In Nederland hebben ruim 1 miljoen Nederlanders dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Een kankerverwekkende stof kan op de lange termijn leiden tot kanker. Mutagene stoffen kunnen het DNA ernstig beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker.

Jaarlijks sterven zo’n 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Hiervan bestaat 80% uit gepensioneerden en 20% uit werkenden. Omdat deze aandoeningen niet direct meetbaar zijn en pas vele jaren later tot uiting komen is het wettelijk verplicht hiervan een registratie op persoonsniveau bij te houden.

Publicatie SZW-lijst per januari 2019

Op 2 januari 2019 is de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en mutagene stoffen gepubliceerd (Staatcourant 2019, nr. 38). Het ‘•’-teken geeft aan of een stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW-lijst in juli 2018. De nieuwe SZW-lijst bevat 19 nieuwe stoffen/wijzigingen ten opzichte van de gepubliceerde SZW-lijst in juli 2018. Vergeet dus niet uw leveranciers te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad van de gewijzigde stof(fen)!

De SZW-lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,en/of
  • door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Een goed begin is het halve werk!

Het gebruik van kankerverwekkende stoffen is alleen toegestaan wanneer er echt geen alternatief voor handen is. De reden om een kankerverwekkende stof te gebruiken omdat een alternatief duurder is wordt niet geaccepteerd. Wanneer er geen alternatief voor handen is, bent u verplicht om te zorgen voor optimale bescherming. Daarnaast dient de blootstelling tot het minimum te worden beperkt. Daarnaast bent u verplicht om te blijven zoeken naar betere beschermingsmaatregelen en alternatieven.

De SZW-lijst is leidend in Nederland. Hierdoor is het aan te raden direct uw register gevaarlijke stoffen te voorzien van een update. Vergeet bijvoorbeeld de stof ethanol niet!

Waar kan ik de nieuwe SZW-lijst vinden?

Klik hier voor de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tip: In de maand juli 2019 volgt een nieuwe update van de SZW-lijst, zet deze direct in uw agenda!

Deel dit bericht op Social Media: