SIRS

StralingsInformatie Registratie Systeem (SIRS) is een elektronisch Kernenergiewet dossier, dat is ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de registratieverplichtingen die voortvloeien uit de Kernenergiewet en het Besluit Stralingsbescherming. De basis van SIRS is de door de wetgever verleende vergunning, de zogenaamde verzamelvergunningen en complexvergunningen. In het geval van een verleende complexvergunning worden er door de vergunninghouder aanvullende interne toestemmingen verleend. In deze aanvullende toestemmingen of vergunningen wordt gedefinieerd of het gaat om een ingekapselde bron, een open bron of een toestel. Daarnaast wordt aangegeven wat het gebruiksdoel is en op welke periode en welke locatie de toestemming betrekking heeft.  Bij een verzamelvergunning wordt er in SIRS direct vanuit de vergunning zelf aangegeven waarvoor deze van toepassing is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geoffrey de Vlaam.

In het deel van SIRS waar locaties worden geregistreerd, kunnen geografische gegevens worden vastgelegd zoals gebouwen, ruimten en kasten. Maar ook kan worden vastgelegd tot welke afdelingen deze locaties behoren. De gebruiker bepaalt hierbij zelf op welke manier deze worden gedefinieerd en gestructureerd. Per locatie kunnen straling specifieke zaken worden geregistreerd zoals het type radioactieve zone, het laboratoriumniveau, met welke frequentie veegtesten moeten worden uitgevoerd en wanneer die hebben plaatsgevonden. SIRS beschikt over de mogelijkheid om documenten, zoals rapporten, plattegronden, meetresultaten en afbeeldingen aan verschillende items te koppelen, zodat deze direct binnen het systeem beschikbaar zijn.  Op deze wijze is een goede ruimtemonitoring mogelijk.

Alle voor de organisatie relevante radionuclidenkunnen worden gedefinieerd. Daarbij kan worden vastgelegd:  de soort straling, de hoeveelheid straling, de hoeveelheid energie, de vrijgavegrens, de standaard DCC waarden en de halveringstijd. Ook de bronnen en toestellen met hun specifieke eigenschappen kunnen worden geregistreerd, Zo kan er bijvoorbeeld voor de gehele organisatie op ieder gewenst moment een berekening worden gemaakt van de actuele hoeveelheid activiteit van radioactieve bronnen, uitgedrukt in becquerel (Bq) en radiotoxiciteitsequivalent (Re).

De logistiek van radionucliden is een belangrijk onderdeel van SIRS. Hiervoor wordt productinformatie vastgelegd met daarin informatie over de leverancier, het bestelnummer, de activiteit en de concentratie. Producten kunnen vervolgens worden gebruikt in een toepassing, zoals experimenten, waarin onder andere wordt gespecificeerd hoeveel afval, en in welke vorm, er vrij komt. Een product kan ook worden gebruikt als basis voor een nieuw product of geleverd worden aan ‘derden’.

Van ingekapselde bronnen wordt het bronnummer, de ISO-classificatie, het serienummer, de naam, het gebruiksdoel en de ruimte vastgelegd. Daarna wordt een relatie gelegd met de stof (de productinformatie). Het systeem toont van de geselecteerde stof de naam, het nuclide, de activiteit en de DCC-inhalatiewaarde. Zodra er een bron wordt aangemaakt kan er automatisch een e-mail naar de verantwoordelijk deskundige worden verzonden om hem op de hoogte te stellen van de beoogde aanschaf. Deze persoon kan er dan zorg voor dragen dat er al dan niet een interne toestemming voor deze bron worden verleend of dat de vergunning wordt aangepast.

Alle mogelijke afvalverpakkingen kunnen binnen SIRS worden gedefinieerd. De fysieke afvalverpakkingen (vaten, jerrycans etc.) kunnen vervolgens worden gevuld met verschillende soorten afvalstoffen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen vloeibaar en vast afval. Ook kan worden geregistreerd hoeveel er via de patiënten verdwijnt en hoeveel de luchtemissie is. Het systeem bepaalt of een vat naar CORVA moet, naar het chemisch afval of kan worden geloosd op het riool.

Van de medewerkers die in aanraking komen met radioactieve stoffen, kan een persoonsdosis geregistreerd worden op periode, jaar en levensniveau. Een koppeling met het door de erkende dosimetrie-dienst geleverde bestand met uitgelezen badges is hiervoor beschikbaar.

SIRS biedt zeer uitgebreide rapportage mogelijkheden. Met de functie ‘Jaarverslag’ kunnen zeer snel de benodigde rapportages voor de jaarlijkse verslaglegging worden gegenereerd. Dit levert de gebruiker van SIRS een enorme tijdsbesparing op.