Verplichte CMR registratie

De afkorting CMR staat voor Carcinogeen(kankerverwekkend), Mutageen(veranderingen in erfelijke eigenschappen) en/of Reproductietoxisch(schadelijk voor de voortplanting). Wanneer een stof één of meerdere eigenschappen bevat wordt deze geclassificeerd als CMR stof (bron: RIVM).

Omdat CMR stoffen op de lange termijn kunnen leiden tot kanker of de kans daarop vergroten is een goede registratie wettelijk verplicht. Een CMR stof kan ook het erfelijk materiaal beschadigen of in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken. Naast kanker kan een CMR stof ook leiden tot schade aan de long- en luchtwegen of aan het zenuwstelsel.

Gevaarlijke stoffen in cijfers

Jaarlijks sterven er in Nederland zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. De aandoeningen van CMR stoffen zijn niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Op dit moment bestaat 80% van de slachtoffers uit gepensioneerden. We moeten steeds langer doorwerken en hierdoor is de kans groot dat beroepsziekten in de toekomst tijdens het dienstverband tot uiting komen.

Omdat CMR stoffen op de lange termijn kunnen leiden tot beroepsziekten is een goede registratie wettelijk verplicht. Veel bedrijven vragen zich af welke registratieverplichtingen zij hebben. Is er een alternatief beschikbaar voor de gebruikte CMR stof? Dan bent u verplicht deze te gebruiken, ook wanneer het alternatief duurder is. Daarnaast bent u verplicht om te blijven zoeken naar alternatieven (bron: Inspectie SZW).

Wanneer er echt geen alternatief is bent u verplicht de blootstelling van de medewerkers tot het minimum te beperken. Zorg voor goede ventilatie op de werkplek en de juiste beschermingmaatregelen en middelen.

U heeft de volgende CMR (registratie)verplichtingen:

  • Maak inzichtelijk welke CMR stoffen gebruikt (kunnen) worden of ontstaan op de werkvloer;
  • Motiveer waarom een CMR stof gebruikt wordt (zijn er alternatieven?)
  • Maak inzichtelijk in welke matede medewerkers (kunnen) worden blootgesteld aan de stof
  • Registreer aan welke CMR stoffen de medewerkers zijn blootgesteld;

Hoelang moet ik deze gegevens bewaren?

U bent verplicht om deze gegevens te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is opgenomen in artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. klik hier voor meer informatie.

Strenge controles

De overheid gaat in de komende jaren streng controleren of bedrijven voldoen aan de verplichte CMR registratie. Heeft u de organisatie niet op orde? Dan is de kans op hoge boetes of het stilleggen van de werkzaamheden groot!

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 15% van de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen de CMR registratie op orde heeft. Voor het volledige nieuwsbericht van de NOS klik hier.

Kan ik met SOFOS 360 aan de verplichte CMR registratie voldoen?

De applicatie SOFOS 360 geeft uw organisatie alle handvatten om op een gestructureerde invulling te geven aan het 4-stappenplan van Inspectie SZW. Een onderdeel van het 4-stappenplan is de CMR registratie, de applicatie biedt uitgebreide registratiemogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

De applicatie SOFOS 360 bevat een aparte CMR registratiemodule om een registratie op persoonsniveau bij te houden. Binnen 5 seconden heeft u inzichtelijk aan welke CMR stoffen een medewerker is blootgesteld inclusief een omschrijving van het proces.

Meer weten?

Tijdens klantgesprekken merken wij dat veel bedrijven worstelen met de CMR registratie. Iedere organisatie is uniek en hierdoor is lastig aan alle registratieverplichtingen te voldoen. Wij hebben de afgelopen jaren klantgesprekken gevoerd en delen onze kennis graag met u!

Heeft u vragen over de CMR registratie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier klik hier voor geheel kosteloos advies.