PROJECTEN

Erik-van-RoonBij ITIS kunt u terecht voor alle software ontwikkelingsprojecten die er zich in uw organisatie kunnen voordoen. We nemen u de complete zorg uit handen. Dit kan via de traditionele weg; het verzamelen van de requirements, het maken van functioneel en technisch ontwerp, het realiseren van het ontwerp tot de implementatie in uw omgeving, of natuurlijk in de cloud. Ook kan, mede door een zeer nauwe betrokkenheid van de gebruikers, gewerkt worden via Agile project aanpak, bijvoorbeeld met behulp van SCRUM.

Deze projecten kunnen we zowel bij u als klant als bij ons zelf intern uitvoeren.

Wanneer we projecten intern uitvoeren gebeurt dit alles in nauw overleg met u als opdrachtgever, waarbij we regelmatig voortgangsrapportages geven en documentatie verzorgen en de juiste stappen nemen (bijvoorbeeld via SCRUM of Prince2).

ITIS beschikt over een brede kennis van ontwikkeltools en programmeertalen. Als we zelf de keuze hebben, gaat de voorkeur uit naar C# .Net in combinatie met DevExpress of de ontwikkelomgeving van Uniface. Hiermee worden namelijk ook de eigen producten van ITIS ontwikkeld.

Het is goed om vooraf vast te leggen welke standaards bij de software ontwikkeling worden gevolgd en aan welke richtlijnen het resultaat dient te voldoen. ITIS stelt deze graag voor u op.

Een zeer belangrijk onderdeel van het ontwikkeltraject vormt het testen. Dit begint al tijdens het voortraject met het opstellen van testcases die uiteindelijk worden gebruikt om het resultaat (al dan niet ondersteund door geautomatiseerde hulpmiddelen) te toetsen op het gewenste resultaat.

Tijdens het uitvoeren van deze projecten maken we gebruik van versiebeheer tools zoals Microsoft Team Foundation Server of een combinatie van Subversion / Tortoise CVS en de drivers van March-Hare voor de Uniface omgeving. De toepassing hiervan in uw organisatie kan ook als los project worden opgepakt en uitgevoerd.