Met de feestdagen achter de rug en de start van het nieuwe jaar, is het ook voor ons tijd voor een korte terugblik. Wat hebben we bereikt, wat leerden we van onze klanten en welke ontwikkelingen staan ons nog te wachten? We zetten het op een rij in deze allereerste blog van 2019.

Uitbreiding klantenbestand

2018 was een mooi en kansrijk jaar voor ITIS. We zijn waardevolle samenwerkingen aangegaan, hebben ons dag in, dag uit voor 100% ingezet voor optimaal ICT-advies en bijbehorende begeleiding voor onze klanten en werkten daarnaast ook hard aan de uitbreiding van de eigen dienstverlening. Zo hebben we ons dit jaar in toenemende mate gericht op de industriële sector, de museumwereld en de retail. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: het aantal klanten in deze sectoren is dit jaar sterk toegenomen. Daar zijn we blij mee!

Jij wordt gehoord

Ook in 2019 zullen we blijven luisteren naar onze klanten en anticiperen op de (veranderende) klantwens. Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat veel organisaties de wens hebben om naar de cloud te verhuizen – ofwel omdat ze veel buzz om zich heen horen, ofwel uit efficiëntieoverweging. Wat wij echter vaak concluderen, is dat de cloud lang niet voor alle organisaties geschikt is. De kosten wegen soms niet op tegen de baten en ook technische drempels vormen vaak belemmeringen voor een dergelijke migratie. Dit blijft dus een groot aandachtspunt voor ons en onze klanten.

Dit vind jij belangrijk

Dat de cloud hot is, merkten we ook aan jullie leesgedrag. Een van de meest gelezen blogs van het afgelopen jaar is dit verhaal, over het verschil tussen een lokale ICT-infrastructuur, of eentje die in de cloud wordt gehost. Interessant, vinden we, want door het bereik van onze blogs goed te analyseren, weten we nóg beter wat er onder jullie speelt en welke onderwerpen leven in de markt. Daar borduren we in 2019 graag op voort. Ook deze blog, over het belang van databeveiliging, werd overigens goed gelezen, en tot slot zagen we ook dat jullie heel bewust bezig zijn met jullie toekomst. Deze blog, over periodieke rapportages en een meerjarenplan, kwam eveneens als een van de best gelezen artikelen uit de bus. Daar luisteren we naar! Méér voorbereiden op de toekomst dus. Check.

ITIS in 2019

En hoe ziet die toekomst er voor ITIS uit? In 2019 gaan we ons opleidings- en cursusaanbod verder ontwikkelen. Denk hierbij aan trainingen voor optimaal gebruik van Office 365, Word, SharePoint en Excel, maar ook aan cursussen om de bewustwording over databeveiliging te vergroten. Zodoende willen we bijdragen aan de productiviteit van jouw personeel. Ook willen we ons in het nieuwe jaar meer focussen op het audiovisuele aspect van ICT, zoals bijvoorbeeld narrowcasting. Lees daarover meer in onze volgende blog van 2019!

We groeien

Dan tot slot nog een laatste nieuwtje, of eigenlijk twee… We zijn trots te melden dat we het accountmanagement- en engineersteam verder zullen gaan uitbreiden. Daar zien we naar uit. En dat is niet de enige uitbreiding waarvan we melding kunnen maken: komend jaar verwachten we binnen het sales- en engineersteam ook nog eens uitbreiding van gezinnen! Er worden in 2019 veel kindjes verwacht, dus 2019, kom maar op! Mooie dingen staan ons te wachten.

We wensen jullie allemaal een mooi 2019!

Deel dit bericht op Social Media: