren.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op en daarom is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Stoffenblootstelling eist jaarlijks 3.000 dodelijke slachtoffers

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Hierdoor lopen zij het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen door beroepsziekten. Daarvan is stoffenblootstelling de grootste oorzaak met 3.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Daarvan is kanker met 2.100 slachtoffers per jaar verrweg de meest voorkomende oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen (bron: Inspectie SZW).

Beroepsziekten komen vaak pas jaren later tot uiting, het aantal slachtoffers bestaat voor 80% uit gepensioneerden. We moeten steeds langer doorwerken en daarom kan dit percentage mogelijk veranderen in de toekomst. Het aantal slachtoffers door stoffenblootstelling beperken tot het minimum? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
Een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn is wettelijk verplicht.

Register gevaarlijke stoffen

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat je weet welke stoffen er aanwezig zijn, gebruikt worden of kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om regelmatig te controleren welke gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn op de werkvloer. Daarnaast is het verplicht om per stof alle eigenschappen inzichtelijk te hebben. Om het verzuim door stoffenblootstelling te beperken is het aan te raden om altijd het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS) van uw leverancier te raadplegen. Benieuwd naar de wettelijke registratieverplichtingen? Bekijk dan de zelfinspectietool van Inspectie SZW.

Het belang van een actueel veiligheidsinformatieblad

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het VIB onmisbaar. Het VIB moet altijd beschikbaar zijn voor de medewerkers, in de taal van de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland moet het VIB dus beschikbaar zijn in het Nederlands, volgens Artikel 31(5) REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht. Maar kunnen bijdragen een veilige werkplek.

U bent medeverantwoordelijk voor de inhoud van het VIB

Waarom? Omdat elk bedrijf wettelijk verplicht is ervoor te zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste gegevens. Het is daarom belangrijk om het VIB regelmatig te controleren op juistheid van de gegevens en deze regelmatig te voorzien van een update. Veel bedrijven updaten het VIB tweemaal per jaar.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het VIB? Wanneer het VIB niet voldoet aan de wettelijke eisen dient u contact op te nemen met de leverancier. U kunt hier een VIB-check uitvoeren.

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad
Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren, maar het ligt wel voor de hand.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Er geldt geen wettelijke bewaartermijn van het VIB, maar het is wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude versies niet weg maar bewaar deze in het archief. Waarom? Hierover hebben wij eerder geschreven in het artikel: Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad.

Registratie stoffen met CMR-classificatie op persoonsniveau

U kunt een CMR stof herkennen aan de H-zinnen H341, H351, H361 en/of H362. Wanneer medewerkers binnen uw bedrijf in aanraking (kunnen) komen met CMR stoffen is het bijhouden van een registratie op persoonsniveau wettelijk verplicht. Deze verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet.
Benieuwd naar alle registratieverplichtingen en de bewaartermijn? Lees het hier

Ondanks de wettelijke verplichting, blijkt uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven deze registratie op orde heeft. Het niet op orde hebben van de CMR registratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht. U kunt hier de SZW-lijst van januari 2019 raadplegen. Is er iets gewijzigd in het eigen register? Vergeet dan niet uw leverancier te vragen om een nieuw VIB.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dan kunt u zich via onderstaand formulier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of geïnteresseerd in een online demonstratie? Neem dan contact met mij op wesley.jacobs@itis.nl.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Onze klanten aan het woord over SOFOS 360 en Chemwatch

Heeft u dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar snel op en de overheid verwacht steeds meer administratieve handelingen van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het is verplicht om een register bij te houden van alle gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn, inclusief veiligheidsinformatieblad(VIB) in het Nederlands.

Ben je eenmaal op de hoogte? Dan is het vervolgens bijzonder lastig om op de hoogte te blijven. Denk bijvoorbeeld aan een up-to-date register, een VIB in het Nederlands en het bijhouden van SZW- lijst. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven moeite hebben dit op orde te krijgen. Veel bedrijven kiezen daarom voor een software oplossing. Zo ook onze klanten GKN Fokker Aerostructures en het Zuyderland Ziekenhuis. Zij vertellen hier graag over in het artikel Alle veiligheidsinformatie met een muisklik van LabInsights.

Onze klant GKN Fokker Aerostructures over Chemwatch

Ron Helmich – Environmental coordinator

“Ik vind een belangrijk voordeel van Chemwatch dat de datasheets gevalideerd zijn. Dat betekent dat de informatie is gecheckt door experts en door hen ook is samengevat in een veel korter document dat makkelijker te lezen is. Daarnaast is het prettig dat we andere bedrijven heel makkelijk kunnen aansluiten. Dat hebben we onlangs bijvoorbeeld gedaan voor een vestiging in Amerika en Mexico. Zij kunnen daar alle werkplekinstructiekaarten eenvoudig printen in hun eigen taal.”

Onze klant Zuyderland Ziekenhuis over SOFOS 360

Francien Vromen en Nicole Heijnen – Analisten klinische chemie

“Het biedt echt meerwaarde. Medewerkers kunnen eenvoudig zien wat de gevaren zijn van bepaalde stoffen’ en welke maatregelen ze moeten nemen. Bovendien wordt het automatisch geactualiseerd. We merken dat medewerkers het systeem regelmatig raadplegen, bijvoorbeeld om na te kijken hoe ze iets moeten opruimen als ze hebben geknoeid”

Deel dit bericht op Social Media:
error

Toename ziekteverzuim op het lab door de verhoogde pensioenleeftijd? De kans is groot!

De mens leeft langer en blijft vaker langer gezond. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd ontvangt iedereen AOW. Om ervoor te zorgen dat de AOW in de toekomst betaalbaar blijft, is langer doorwerken nodig! Voor 2023 is de pensioenleeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. De kans op toename ziekteverzuim op het lab is groot!

Omdat blootstelling aan gevaarlijke stoffen op lange termijn kan leiden tot kanker zijn bedrijven wettelijke verplicht een registratie bij te houden. Jaarlijks sterven naar schatting 3000 mensen aan kanker die zij hebben opgelopen op het werk. De symptomen zijn vaak niet direct meetbaar en kunnen pas jaren later tot uiting komen.

De CMR registratie

In februari 2018 kopte de NOS al dat 85% van de bedrijven de registratie blootstelling aan de gevaarlijke stoffen niet op orde heeft. Ondanks de wettelijke verplichting gebeurd dit nauwelijks!

Juist vanwege de verhoogde pensioenleeftijd is dit ontzettend belangrijk om een stijging van het ziekteverzuim in de toekomst te voorkomen. Nu bestaat het aantal slachtoffers voor 80% uit gepensioneerden, maar bij langer doorwerken kan dit in de toekomst anders worden.  Zorg ervoor dat de CMR registratie op orde is om te achterhalen aan welke stoffen/processen een medewerker jaarlijks wordt blootgesteld.

Meer weten over de wettelijke registratieverplichtingen? Klik hier.

Preventie

Wanneer het economisch goed gaat heeft een bedrijf vaak prioriteit aan andere zaken. Gaat economisch minder? Dan investeren bedrijven vaak minder in het verbeteren van de veiligheidscultuur. We moeten steeds langer doorwerken en hierdoor wordt de kans op lichamelijke klachten- en verzuim groter. Het preventief voorkomen van klachten levert voor bedrijven dus steeds meer winst op in de toekomst, een zieke medewerkers kost gemiddeld 230 euro per dag (Bron: TNO).

Investeer in een veilig werkplek

Om ervoor te zorgen dat medewerkers langer gezond blijven is het van groot belang om te investeren in een veilige werkplek.  Het verbeteren van de veiligheidscultuur begint met het begeleiden van medewerkers op de werkvloer. Zorg ervoor dat alle gezondheidsrisico’s en gevaren bekend zijn voordat een medewerker met de stof aan de slag gaat. Je kunt een beroepsziekte beter voorkomen dan achteraf “genezen”. Een goede registratie van de gevaarlijke stoffen is de basis om een stijging van het ziekteverzuim in de toekomst te voorkomen. Het is niet allen bijzonder vervelend voor de werknemer maar leidt ook tot hogere kosten voor het bedrijf.

Voorkom dat je alleen maar bezig bent met het verrichten van administratie verplichtingen! Zorg ervoor dat je actief aanwezig bent op de werkvloer om medewerkers te informeren. Beschikt uw bedrijf over meer dan 100 gevaarlijke stoffen? Dan is het wellicht tijd om te kijken naar een externe oplossing.

Waarom? Lees het hier!

De oplossingen van ITIS

Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf over alle handvatten om op een gestructureerde wijze invulling te geven aan het 4-stappenplan, welke is opgesteld vanuit de Inspectie SZW. Door gebruik te maken van onze applicaties bespaart u tijd om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen, hierdoor kan de verantwoordelijke zich richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer! Beide applicaties bieden uitgebreide CMR registratie mogelijkheden.

Voor meer informatie of een gratis demonstratie kunt u contact met ons opnemen via info@itis.nl.

Deel dit bericht op Social Media:
error

De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf is verplicht op persoonsniveau een registratie gevaarlijke stoffen bij te houden. De wettelijke verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van de CMR persoonsregistratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht.

De persoonsregistratie is een hulpmiddel voor bedrijven zodat in de toekomst het verband gelegd kan worden tussen de blootstelling en gezondheidsklachten bij toekomstige claims. Ondanks de wettelijke verplichting blijkt uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven de registratie op orde heeft. Een zorgwekkende constatering, dit wordt gezien als een schending van de zorgplicht.

Jaarlijks overlijden er in Nederland 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Deze symptomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen pas vele jaren later tot uiting. Dit blijkt ook uit een verdeling van het aantal slachtoffers, ruim 80% bestaat uit gepensioneerden. Het is daarom ontzettend belangrijk dat bedrijven deze registratie op orde hebben. Waarom? Omdat we steeds langer moeten doorwerken door de verhoogde penisoenleeftijd. Hierdoor is de kans groot dat beroepsziekten zich steeds vaker uiten tijdens het dienstverband. Dit zal uiteindelijk resulteren in meer slachtoffers en waarschijnlijk zorgen voor een stijging van de verzuimkosten voor de werkgever.

Zijn bedrijven echt laks met de persoonsregistratie van gevaarlijke stoffen?

Binnen bedrijven zijn er altijd mensen die dit onderwerp minder serieus nemen. De prioriteiten liggen ergens anders en omdat het onderwerp veel vragen oproept blijft dit vaak liggen. Wat ons betreft is er geen betere prioriteit dan veilig werken met gevaarlijke stoffen. Naast de risico’s voor de gezondheidheid van de werknemers kan dit in de toekomst leiden tot het moeten uitkeren van schadeclaims en een stijging van de kosten door ziekteverzuim. Ook kan het niet goed op orde hebben van de registratie leiden tot hoge boetes of imagoschade.

Bedrijven zijn vaak welwillend maar hebben een duwtje in de goede richting nodig. Het ontbreekt aan duidelijke kaders vanuit de overheid of de organisatiegrootte zorgt ervoor dat het bijna niet te registreren is. In ziekenhuizen heeft men te maken met soms wel honderden medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen. Maar hoever moeten bedrijven gaan met de registratie? Een medewerker van de technische dienst die een led-lamp op het lab komt vervangen kan immers ook blootgesteld zijn aan een kankerverwekkende stof. Moeten we dit ook op persoonsniveau registreren? Een verhelderend gesprek werkt in de meeste gevallen en hierna zie dat bedrijven serieuze stappen maken wat met betrekking tot de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.

Welke informatie heb ik nodig voor een goede registratie?

Zorg in de eerste plaats voor een actueel register van de gevaarlijke stoffen. Het gebeurd regelmatig dat het register sterk verouderd is en hierdoor mogelijk niet betrouwbaar. Is er een wijziging opgetreden in het leveranciers SDS? Zorg dan direct voor een update en deel deze met de medewerkers op de werkvloer. Het SDS is de basis om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Een leveranciers SDS mag tussen de 2-5 jaar oud zijn. Heb je een leveranciers SDS vervangen? Vergeet dan niet om het oude leveranciers SDS te archiveren met het oog op aansprakelijkheid. Lees hier meer over de bewaartermijn van het SDS.

Heb je het register van de gevaarlijke stoffen voorzien van een update? Check dan direct de SZW-lijst om te kijken welke stoffen geclassificeerd zijn door de overheid als CMR stof. Voor deze stoffen geldt namelijk de registratieverplichting! Het gebruik van CMR stoffen is alleen toegestaan wanneer hiervoor geen alternatief beschikbaar is. Ook als het alternatief vele malen duurder is bent u verplicht deze stof te gebruiken. Vergeet daarnaast niet alle maatregelen te treffen om de blootstelling van de medewerker tot het minimum te beperken.

Tot slot is het aan te raden om de bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken. Maak van deze processen uitgebreide risicobeoordelingen met bijvoorbeeld Stoffenmanager of Chemwatch. Doe dit wel met actuele stofgegevens anders is de beoordeling mogelijk onbetrouwbaar!

Help! Welke registratieverplichtingen heb ik?

Een groot aantal bedrijven heeft de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen niet op orde. Het is in de praktijk lastig hiermee om te gaan en op basis van mijn gevoerde klantgesprekken hieronder een aantal tips om dit op orde te krijgen.

 1. Zorg voor een up-to-date register van de gevaarlijke stoffen! Beschikt u over een grote diversiteit gevaarlijke stoffen is het ontzettend arbeidsintensief dit in eigen beheer te houden. Steeds meer bedrijven kiezen steeds vaker voor een externe oplossing om de SDS-bladen actief up-to-date te houden. Waarom? Lees het hier!
 2. Controleer tweemaal per jaar de SZW-lijst om te controleren welke stoffen uit het eigen register geclassificeerd zijn als CMR stof door de overheid. Voor deze stoffen geldt namelijk de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen! Zie hier de lijst van januari 2019.
 3. Maak een overzicht van de bedrijfsprocessen inclusief de bijbehorende processtappen. Het in kaart brengen van de processtappen is belangrijk omdat niet iedere medewerker bij iedere stap betrokken hoeft te zijn. Een medewerker die een hele dag onderzoek doet met een gevaarlijke stof heeft een groter risico dan de onderhoudsmonteur die snel een led-lamp komt vervangen op het lab.
 4. Maak een blootstellingsbeoordeling van de processen/processtappen.
 5. Bepaal per proces(stap) welke afdelingen/medewerkers hier mogelijk bij betrokken zijn.

Wanneer alle kankerverwekkende stoffen, processen en betrokkenen in kaart gebracht zijn is het belangrijk om de medewerkers te informeren. Gebruikt hiervoor als basis het leveranciers SDS of een werkplekinstructiekaart. Zorg ervoor dat deze informatie up-to-date is en maak deze informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar. Veilig werken met gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk wanneer medewerkers voordat zij aan de slag zijn bekend zijn met de risico’s en de te nemen beschermingsmaatregelen. Gaat het per ongeluk toch mis? Dan biedt een werkplekinstructiekaart uitkomst, hierop staat vaak beknopt aangegeven hoe zij moeten handelen in geval van nood.

Onze laatste tip!

Een zwangerschap is hartstikke mooi voor de werkneemster op het lab! Ter bescherming van de ongeboren vrucht is het belangrijk dat zijn in een zo vroeg mogelijk stadium niet meer worden blootgesteld aan CMR stoffen. Dit blijft natuurlijk ontzettend lastig aangezien dit vaak pas wordt bekendgemaakt wanneer het eerste trimester is volbracht. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor de zwangere zelf om dit tijdig te melden. U kunt als werkgever in ieder geval preventief handelen door deze drempel zo laag mogelijk te maken.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Vergoeding van 7.000 euro netto voor slachtoffers chroom-6-drama

Slachtoffers chroom-6-drama krijgen een vergoeding van 7.000 euro netto. De regeling gaat in totaal 10 miljoen euro kosten, waarvan de helft wordt betaald door de gemeente en de andere helft door de NS. De regeling geldt voor mensen die nu ziek zijn en voor degene die in de toekomst ziek worden. Daarnaast krijgen slachtoffers die ziek zijn geworden een uitkering variërend van 5.000 euro tot 40.000 euro, afhankelijk van het ziektebeeld. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding kijkt men naar de bedragen die Defensie uitkeert aan slachtoffers van chroom-6. De gemeente Tilburg en de NS hanteren daarom dezelfde lijst bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming.

Zowel de gemeente als de NS gingen tijdens de persconferentie diep door het stof. Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, sprak van een ‘groot gevoel van schaamte’. ,,We hebben allemaal steken laten vallen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het gebrek aan informatie. Dit hoort niet thuis in een goed functionerende samenleving.

De slachtoffers zijn niet tevreden over de schadevergoeding van 7.000 euro. Zij rekenen op een bedrag van 10.000 euro of meer! Omdat geld het leed nooit ongedaan kan maken is de vraag welke vergoeding wel passend is.

Advocaat Rob Bedaux zegt namens een deel van de slachtoffers dat zij 7.000 euro inclusief rente zouden moeten krijgen. Hij vindt het voor Nederlandse begrippen uniek dat mensen een schadevergoeding krijgen zonder dat ze hoeven aan te tonen dat ze schade hebben opgelopen. ,,Maar ik vind dat gemeente en NS ook rente vanaf 2002 bovenop de 7.000 euro moeten betalen. Dan ligt het bedrag nog aanzienlijk hoger.”

Bron: AD

Deel dit bericht op Social Media:
error

Een (taak)risicobeoordeling van uw chemische producten in slechts 30 seconden? Het is mogelijk met Chemwatch!

Een taak risicobeoordeling van een chemisch product in slechts 30 seconden? Het klinkt te mooi om waar te zijn maar met de Chemwatch applicatie wordt dit werkelijkheid! De kracht van deze functionaliteit in Chemwatch is dat bedrijven in slechts enkele seconden inzicht verkrijgen in de benodigde beheersmaatregelen om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof of product.

De uitgebreide risicobeoordelingstool van Chemwatch is gebaseerd op internationaal geaccepteerde risicobeoordelingsmodellen, namelijk:

 • HSE COSHH Essentials methodiek
 • United Nations International Labour Organisation Chemical Control Toolkit

De COSHH Essentials methodiek is meer dan eens (succesvol) geëvalueerd. De COSHH Essentials methodiek is bijvoorbeeld ook opgenomen in de Engelse wetgeving. Dit betekent dat een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de wet wanneer het de geadviseerde beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd. De eerste versie van de COSHH Essentials is in 1999 ontwikkeld op papier en is sinds 2002 online beschikbaar.

Hoe werkt het?

De risicobeoordeling gaat op basis van de H-zinnen van een stof of product. Vervolgens selecteert u de gebruikstemperatuur, vluchtigheid of stoffigheid (3 klassen), de gebruikte hoeveelheid (4 klassen), de duur van de blootstelling en de taakfrequentie. Na het selecteren van deze gegevens krijgt u binnen enkele seconden een advies over de benodigde beschermings- en beheersmaatregelen. Wilt u gaan voor extra veilig? Geen probleem! U kunt namelijk handmatig extra beschermings- en beheersmaatregelen invoeren.

Screenshot Risk Assessment in Chemwatch

Van iedere risicobeoordeling genereert Chemwatch automatisch een uitgebreid verslag over de gezondheidsrisico’s inclusief pictogrammen. Via het dashboard heeft u met een simpele muisklik inzicht wanneer een beoordeling voor het laatst is uitgevoerd en welke medewerker hiervoor verantwoordelijk is geweest.

De risicobeoordelingstool biedt uw bedrijf de volgende mogelijkheden:

 • Zeer gebruiksvriendelijk via uw smartphone, tablet of PC;
 • Uitgebreide risicobeoordeling uitvoeren in slechts 30 seconden van al uw chemische producten;
 • Een samenvatting van uw risicobeoordeling op één pagina;
 • Pas de risico matrix eenvoudig aan zodat deze overeenkomt met uw risicomodel;
 • Meer dan 250.000 gevarenbeoordelingen inbegrepen;
 • Toegang tot ‘s Werelds grootste databank met meer dan 30 miljoen leveranciers SDS-en;

Meer weten?

Onze accountmanagers Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam vertellen u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Zij kunnen een uitgebreide demonstratie voor u verzorgen via het web of bij u op locatie. U kunt hier klikken voor een doorverwijzing naar de contactgegevens van ITIS.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Waarom bedrijven wereldwijd kiezen voor Chemwatch!

Chemwatch heeft sinds de oprichting in 1989 een grote staat van dienst opgebouwd. De producten en diensten van Chematch vinden hun weg bij ruim 5.000 organisaties wereldwijd via agentschappen en kantoren in meer dan 20 landen. Chemwatch is geschikt voor ieder bedrijf die werkt met gevaarlijke stoffen.

Chemwatch geeft uw bedrijf alle handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunt u met behulp van Chemwatch voldoen aan wetten- en regelingen op (inter)nationaal niveau! De applicatie is geschikt voor zowel de kleine bedrijven als de grote multinationals.

Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer!

Het is voor bedrijven steeds moeilijker om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. De wet- en regelgeving wordt met grote regelmaat gewijzigd en de overheid legt steeds meer administratieve verplichtingen op. Binnen vooral de kleinere bedrijven gaat men vaak reactief om met veiligheid. Men gaat pas over tot actie nadat er een incident heeft plaatsgevonden op de wervloer. Het is zeker geen onwil maar een klein bedrijf heeft vaak geen volledig veiligheidsteam beschikbaar om op de juiste manier invulling te geven aan het beheer van de gevaarlijke stoffen. Het beheer wordt vaak opgepakt door een aantal medewerkers en hierdoor is het onduidelijk of men goed bezig is.

Waarom kiezen voor Chemwatch?

De oplossing neemt veel administratieve taken uit handen van de beheerder(s). Omdat een bedrijf steeds meer tijd nodig heeft om aan alle wetten- en regelingen te voldoen kiest men steeds vaker voor een externe oplossing. Hiermee bespaart een bedrijf veel tijd en kan de KAM- manager zich echt focussen op de veiligheidscultuur.

Vind en beheer eenvoudig al uw eigen SDS-en, actief up-to-date gehouden door Chemwatch. Vervolgens is het heel eenvoudig om de gevaarlijke stoffen te koppelen aan één of meerdere locaties/afdelingen. Ook beschikt u direct over een WIK van al uw eigen SDS-en in meer dan 47 verschillende talen!

Natuurlijk kunt u ook eenvoudig een beoordeling van de blootstelling maken (COSSH ESSENTIALS methodiek). Ook een mengselberekening (conform de CLP Verordening) is in mum van tijd gemaakt. U bent met Chemwatch van alle gemakken voorzien!

Investeer in een veilige werkplek

In veel gevallen investeren met name de kleinere bedrijven alleen wanneer dit op termijn geld oplevert. Het is te kortzichtig om te denken dat veiligheid alleen maar geld kost. Blijkt uit een inspectie dat een bedrijf niet voldoet aan haar verplichtingen legt de inspectie verplichte verbeterpunten op. Deze moeten op korte termijn doorgevoerd worden anders loopt men het risico dat de productielijn wordt stilgelegd. Iedere minuut dat de productielijn stil ligt kost pas geld!

Naast het stilleggen van de productielijn kan een incident ook leiden tot imagoschade van het bedrijf.

Klein budget? Geen probleem!

Met Chemwatch beschikt u over een complete, maar vooral betaalbare oplossing. Ieder bedrijf is uniek en heeft haar eigen wensen. Bij het bepalen van de licentieprijs wordt rekening gehouden met het aantal stoffen en de grootte van het bedrijf. De applicatie kan in gebruik genomen worden vanaf € 2.900,00 per jaar (op basis van 200 stoffen)!

Wenst u een gratis online demonstratie?

Natuurlijk wilt u de mogelijkheden van Chemwatch eerst zelf ervaren. Wanneer je een auto gaat kopen maak je ook eerst een proefrit bij de dealer. Tijdens een klantgesprek of online demonstratie vertellen wij u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Natuurlijk kunnen wij u altijd in contact brengen met één van onze referenties om het plaatje compleet te maken.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@itis.nl voor een geheel vrijblijvend gesprek of neem een kijkje op website van Chemwatch!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Waarom kiezen bedrijven steeds vaker voor een externe chemicaliënbeheeroplossing?

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Gevaarlijke stoffen kunnen op de lange termijn leiden tot ernstige ziekten zoals COPD of kanker. Jaarlijks sterven zo’n 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Deze symptomen kunnen pas vele jaren later tot uiting en zijn niet direct meetbaar. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden en 20% uit werkenden.

De overheid gaat in de komende jaren strenger controleren op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook het minimaliseren van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat hoog op de politieke agenda. Omdat nieuwe wetgevingen elkaar razendsnel opvolgen wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om van alles op de hoogte te zijn en te blijven.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een externe oplossing om tijd te besparen en aan alle wettelijke (veiligheids)eisen te voldoen. Waarom? Lees snel verder!

Het bijhouden van de ZZS- en de SZW-lijst

Stoffen waarvan weinig wordt geproduceerd, stoffen die ontstaan tijdens het proces en stoffen waarvoor andere wetgeving van toepassing is zijn niet beoordeeld door REACH. Om deze reden heeft het RIVM een eigen lijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) opgesteld. Deze lijst is groter dan de REACH lijst, maar wel gebaseerd op de REACH-criteria. De overheid zorgt regelmatig voor een update van beide lijsten. Vergeet dus niet de SZW-lijst twee maal per jaar te controleren.  Voor bedrijven die te maken hebben met een groot aantal stoffen is het tijdrovend om steeds te kijken op welke lijsten de gebruikte stoffen voorkomen. Omdat de eisen voor kankerverwekkende en mutagene stoffen extra registratieverplichtingen met zich meebrengt is het regelmatig doornemen van de SZW-lijst ontzettend belangrijk.

Het is verstandig een externe oplossing te gebruiken die het mogelijk maakt om per lijst een overzicht te kunnen maken.

Een actueel veiligheidsinformatieblad(VIB)

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om het VIB te bewaren in de eigen administratie. Het VIB is onmisbaar om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof. Het VIB dient beschikbaar te zijn in de officiële taal van het land waar de stof wordt gebruikt. Alle overige talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Ondanks alle wettelijke eisen wordt het VIB vaak niet op de juiste manier verstrekt. De informatie is dan bijvoorbeeld onvolledig of alleen beschikbaar in het Engels.

Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een externe oplossing om tijd te besparen en altijd te beschikken over een actueel VIB.

De werkplekinstructiekaart(WIK)

Ieder bedrijf is verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Het VIB is vaak erg uitgebreid en hierdoor moeilijk leesbaar voor de werknemer. Daarom is het verstandig het VIB te vertalen naar een WIK. Een WIK bevat de belangrijkste pictogrammen en gevaren van een stof. Omdat de WIK een vertaling is van het VIB dient deze ook regelmatig geactualiseerd te worden.

Een leverancier of importeur is niet verplicht om een WIK te leveren. In de meeste gevallen zal een medewerker van het bedrijf deze zelf moeten maken. Dit kost niet alleen tijd, maar vraagt ook kennis van de medewerker die hiervoor verantwoordelijk is.

Met behulp van een externe oplossing wordt het VIB vaak automatisch omgezet naar een WIK.

Het gebruik van meerdere systemen

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf gebruik maakt van meerdere systemen om aan de registratieverplichtingen te voldoen. Het register gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden in Excel, de VIB’s worden opgeslagen op een lokale harde schijf en de opslag wordt vastgelegd in het inkoopsysteem. Dit zorgt ervoor dat medewerkers niet meer weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Daarnaast is het voor de KAM-managers ook lastig om het overzicht te behouden.

Ieder bedrijf is verplicht om deze informatie te delen met de medewerkers op de werkvloer. Een externe oplossing zorgt ervoor dat stofinformatie toegankelijk is. Daarnaast zorgt één oplossing natuurlijk voor overzicht!

Conclusie

Het lukt bedrijven met een beperkt aantal stoffen dit in eigen beheer te houden. Bij het gebruik van 100 stoffen (of meer) wordt dit als tijdrovend ervaren. Het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen, de VIB’s,  de SZW-lijst, de ZZS-lijst en het opmaken van WIK’s vraagt veel tijd en kennis van de KAM-manager. Door gebruik te maken van een externe oplossing bespaar je tijd en kosten zodat het bedrijf zich echt kan richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Let op!

Zorg ervoor dat je kiest voor de meest geschikte oplossing. De KAM-managers zijn vaak niet op de hoogte en denken met een risicobeoordelingstool alles onder controle te hebben. Stel jezelf altijd de vraag hoe betrouwbaar de gebruikte gegevens zijn!

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Ieder bedrijf is uniek! Omdat ieder bedrijf uniek is wordt het lastig om vooraf te zeggen welke oplossing het meest geschikt is.  Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen GROS, SOFOS 360 en Chemwatch. Omdat het gaat om de beste oplossing voor uw bedrijf vertellen wij u ook graag over de oplossingen van onze partners.

Wij komen graag bij u langs. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor in Barendrecht. Neem contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie of een kennismakingsgesprek!

Deel dit bericht op Social Media:
error