Jaarplan Inspectie SZW 2021

Het Jaarplan Inspectie SZW 2021 in het kort

Op 11 november jl. heeft de Inspectie SZW het nieuwe jaarplan 2021 gepubliceerd. Op het moment van schrijven zitten we in een lockdown om het coronavirus in te dammen. In veel opzichten is nog onbekend hoe 2021 eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld nog niet welke gevolgen corona heeft op de arbeidsmarkt. Ondanks dat we op veel vragen nog geen antwoord hebben is het goed om de blik alvast te richten op het nieuwe jaar. Ook dan moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen op een veilige manier zijn of haar werk kan doen. Hieronder in het kort beschreven wat er in het Jaarplan Inspectie SZW 2021 staat over werken met gevaarlijke stoffen. Ook het volledige Jaarplan kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

In Nederland krijgen ruim 1 miljoen mensen bij meer dan 100.000 bedrijven dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige (acute) risico’s met zich mee. Elk jaar sterven ruim 3000 (ex)medewerkers aan de gevolgen van stoffenblootstelling. Het doel van de Inspectie SZW in 2021? Bedrijven moeten de risico’s van gevaarlijke stoffen gaan beheersen. Op deze manier wil men voorkomen dat er geen zware ongevallen meer optreden. En dat werknemers geen gezondheidschade meer oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Jaarplan Inspectie SZW – CMR stoffen

De Inspectie SZW zal in het nieuwe jaar deelnemen aan 90% van de gezamenlijke inspecties in BRZO+-verband. Daarnaast kunnen 50% van de BRZO bedrijven een inpspectie op de blootstelling aan CMR stoffen verwachten. En 25% van de BRZO bedrijven zullen een inspectie krijgen op de gemaakte vervolgstappen. Op de SZW-lijst kunt u vinden welke stoffen in Nederland een CMR-classificatie hebben. Ook zal de Inspectie SZW -in overleg met andere toezichthouders- een ranking opstellen van de meest risicovolle bedrijven in gevaarlijke stoffen.

ARIE-regeling

Onlangs heeft er een wijziging plaatsgevonden in de ARIE-regeling. Geen idee wat het is? Dan kunt u op deze pagina van de Rijksoverheid terecht voor meer informatie. Met de aanpassing komt een grote groep bedrijven in beeld procesveiligheidsrisico’s die qua ernst in de buurt kunnen komen van BRZO-bedrijven. Een gerichte vorm van toezicht op deze bedrijven wordt hierdoor mogelijk.

Biologische agentia ook opgenomen in Jaarplan Inspectie SZW 2021

Ook gaat de Inspectie SZW doen naar de risico’s van biologische agentia (anders dan corona) op de werkplek. Daarmee versterkt de inpsectie tevens haar kennispositie. Zijn er naar aanleiding van dit onderzoek extra interventies nodig? Dan zal de inspectie deze inzetten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Jaarplan Inspectie SZW 2021? Dan kunt u hier klikken voor het volledige jaarplan. Heeft u hulp nodig bij het stoffenbeleid binnen uw bedrijf? Of op zoek naar een hulpmiddel om invulling te geven aan het bekende 4-stappenmodel van de Inspectie SZW? De applicatie SOFOS 360 en Chemwatch kunnen u daarbij helpen. Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl.