Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Werkt men binnen uw bedrijf met chemische producten? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. In Artikel 4.2 van het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet (laten) beoordelen. De praktijk leert echter dat dit lang niet overal en voor alle stoffen gebeurt. Wilt u weten welke online hulpmiddelen er zijn om de blootstelling te beoordelen? Lees dan snel verder!

Tier 1 & Tier 2 blootstellingsmodellen

Er zijn diverse online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen. Bij het maken van een keuze is het in elk geval goed om te weten op welk model de tool is gebaseerd. Het beoordelen van de blootstelling kan op basis van een Tier 1 en Tier 2 model. Kiest u voor een tool welke gebaseerd is op een Tier 1 model? Dan dient u de beoordeling van de blootstelling te voorzien van een aanvullende onderbouwing. Is de door u gekozen tool gebaseerd op een Tier 2 model? Dan is een aanvullende onderbouwing niet nodig.

Met een Tier 1-blootstellingsmodel kunt u relatief eenvoudig de blootstelling van uw medewerkers karakteriseren en de risico’s voor de gezondheid beoordelen. De schatting is conservatief, en dus aan de veilige kant. Tools die gebruik maken van een Tier 1-model worden vaak gebruikt om snel inzicht te verkrijgen in de risico’s voor de gezondheid van de medewerkers. Voor een realistische inschatting van de blootstelling maken zij vervolgens gebruik van een tool welke is gebaseerd op een Tier 2-model of laten zij metingen uitvoeren bij taken die het meest risicovol zijn.

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

In de markt zijn er verschillende online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen beschikbaar. Elke tool heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is goed om te weten dat de Inspectie SZW geen voorkeur heeft voor welk model u zou moeten gebruiken. Het maakt niet uit welke tool u kiest. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. De beoordeling van de blootstelling moet altijd voldoen aan de wettelijke eisen. En zoals u wellicht al heeft gelezen is niet elke tool even compleet.

In dit document op de website van de Inspectie SZW een overzicht van veelgebruikte tools in Nederland. Hierin staat ook direct aangegeven of een aanvullende onderbouwing verplicht is. Maakt u op dit moment -net als vele anderen- gebruik van Chemwatch of Toxic om de blootstelling te beoordelen? Beide applicaties maken hierbij gebruik van de ECETOC-TRA 2& 3 methode (Tier 1-blootstellingsmodel). Vergeet de verplichte aanvullende onderbouwing dus niet! Om deze aanvullende onderbouwing te kunnen doen brengen wij u graag in contact met één van onze partners.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om de blootstelling te beoordelen in de applicatie Chemwatch? Voor meer informatie over het maken van een risicobeoordeling kunt u terecht in dit artikel op de website van ITIS. Wilt u aan de slag met een tool welke gebaseerd is op een Tier 2-model? Dan kunt u met de applicaties Chemwatch en SOFOS 360 eenvoudig exports maken. Deze exports zijn geschikt om te importeren in bijvoorbeeld de tool van Stoffenmanager. Heeft u hier hulp bij nodig? Of na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met uw accountmanger via wesley.jacobs@itis.nl of geoffrey.devlaam@itis.nl.