CMR registratieplicht

CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – heeft u de extra gegevens voor de CMR-stoffen vastgelegd? – kunt u meer lezen over de CMR registratieplicht. In dit artikel gaan we graag in op de uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Daarnaast geven we een aantal tips hoe bedrijven aan de CMR registratieplicht kunnen voldoen.

Onhaalbaar voor veel bedrijven

Kunnen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie? Dan is het bedrijf verplicht hiervan op persoonsniveau een registratie bij te houden. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is vastgelegd in Artikel 4.10c van het Arbobesluit. Voor de kleinere bedrijven een dergelijke registratie nog wel bij te houden. Voor organisaties met een groot aantal medewerkers is dit een behoorlijk uitdaging.

Hoe ga je bijvoorbeeld in een ziekenhuis op persoonsniveau achterhalen in welke mate iemand is blootgesteld aan ethanol? Moet je van de monteur die op het lab een lampje komt vervangen ook een registratie bijhouden? Registreer ik dezelfde gegevens voor iemand die na het proces het lab schoonmaakt? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vraagstukken waar bedrijven mee worstelen. In grote lijnen heeft men echt wel inzichtelijk bij welke processen medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan CMR stoffen. Het is alleen lastig om dit op persoonsniveau bij te houden.

CMR registratieplicht, zo doe je dat!

  • Zorg ervoor dat het register van de gevaarlijke stoffen altijd up-to-date is, inclusief een up-to-date veiligheidsinformatieblad;
  • Controleer tweemaal per jaar het register op aanwezige stoffen met een CMR classificatie. raadpleeg hiervoor de SZW-lijst;
  • Maak het gebruik van CMR stoffen per proces inzichtelijk;
  • Achterhaal per proces(stap) welke afdelingen hier mogelijk bij betrokken zijn per periode;

Omdat de CMR registratie behoorlijk tijdrovend is houden veel bedrijven een registratie bij op afdelingsniveau. Aan het einde van het jaar kan het bedrijf dan altijd achterhalen welke medewerkers werkzaam zijn geweest op de betrokken afdeling. Wel is het aan te raden om afwijkende personen wel goed te registreren. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke krachten, zieke medewerkers of collega’s die een bepaalde periode afwezig zijn door zwangerschapsverlof.

Hulp nodig?

Onze ervaring is dat geen enkel bedrijf op dezelfde manier invulling geeft aan de CMR registratieplicht. Worstelt uw bedrijf met bepaalde vraagstukken en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u eens sparen met een ander bedrijf over de CMR registratieplicht? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.

Vaker dit soort nieuwsberichten ontvangen vanuit ITIS? Dan kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS.