Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen?

Een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is hiervoor de belangrijkste bron van informatie. Wij hoeven u daarom ook niet te vertellen dat het belangrijk is deze regelmatig te updaten. Het klinkt zo simpel, even vragen om een update bij de leverancier. Helaas blijkt het in de praktijk niet makkelijk om het register compleet te krijgen. Heb je het register eenmaal compleet? Dan is het lastig om bij een grote hoeveelheid stoffen het register actueel te houden. Grip krijgen op inkomende veiligheidsinformatiebladen? Hieronder geven wij een aantal tips om het register op orde te krijgen en te houden.

Samenwerking met de inkoopafdeling

Het ligt voor de hand maar het is belangrijk dat je voorkomt dat VIB’s verdwijnen binnen het bedrijf. Maak daarom goede afspraken met de inkoopafdeling. Koop een chemisch product, of betaal de factuur alleen na ontvangst van het bijbehorende en actuele VIB. Maak daarnaast een centraal e-mailadres aan waar leveranciers een (nieuw) VIB naartoe kunnen sturen. Op deze manier bent u als safetymanager altijd op de hoogte van updates in de toekomst. Grip krijgen of inkomende veiligheidsinformatiebladen? Dan is een nauwe samenwerking met de inkoopafdeling ontzettend belangrijk!

VIB-check

Heeft u twijfels over de volledigheid of kwaliteit van een VIB? Maak dan gebruik van de VIB-check. Deze tool is gratis toegankelijk en ontwikkeld door de overheid. Deze tool biedt tevens een automatische contactmogelijkheid met uw leverancier. Is het VIB beoordeeld als onvoldoende? Stuur deze dan direct terug naar uw leverancier en vraag om een nieuwe versie. Alle VIB’s van voor 1 december 2010 zijn volgens Inspectie SZW te oud om aan de laatste wet- en regelgeving te voldoen. Dit geldt ook voor VIB’s die alleen R-zinnen bevatten i.p.v. H-zinnen.

Nederlandse taal is wettelijk verplicht

Het VIB moet in Nederland beschikbaar zijn in het Nederlands. Dit is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidscultuur.

Toegankelijkheid voor medewerkers

Een actueel register heeft pas waarde wanneer alle medewerkers toegang hebben tot deze informatie voordat zij aan de slag gaan met een (gevaarlijke) stof. Maak de VIB’s daarom op een laagdrempelige manier toegankelijk voor de medewerkers via bijvoorbeeld het intranet.

Over ITIS

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven. Bent u benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en ChemwatchLees hier het interview met Zuyderland ziekenhuis en GKN Fokker Aerostructures in het blad van LABinsights.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Zwangerschap op het lab, waar moet je aan denken?

Heeft een medewerker of werkneemster een kinderwens? Dan is het belangrijk om stil te staan bij de risico’s op het werk wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, soms kunnen werknemers door het werken met gevaarlijke stoffen minder vruchtbaar worden. Is een werkneemster zwanger of geeft zij borstvoeding? Ook dan is het belangrijk stil te staan bij de gezondheid van het kind. Benieuwd waar je als werkgever en werknemer allemaal aan moet denken bij zwangerschap op het lab? Lees dan snel verder!

Handel pro actief als werkgever bij zwangerschap op het lab

Door werken met gevaarlijke stoffen kan de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen afnemen. Ook kunnen bepaalde stoffen voor, tijdens en na de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Natuurlijk weet je als werkgever nooit wanneer iemand een kinderwens heeft. Maak daarom als werkgever informatie over dit onderwerp op een laagdrempelige manier beschikbaar. Zorg voor duidelijke procedures en wijs voor dit onderwerp een vertrouwenspersoon aan. Door deze informatie altijd beschikbaar te stellen kunnen medewerkers op tijd de juiste maatregelen treffen bij het hebben van een kinderwens. Om te achterhalen welke stoffen risico’s met zich mee brengen kun je de SZW lijst raadplegen.

Voor de zwangerschap

In de meeste gevallen zijn vrouwen minstens 2 weken zwanger voordat ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. De gezondheid van het kind begint al voor de bevruchting. Sommige stoffen kunnen voor de zwangerschap al schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Met name stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers voor de zwangerschap op de hoogte zijn van beschermende maatregelen. Op deze manier voorkom je dat het kind onnodige risico’s loopt.

Tijdens de zwangerschap

Met name in de eerste 3 maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar. De kans op een aangeboren afwijking is dan het grootst. Ook in de maanden daarna kunnen de werkneemster en het kind gevaar lopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Pas daarom de werkzaamheden tijdens de zwangerschap aan om de gevaren voor de werkneemster en het ongeboren kind te beperken.

Na de zwangerschap

Ook na de zwangerschap is het beter om blootstelling aan sommige gevaarlijke stoffen te vermijden. Geeft een werkneemster borstvoeding, dan kan het kind deze stoffen via borstvoeding binnenkrijgen. Wellicht hebben werkneemsters hier al weet van. Maar ook hier geldt dat u dergelijke situaties beter kunt voorkomen dan genezen.

Bron: Arboportaal

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Het tiende lid van Artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel dat er meer differentiatie komt in de hoogte van boetes bij een bedrijfsongeval. Dit is door de Staatscourant op 22 juli jl. bekend gemaakt.

Voorheen gold bij het bepalen van een boete een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer een overtreding van de Arbowet leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisname werd de boete met factor vier vermenigvuldigd. Leidde de overtreding tot de dood van het slachtoffer? Dan werd de boete vermenigvuldigd met factor vijf.

De wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Is er in de toekomst bij overtreding van de Arbowet sprake van zowel blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan wordt bijvoorbeeld de hoogst mogelijke vermenigvuldigingsfactor toegepast.

Meer weten over de Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet? Bekijk hier het bericht op de website van de Staatscourant.

Verplichte risico- inventarisatie en- evaluatie (RI&E)

Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E. Daarnaast blijkt dat slechts 15% van de bedrijven heeft bijvoorbeeld een complete RI&E gevaarlijke stoffen. Eerder gaf Staatssecretaris van Ark al aan hierop actie te gaan ondernemen. Het boetebedrag was eerst € 3.000,00. De inspectie mag nu direct een boete van € 4.500,00 uitdelen aan bedrijven die tekortschieten met 500 medewerkers of meer. Ontbreekt het plan van aanpak? Dan geldt nu een mogelijke boete van € 3.000,00. In het plan van aanpak geeft het bedrijf aan wat ze gaan doen aan de geconstateerde problemen en gevaren.

In totaal krijgt Inspectie SZW 15 miljoen euro om de teams die zich richten op gezonde en veilig werkplaatsen te versterken. Ontbreekt de RI&E of het plan van aanpak? Dan mogen boetes dus direct worden uitgedeeld. Het is aan de inspectie zelf om dit per geval te beoordelen. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de ernst van het ongeval en de omstandigheden. Is er adequaat toezicht gehouden? Dan kan de opgelegde boete uiteindelijk lager uitvallen. Het uitdelen van boetes bij een bedrijfsongeval is een van de oorzaken waardoor bedrijven niet alle ongelukken melden.

Proef Inspectie SZW

Het geven van een boete na een bedrijfsongeval blijkt niet altijd de beste oplossing. Ook de Inspectie SZW is deze mening toegedaan. Daarom houdt de Inspectie SZW nu op vijftig plaatsen in Nederland een proef. Deze proef is gericht op ongevallen waaraan geen zware overtreding ten grondslag ligt. Is er in dit geval sprake van een bedrijfsongeluk? Dan krijgt het bedrijf geen boete maar de verplichting een veiligheidsplan op te stellen. Aan het einde van dit jaar wordt gekeken naar de effectiviteit van deze aanpak.

Hulp nodig?

Een ongeluk voorkomen is altijd beter dan genezen. Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de RI&E? Of wilt u meer grip op gevaarlijke situaties op de werkvloer om ongelukken te voorkomen? Stuur dan een bericht naar info@itis.nl voor meer informatie. Meer weten over de HSE oplossingen van ITIS? Neem dan gerust eens een kijkje op onze website.

ZZS-lijst inventarisatie moet eind 2020 gereed zijn

De overheid zal in de komende jaren strenger controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Het Activiteitenbesluit 2016 bepaalt dat bedrijven de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en water moet worden voorkomen. Is dit niet haalbaar? Dan bent u verplicht de uitstoot hiervan zoveel mogelijk te beperken. In de komende jaren gaat de overheid steeds strenger controleren op het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen.

Wettelijke verplichtingen voor stoffen op de ZZS-lijst

Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld afvalverwerkers weinig inzicht hebben in de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. Heb je hier geen weet van? Dan kun je ook niet actief op zoek naar alternatieven of de uitstoot ervan beperken. Werkt u bedrijven met stoffen die zijn vermeldt op de ZZS-lijst? Dan bent u vanaf 5 januari 2021 verplicht de aanwezige zeer zorgwekkende stoffen te registreren. Hiervoor gaat het Europese agentschap een centrale database inrichten. Op dit moment bevat de meest recente ZZS-lijst 1581 stoffen. Dit zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer!

Omdat alle lijsten constant bijgehouden moeten worden zien bedrijven door de bomen het bos niet meer. Welke stoffen staan er vermeldt op de SZW-lijst? En welke stoffen staan er vermeldt op de ZZS-lijst? Alleen een actueel SDS is niet meer voldoende. Het register gevaarlijke stoffen moet op orde zijn. Voor bedrijven met een klein aantal chemische producten is dat handmatig bij te houden. Maar voor bedrijven die werken met een groot aantal verschillende chemische producten is het tijdrovende klus.

Oplossingen van ITIS

Op zoek naar handvatten om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de ZZS-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven.

Als eerste onze nieuwsberichten ontvangen? Dan kunt u zich onderaan deze pagina inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u ook ons contactformulier invullen wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de registratieverplichtingen bij het gebruik van ZZS-stoffen.

ITIS is naast NEN4400 nu ook ISO 27001 GECERTIFICEERD

Na het eerder behaalde NEN 4400 certificaat, is ITIS per 12 juli 2019 ook ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001 certificering is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Dat betekent dat klanten erop kunnen blijven vertrouwen dat de informatie die zij met ons delen, veilig is bij ons.

ISO 27001 voor onze klanten

Met het behalen van de ISO 27001 certificering kan ITIS aantonen dat al haar informatie- en managementsystemen voldoen aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging. Vanwege de belofte aan onze klanten om hun gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, alsmede de groeiende hoeveelheid cybercrime dreigingen en de eerdere intreding van de AVG hebben wij ons informatiebeveiligingsbeleid verder aangescherpt en zijn wij het “zware” ISO 27001 certificeringstraject ingegaan.

Continu verbeteren

Nico van Eeden, Security Officer bij ITIS, is blij met het behaalde certificaat:

“Binnen ITIS blijven we onze processen continu verbeteren om onze klanten te garanderen dat hun informatie veilig is bij ons. Ook geeft zo’n certificering aanleiding om iedereen weer even bewust te maken van hoe het ook alweer zat. Met ondertussen meer dan 65 medewerkers die werkzaam zijn voor ITIS is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet wat het is én hoe hij of zij dat toe moet passen in het dagelijkse werk.”

Wilt u weten wat bovenstaand bericht voor u betekent? Of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij beantwoorden uw vragen graag!

Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart?

Elk bedrijf is verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om de informatie van het VIB te vertalen naar een werkplekinstructiekaart (WIK). Veel van onze klanten vragen weleens; Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart? Stelt u zichzelf deze vraag ook regelmatig? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
In hoeverre is uw register gevaarlijke stoffen compleet?

Verplichting vanuit de leverancier

Een leverancier of importeur is wettelijk verplicht een VIB te leveren, het leveren van een WIK is niet verplicht. Daarom zal een medewerker van het bedrijven de WIK in de meeste gevallen zelf moeten maken. Een bedrijf is niet verplicht te beschikken over een WIK, maar deze kan wel bijdragen aan veiligheid op de werkplek.

Belangrijke gegevens op een WIK

Een WIK bevat de belangrijkste pictogrammen en gevaren van een stof. Daarnaast is het aan te raden om in het kort aan te geven hoe een werknemer moet handelen in geval van nood. Denk hierbij aan een EHBO advies bij inslikken, oogcontact, contact met de huid en wat te doen bij inademen van een stof. Om de blootstelling aan chemische producten tot het minimale te beperken is het ook handig om te weten welke beschermingsmaatregelen- en middelen getroffen moeten worden.

Hieronder de gegevens die u kunt vermelden op een WIK

 • CAS nummer + productnaam;
 • Ingrediënten van het chemische product;
 • GHS pictogrammen;
 • Kenmerken van het chemische product;
 • EHBO advies;
 • Handeling(en) in geval van nood;
 • Pictogrammen voorzorgsmaatregelen;
 • Informatie over opslag en transport;
 • Brandbestrijding;
Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Veilig werken met gevaarlijke stoffen, een WIK wordt vaak gebruikt

Hoevaak moet ik een WIK updaten?

De WIK is een vertaling van het VIB, en daarom is het verstand om ook de WIK regelmatig te updaten. Het moment waarop de overheid de SZW-lijst publiceert (januari en juli) wordt vaak gebruikt om het register te controleren op wijzigingen. Dit kost veel tijd, vraagt kennis van de werknemer en daarom kiezen bedrijven steeds vaker voor een externe oplossing. Automatisch beschikken over een WIK van al uw VIB’s? Maak dan kennis met Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op en daarom is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven!

Wilt u een voorbeeld ontvangen van een volledige werkplekinstructiekaart? Stuur dan een berichtje naar wesley.jacobs@itis.nl.

Toename ziekteverzuim op het lab door de verhoogde pensioenleeftijd? De kans is groot!

De mens leeft langer en blijft vaker langer gezond. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd ontvangt iedereen AOW. Om ervoor te zorgen dat de AOW in de toekomst betaalbaar blijft, is langer doorwerken nodig! Voor 2023 is de pensioenleeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. De kans op toename ziekteverzuim op het lab is groot!

Omdat blootstelling aan gevaarlijke stoffen op lange termijn kan leiden tot kanker zijn bedrijven wettelijke verplicht een registratie bij te houden. Jaarlijks sterven naar schatting 3000 mensen aan kanker die zij hebben opgelopen op het werk. De symptomen zijn vaak niet direct meetbaar en kunnen pas jaren later tot uiting komen.

De CMR registratie

In februari 2018 kopte de NOS al dat 85% van de bedrijven de registratie blootstelling aan de gevaarlijke stoffen niet op orde heeft. Ondanks de wettelijke verplichting gebeurd dit nauwelijks!

Juist vanwege de verhoogde pensioenleeftijd is dit ontzettend belangrijk om een stijging van het ziekteverzuim in de toekomst te voorkomen. Nu bestaat het aantal slachtoffers voor 80% uit gepensioneerden, maar bij langer doorwerken kan dit in de toekomst anders worden.  Zorg ervoor dat de CMR registratie op orde is om te achterhalen aan welke stoffen/processen een medewerker jaarlijks wordt blootgesteld.

Meer weten over de wettelijke registratieverplichtingen? Klik hier.

Preventie

Wanneer het economisch goed gaat heeft een bedrijf vaak prioriteit aan andere zaken. Gaat economisch minder? Dan investeren bedrijven vaak minder in het verbeteren van de veiligheidscultuur. We moeten steeds langer doorwerken en hierdoor wordt de kans op lichamelijke klachten- en verzuim groter. Het preventief voorkomen van klachten levert voor bedrijven dus steeds meer winst op in de toekomst, een zieke medewerkers kost gemiddeld 230 euro per dag (Bron: TNO).

Investeer in een veilig werkplek

Om ervoor te zorgen dat medewerkers langer gezond blijven is het van groot belang om te investeren in een veilige werkplek.  Het verbeteren van de veiligheidscultuur begint met het begeleiden van medewerkers op de werkvloer. Zorg ervoor dat alle gezondheidsrisico’s en gevaren bekend zijn voordat een medewerker met de stof aan de slag gaat. Je kunt een beroepsziekte beter voorkomen dan achteraf “genezen”. Een goede registratie van de gevaarlijke stoffen is de basis om een stijging van het ziekteverzuim in de toekomst te voorkomen. Het is niet allen bijzonder vervelend voor de werknemer maar leidt ook tot hogere kosten voor het bedrijf.

Voorkom dat je alleen maar bezig bent met het verrichten van administratie verplichtingen! Zorg ervoor dat je actief aanwezig bent op de werkvloer om medewerkers te informeren. Beschikt uw bedrijf over meer dan 100 gevaarlijke stoffen? Dan is het wellicht tijd om te kijken naar een externe oplossing.

De oplossingen van ITIS

Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf over alle handvatten om op een gestructureerde wijze invulling te geven aan het 4-stappenplan, welke is opgesteld vanuit de Inspectie SZW. Door gebruik te maken van onze applicaties bespaart u tijd om te voldoen aan alle administratieve verplichtingen, hierdoor kan de verantwoordelijke zich richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer! Beide applicaties bieden uitgebreide CMR registratie mogelijkheden.

Voor meer informatie of een gratis demonstratie kunt u contact met ons opnemen via info@itis.nl.

Een (taak)risicobeoordeling van uw chemische producten in slechts 30 seconden? Het is mogelijk met Chemwatch!

Een taak risicobeoordeling van een chemisch product in slechts 30 seconden? Het klinkt te mooi om waar te zijn maar met de Chemwatch applicatie wordt dit werkelijkheid! De kracht van deze functionaliteit in Chemwatch is dat bedrijven in slechts enkele seconden inzicht verkrijgen in de benodigde beheersmaatregelen om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof of product.

De uitgebreide risicobeoordelingstool van Chemwatch is gebaseerd op internationaal geaccepteerde risicobeoordelingsmodellen, namelijk:

 • HSE COSHH Essentials methodiek
 • United Nations International Labour Organisation Chemical Control Toolkit

De COSHH Essentials methodiek is meer dan eens (succesvol) geëvalueerd. De COSHH Essentials methodiek is bijvoorbeeld ook opgenomen in de Engelse wetgeving. Dit betekent dat een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de wet wanneer het de geadviseerde beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd. De eerste versie van de COSHH Essentials is in 1999 ontwikkeld op papier en is sinds 2002 online beschikbaar.

Hoe werkt het?

De risicobeoordeling gaat op basis van de H-zinnen van een stof of product. Vervolgens selecteert u de gebruikstemperatuur, vluchtigheid of stoffigheid (3 klassen), de gebruikte hoeveelheid (4 klassen), de duur van de blootstelling en de taakfrequentie. Na het selecteren van deze gegevens krijgt u binnen enkele seconden een advies over de benodigde beschermings- en beheersmaatregelen. Wilt u gaan voor extra veilig? Geen probleem! U kunt namelijk handmatig extra beschermings- en beheersmaatregelen invoeren.

Screenshot Risk Assessment in Chemwatch

Van iedere risicobeoordeling genereert Chemwatch automatisch een uitgebreid verslag over de gezondheidsrisico’s inclusief pictogrammen. Via het dashboard heeft u met een simpele muisklik inzicht wanneer een beoordeling voor het laatst is uitgevoerd en welke medewerker hiervoor verantwoordelijk is geweest.

De risicobeoordelingstool biedt uw bedrijf de volgende mogelijkheden:

 • Zeer gebruiksvriendelijk via uw smartphone, tablet of PC;
 • Uitgebreide risicobeoordeling uitvoeren in slechts 30 seconden van al uw chemische producten;
 • Een samenvatting van uw risicobeoordeling op één pagina;
 • Pas de risico matrix eenvoudig aan zodat deze overeenkomt met uw risicomodel;
 • Meer dan 250.000 gevarenbeoordelingen inbegrepen;
 • Toegang tot ’s Werelds grootste databank met meer dan 30 miljoen leveranciers SDS-en;

Meer weten?

Onze accountmanagers Wesley Jacobs en Geoffrey de Vlaam vertellen u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Zij kunnen een uitgebreide demonstratie voor u verzorgen via het web of bij u op locatie. U kunt hier klikken voor een doorverwijzing naar de contactgegevens van ITIS.

Waarom bedrijven wereldwijd kiezen voor Chemwatch!

Chemwatch heeft sinds de oprichting in 1989 een grote staat van dienst opgebouwd. De producten en diensten van Chematch vinden hun weg bij ruim 5.000 organisaties wereldwijd via agentschappen en kantoren in meer dan 20 landen. Chemwatch is geschikt voor ieder bedrijf die werkt met gevaarlijke stoffen.

Chemwatch geeft uw bedrijf alle handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast kunt u met behulp van Chemwatch voldoen aan wetten- en regelingen op (inter)nationaal niveau! De applicatie is geschikt voor zowel de kleine bedrijven als de grote multinationals.

Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer!

Het is voor bedrijven steeds moeilijker om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. De wet- en regelgeving wordt met grote regelmaat gewijzigd en de overheid legt steeds meer administratieve verplichtingen op. Binnen vooral de kleinere bedrijven gaat men vaak reactief om met veiligheid. Men gaat pas over tot actie nadat er een incident heeft plaatsgevonden op de wervloer. Het is zeker geen onwil maar een klein bedrijf heeft vaak geen volledig veiligheidsteam beschikbaar om op de juiste manier invulling te geven aan het beheer van de gevaarlijke stoffen. Het beheer wordt vaak opgepakt door een aantal medewerkers en hierdoor is het onduidelijk of men goed bezig is.

Waarom kiezen voor Chemwatch?

De oplossing neemt veel administratieve taken uit handen van de beheerder(s). Omdat een bedrijf steeds meer tijd nodig heeft om aan alle wetten- en regelingen te voldoen kiest men steeds vaker voor een externe oplossing. Hiermee bespaart een bedrijf veel tijd en kan de KAM- manager zich echt focussen op de veiligheidscultuur.

Vind en beheer eenvoudig al uw eigen SDS-en, actief up-to-date gehouden door Chemwatch. Vervolgens is het heel eenvoudig om de gevaarlijke stoffen te koppelen aan één of meerdere locaties/afdelingen. Ook beschikt u direct over een WIK van al uw eigen SDS-en in meer dan 47 verschillende talen!

Natuurlijk kunt u ook eenvoudig een beoordeling van de blootstelling maken (COSSH ESSENTIALS methodiek). Ook een mengselberekening (conform de CLP Verordening) is in mum van tijd gemaakt. U bent met Chemwatch van alle gemakken voorzien!

Investeer in een veilige werkplek

In veel gevallen investeren met name de kleinere bedrijven alleen wanneer dit op termijn geld oplevert. Het is te kortzichtig om te denken dat veiligheid alleen maar geld kost. Blijkt uit een inspectie dat een bedrijf niet voldoet aan haar verplichtingen legt de inspectie verplichte verbeterpunten op. Deze moeten op korte termijn doorgevoerd worden anders loopt men het risico dat de productielijn wordt stilgelegd. Iedere minuut dat de productielijn stil ligt kost pas geld!

Naast het stilleggen van de productielijn kan een incident ook leiden tot imagoschade van het bedrijf.

Klein budget? Geen probleem!

Met Chemwatch beschikt u over een complete, maar vooral betaalbare oplossing. Ieder bedrijf is uniek en heeft haar eigen wensen. Bij het bepalen van de licentieprijs wordt rekening gehouden met het aantal stoffen en de grootte van het bedrijf. De applicatie kan in gebruik genomen worden vanaf € 2.900,00 per jaar (op basis van 200 stoffen)!

Wenst u een gratis online demonstratie?

Natuurlijk wilt u de mogelijkheden van Chemwatch eerst zelf ervaren. Wanneer je een auto gaat kopen maak je ook eerst een proefrit bij de dealer. Tijdens een klantgesprek of online demonstratie vertellen wij u graag over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Natuurlijk kunnen wij u altijd in contact brengen met één van onze referenties om het plaatje compleet te maken.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@itis.nl voor een geheel vrijblijvend gesprek of neem een kijkje op website van Chemwatch!

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Regelmatig vragen onze klanten welke bewaartermijn zij moeten hanteren voor het veiligheidsinformatieblad. In dit artikel meer informatie waarom het handig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren.

Waarom is het verstandig om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren?

Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren maar het ligt wel voor de hand.

Iedere fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht alle informatie die hij nodig heeft om aan de REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar dient te bewaren (Artikel 36 van REACH). Om veilig te kunnen werken met stoffen dienen risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te zijn. Het ligt dan ook voor de hand hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Ook leveranciers die stoffen en mengels leveren zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren.  Ook hier ligt het voor de hand om hiervoor het (oude) veiligheidsinformatieblad te gebruiken.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad is dus niet wettelijk vastgelegd. Het is echter wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude veiligheidsinformatiebladen dus niet weg, maar bewaar deze in het archief.

Meer weten? Neem contact op met één van onze accountmanagers Wesley Jacobs (wesley.jacobs@itis.nl) of Geoffrey de Vlaam (geoffrey.devlaam@itis.nl).