Waarom gevaarlijke stoffen app beter werkt dan Excel?

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een register van de gevaarlijke stoffen. Hierbij dient u inzichtelijk te hebben welke stoffen er (mogelijk) aanwezig zijn. En welke stoffen er kunnen ontstaan tijdens het werk. Vervolgens is het belangrijk om het register regelmatig te voorzien van updates. Om alle gegevens vast te leggen maken veel bedrijven gebruik van Excel. Bij een klein aantal stoffen werkt dat prima. Maar als men binnen een bedrijf gebruik van een groter aantal stoffen is het beter om hiervoor een gevaarlijke stoffen app te gebruiken. In dit artikel zes redenen waarom Excel niet (goed) werkt om het register gevaarlijke stoffen in bij te houden.

Altijd up-to-date met een gevaarlijke stoffen app

Het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen in Excel kan behoorlijk veel tijd van u vragen. Denk hierbij aan het controleren van de stofinformatie op updates. Maar ook de controle op aanwezigheid van CMR-stoffen die vermeldt staan op de SZW-lijst. Ook veel tijd kwijt aan het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen in Excel? Dan is het tijd om gebruik te maken van een gevaarlijke stoffen app. Met SOFOS 360 of Chemwatch van ITIS beschikt u altijd over actuele stofinformatie. Ook kunt u binnen een paar seconden het register automatisch controleren op aanwezigheid van stoffen die voorkomen op bijvoorbeeld de SZW-lijst. Voor stoffen op de SZW-lijst geldt namelijk een aanvullende registratie- en vervangingsplicht.

Back-up

Het register van de gevaarlijke stoffen is onvindbaar. Of het bestand is door een collega onherstelbaar beschadigd. En dan? Wanneer het register gevuld is met een klein aantal stoffen is dit vervelend, maar binnen korte tijd weer aangemaakt. Hoe anders is deze situatie wanneer men binnen het bedrijf gebruik maakt van een paar honderd of meer dan duizend stoffen? Door gebruik te maken van een gevaarlijke stoffen app hebben u en uw collega’s altijd toegang tot het register. Heeft u onbedoeld iets gewijzigd of verwijderd? Of is een collega iets te enthousiast geweest met het invoeren van foutieve gegevens? Dan kunnen wij een gemaakte back up terugzetten. In Chemwatch kunt u bijvoorbeeld altijd verwijderde items terugvinden. En in SOFOS 360 kunt u altijd zien wanneer iets is gewijzigd en door welke gebruiker. Handig toch?

Deelbaarheid

Een Excel bestand is moeilijker te delen met andere collega’s op de werkvloer. Tevens kan het Excel bestand vaak maar door één collega tegelijkertijd bewerkt worden. Ook gebeurd het regelmatig dat collega’s het gedeelde Excel bestand lokaal opslaan om vervolgens verder te bewerken. Het gevolg is dat men binnen het bedrijf werkt met verschillende versies. Met een gevaarlijke stoffen app weet u zeker dat iedereen werkt met dezelfde informatie. Ook is het gemakkelijk om belangrijke informatie op een laagdrempelige manier te delen met de collega’s op de werkvloer. Past een collega toch iets aan? Dan kunt u direct achterhalen door wie de aanpassing is gedaan en wat de reden daarvan is.

Efficiënter werken met een gevaarlijke stoffen app

De stofinformatie mag niet ouder zijn dan 2-5 jaar. En het is ook verplicht om het register tweemaal per jaar te controleren op aanwezigheid van CMR- stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het bijhouden van het gevaarlijke stoffen register in Excel kost veel tijd. Door gebruikt te maken van een gevaarlijke stoffen app beschikt u altijd over up-to-date stofinformatie. Is er sprake van een nieuwe SZW-lijst? Met de applicaties Chemwatch en SOFOS 360 kunt u met één druk op de knop achterhalen of een stof voorkomt op diverse lijsten. Dat geldt ook wanneer de overheid een nieuwe versie publiceerd van een bepaalde lijst. Hierdoor bent u minder tijd kwijt aan het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen. Dat geeft u de mogelijkheid om vaker op de werkvloer aanwezig te zijn op zo de veiligheid te verhogen.

Werkplekinstructiekaarten, rapportages etc.

Waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen maakt men vaak gebruik van werkplekinstructiekaarten (WIK). Reden hiervoor is dat een Safety Data Sheet (SDS) vaak bestaat uit meerdere pagina’s en hierdoor lastig te lezen is. Meestal kiest men er dan ook voor om het SDS te vertalen naar een WIK. Bij een gevaarlijke stoffen app kan men vaak automatisch een WIK genereren op basis van de (ingevoerde) stofinformatie. Maakt u gebruik van Excel? Dan wordt de WIK vaak handmatig opgemaakt in bijvoorbeeld Microsoft Word. Ook biedt een gevaarlijke stoffen app vaak meer rapportage mogelijkheden dan wanneer u gebruik maakt van Excel.

Gevaarlijke stoffen app vaak goedkoper dan Excel

Na het ontvangen van een offerte kijkt men vaak alleen naar de jaarlijkse kosten en niet naar wat het oplevert. Zelf het register van de gevaarlijke stoffen bijhouden in Excel kost veel tijd en indirect dus ook geld. Daarnaast kunt u de tijd die nodig is om alles bij te houden niet gebruiken om aanwezig te zijn op de werkvloer. Meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam via telefoonnummer 088 – 80 40 000.

CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd? – kunt u meer lezen over de CMR registratieplicht. In dit artikel gaan we graag in op de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Daarnaast geven we een aantal tips hoe bedrijven aan de CMR registratieplicht kunnen voldoen.

Onhaalbaar voor veel bedrijven

Kunnen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie? Dan is het bedrijf verplicht hiervan op persoonsniveau een registratie bij te houden. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is vastgelegd in Artikel 4.10c van het Arbobesluit. Voor de kleinere bedrijven een dergelijke registratie nog wel bij te houden. Voor organisaties met een groot aantal medewerkers is dit een behoorlijk uitdaging.

Hoe ga je bijvoorbeeld in een ziekenhuis op persoonsniveau achterhalen in welke mate iemand is blootgesteld aan ethanol? Moet je van de monteur die op het lab een lampje komt vervangen ook een registratie bijhouden? Registreer ik dezelfde gegevens voor iemand die na het proces het lab schoonmaakt? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken waar bedrijven mee worstelen. In grote lijnen heeft men echt wel inzichtelijk bij welke processen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan CMR stoffen. Het is alleen lastig om dit op persoonsniveau bij te houden.

CMR registratieplicht, zo doe je dat!

  • Zorg ervoor dat het register van de gevaarlijke stoffen altijd up-to-date is, inclusief een up-to-date veiligheidsinformatieblad;
  • Controleer tweemaal per jaar het register op aanwezige stoffen met een CMR classificatie. raadpleeg hiervoor de SZW-lijst;
  • Maak het gebruik van CMR stoffen per proces inzichtelijk;
  • Achterhaal per proces(stap) welke afdelingen hier mogelijk bij betrokken zijn per periode;

Omdat de CMR registratie behoorlijk tijdrovend is houden veel bedrijven een registratie bij op afdelingsniveau. Aan het einde van het jaar kan het bedrijf dan altijd achterhalen welke medewerkers werkzaam zijn geweest op de betrokken afdeling. Wel is het aan te raden om afwijkende personen wel goed te registreren. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke krachten, zieke medewerkers of collega’s die een bepaalde periode afwezig zijn door zwangerschapsverlof.

Hulp nodig?

Onze ervaring is dat geen enkel bedrijf op dezelfde manier invulling geeft aan de CMR registratieplicht. Worstelt uw bedrijf met bepaalde vraagstukken en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u eens sparen met een ander bedrijf over de CMR registratieplicht? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Vaker dit soort nieuwsberichten ontvangen vanuit ITIS? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS.

Een bijzonder jaar voor ons allemaal, terugblik 2020

Met elkaar proosten op een mooi 2020. Dat moment ligt alweer bijna een heel jaar achter ons. En wat 2020 een jaar is het geworden. Een bijzonder jaar waar we later allemaal nog weleens aan zullen terugdenken. Ondanks corona zijn we ook dit jaar doorgegaan met het schrijven van artikelen voor onze klanten. Maar eerst is het tijd voor het laatste artikel van 2020. In dit artikel zetten we alle ontwikkelingen nog eens op een rijtje. Ook benoemen we nogmaal de meest belangrijke nieuwsberichten, gerelateerd aan veilig werken met gevaarlijke stoffen.

SOFOS 360

In het afgelopen jaar hebben de ontwikkelaars van ITIS hard gewerkt om de gevaarlijke stoffen app SOFOS 360 nog beter te maken. Inmiddels zijn we druk bezig met het updaten van de klantomgevingen. Of misschien hebben we dat al voor u gedaan. In de releasenotes een overzicht van de door ons aangebrachte wijzigingen en verbeteringen.

Daarnaast hebben wij wederom een groot aantal klanten mogen migreren van GROS naar SOFOS 360. Ook hebben wij een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen.

Chemwatch

Ook dit jaar hebben een groot aantal nieuwe klanten gekozen voor de gevaarlijke stoffen app Chemwatch. Hiermee beschikken zij o.a. altijd over een up-to-date veiligheidsinformatieblad en een werkplekinstructiekaart. Ook is de applicatie uitgebreid met de chemical tagging module. Klanten zien nu in één oogopslag of een stof voorkomt op bijvoorbeeld de SZW-lijst.

Meest gelezen berichten in 2020

Ook in 2020 hebben wij een groot aantal artikelen en nieuwupdates geplaatst op de website van ITIS. Hieronder de de belangrijkste updates op een rijtje.

Op naar een veilig 2021

Namens alle collega’s van ITIS wensen jullie allemaal een mooi, voorspoedig en vooral veilig 2021 toe. Wilt u in het nieuwe jaar ook als eerste op de hoogte zijn van nieuwsupdates? Dan kunt u zich via onderstaande formulier aanmelden voor de HSE nieuwsbrief van ITIS. Wij verwachten op zeer korte termijn namelijk weer een update van de SZW-lijst. Hierover informeren wij u natuurlijk graag zo snel mogelijk.

Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht

Werkt men binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan bent u als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat dit op een gezonde en veilige manier gebeurd. Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen. Of in het ergste geval zelfs leiden tot ernstige ziektes. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. Met behulp van deze digitale tool krijgt u helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en die van anderen bij het inrichten van een veilige werkplek. De tool is een initiatief van FNV en tot stand gekomen met ondersteuning van TNO. Meer weten over deze tool? Lees dan snel verder!

Taken en verantwoordelijkheden

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om te weten welke regels uit de Arbowet van toepassing zijn. Ook dient per medewerker zijn of haar taak duidelijk te zijn en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. In de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen is dit voor elke partij helder in beeld gebracht. Met behulp van de werkwijzer kan men elkaar binnen het bedrijf aanspreken wanneer iemand zijn of haar taken en verantwoordelijkheden niet of onvoldoende nakomt. Met behulp van de tool is het voor zowel werkgevers, werknemers en arbo professionals mogelijk om heel gericht de benodigde informatie te verkrijgen.

Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen

De risico’s van gevaarlijke stoffen wordt door veel bedrijven onderschat. Hierover publiceerden wij eerder een artikel op de website van ITIS. Het is aan te raden om te achterhalen wie wat doet rondom gevaarlijke stoffen. Alleen dan bent u in staat om de juiste maatregelen te treffen bij het inrichten van een veilige werkplek. Voor meer informatie over de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen kunt u terecht op de website van de overheid.

Wilt u de werkwijzer ontvangen als PDF-bestand? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl. Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden voor de HSE nieuwsbrief.

Het Jaarplan Inspectie SZW 2021 in het kort

Op 11 november jl. heeft de Inspectie SZW het nieuwe jaarplan 2021 gepubliceerd. Op het moment van schrijven zitten we in een lockdown om het coronavirus in te dammen. In veel opzichten is nog onbekend hoe 2021 eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld nog niet welke gevolgen corona heeft op de arbeidsmarkt. Ondanks dat we op veel vragen nog geen antwoord hebben is het goed om de blik alvast te richten op het nieuwe jaar. Ook dan moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen op een veilige manier zijn of haar werk kan doen. Hieronder in het kort beschreven wat er in het Jaarplan Inspectie SZW 2021 staat over werken met gevaarlijke stoffen. Ook het volledige Jaarplan kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In Nederland krijgen ruim 1 miljoen mensen bij meer dan 100.000 bedrijven dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige (acute) risico’s met zich mee. Elk jaar sterven ruim 3000 (ex)medewerkers aan de gevolgen van stoffenblootstelling. Het doel van de Inspectie SZW in 2021? Bedrijven moeten de risico’s van gevaarlijke stoffen gaan beheersen. Op deze manier wil men voorkomen dat er geen zware ongevallen meer optreden. En dat werknemers geen gezondheidschade meer oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Jaarplan Inspectie SZW – CMR stoffen

De Inspectie SZW zal in het nieuwe jaar deelnemen aan 90% van de gezamenlijke inspecties in BRZO+-verband. Daarnaast kunnen 50% van de BRZO bedrijven een inpspectie op de blootstelling aan CMR stoffen verwachten. En 25% van de BRZO bedrijven zullen een inspectie krijgen op de gemaakte vervolgstappen. Op de SZW-lijst kunt u vinden welke stoffen in Nederland een CMR-classificatie hebben. Ook zal de Inspectie SZW -in overleg met andere toezichthouders- een ranking opstellen van de meest risicovolle bedrijven in gevaarlijke stoffen.

ARIE-regeling

Onlangs heeft er een wijziging plaatsgevonden in de ARIE-regeling. Geen idee wat het is? Dan kunt u op deze pagina van de Rijksoverheid terecht voor meer informatie. Met de aanpassing komt een grote groep bedrijven in beeld procesveiligheidsrisico’s die qua ernst in de buurt kunnen komen van BRZO-bedrijven. Een gerichte vorm van toezicht op deze bedrijven wordt hierdoor mogelijk.

Biologische agentia ook opgenomen in Jaarplan Inspectie SZW 2021

Ook gaat de Inspectie SZW doen naar de risico’s van biologische agentia (anders dan corona) op de werkplek. Daarmee versterkt de inpsectie tevens haar kennispositie. Zijn er naar aanleiding van dit onderzoek extra interventies nodig? Dan zal de inspectie deze inzetten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Jaarplan Inspectie SZW 2021? Dan kunt u hier klikken voor het volledige jaarplan. Heeft u hulp nodig bij het stoffenbeleid binnen uw bedrijf? Of op zoek naar een hulpmiddel om invulling te geven aan het bekende 4-stappenmodel van de Inspectie SZW? De applicatie SOFOS 360 en Chemwatch kunnen u daarbij helpen. Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl.

ATP12 van de CLP-verordening, deadline 17 oktober 2020

Voldoet de classificatie (indeling) van stoffen nog wel aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang? Dat toetst men doorlopend. Is er sprake van een wijziging? Dan publiceert men deze wijziging in een zogenaamde ATP van de CLP-verordening. Natuurlijk weet u als specialist waar de afkortingen ATP en CLP voor staan. Heeft u geen idee? De afkorting ATP staat voor adaption to technical and scientific progress. En de afkorting CLP staat voor classificatie, labeling and packaging. Op 28 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie de Twaalfde update van de CLP-verordening (ATP12). Waarom het belangrijk is hier naar te kijken? De deadline voor implementatie van ATP12 komt dichterbij. Deze is bepaald op 17 oktober 2020. Maar wat waren ook alweer de belangrijkste wijzigingen? En wat betekent ATP12 voor mijn bedrijf? Antwoord op deze vragen? Lees dan snel verder.

Twaalfde update CLP-verordening (ATP12)

Op 28 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie met verordening (EU) 2019/521 de 12de aanpassing aan de CLP-verordening. Deze CLP-verordening (originele versie: Verordening (EG) nr. 1272/2008) stemt de Europese wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels: GHS.

Meestal betreft een ATP een herziening van bijlage VI van CLP, de lijst van geharmoniseerde indelingen van zo’n 4000 veel voorkomende stoffen. Maar de ATP12 wijkt hier vanaf. Deze aanpassing wijzigt namelijk de criteria van de CLP-verordening. Hieronder de vijf belangrijkste wijzigingen

#1 Aangepaste categorieën in ATP12

De vroegere categorieën 1 en 2 voor ontvlambare gassen worden aangepast. Deze categorieën worden aangepast en verfijnd naar categorie 1A, 1B en 2. Als gevolg daarvan moet de indeling van bijna alle ontvlambare gassen nagekeken worden. Is er sprake van een wijziging? Dan is de fabrikant of leverancier verplicht een nieuw SDS aan te leveren.

#2 Pyrofore gassen

Bijkomend wordt bij ontvlambare gassen van categorie 1A de indeling “pyrofoor gas” gecreëerd, specifiek voor ontvlambare gassen die in lucht bij een temperatuur van 54°C of minder spontaan kunnen ontsteken. Deze pyrofore gassen krijgen als H-zin H232 (“Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht”).

#3 Nieuw fysisch gevaar

Ook wordt er voor het eerst sinds de originele versie van de CLP-verordening een nieuw fysisch gevaar opgenomen, namelijk: ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen (“Desens. Expl.”). Dit nieuwe fysisch gevaar is van toepassing op ontplofbare stoffen en mengsels die met water of alcohol worden bevochtigd (of met andere stoffen worden verdund) om op die manier hun explosieve eigenschappen te onderdrukken. Deze gedesensibiliseerde explosieven worden ingedeeld in 4 categorieën. ook krijgen zij elk het pictogram GHS02 (de vlam) en respectievelijk volgende H-zinnen: H206-H207-H208.

#4 EUH-zin EUH001 zal verdwijnen

Gecombineerd met de introductie van gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen zal de EUH-zin EUH001 (“In droge toestand ontplofbaar”) geschrapt worden.

#5 Zelf samenstellen van P-zinnen

Met de laatste wijziging zijn we aangekomen bij misschien wel de meest ingrijpende wijziging. Vanaf ATP12 mag men namelijk zelf P-zinnen samenstellen. Deze moeten echter wel gebaseerd zijn op de P-zinnen die zijn opgenomen in de CLP-verordening. De P-zinnen dienen vanaf nu enkel als leidraad om passend veiligheidsaanbevelingen te kiezen. De CLP-verordening bevat al een aantal gecombineerde P-zinnen. Maar dat zijn slechts enkele voorbeelden. Leveranciers mogen de teksten van P-zinnen zelf verder combineren. Het is zelfs toegestaan om bij de tekst van P-zinnen af te wijken van de tekst uit de CLP-verordening. Dergelijke afwijkingen mogen echter een invloed hebben op het veiligheidsadvies.

Goed nieuws dus voor de industrie. Misschien minder nieuws voor de gemiddelde consument/gebruiker aangezien deze aanpassing de harmonisatie een beetje los laat bij de etikettering van gevaarlijke stoffen/producten. Dat gaat mogelijk toch zorgen voor verwarring.

Wat betekent ATP12 voor uw bedrijf?

Verandert de classificatie van een stof? Dan moet de producent voor al haar producten met daarin deze stof bepalen of dat gevolgen heeft voor hun producten. Zij zijn zelf verantwoordelijk om actie te ondernemen. Met welke mogelijke gevolgen de producent te maken kan krijgen? Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van SDS’en en etiketten.

Zoals eerder aangegeven in dit artikel is de ATP12 al een tijd geleden gepubliceerd. De deadline voor implementatie van ATP12 staat op 17 oktober 2020. De tijd begint te dringen! Hulp nodig? Neem dan contact op met onze partner BIGvzw. Altijd beschikken over actuele- en gevalideerde stofinformatie? Dan vertellen wij u graag meer over onze applicatie SOFOS 360.

Heeft u als gebruiker van een stof twijfels over de kwaliteit van het SDS? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van de VIB-check.

Risico’s gevaarlijke stoffen vaak onderschat door bedrijven

Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige risico’s met zich mee. Niet alleen voor de gezondheid van de werknemers, maar ook voor het milieu. Het begint allemaal met oog hebben voor de risico’s van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. Dat risico wordt door veel bedrijven nog altijd onderschat. Welke gevaarlijke stoffen worden er gebruikt op de werkvloer? Welke stoffen hebben een CMR-classificatie? En in hoeverre komen de door ons gebruikte stoffen voor op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het zijn slechts voorbeelden van vragen waar men vaak het antwoord op schuldig blijft. Waarom is het op orde hebben van het stoffenbeleid eigenlijk zo belangrijk? Dat en meer leest u in dit artikel.

Cijfers in Nederland en Europa

In Nederland overlijden er jaarlijks ruim 3.000 (ex)-werknemers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. In de EU ligt het aantal sterfgevallen op ongeveer 80.000 (ex)-werknemers per jaar, zegt de Europese Commissie in dit nieuwsbericht. Ondanks deze cijfers zijn de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen nog altijd een onderschat risico binnen veel bedrijven. Hoe dat komt? Omdat een belangrijk deel van de ziektelast pas op de langere termijn zichtbaar wordt. Symptomen komen meestal pas tot uiting na het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Daarnaast werken veel werknemers met huid- of longklachten gewoon door. Meestal omdat niet duidelijk is dat hun klachten veroorzaakt worden door stoffenblootstelling op het werk.

Helft van de bedrijven doet onvoldoende of niets om medewerkers te beschermen

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders krijgt dagelijks op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Met het oog op deze cijfers zal je verwachten dat bedrijven hun medewerkers beschermen tegen mogelijke risico’s. Helaas! Ongeveer de helft van de bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen heeft het stoffenbeleid op orde. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Arbo in Bedrijf van de Inspectie SZW. Hoe bedrijven een goed begin kunnen maken? Door het onderwerp gevaarlijke stoffen op te nemen in de RI&E. In het Jaarplan Inspectie SZW 2020 was eerder te lezen dat slechts 1 op de 3 bedrijven het onderwerp in de RI&E heeft opgenomen.

Risico’s gevaarlijke stoffen in kaart brengen

Om de risico’s van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen is het aan te raden om het 4-stappenmodel van de Inspectie SZW te volgen. Doorloop in slechts 4 stappen het huidige stoffenbeleid en kijk naar uw bedrijf zoals de inspecteur dit doet. Wat gaat er op dit moment goed? En wat kan er beter? Natuurlijk begrijpen wij dat u niet zomaar informatie over uw bedrijf online deelt. Daar is het goed om te weten dat alle door u ingevoerde gegevens geheim blijven. Ook zijn de door u gegeven antwoorden niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. Heeft u het stoffenbeleid op orde? Vergeet dan de CMR-registratieplicht niet.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid binnen uw bedrijf? Of wenst u een persoonlijke toelichting op het 4-stappenmodel van de Inspectie SZW? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl. Samen kijken we naar de huidige situatie en de mogelijke verbeterpunten. Heeft u binnen het bedrijf te maken met een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van software. Denk hierbij aan bijvoorbeeld SOFOS 360 van ITIS of Chemwatch. Meer dan 400 klanten gingen u voor!

Lukt u niet om intern aandacht te krijgen voor de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Lees dan het artikel: Samen met de OR naar een sterker stoffenbeleid eens door.

Chemiekaartenboek wel of niet gebruiken op het lab?

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Dan wilt u -voordat u aan de slag gaat- weten welke gevaren een stof met zich mee kan brengen voor de eigen gezondheid en het milieu. Hier wordt vaak het chemiekaartenboek voor gebruikt. De kans is groot dat u ook weleens een kijkje neemt in het chemiekaartenboek op het lab. Even snel iets opzoeken om vervolgens aan de slag te gaan. Maar wat zijn de voor- en nadelen eigenlijk bij het gebruik van chemiekaarten? Dat gaan we u vertellen in dit artikel.

Voordelen van chemiekaartenboek

Het veiligheidsinformatieblad(VIB) van de leverancier is vaak erg uitgebreid en daardoor soms moeilijk leesbaar. Is er sprake van aan calamiteit op het lab? Dan wilt u zo snel als mogelijk weten hoe er gehandeld moet worden. Het chemiekaartenboek biedt in dit soort gevallen de uitkomst. Alle relevante stofinformatie (alfabetisch gesorteerd op naam en synoniem, CAS-nummer en UN-nummer) samengevat op één pagina.

In geval van nood wilt u beschikken over betrouwbare stofinformatie. Maakt u gebruik van veel zuivere stoffen op het lab? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van het chemiekaartenboek. Waarom? In tegenstelling tot het VIB is de stofinformatie op een chemiekaart fabrikant-onafhankelijk en deze zijn opgesteld door onafhankelijke specialisten. Het laatste voordeel heeft betrekking op de beschikbaarheid van het chemiekaartenboek. Maakt u gebruik van software om te beschikken over up-to-date stofinformatie? Dan bent u afhankelijk van een werkende internetverbinding. Werkt deze niet? Dan biedt het chemiekaartenboek uitkomst!

Nadelen chemiekaartenboek

Het chemiekaartenboek is altijd beschikbaar. Ook zonder werkende internetverbinding. Het nadeel is alleen dat de stofinformatie in het chemiekaartenboek niet up-to-date gehouden wordt. Het is dan ook aan te raden om deze regelmatig te vervangen voor een nieuw exemplaar. Toch beschikken over actuele chemiekaarten? Maak dan gebruik van WIK-online, de elektronische versie van chemiekaartenboek. Dit 2-delig boekwerk bevat 1155 handige en overzichtelijke chemiekaarten. Op zoek naar een exemplaar voor uw bedrijf? Op deze pagina meer informatie.

Maakt u veelal gebruik van chemische producten? Dan moet u voor ieder chemisch product mogelijk verschillende kaarten raadplegen. Dat kan bij een calamiteit tijdrovend en omslachtig zijn. Om dat laatste probleem op te lossen kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld SOFOS 360 of Chemwatch. Hiermee beschikt u altijd over een werkplekinstructiekaart, gebaseerd op het door u gebruikte VIB.

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Dit artikel als nuttig ervaren? Dan wil u vragen om het artikel te delen via onderstaande share buttons. Veilig werken met gevaarlijke stoffen op het lab? Dat begint met het delen van informatie! Niet alleen binnen uw eigen bedrijf, maar ook daarbuiten. Ook zij kunnen in de toekomst wellicht uw collega worden toch?

Wat is Chemwatch en is het geschikt voor mijn bedrijf?

De applicatie Chemwatch wordt wereldwijd door ruim 3000 bedrijven gebruikt als chemicaliënbeheeroplossing. Maar wat is Chemwatch eigenlijk? En welke mogelijkheden biedt de applicatie voor mijn bedrijf? Deze vragen worden steeds vaker aan ons gesteld. Daarom leggen wij het graag aan u uit. Heeft u twijfel of de applicatie geschikt is als chemicaliënbeheeroplossing voor uw bedrijf? Laat het ons weten! Sluit de geboden functionaliteit niet aan bij de wensen en behoeften van uw bedrijf? Dan is SOFOS 360 wellicht een betere oplossing.

De beste oplossing voor uw bedrijf

Het kan natuurlijk voorkomen dat onze applicatie Chemwatch en SOFOS 360 niet passen bij de wensen en behoeften van uw bedrijf. Door onze marktkennis zullen we het in dat geval niet nalaten om u door te verwijzen naar een andere software leverancier. Uiteindelijk gaat het er toch dat men binnen uw bedrijf veiliger werkt met chemische producten?

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad (VIB)

Kiest u voor Chemwatch? Dan controleert de applicatie de door u gebruikte VIB’s niet 1 keer, maar minimaal 3 keer per jaar op updates. Dit gebeurd middels webcrawlers of specialisten van Chemwatch welke contact opnemen met uw leverancier(s). Wijzigt de inhoud van een VIB? Dan brengt Chemwatch u hiervan op de hoogte middels een e-mail alert. In deze e-mail staat duidelijk aangegeven welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden. U hoeft het VIB dus niet meer zelf regelmatig te controleren op updates.

Wet- en regelgevende lijsten in Chemwatch

Wat is de kracht van Chemwatch? De applicatie bevat wet- en regelgeving voor meer dan 90 landen. Naast het genereren van een VIB op basis van GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) kan men een VIB ook oproepen op basis van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), de Europese wetgeving.

Ook de Nederlandse wetgeving is aanwezig in de applicatie Chemwatch. Denk bijvoorbeeld aan de SZW lijst en de ZZS lijst. Door automatische tags aan te maken weet u in één oogopslag welke stoffen op deze lijsten voorkomen. Of deze lijsten ook up-to-date gehouden worden? Ja, dat is het geval!

Beschikbare talen

De applicatie is beschikbaar in verschillende talen, waaronder de Nederlandse- en de Engelse taal. Zowel de gebruikersinterface alsmede de VIB’s, werkplekinstructiekaarten (WIK) en noodgeval informatie is beschikbaar in 47 verschillende talen. De applicatie gebruiken in het Nederlands? Of documenten raadplegen in de Nederlandse taal? Dat is mogelijk!

Licentiemodel Chemwatch

Maakt u gebruik van Chemwatch? Dan neemt u geen abonnement op het veiligheidsinformatieblad om deze up-to-date te houden. U geeft aan voor hoeveel VIB’s u automatische updates wenst. Dit aantal is overigens vrij inwisselbaar. Handig voor organisaties met veel wiselende chemicaliën. Of wanneer u besluit om stoffen met een CMR-classificatie te vervangen voor een minder schadelijk alternatief.

Grootste SDS databank ter wereld

Alle klanten van Chemwatch krijgen onbeperkt toegang tot de grootste SDS databank ter wereld. Raadpleeg meer dan 60 miljoen VIB’s, WIK’s van verschillende leveranciers. Ook informatie over hoe u het beste kunt handelen in geval van nood is beschikbaar.

Meer informatie over Chemwatch?

Meer weten over Chemwatch? Dan wil u vragen om eens te kijken naar de Chemwatch Company Video. Na het bekijken van de video nog aanvullende vragen? Of wenst u een (online) demo? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Wat is REACH? En kan ik blind vertrouwen op het VIB?

Als leverancier chemische producten produceren en/of importeren en op de markt brengen in Europa? Dan moet u voldoen aan de ECHA (REACH) richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan het veiligheidsinformatieblad (VIB). Deze moet opgesteld worden volgens bijlage II van de REACH verordening. Als gebruiker moet u ten alle tijden kunnen vertrouwen op de inhoud van het VIB. Maar waar staat de afkorting ECHA voor? Wat is REACH? En in hoeverre bent u eigenlijk zelf verantwoordelijk? Dat en meer leest u in deze blog.

Wat is ECHA?

De afkorting ECHA staat voor Het Europees agentschap voor chemische stoffen. Het ECHA is op 1 juni 2008 operationeel geworden en op 3 juni 2008 officieel geopend. ECHA is o.a. belast met de implementatie van de REACH verordening (1907/2006EG). Op de website van ECHA kunt u controleren of een stof reeds geregistreerd is. Gebruikt u op jaarbasis minder dan 1.000 kg van een stof? Dan is registratie van een stof niet nodig.

Wat is REACH?

Waar staat de afkorting REACH dan voor? Deze afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening over de productie en handel in chemische stoffen en geldt voor alle landen van de Europese Unie. In deze verordening staat beschreven waaraan bedrijven en overheden zich moeten houden. Voorbeelden van groepen, welke zich moeten houden aan REACH, zijn fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers van chemische stoffen. Meer weten over REACH? Dan verwijs ik u graag naar deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS)

Een gebruiker moet ten alle tijden kunnen vertrouwen op de inhoud van het VIB. Staat uw toepassing niet beschreven in het VIB? Of gebruikt u het product niet volgens de adviezen in het VIB en ontstaat er letsel of schade? Dan dient u zelf aanvullende stappen te ondernemen voordat de stof gebruikt mag worden. Als eindgebruiker heeft u de taak om de informatie in het VIB te verifiëren. Heeft u twijfels over de inhoud van het VIB? Doe dan zelf de VIB-check. Het is dus niet verstandig om te vertrouwen op de inhoud van het VIB.

Afwijkende wet- en regelgeving

In Nederland moeten eindgebruikers aan zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving voldoen. Dat kan frictie veroorzaken tussen de leverancier en de eindgebruiker. Naast REACH moeten leveranciers ook rekening houden met de lokale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van CMR-stoffen. De afkorting CMR staat voor carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (schadelijk voor het erfelijk materiaal) en Reprotoxisch (schadelijk effect op de vruchtbaarheid).

Volgens REACH kan een stof geclassificeerd zijn als niet CMR-stof. Maar in Nederland kan een stof wel geclassificeerd zijn als CMR. In rubriek 15 van het VIB moet dan door de leverancier gemeld dat de stof vermeldt staat op de SZW lijst. Niet elke leverancier is op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Het is dan ook aan te raden om zelf tweemaal per jaar het eigen register te controleren op aanwezigheid van CMR-stoffen. De SZW lijst wordt meestal gepubliceerd in januari voor het eerste halfjaar en in juli voor het tweede halfjaar. Download hier de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen.

Welke registratieverplichtingen heb ik dan?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor o.a. de inventarisatie gevaarlijke stoffen. Daarnaast ook het blootstellingsonderzoek en de registratie van CMR stoffen. Meer weten over de CMR registratieplicht? Dan verwijs ik u graag naar het artikel over de CMR registratie op de website van ITIS. Hierin staat o.a. beschreven welke gegevens u dient te registreren en de bewaartermijn. Tot slot willen wij u wijzen op de PGS-15 richtlijn. Deze richtlijn heeft o.a. betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen.

Help jouw leverancier op weg!

In sommige gevallen zijn leveranciers en/of producten niet op de hoogte van de lokale wetgeving. De stof ethanol is volgens REACH geen CMR stof, maar staat deze op de SZW lijst wel vermeldt als CMR. Is in rubriek 15 van het VIB niet aangegeven dat deze stof in Nederland op de SZW lijst staat? Help de leverancier dan door dit te melden. Op deze manier vergroot u de kans dat de juiste informatie bij leveringen in de toekomst wordt verstrekt

Tip van Niels Heins (Gecertificeerd Chemisch Veiligheids Expert)

Wordt er een nieuw product aangeboden of ingekocht? Laat dan vooraf altijd een chemische beoordeling uitvoeren. Wie dat voor u zou kunnen doen? Denk dan bijvoorbeeld aan een gecertificeerd chemisch veiligheidsexpert (www.ccse.nl) of een arbeidshygiënist.

Hulp nodig?

Meer weten over de afwijkende wet- en regelgeving in Nederland ten opzichte van REACH? Of hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.