Waarom een werkplekinstructiekaart (WIK) nut heeft

Wist u dat ruim 1 op de 6 Nederlanders dagelijks te maken hebben met gevaarlijke stoffen op het werk? Dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen? En dat er jaarlijks 3.000 mensen sterven door stoffenblootstelling? Daarom is het van belang dat de medewerkers vooraf worden ingelicht over de risico’s die werken met een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Dat bent u overigens ook wettelijk verplicht volgens Artikel4.10d van het Arbobesluit. Maar hoe kunt u de medewerkers het beste informeren? Is het verstandig om hiervoor het veiligheidsinformatieblad (VIB) te gebruiken? Of is een werkplekinstructiekaart (WIK) beter? Dat en meer kunt u lezen in dit artikel van ITIS.

In de Nederlandse taal

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om het VIB beschikbaar te stellen in de taal van de lidstaat. In Nederland dus in het Nederlands. Dat is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle andere talen zijn niet verplicht. Maar deze kunnen wel bijdragen aa n een verbeterde veiligheidscultuur. Aangezien het VIB in het Nederlands beschikbaar moet zijn is de vraag of dit ook geldt voor de WIK heel logisch. Het antwoord hierop is nee. Waarom? Omdat een WIK niet verplicht is.

Waarom bedrijven kiezen voor het maken van een WIK

Het VIB kennen we allemaal. De informatie is vaak erg uitgebreid en bevat daarnaast vaak veel wetenschappelijke tekst. Dit doet de leverancier overigens niet om het de gebruiker moeilijk te maken. Zij hebben de plicht om u zo goed mogelijk te informeren over de stof en het gebruik ervan. Helaas zorgt dit er wel vaak voor dat het VIB moeilijk leesbaar is.

In geval van nood is elke minuut van belang. Voorkom dat men eerst het hele VIB moet doorbladeren om te achterhalen zij moeten doen bij huidcontact. In geval van nood moet in één oogopslag duidelijk hoe iemand het beste kan handelen en hoe juist niet. Maak daarom van het VIB een korte samenvatting op maximaal 1 pagina met daarop de belangrijkste gegevens.

Welke informatie zet ik op een WIK

Een goede WIK bevat informatie over de gevaren van een stof. Daarnaast ook de belangrijkste pictogrammen, aangevuld met korte teksten. Denk hierbij aan informatie over hoe iemand moet handelen in geval van nood. Maar ook aan het EBHO advies in geval van inslikken, huidcontact, oogcontact of inademen van een giftige stof. Natuurlijk wilt u ook de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Daarom is het ook goed om aan te geven welke beschermingsmaatregelen en middelen getroffen moeten worden. Vergeet tot slot ook niet te vermelden welke blusmiddelen wel en niet geschikt zijn bij brand. In een eerste reactie zal iemand direct gaan blussen met water. Maar in sommige gevallen kan water de brand die is ontstaan verergeren.

Meer weten over de gegevens die het vaakst voorkomen op een WIK? Lees dan eerder door ons gepubliceerde artikel; Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart.

Vergeet de WIK niet te controleren op updates

Misschien overbodig om aan te geven. Maar in de praktijk zien we vaak dat men veel moeite heeft om het VIB regelmatig te controleren op updates. Zoals eerder aangegeven is de WIK een vertaling van het VIB. Is er een update van het VIB? Dan is het verstandig om ook direct de WIK aan te passen.

Beschikbare software oplossingen in de markt

Er zijn in de markt verschillende software oplossingen beschikbaar om bijvoorbeeld automatisch een WIK te genereren. In sommige gevallen is de WIK een directe vertaling van het VIB. Bij andere oplossingen is de WIK gerelateerd aan een specifieke taak. Ook is het goed om te weten dat niet elke software oplossing het VIB automatisch controleert op updates.

Wenst u altijd een actueel VIB met bijbehorende WIK in uw bezit te hebben? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie over SOFOS360 of het internationale Chemwatch. Daarnaast bieden beide applicaties nog vele andere voordelen op het gebied van chemicaliënbeheer.

Accountmangement bedankt collega’s op Nationale Collega Dag

Geen kort gesprek tijdens een kop koffie en geen overlegmomenten op de werkvloer. Natuurlijk zijn ook wij creatief en gebruiken we oplossingen als Microsoft Teams en 3CX vaker dan voorheen. Voor de meesten onder ons prima alternatieven om in contact te blijven. Echter is dit toch minder persoonlijk. In deze gekke tijd zien we elkaar als collega’s minder vaak dan normaal. Dus ook niet op Nationale Collega Dag. Daarom is het goed om te weten dat we jullie inzet enorm waarderen en het dagelijkse contact toch stiekem wel een beetje missen.

ITIS Products

Wat een ongelofelijk mooie periode hebben we achter de rug met elkaar. Een groot aantal klanten maken inmiddels gebruik van Chemwatch of SOFOS 360. Met onder andere topreferenties als Heineken, Rijkswaterstaat, TNO, het RIVM en een groot aantal ziekenhuizen in Nederland. Dankzij jullie inzet zijn we zover gekomen! Inmiddels durven wij vanuit commercie wel te zeggen dat we beschikken over de meest complete chemicaliënbeheeroplossingen van Nederland! Bedankt voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en de support richting onze klanten.

Managed Services

Vandaag is het Nationale Collega Dag en daarom willen wij jullie vanuit accountmanagement bedanken voor jullie eindeloze inzet! Afgelopen jaren heeft ITIS Managed Services een gezonde groei doorgemaakt over de gehele linie en dit hebben we dankzij jullie toch mooi weten te realiseren. Vanuit klanten horen we met grote regelmaat de terugkoppeling dat de mannen van de Skilled Servicedesk hen altijd goed te woord staan en ondersteunen. Op het moment dat dit niet direct op te lossen is, zijn we blij om te horen dat de 2e lijn collega’s binnen afzienbare tijd de klant proactief contacten om te ondersteunen. Daarom dachten wij; laten we op Nationale Collega Dag onze waardering tonen en hopelijk kunnen we snel weer een kop koffie met elkaar drinken (en Michel krijgt een knuffel 😝)!

Detachering

Ook onze toppers in de detachering vergeten wij op de Nationale Collegadag niet. Naast hun tomeloze inzet voor de verschillende opdrachtgevers doen zij er veel aan om hun kennis op peil te houden. Een extra cursus volgen buiten werktijd? De meesten vinden dat geen enkel probleem! Ook hun flexibiliteit naar de opdrachtgevers en ITIS toe wordt altijd erg gewaardeerd. Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren en kijken graag samen vooruit naar de aankomende jaren.

Management team

Vanuit accountmanagement willen wij het gehele managementteam bedanken voor de fijne samenwerking. Bij ITIS telt de mening van elke medewerker. Hierdoor hebben wij nooit het gevoel een nummertje te zijn. Alleen honden hebben een baas roept Wim Edel (Algemeen directeur van ITIS) dan ook regelmatig op kantoor en daarbuiten.

Ook tijdens deze crisis toont het management een hoge mate van betrokkenheid richting de medewerkers. Zij houden ons goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen ITIS. Naast een heerlijke reep chocolade in deze moeilijke tijd mocht ook de bekende fruitmand niet ontbreken.

Nogmaals bedankt allemaal voor jullie inzet en het teamgevoel!

Gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis

Veilig werken met stoffen op het lab? Dan is het belangrijk dat u kennis heeft over de gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis. De symbolen zijn er natuurlijk niet voor niets en kunnen in enkelvoud of in combinatie met elkaar voorkomen. Ze zijn er zodat gebruikers en vervoerders weten welke gevaren een stof met zich mee kan brengen. Meer weten over de betekenissen van symbolen en de bijbehorende wet- en regelgeving? Lees dan snel verder!

Gevaarlijke stoffen symbolen conform GHS

Per 1 juni 2015 zijn alle oude prictogrammen (oranje gekleurd) en de bijbehorende R+S-zinnen vervangen door het GHS-systeem. De afkorting GHS staat voor Globally Harmonised System. Het GHS-systeem heeft als doel om wereldwijd te komen tot één systeem voor de gevaarsindeling van gevaarlijke stoffen. Klik op de link GHS|Risico’s van stoffen op de website van de Rijksoverheid.

Etikettering conform CLP

De afkorting CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden en gebaseerd op het GHS-systeem van de Verenigde Naties. Met deze indeling wil de EU zowel werknemers als consumenten zo goed mogelijk informeren over de gevaren van chemische stoffen. De richtlijnen Gevaarlijke Stoffen en Richtlijn Gevaarlijke Preparaten zijn met de intreding van de CLP-verordening komen te vervallen. Meer informatie over de CLP-verordening? Neem dan een kijkje op de pagina van de Rijksoverheid.

Poster gevaarlijke stoffen symbolen en betekenis

Meer weten over de betekenis van de GHS-pictogrammen en welke pictogrammen u niet meer mag gebruiken? Of meer informatie over de minimale afmetingen van etiketten en pictogrammen? Dan kunt u op de pagina van chemischestoffengoedgeregeld.nl de poster downloaden welke u kunt gebruiken op het lab.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het maken van mengselberekening? Of bent u voornemens om de benodigde informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen via bijvoorbeeld een werkplekinstructiekaart? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het Internationale Chemwatch. Daarnaast zijn wij ook al jarenlang partner van het Brandweer informatie centrum voor gevaarlijke stoffen (BIGvzw). Meer weten over de oplossingen van ITIS en een overzicht van ons klantportfolio? De HSE Solutions pagina op de website van ITIS geeft u antwoord op deze vragen.

CMR-stoffen: mengsels in lage concentraties CMR-stof ook behandelen als CMR?

Moeten wij mengsels met daarin lage concentraties van CMR-stoffen ook behandelen als CMR? In hoeverre is hier de aanvullende registratie- en vervangingsplicht van toepassing? Het is een vraag waar veel klanten geen direct antwoord op hebben. Ook op zoek naar het antwoord op deze vraag? Maak even 10 minuten van uw tijd vrij om deze blog te lezen.

Betekenis CMR-stoffen

CMR-stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (schadelijk voor erfelijk materiaal) of Reproductie Toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Maakt men binnen uw organisatie, bedrijf of instelling gebruik van CMR-stoffen? Dan heeft u aanvullende (registratie)verplichtingen. Hierbij denken we niet alleen aan de CMR registratieplicht op persoonsniveau, maar denk ook aan de vervangingsplicht.

Vervangingsplicht CM-stoffen

In Artikel 4.13 van het Arbobesluit staat dat elke werkgever actief moet onderzoeken of vervanging van de CM-stoffen mogelijk is. Welke vragen zou u zelf moeten kunnen beantwoorden? Waarom is het gebruik van CM-stoffen binnen mijn organisatie, bedrijf of instelling noodzakelijk? En welke inspanningen heb ik verricht in de zoektocht naar alternatieven? Meer weten over de vervangingsplicht CM-stoffen? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Vervangingsplicht CM-stoffen.

CMR-stoffen in lage concentraties

Hoe moet ik omgaan met mengsels welke een geringe concentratie van een CMR-stof bevatten? Gelden hiervoor ook een registratie- en vervangingsplicht? Voor CMR-stoffen zijn er in de CLP-verordening verschillende generieke concentratiegrenzen vastgelegd, namelijk;

 • Carcinogeen: Carc. Cat 1A/1B (H350) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Carc. Cat 2 (H351) heeft een concentratiegrens van 1%
 • Mutageen: Muta. Cat 1A/1B (H340) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Muta. Cat 2 (H341) heeft een concentratiegrens van 1%
 • Reprotoxisch: Repr. Cat 1A/1B (H360) heeft een concentratiegrens van 0,3% en Repr. Cat 2 (H361) heeft een concentratiegrens van 3%

Daarnaast kunnen er echter nog specifieke concentratiegrenzen bestaan (in Annex VI van CLP, of in het ECHA-registratiedossier) die afwijken van de generieke concentratiegrenzen:

Specifieke concentratiegrenzen

Het is lastig om een eenduidig antwoord te formuleren op de vraag in hoeverre een stof of mengsel -welke een lage concentratie van één of meerdere CMR stoffen bevat- behandeld moet worden als CMR. In de meeste gevallen is het dan ook aan te raden om meerdere bronnen te raadplegen.

Help mij verder

Heeft u na het lezen van deze blog nog verdere vragen? Neem dan contact op met onze partner Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) voor een betrouwbaar en deskundig advies.

Bijhouden Safety Data Sheets, zorgplicht werkgever gaat verder dan dat!

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Is er een kans dat medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Dan moet de werkgever zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze wet gaat verder dan alleen het bijhouden van de Safety Data Sheets. Waar u dan allemaal aan moet denken op het lab? Dat en meer kunt u lezen in deze nieuwe blog van ITIS.

UITVOEREN RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

Elke werkgever is wettelijk verplicht om RI&E te maken voor de gevaarlijke stoffen. In de RI&E zijn de risico’s opgenomen en de getroffen maatregelen om ongelukken te voorkomen. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat de RI&E in veel gevallen niet op orde is. Slechts een derde van alle bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E dit jaar niet op orde? Dan volgt direct een boete zoals eind 2019 aangekondigd in het Jaarplan 2020 van Inspectie SZW.

Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen

Voordat u maatregelen kunt treffen is het belangrijk om te weten welke stoffen er aanwezig zijn binnen het bedrijf. Naast aanwezig stoffen is het ook goed om in beeld te brengen welke stoffen er kunnen ontstaan op de werkvloer. Wanneer heeft u bovenstaande voor het laatst een inventarisatie uitgevoerd? Het is wettelijk verplicht om het register van de gevaarlijke stoffen en de bijbehorende Safety Data Sheets (SDS) up-to-date te houden.

Safety Data sheet (SDS)

Het is wettelijk verplicht van elke stof Safety Data Sheets (SDS) in bezit te hebben. Deze moet door de leverancier geleverd worden aan elke gebruiker die beroepsmatige handelingen met een stof verricht. Wat veel bedrijven niet weten is dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Daarom is het goed om de inkomende SDS zelf te controleren op juistheid. In welke taal het SDS aanwezig moet zijn? In Nederland moet het SDS beschikbaar zijn in het Nederlands. Hoe het dan zit met andere talen? Deze zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur. Benieuwd hoe uw organisatie grip kan krijgen op inkomende SDS-en? Hierover is meer te lezen in het artikel: Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het SDS? Gebruik dan de gratis VIB-check tool welke gratis beschikbaar is gesteld door de overheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op het SDS kunt u meer informatie vinden over geschikte PBM’s om de blootselling tot het minimale te beperken. Soms is het dragen van een labjas en handschoenen voldoende. In een aantal andere gevallen mag men alleen met een stof werken wanneer de handeling wordt uitgevoerd in een zuurkast. Vaak wordt voor deze informatie niet het SDS gebruikt maar een werkplekinstructiekaart(WIK). De WIK is een samenvatting van het SDS met daarop de belangrijkste informatie over de gevaren en risico’s die werken met een stof met zich mee kan brengen. Daarnaast bevat een WIK de belangrijkste (ARBO) pictogrammen en informatie over hoe men moet handelen in geval van nood. Welke gegevens u plaatst op een WIK? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

SZW-lijst

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van stoffen met een CMR-classificatie? Dan heeft u een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Deze gegevens moeten bewaard worden tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Waarom? Omdat beroepsziekten door blootstelling aan CMR stoffen pas vele jaren later tot uiting komen. Daarnaast geldt er ook een vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen. Is er een (gezonder) alternatief beschikbaar? Dan bent u verplicht om deze te gebruiken en de oude CMR stof te vervangen.

De SZW-lijst wordt tweemaal per jaar gepubliceerd. Meestal gebeurd dit begin januari en juli van elk jaar. De meest recente versie van de SZW-lijst kunt u vinden op deze pagina. Meer weten over de verplichte CMR registratie? Dan verwijs ik u graag door naar het artikel over de verplichte CMR registratie.

ZZS-lijst

Wat veel bedrijven niet weten is dat de inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen begin 2021 gereed moet zijn. De overheid zalin de komende jaren strenger gaan controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Elk bedrijf is straks verplicht om actief te zoeken naar alternatieve stoffen. Is er geen alternatief beschikbaar? Dan moet een bedrijf er alles aan doen om de uitstoot tot het minimale te beperken. Lees in het artikel- ZZS-lijst inventarisatie moet eind 2020 gereed zijn– meer over het gebruik van stoffen die vermeldt staan op de ZZS-lijst.

Hulp nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Of heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van uw stoffenbeleid? Bijvoorbeeld het actuliseren van de Safety Data Sheets? Neem dan contact met ons op via het HSE contactformulier van ITIS. Vanzelfsprekend kunt u er op vertrouwen dat wij ons houden aan de geheimhoudingsplicht en de door u verstrekte informatie niet met derden delen.

Benieuwd naar de software-oplossingen van ITIS? Neem dan eens een kijkje op de pagina HSE Solutions van ITIS. De applicatie SOFOS360 wordt sinds 1992 voornamelijk gebruikt door ziekenhuizen en (onderzoeks)laboratoria. Naast onze eigen applicatie zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch. Meer dan 5000 bedrijven wereldwijd maken gebruik van Chemwatch.

Bereikbaarheid en maatregelen vanuit ITIS wegens coronavirus

Beste relatie,

Afgelopen dagen zijn er door de overheid verregaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor ITIS hebben deze maatregelen consequenties en tot maatregelen geleid, waarbij de continuïteit van onze dienstverlening naar u als relatie zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.

In deze mail willen we kort ingaan op de maatregelen die wij hebben genomen en de gevolgen voor onze dienstverlening.

Bereikbaarheid

Wij blijven bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers en emailadressen zoals u dat van ons gewend bent.

Continuïteit

Om te waarborgen dat we u kunnen blijven ondersteunen hebben we ons interne team in meerdere groepen gesplitst welke roulerend op kantoor aanwezig zijn, dit natuurlijk voor zover noodzakelijk. Deze groepen communiceren onderling via mail, telefoon en video conferencing zoals Microsoft Teams en 3CX, maar hebben geen fysiek contact met elkaar. De op die dag niet aanwezige collega’s werken vanuit huis.

Er is een afspraak gepland

In het geval dat er een afspraak bij u op locatie staat gepland, zullen wij vooraf met u afstemmen wat te doen. In voorkomende gevallen kunnen en zullen we gebruik maken van video conferencing of telefonie in plaats van een afspraak op locatie.

Thuiswerken

Vanzelfsprekend willen velen van u en uw collega’s de komende periode op grotere schaal thuiswerken. Uw ICT-omgeving moet hiervoor wel juist zijn ingericht. Vaak kunnen wij aanpassingen doorvoeren voor onze beheerklanten waardoor u gemakkelijk vanuit huis kunt werken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de servicedesk, servicedesk@itis.nl of uw accountmanager.

Gedetacheerde medewerkers

Wij hebben onze gedetacheerde medewerkers laten weten dat ze de richtlijnen bij u als klant dienen te volgen en bij eventuele onduidelijkheid contact moeten opnemen met onze HR afdeling voor overleg.

Natuurlijk willen ervoor zorgen dat ook bij u de continuïteit is gewaarborgd in deze lastige periode. Graag helpen wij u waar we kunnen, schroom niet om contact met ons op te nemen via de servicedesk of uw accountmanager.

Heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd?

Op 4 januari jl. is de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Deze lijst kunt u gebruiken om te controleren welke stoffen binnen uw bedrijf geclassificeerd zijn als kankerverwekkend. Waarom het belangrijk is de nieuwe SZW-lijst door te nemen? Bij de inventarisatie gevaarlijke stoffen bent u verplicht bij de CMR-stoffen extra gegevens vast te leggen. Deze gegevens zijn nodig om in de toekomst te bepalen of er een verband kan zijn tussen werk- en ziekte van de werknemer.  Hieronder een overzicht van de registratieverplichtingen die u heeft bij het gebruik van CMR-stoffen.

Registratie verplichtingen CM-stoffen:

 • Hoeveelheid CM- stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op vooraad heeft; 
 • Een lijst van medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan de CM-stoffen; 
 • Verantwoording waarom u CM-stoffen gebruikt en waarom deze niet kan worden vervangen door een minder schadelijke stof; 
 • Vermelding algemene- en preventieve maatregelen die u heeft genomen om blootstelling tot het minimale te beperken; 
 • Registratie welke Persoonlijke beschermingsmiddelen uw medewerkers gebruiken.

Verplichtingen voor de R-stoffen

 • Hoeveelheid R-stoffen die u jaarlijks vervaardigd, gebruikt of op voorraad heeft;
 • Bijhouden lijst van medewerkers die blootgesteld zijn/worden aan R-stoffen. 

Verdachte stoffen

 • Voor verdachte R-stoffen dient u dezelfde extra gegevens vast te leggen als voor de R-stoffen;
 • Voor verdachte CM-stoffen bent u niet verplicht hiervoor extra gegevens vast te leggen. Het is wel aan te raden deze te markeren, zodat u deze in de toekomst makkelijk terug kunt vinden als dat nodig is.

Vergeet tot slot niet Artikel 4.10c. Dossiers en registratie van het Arbobesluit te raadplegen. Hierin is onder andere de bewaartermijn voor bovenstaande verplichtingen vermeldt. Bijvoorbeeld dat de registratie tot ten minste 40 jaar na beëindiging van diens blootstelling aan gevaarlijke stoffen bewaard moet worden, bedoeld in artikel 4.15, evenals de lijst van werknemers, en het register blootgestelde werknemers, bedoeld in artikel 4.53.

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de SZW-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees het hier.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de registratieverplichtingen bij het gebruik van CMR-stoffen.

Inspectie SZW controleert in 2020 alle BRZO bedrijven

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW aan 60% van de BRZO bedrijven een bezoek gebracht. Heeft u in de afgelopen jaren geen bezoek gehad? In 2020 zal de Inspectie SZW aan alle BRZO bedrijven controleren. Dit heeft de Inspectie SZW op 9 december 2019 kenbaar gemaakt in een nieuwsbericht. Bent u benieuwd op welke drie thema’s de Inspectie SZW komend jaar gaat controleren? Lees dan snel verder!

Blootstelling gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven

Dat het stoffenregister up-to-date moet zijn is inmiddels wel duidelijk geworden. Daarom gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen verder intensiveren. Waarom? Omdat dit bij 85% van de bedrijven nog altijd niet op orde is. Dit varieert van verouderde veiligheidsinformatiebladen tot aan de CMR registratie op persoonsniveau. Is het ook in 2019 niet gelukt om het stoffenregister op orde te krijgen? Dan is het tijd hier in 2020 serieus werk van te maken. Natuurlijk is het niet alleen van belang dit op orde te hebben om boetes te voorkomen. Uiteindelijk willen we allemaal zo lang mogelijk gezond blijven toch?

De drie specifieke thema’s Inspectie SZW

In het komende jaar zal de Inspectie SZW op drie thema’s specifiek controleren. Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones. Extra controle op het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden. Ook wordt er gekeken of de door het bedrijf gebruikte veiligheidssystemen nog up-to-date zijn.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor veiligheid

Een werkgever is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen om zware ongevallen te voorkomen. En de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Bent u benieuwd of er binnen uw bedrijf veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen? Dan kunt u gebruik maken van de tool Zelfinspectie gevaarlijke stoffen.

Oplossingen van ITIS

Is uw stoffenregister toe aan een update? Neem dan eens een kijkje op de website van ITIS. Naast de eigen applicatie SOFOS 360 is ITIS ook agent van het internationale Chemwatch. Met beide oplossingen kunt u op gestructureerde wijze invulling geven aan het 4-stappenplan, opgesteld door de Inspectie SZW. Wenst u meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende (online) demonstratie.

Jaarplan Inspectie SZW 2020 in het kort

Volgend jaar de RI&E niet op orde? Dan volgt direct een boete. Het is één van de genoemde zaken in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Waarom dit nodig is? Omdat uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet dus omhoog. In het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 gaat de Inspectie SZW ook anders inspecteren. Niet alleen de overtreding zal centraal staan, maar men gaat breder kijken. Met werkgevers zal gesproken worden over de veiligheidscultuur. Op deze manier hoopt men de preventie te bevorderen en herhaling te voorkomen.

Download hier het Jaarplan Inspectie SZW 2020.

Samenvatting voorwoord Jaarplan 2020

“2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met boetes en handhavend waar dat nodig is. Maar ook met nalevingscommunicatie, in goede samenwerking met belangenbehartigers en door druk te zetten op de ketens van opdrachtgevers of producenten. En we gaan anders inspecteren. Waarbij niet alleen de overtreding centraal staat, maar we ook breder kijken. Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden. Om zo preventie te bevorderen. Herhaling te voorkomen.”

Marc Kuijpers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees hier het volledige voorwoord

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In Nederland maken naar schatting 100.000 bedrijven gebruik van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% het stoffenbeleid op orde heeft. Soms is er sprake van onwetendheid. Maar in een aantal gevallen is er sprake van nalatigheid. Om deze reden besteedt de overheid extra aandacht aan voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven (gaan) voldoen aan het 4-stappenplan.

Meer informatie over het programma gevaarlijke stoffen.

Hulp nodig bij uw stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze accountmanagers helpen u graag op weg!

Vervangingsverplichting CM-stoffen, heeft u hier weet van?

Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg! Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder!

Artikel 4.17 van het arbobesluit

Het kan niet altijd, maar wanneer het ’technisch uitvoerbaar is’ bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden?

Artikel 4.13 lid a. arbobesluit

De werkgever moet actief onderzoeken of vervanging mogelijk is. Dit mag niet ter plekke, na vraag van de inspecteur. Wanneer deze vraag komt moet het resultaat van de gedane inspanningen schriftelijk zijn vastgelegd in de RI&E.

Stappenplan Inspectie SZW

Om bedrijven en inspecteurs van de Inspectie SZW enige houvast te geven over de inspanningsverplichting is er een stappenplan gemaakt. Hierin staan een aantal vragen die een bedrijf zich achtereenvolgens zou moeten stellen in de zoektocht naar alternatieven. Na het doorlopen van het stappenplan/schema kunt u als bedrijf antwoord geven op onderstaande vragen.

 1. Waarom is het gebruik van de CM-stof(fen) / of proces(sen) noodzakelijk?
 2. Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan in haar zoektocht naar alternatieven?

Klik hier voor de handreiking vervangingsverplichting CM-stoffen

Over ITIS

Op zoek naar handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen? Met meer dan 200 implementaties sinds 1992 binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring om u verder te helpen. Met de applicaties GROS, SOFOS 360 en Chemwatch zijn wij marktleider wanneer het gaat om chemicaliënbeheer van A tot Z! Meer weten? Wij helpen u graag verder.

Bron: Inspectie SZW