Nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen [per 3 januari 2022]

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Kanker is met 2.100 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende beroepsziekte. De symptomen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen vaak pas jaren later tot uiting. Op dit moment is 80% van de slachtoffers gepensioneerd. De overheid controleert streng op met name het gebruik van CMR stoffen. Binnen het bedrijf geen zicht op welke stoffen een CMR classificatie hebben? Raadpleeg dan de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. De lijst wordt over het algemeen tweemaal per jaar (meestal in januari en juli) voorzien van een update en gepubliceerd via de Staatscourant.

SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Tweemaal per jaar publiceert de Inspectie SZW een nieuwe versie van de SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen via de Staatscourant. Voor deze stoffen geldt een aanvullende registratie- en vervangingsplicht. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Wijzigingen in de SZW lijst zijn te herkennen aan het “•” teken. In rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) kan men ook achterhalen of een stof voorkomt op de SZW lijst. Is er sprake van een wijziging in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratie- en vervangingsplicht. Ook is het aan te raden om de leverancier te vragen om een nieuwe versie van het VIB.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 3 januari 2022.

Aanvullende registratieplicht

Maakt men binnen het bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen? Dan geldt er een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Dat is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van deze registratie wordt gezien als schending van de zorgplicht voor de werknemer. Het is verplicht om de gegevens tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Controleer daarom altijd de SZW lijst om inzicht te krijgen in welke stoffen stoffen een CMR classificatie hebben in Nederland.

Hulp nodig?

Wanneer men gebruikt van een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen kan het lastig zijn om bij te houden welke stoffen een CMR classificatie hebben. Om het register tweemaal per jaar te controleren op updates maken een groot aantal ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, laboratoria en productiebedrijven gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch.

Na het lezen van dit artikel meer weten of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@itis.nl. op de hoogte blijven van nieuwsupdates? Meld je dan aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.