Afbeelding blogbericht gevaarlijke stoffen en hun betekenis. Op de afbeelding een industrieel gebouw en op de voorgrond de GHS picrogrammen

Gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis

Veilig werken met stoffen op het lab? Dan is het belangrijk dat u kennis heeft over de gevaarlijke stoffen symbolen en hun betekenis. De symbolen zijn er natuurlijk niet voor niets en kunnen in enkelvoud of in combinatie met elkaar voorkomen. Ze zijn er zodat gebruikers en vervoerders weten welke gevaren een stof met zich mee kan brengen. Meer weten over de betekenissen van symbolen en de bijbehorende wet- en regelgeving? Lees dan snel verder!

Gevaarlijke stoffen symbolen conform GHS

Per 1 juni 2015 zijn alle oude prictogrammen (oranje gekleurd) en de bijbehorende R+S-zinnen vervangen door het GHS-systeem. De afkorting GHS staat voor Globally Harmonised System. Het GHS-systeem heeft als doel om wereldwijd te komen tot één systeem voor de gevaarsindeling van gevaarlijke stoffen. Klik op de link GHS|Risico’s van stoffen op de website van de Rijksoverheid.

Etikettering conform CLP

De afkorting CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden en gebaseerd op het GHS-systeem van de Verenigde Naties. Met deze indeling wil de EU zowel werknemers als consumenten zo goed mogelijk informeren over de gevaren van chemische stoffen. De richtlijnen Gevaarlijke Stoffen en Richtlijn Gevaarlijke Preparaten zijn met de intreding van de CLP-verordening komen te vervallen. Meer informatie over de CLP-verordening? Neem dan een kijkje op de pagina van de Rijksoverheid.

Poster gevaarlijke stoffen symbolen en betekenis

Meer weten over de betekenis van de GHS-pictogrammen en welke pictogrammen u niet meer mag gebruiken? Of meer informatie over de minimale afmetingen van etiketten en pictogrammen? Dan kunt u op de pagina van chemischestoffengoedgeregeld.nl de poster downloaden welke u kunt gebruiken op het lab.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het maken van mengselberekening? Of bent u voornemens om de benodigde informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen via bijvoorbeeld een werkplekinstructiekaart? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het Internationale Chemwatch. Daarnaast zijn wij ook al jarenlang partner van het Brandweer informatie centrum voor gevaarlijke stoffen (BIGvzw). Meer weten over de oplossingen van ITIS en een overzicht van ons klantportfolio? De HSE Solutions pagina op de website van ITIS geeft u antwoord op deze vragen.