Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie zijn doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat de informatie over stoffen nog gaat groeien tot vermoedelijk 25.000 stoffen. Volgens de commissie is de voortgang van REACH trager en duurder dan vooraf beoogd. Wel blijven de baten veel hoger dan de kosten, aldus Van Veldhoven. Daarbij vindt Nederland vooral de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en innovatie nog onvoldoende zichtbaar.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Deel dit bericht op Social Media:
error

De bijdrage van veroudering aan ongevallen met chemische stoffen

Het RIVM heeft onderzocht welke rol veroudering van installaties speelt bij ongevallen met chemische stoffen. Het blijkt dat bij ongeveer 30% van de ongevallen veroudering van de installaties (mede-) oorzaak is van het ongeval. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van beschrijvingen van incidenten die hebben plaatsgevonden bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden chemische stoffen.

Veroudering wordt in Nederland vaak aangeduid met de Engelse term ‘ageing’. Sinds 2015 zijn zogeheten Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen) verplicht om de veiligheidsrisico’s die samenhangen met veroudering en corrosie van hun installaties in kaart te brengen en te beheersen. Vanaf 2017 besteden Brzo-inspectiediensten bij hun inspecties aandacht aan ageing van installaties.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht

Deel dit bericht op Social Media:
error

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Als werkgever wilt u natuurlijk in de eerste plaats dat uw medewerkers veilig werken en gezond werken met gevaarlijke stoffen. Wanneer werknemers werken met gevaarlijke stoffen dient u aan de wetgeving die hiervoor is opgesteld te voldoen. Twee Europese verordeningen stellen eisen: REACH over de stoffenregistratie en informatieverplichtingen naar de werknemers; en CLP welke betrekking heeft op de etikettering en verpakking van stoffen.

Wist u dat:

  • Slechts 15% van de organisaties de registratie blootstelling aan gevaarlijke stoffen op orde heeft?
  • Het bewaren van de gegevens welke betrekking heeft op de verplichte CMR registratie/blootstelling  tenminste tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling bewaard moet worden volgens artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit?
  • Een goede administratie van gevaarlijke stoffen/producten verplicht is?
  • De overheid strenge controles uitvoert om organisatie te controleren?

Met SOFOS 360 en het internationaal erkende Chemwatch biedt ITIS allesomvattende chemicaliënbeheeroplossingen die ook nog eens betaal zijn!

Meer weten? Voor meer informatie over SOFOS 360 klik hier en voor meer informatie over Chemwatch klik hier.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Inspectie SZW gaat CMR-inspectieresultaten 40 jaar bewaren

De Inspectie SZW gaat de bewaartermijn voor CMR-inspectieresultaten aanpassen. De bewaartermijn is momenteel 7 jaar, maar deze resultaten zullen voortaan 40 jaar bewaard worden. Waarom? Omdat werknemers vaak pas na lange tijd te maken krijgt met klachten. Op dit moment bestaat 80% van de slachtoffers bijvoorbeeld uit gepensioneerden.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Debat in Tweede Kamer: Registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Op 30 mei 2018 heeft er een plenair debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer over registratie blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Klik hier om het volledige debat terug te kijken.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Veel bedrijven net zo nalatig als Defensie

De nalatigheid van Defensie bij het werken met een gevaarlijke stof als chroom-6 komt ook op grote schaal voor bij het bedrijfsleven. Dat zegt vakbond FNV. ‘Bij ruim driekwart van de bedrijven vindt geen beoordeling van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen plaats.’

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Deel dit bericht op Social Media:
error

FNV eist stevige maatregelen blootstelling werknemers aan kankerverwekkende stoffen

FNV eist dat het kabinet stevige maatregelen neemt om te voorkómen, dat werknemers in allerlei bedrijven in Nederland worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De bond concludeert dat het bedrijfsleven het net zo slecht doet als Defensie. RIVM bracht vandaag een rapport uit waaruit blijkt, dat Defensie jarenlang wist van de blootstelling van zijn medewerkers aan het kankerverwekkende Chroom6.

Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Bij ruim driekwart bedrijven vindt geen beoordeling van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen plaats. Bedrijven weten niet eens wie van hun mensen werkt met deze stoffen. Daarnaast doen slecht opgeleide bedrijfsartsen niets aan preventie. Er zijn stevige maatregelen nodig om dit probleem nu aan te pakken, zoals Defensie nu belooft te gaan doen. Een slappe bewustwordingscampagne zoals die nu loopt, zet absoluut geen zoden aan de dijk.’

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Deel dit bericht op Social Media:
error

Defensie wist van effecten giftige chroom-6-verf, maar zei niks

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat defensie wist van de schadelijke effecten door het werken met de kankerverwekkende chroom-6-verf, maar deze kennis niet heeft gedeeld met werknemers en bedrijfsartsen. Daarnaast heeft defensie verzuimd te zorgen voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen.

RIVM-onderzoekers schrijven in het rapport:

,,Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico’s. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd.” Ook aan preventie en zorg mankeerde van alles. ,,De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels.”

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht op AD

(Publicatiedatum 4 juni 2018)

Deel dit bericht op Social Media:
error

Veilig werken met [gevaarlijke] stoffen

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid is op 14 mei in samenwerking met TNO partners een vierjarig programma gestart welke gericht is op de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen.

Wist jij dat je ziek kunt worden van je werk? Wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen kan dit leiden tot allergische reacties. In het ergste geval leidt blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot ernstige longziektes of kanker.

Jaarlijks overlijden 3.000 mensen in Nederland aan ziektes die ze door gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Het gevaar schuilt in veel meer stoffen dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan Houtstof, dieselrook, kwartsstof, lasrook, verfproducten, meelstof, lak en oplosmiddelen.

Meer weten over het programma? Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht op Social Media:
error

Brief van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer over het programma ter preventie van beroepsziekten en blootstelling gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting 4100 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie zo’n 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk. Op basis van wat werknemers zelf aangeven, worden
jaarlijks ruim 14.000 beroepsziekten door stoffen door een arts vastgesteld. In het geval van gezondheidseffecten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, is sprake van een lange latentietijd, van enkele maanden
tot wel 30-40 jaar.

Klik hier voor de brief

Deel dit bericht op Social Media:
error