Risico gevaarlijke stoffen vaak onderschat door bedrijven

Risico’s gevaarlijke stoffen vaak onderschat door bedrijven

Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige risico’s met zich mee. Niet alleen voor de gezondheid van de werknemers, maar ook voor het milieu. Het begint allemaal met oog hebben voor de risico’s van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven. Dat risico wordt door veel bedrijven nog altijd onderschat. Welke gevaarlijke stoffen worden er gebruikt op de werkvloer? Welke stoffen hebben een CMR-classificatie? En in hoeverre komen de door ons gebruikte stoffen voor op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het zijn slechts voorbeelden van vragen waar men vaak het antwoord op schuldig blijft. Waarom is het op orde hebben van het stoffenbeleid eigenlijk zo belangrijk? Dat en meer leest u in dit artikel.

Cijfers in Nederland en Europa

In Nederland overlijden er jaarlijks ruim 3.000 (ex)-werknemers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. In de EU ligt het aantal sterfgevallen op ongeveer 80.000 (ex)-werknemers per jaar, zegt de Europese Commissie in dit nieuwsbericht. Ondanks deze cijfers zijn de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen nog altijd een onderschat risico binnen veel bedrijven. Hoe dat komt? Omdat een belangrijk deel van de ziektelast pas op de langere termijn zichtbaar wordt. Symptomen komen meestal pas tot uiting na het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Daarnaast werken veel werknemers met huid- of longklachten gewoon door. Meestal omdat niet duidelijk is dat hun klachten veroorzaakt worden door stoffenblootstelling op het werk.

Helft van de bedrijven doet onvoldoende of niets om medewerkers te beschermen

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders krijgt dagelijks op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Met het oog op deze cijfers zal je verwachten dat bedrijven hun medewerkers beschermen tegen mogelijke risico’s. Helaas! Ongeveer de helft van de bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen heeft het stoffenbeleid op orde. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Arbo in Bedrijf van de Inspectie SZW. Hoe bedrijven een goed begin kunnen maken? Door het onderwerp gevaarlijke stoffen op te nemen in de RI&E. In het Jaarplan Inspectie SZW 2020 was eerder te lezen dat slechts 1 op de 3 bedrijven het onderwerp in de RI&E heeft opgenomen.

Risico’s gevaarlijke stoffen in kaart brengen

Om de risico’s van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen is het aan te raden om het 4-stappenmodel van de Inspectie SZW te volgen. Doorloop in slechts 4 stappen het huidige stoffenbeleid en kijk naar uw bedrijf zoals de inspecteur dit doet. Wat gaat er op dit moment goed? En wat kan er beter? Natuurlijk begrijpen wij dat u niet zomaar informatie over uw bedrijf online deelt. Daar is het goed om te weten dat alle door u ingevoerde gegevens geheim blijven. Ook zijn de door u gegeven antwoorden niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. Heeft u het stoffenbeleid op orde? Vergeet dan de CMR-registratieplicht niet.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid binnen uw bedrijf? Of wenst u een persoonlijke toelichting op het 4-stappenmodel van de Inspectie SZW? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl. Samen kijken we naar de huidige situatie en de mogelijke verbeterpunten. Heeft u binnen het bedrijf te maken met een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van software. Denk hierbij aan bijvoorbeeld SOFOS 360 van ITIS of Chemwatch. Meer dan 400 klanten gingen u voor!

Lukt u niet om intern aandacht te krijgen voor de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Lees dan het artikel: Samen met de OR naar een sterker stoffenbeleid eens door.