Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020

Nieuwe SZW lijst per 1-1-2020 (Staatscourant)

***UPDATE Nieuwe SZW lijst 2020***

  • De nieuwe SZW lijst is nu beschikbaar voor gebruikers van de applicatie GROS en SOFOS 360 van ITIS. Om deze lijst te importeren kan het tekstbestand gedownload worden via TOPdesk. Komt u er niet uit? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Elk jaar sterven zo’n 3000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen door stoffenblootstelling. Deze aandoeningen zijn niet direct meetbaar. Maar komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Om deze reden is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CM(R) stoffen een registratie bij te houden. Daarom publiceert de overheid tweemaal per jaar een nieuwe SZW lijst. Controleer hieronder direct de nieuwe SZW lijst kankerverwekkende stoffen en processen – d.d. 31 december 2019. Het ’•’ teken geeft aan of dat de stof is toegevoegd of is gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2019.

Publicatie nieuwe SZW lijst d.d. 31 december 2019

Op 31 december 2019 is de nieuwe SZW lijst gepubliceerd (Staatscourant 2019, nr. 64379). Is er iets gewijzigd in uw eigen register? Vergeet dan niet niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

RECTIFICATIE: Download hier de nieuwe SZW-lijst, aangepast op 14-02-2020.

UPDATE: Download Nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen per 1 juli 2020 hier.

De SZW-lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of
  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Vervangingsplicht CM-stoffen

Wordt er binnen uw bedrijf gebruikt gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervanginsverplichting. Is dat niet het geval? Dan verwijzen wij u graag naar het door ons eerder gepubliceerde artikel vervangingsplicht CM-stoffen.

Oplossingen van ITIS

Bent u op zoek naar handvatten om gestructureerd invulling te geven aan uw stoffenbeleid? Dat allemaal volgens het 4-stappenplan, opgesteld vanuit de Inspectie SZW? Met SOFOS 360 of het internationale Chemwatch beschikt u over bewezen oplossingen. Naast een actueel register wordt ook uw stofinformatie regelmatig voorzien van een update. Beide applicaties zijn bekend bij de Inspectie SZW.

Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen. Wanneer wij het niet weten beschikken wij met BIG en Chemwatch over een tweetal erkende partners om alsnog antwoord op uw vraag te geven.

Benieuwd waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 of Chemwatch? Lees hun ervaringen in dit artikel. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Dan kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] voorbeeld is bijvoorbeeld de stof ethanol. Volgens REACH geen CMR stof, maar wel vermeldt op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Een goed gesprek tussen gebruiker en leverancier werkt meestal verhelderend en helpt uw […]

  2. […] Controleer tweemaal per jaar het register op aanwezige stoffen met een CMR classificatie. raadpleeg hiervoor de SZW-lijst; […]

Reacties zijn gesloten.