Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan Inspectie SZW 2020 in het kort

Volgend jaar de RI&E niet op orde? Dan volgt direct een boete. Het is één van de genoemde zaken in het Jaarplan Inspectie SZW 2020. Waarom dit nodig is? Omdat uit onderzoek blijkt dat slechts een derde van de bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet dus omhoog. In het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019-2022 gaat de Inspectie SZW ook anders inspecteren. Niet alleen de overtreding zal centraal staan, maar men gaat breder kijken. Met werkgevers zal gesproken worden over de veiligheidscultuur. Op deze manier hoopt men de preventie te bevorderen en herhaling te voorkomen.

Download hier het Jaarplan Inspectie SZW 2020.

Samenvatting voorwoord Jaarplan 2020

“2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met boetes en handhavend waar dat nodig is. Maar ook met nalevingscommunicatie, in goede samenwerking met belangenbehartigers en door druk te zetten op de ketens van opdrachtgevers of producenten. En we gaan anders inspecteren. Waarbij niet alleen de overtreding centraal staat, maar we ook breder kijken. Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden. Om zo preventie te bevorderen. Herhaling te voorkomen.”

Marc Kuijpers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees hier het volledige voorwoord

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In Nederland maken naar schatting 100.000 bedrijven gebruik van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% het stoffenbeleid op orde heeft. Soms is er sprake van onwetendheid. Maar in een aantal gevallen is er sprake van nalatigheid. Om deze reden besteedt de overheid extra aandacht aan voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven (gaan) voldoen aan het 4-stappenplan.

Meer informatie over het programma gevaarlijke stoffen.

Hulp nodig bij uw stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze accountmanagers helpen u graag op weg!

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Elke werkgever is wettelijk verplicht om RI&E te maken voor de gevaarlijke stoffen. In de RI&E zijn de risico’s opgenomen en de getroffen maatregelen om ongelukken te voorkomen. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat de RI&E in veel gevallen niet op orde is. Slechts een derde van alle bedrijven beschikt over een RI&E waarin belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. De RI&E dit jaar niet op orde? Dan volgt direct een boete zoals eind 2019 aangekondigd in het Jaarplan 2020 van Inspectie SZW. […]

  2. […] in 2020 niet op orde? Dan volgt er direct een boete. Dat was één van de genoemde punten in het jaarplan Inspectie SZW 2020. Om een veilige werkplek te kunnen creëren wilt u natuurlijk weten welke risico’s uw […]

Reacties zijn gesloten.