Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Regelmatig vragen onze klanten welke bewaartermijn zij moeten hanteren voor het veiligheidsinformatieblad. In dit artikel meer informatie waarom het handig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren.

Waarom is het verstandig om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren?

Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren maar het ligt wel voor de hand.

Iedere fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht alle informatie die hij nodig heeft om aan de REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar dient te bewaren (Artikel 36 van REACH). Om veilig te kunnen werken met stoffen dienen risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te zijn. Het ligt dan ook voor de hand hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Ook leveranciers die stoffen en mengels leveren zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren.  Ook hier ligt het voor de hand om hiervoor het (oude) veiligheidsinformatieblad te gebruiken.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad is dus niet wettelijk vastgelegd. Het is echter wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude veiligheidsinformatiebladen dus niet weg, maar bewaar deze in het archief.

Meer weten? Neem contact op met één van onze accountmanagers Wesley Jacobs (wesley.jacobs@itis.nl) of Geoffrey de Vlaam (geoffrey.devlaam@itis.nl).

TNO Rapport: Preventie beroepsziekten door stoffen

Het aantal werknemers met een beroepsziekte, welke door een arts is vastgesteld, wordt geschat op bijna 750.000 werknemers(11%). De maatschappelijke kosten, als gevolg van verzuinden worden geschat op zo’n 8 miljard euro per jaar (Bron: Arbobalans 2016). Het preventief voorkomen van beroepsziekten wordt steeds belangrijker! Waarom? Omdat we steeds langer moeten doorwerken. Op dit moment bestaat het aantal slachtoffers voor 80% uit gepensioneerden. De kans is groot dat dit percentage in de toekomst anders zal zijn.

Het voorkomen van beroepsziekten levert veel op voor werkgevers, werknemers en de maatschappij. Denk hierbij aan het beperken van de verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid. Dit zal leiden tot een betere inzetbaarheid, participatie en meer tevreden werknemers. Daarnaast wil je natuurlijk werkgever ervoor zorgen dat medewerkers in goede gezondheid oud worden.

Het voorkomen van beroepsziekten is daarom een belangrijke pijler van het overheidsbeleid omtrent gezond en veilig werken. Beroepsziekten zijn een groot maatschappelijk en economisch probleem. Het valt op dat beroepsziekten als gevolg door blootstelling aan gevaarlijke stoffen hierin een groot aandeel hebben. Jaarlijks sterven er zo’n 3.000 mensen aan een werkgerelateerde kanker door blootstelling aan stoffen.

Het volledige rapport, vormt onderdeel van de verkenningen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uit uitvoering. Dit onderzoek kan gezien worden als voorbereiding op het meerjarenprogramma met betrekking tot het voorkomen van beroepsziekten. Dit programma is in eerste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’

Hieronder treft u de link voor het volledige rapport.

TNO Rapport: Preventie beroepsziekten door stoffen  Bron: Rijksoverheid

Meer weten over het voorkomen van beroepsziekten? Neem dan geheel vrijvlijvend contact met ons op via info@itis.nl

Inspectie SZW gaat CMR-inspectieresultaten 40 jaar bewaren

De Inspectie SZW gaat de bewaartermijn voor CMR-inspectieresultaten aanpassen. De bewaartermijn is momenteel 7 jaar, maar deze resultaten zullen voortaan 40 jaar bewaard worden. Waarom? Omdat werknemers vaak pas na lange tijd te maken krijgt met klachten. Op dit moment bestaat 80% van de slachtoffers bijvoorbeeld uit gepensioneerden.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

De wettelijk verplichte CMR registratie op persoonsniveau