Uw bedrijfsongevallen en gevaarlijke situaties inzichtelijk en beheersbaar

Voor organisaties is het vaak lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijfsongevallen die hebben plaats gevonden, welke gevaarlijke situaties zich hebben voorgedaan en wat de oorzaken hiervan zijn. Bij het ontbreken van een representatief beeld van de huidige situatie is het zeer lastig om een beleid op te stellen dat als doel heeft de risico’s te verminderen en herhalingen te voorkomen. Bovendien is een bedrijfsongeval vaak het topje van de ijsberg waar tal van gevaarlijke situaties aan vooraf zijn gegaan.

Doelstelling

Het doel van onze oplossing is om inzicht te creëren in de mogelijke risico’s die medewerkers lopen zodat hier maatregelen voor getroffen kunnen worden. Door slimme rapportages worden de grootste risicofactoren en knelpunten blootgelegd, waardoor een adequaat handelen mogelijk wordt. Er kan vervolgens worden gemonitord wie er aan zet is om de maatregelen op te pakken, wanneer dit is ingepland en of die maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

In combinatie met heldere communicatie daarover wordt een ieder meer zich meer bewust van het belang van een veilige werkomgeving en zal er nog beter omgegaan worden met de registratie. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot een verbetering in de productiviteit door minder verzuimuren.

Uitgebreide registratie

Bij het registreren van incidenten en (bijna)ongevallen kunt u een groot aantal gegevens vastleggen. Belangrijke elementen daarbij zijn:

 • Wie heeft het incident gemeld, en wie heeft het ingevoerd?
 • Binnen welke vestiging vond het incident plaats?
 • Wat voor soort incident was het: een gevaarlijke situatie, een bijna ongeval of een ongeval met slachtoffer?
  Hierbij kunt u de definities zelf opstellen.
 • Waar en wanneer vond het ongeval plaats?
 • Wie was het slachtoffer?
 • Gegevens over het slachtoffer zoals personalia, functie, type dienst (middagdienst, avonddienst etc.), ervaringsniveau, veiligheidsopleiding, enzovoorts.
 • Waren er getuigen?
 • Welk letsel is er opgelopen?
 • Welke lichaamsdelen zijn er bij betrokken?
 • Waren er getuigen?
 • Wat was de reden?
 • Welke oorzaken lagen er aan ten grondslag, waarbij diversie categorieën te benoemen zijn zoals menselijke factoren, management, technische oorzaken, methodes en materiaal?
 • Welke maatregelen zijn of worden er getroffen?
 • Is er geëvalueerd met het slachtoffer, en wat bleek uit die evaluatie?

En natuurlijk kunt u ook bijlagen zoals foto’s bijvoegen.

Het vastleggen van deze grote variëteit aan gegevens maakt dat u nadien ook uitgebreid kunt analyseren op deze elementen.
Zo kunt u zien welk letsel het meest voorkomt, welke locatie de meeste ongevallen kent, maar ook welke oorzaken vaak ten grondslag liggen aan de incidenten.

Meertaligheid

Bij de bouw van deze applicatie is uitgegaan van het feit dat deze in meerdere landen en/of talen te gebruiken moet zijn.

Dat betekent dat niet alleen de user interface (de bediening) in meer talen beschikbaar is, maar ook dat de inhoud van de applicatie in meerdere talen ingevoerd kan worden. Vooralsnog is de applicatie te gebruiken in het Duits, het Engels en het Nederlands.

Alle standaard gegevens die u in kunt voeren kunt u direct in de drie genoemde talen invoeren.

Zo kunt u de ongevalssoort direct vertalen naar het Duits en Engels. Iemand die de applicatie in het Engels gebruikt, ziet de Engelse omschrijving staan; iemand uit Duitsland de Duitse omschrijving.

Deze meertaligheid wordt overal in de applicatie ondersteund. Ook rapportages worden weergegeven in de taal van de gebruiker.

ongevalssoort_nl

Uitgebreide autorisatie

Iedere organisatie is uniek, en de rechten die zij willen uitdelen aan hun gebruikers zijn dat vaak ook. Daarom is het systeem voorzien van een flexibel in te richten en uitgebreide autorisatiestructuur. Zo kan er bijvoorbeeld worden ingeregeld dat:

 • Gebruikers alleen incidenten zien van hun eigen vestiging;
 • Gebruikers maar specifieke velden mogen aanpassen en/of zien;
 • Gebruikers alle rapportages kunnen zien, slechts een enkele of helemaal geen;
 • Gebruikers doelstellingen mogen invullen;
 • Gebruikers verzuimcijfers mogen invullen;
 • Enzovoorts.

Rechten kunnen uitgedeeld worden op:

 • Ieder element zoals vestiging, doelstelling, incident, functie, et cetera;
 • Individuele velden zoals leeftijd, telefoonnummer, locatie;
 • Menuopties: is een optie wel of niet toegankelijk;
 • Rapportages.

Actieve signalering

Natuurlijk zijn er mensen binnen de organisatie die actief op de hoogte gebracht willen worden op het moment dat zich een incident voordoet. Het systeem laat zich hier eenvoudig voor inrichten zodat er mails naar specifieke personen worden gestuurd indien zich een bepaalde situatie voordoet.

U kunt daartoe in het systeem één of meerdere profielen opzetten.

Bij elk profiel kunt u inregelen:

 • Wanneer er een mail verstuurd wordt: bij het invoeren van een nieuw incident, of ook bij het wijzigen daarvan;
 • Voor welk soort incidenten deze instellingen gelden: incidenten met verzuim, incidenten met een slachtoffer, bijna ongevallen et cetera;
 • Voor welke vestigingen deze instellingen gelden;
 • Voor welke personen deze instellingen gelden.

Zo kunt u dus eenvoudig regelen dat de managementleden een mail krijgen als er een nieuw incident is opgevoerd, waarbij er een slachtoffer te onderkennen is welke EHBO op de werkvloer heeft gehad; ongeacht bij welke vestiging dit heeft plaatsgevonden.

Uiteraard wordt de mail verstuurd in de voorkeurstaal van de geadresseerde.

Inzicht in lopende verbetermaatregelen

Het doel is uiteraard om herhaling van incidenten en (bijna)ongevallen te voorkomen.

Daarom kunt u bij elk incident één of meerdere beheersmaatregelen opvoeren. Deze moeten wel opgepakt worden, en het is daarom essentieel dat de voortgang daarop bewaakt kan worden.

De beheersmaatregelen zijn daarom apart inzichtelijk, waarbij u kunt zien welke nog openstaat, en welke reeds afgehandeld zijn.

Standaard rapportages

Het systeem kent een variëteit aan standaard rapportages. U kunt hierbij denken aan:

 • Verzuimongevallen en Ongevalsgraad;
 • Lopende verbetermaatregelen;
 • Nog af te ronden ongevallen;
 • Arbo overzicht;
 • Nog te analyseren ongevallen;
 • (Bijna) Ongevallen.

Waar van toepassing worden in deze rapportages de cijfers verduidelijkt met behulp van grafieken.

Ieder van deze rapportages kunt u exporteren naar formaten als PDF, Excel, Word en HTML.

Ondersteuning mobiele apparaten

Als er zich een incident voordoet wilt u dit zo snel mogelijk kenbaar maken. Er zal dan echter zelden een computer in de buurt zijn.

Een getuige kan het incident ook via zijn smartphone invoeren waarbij alleen de verplichte kenmerken gevraagd worden. Natuurlijk is het dan ook mogelijk om direct foto’s toe te voegen die met de smartphone zijn gemaakt, zodat er een duidelijke context gegeven kan worden.

De interface van de applicatie wordt volledig aangepast aan de beschikbare ruimte op de mobiele telefoon, zodat er zoveel mogelijk relevante informatie zichtbaar is, terwijl het alles goed leesbaar blijft.

Op een later tijdstip zijn de gegevens dan verder aan te vullen via de computer.

Wilt u vrijblijvend een demo aanvragen?
Wij staan voor u klaar!

   Contact

  Wesley Jacobs
  06 – 46 91 71 58 wesley.jacobs@itis.nl  
   
  Geoffrey de Vlaam
  06 – 21 42 47 24 geoffrey.devlaam@itis.nl