Bijpassende afbeelding CMR stoffen in lage concentraties ook behandelen als CMR stof?

CMR-stoffen: mengsels in lage concentraties CMR-stof ook behandelen als CMR?

Moeten wij mengsels met daarin lage concentraties van CMR-stoffen ook behandelen als CMR? In hoeverre is hier de aanvullende registratie- en vervangingsplicht van toepassing? Het is een vraag waar veel klanten geen direct antwoord op hebben. Ook op zoek naar het antwoord op deze vraag? Maak even 10 minuten van uw tijd vrij om deze blog te lezen.

Betekenis CMR-stoffen

CMR-stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (schadelijk voor erfelijk materiaal) of Reproductie Toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Maakt men binnen uw organisatie, bedrijf of instelling gebruik van CMR-stoffen? Dan heeft u aanvullende (registratie)verplichtingen. Hierbij denken we niet alleen aan de CMR registratieplicht op persoonsniveau, maar denk ook aan de vervangingsplicht.

Vervangingsplicht CM-stoffen

In Artikel 4.13 van het Arbobesluit staat dat elke werkgever actief moet onderzoeken of vervanging van de CM-stoffen mogelijk is. Welke vragen zou u zelf moeten kunnen beantwoorden? Waarom is het gebruik van CM-stoffen binnen mijn organisatie, bedrijf of instelling noodzakelijk? En welke inspanningen heb ik verricht in de zoektocht naar alternatieven? Meer weten over de vervangingsplicht CM-stoffen? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Vervangingsplicht CM-stoffen.

CMR-stoffen in lage concentraties

Hoe moet ik omgaan met mengsels welke een geringe concentratie van een CMR-stof bevatten? Gelden hiervoor ook een registratie- en vervangingsplicht? Voor CMR-stoffen zijn er in de CLP-verordening verschillende generieke concentratiegrenzen vastgelegd, namelijk;

  • Carcinogeen: Carc. Cat 1A/1B (H350) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Carc. Cat 2 (H351) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Mutageen: Muta. Cat 1A/1B (H340) heeft een concentratiegrens van 0,1% en Muta. Cat 2 (H341) heeft een concentratiegrens van 1%
  • Reprotoxisch: Repr. Cat 1A/1B (H360) heeft een concentratiegrens van 0,3% en Repr. Cat 2 (H361) heeft een concentratiegrens van 3%

Daarnaast kunnen er echter nog specifieke concentratiegrenzen bestaan (in Annex VI van CLP, of in het ECHA-registratiedossier) die afwijken van de generieke concentratiegrenzen:

Specifieke concentratiegrenzen

Het is lastig om een eenduidig antwoord te formuleren op de vraag in hoeverre een stof of mengsel -welke een lage concentratie van één of meerdere CMR stoffen bevat- behandeld moet worden als CMR. In de meeste gevallen is het dan ook aan te raden om meerdere bronnen te raadplegen.

Help mij verder

Heeft u na het lezen van deze blog nog verdere vragen? Neem dan contact op met onze partner Brandweer informatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG) voor een betrouwbaar en deskundig advies.