Nieuwe ZZS lijst , op de afbeelding een fabriek waar met stoffen gewerkt wordt

De nieuwe ZZS lijst per 11 september 2020, bent u op de hoogte?

Op 11 september jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Aan de lijst zijn 18 nieuwe stoffen toegevoegd. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of zich in de voedselketen ophopen. De stoffen lood, koper en benzeen zijn voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen.

Beleid zeer zorgwekkende stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van deze stoffen? Dan moet de uitstoot van deze stoffen beperkt worden. Is dat niet mogelijk? Dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat de uitstoot wordt beperkt tot het minimum.

Nieuwe ZZS lijst

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minimaal twee keer per jaar te voorzien van een update. Het is belangrijk om direct het eigen register te controleren op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. In totaal staan er op deze lijst in totaal 1654 zeer zorgwekkende stoffen vermeldt. Download hier de (meest recente) totale ZZS lijst, versie van 11 september 2020.

18 nieuwe stoffen toegevoegd aan Nieuwe ZZS lijst

18 stoffen zijn recent toegevoegd aan de nieuwe ZZS lijst

LET OP: Update van 27 oktober 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft vanadium pentoxide toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ).

Het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) heeft deze stof als Carc. 1B geclassificeerd. Deze stof wordt in de loop van de tijd opgenomen in bijlage IV van de CLP Classification, Labelling and Packaging verordening. Vooruitlopend op de opname in bijlage IV is vanadium pentoxide op de ZZS-lijst geplaatst omdat deze relevant is voor de vergunningverlening in Nederland.

Meer informatie over ZZS

Wilt u meer weten over het beleid op zeer zorgwekkende stoffen in Nederland? Hoe u deze stoffen binnen bedrijf kunt weren? Of hoe je de uitstoot van deze stoffen tot het minimale kunt beperken? Dan kan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over zeer zorgwekkende stoffen verhelderend zijn.

Oplossingen van ITIS

Altijd op de hoogte over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen binnen uw bedrijf, organisatie of instelling? Dan bent u bij ITIS aan het juiste adres. Al sinds 1992 zijn wij gespecialiseerd in het leveren van chemicaliënbeheeroplossingen. Niet alleen om invulling te geven aan de verplichte wet- en regelgeving. Maar ook om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer. Benieuwd naar onze chemicaliënbeheeroplossingen? Of benieuwd welke klanten wij al jarenlang mogen bedienen? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina van ITIS.

P.S. Wilt u de ZZS-lijst ontvangen als een Microsoft Excel-bestand? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.