Nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021

Nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden? Daarom is het wettelijk verplicht om bij het gebruik van CMR stoffen een registratie bij te houden. Daarom is het aan te raden om (publicatie tweemaal per jaar) de nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 te raadplegen om in beeld te krijgen welke stoffen binnen uw bedrijf een CMR classificatie hebben.

Nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021

Op maandag 4 januari 2021 heeft de Staatscourant de nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Zijn er wijzigingen in het eigen register? Dan geldt vanaf heden de CMR registratieplicht. Vergeet daarnaast ook niet om uw leverancier(s) te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad.

Download hier de nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021.

Onderstaande zijn stoffen zijn toegevoegd aan de nieuwe SZW lijst van 4 januari 2021

Aan de nieuwe SZW lijst per 4 januari 2021 zijn nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen zijn te herkennen aan het “•” teken. Hieronder in het kort welke stoffen recentelijk zijn toegevoegd aan de SZW lijst.

Kankerverwekkend

Mutagene

Reprotoxisch

CMR registratieplicht

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van één of meerdere CMR stoffen op de SZW lijst? Dan is het goed om te weten dat elk bedrijf verplicht is om op persoonsniveau een registratie bij te houden wanneer men gebruik maakt van CMR stoffen. Dit is op 1 januari 1994 opgenomen in de Arbo wet. Heeft u deze registratieplicht niet op orde? Dan wordt dat gezien als een schending van de zorgplicht voor de werknemer. Waarom het belangrijk in kaart te hebben welke medewerkers (mogelijk) worden blootgesteld aan CMR-stoffen? Omdat we steeds langer moeten doorwerken en de kans op een beroepsziekte tijdens het dienstverband toeneemt.

Benieuwd hoelang u deze gegevens dient te bewaren? Dan wil ik u graag verwijzen naar het artikel; De wettelijke verplichte CMR registratie op persoonsniveau voor meer informatie.

Hulp nodig met uw stoffenbeleid?

Heeft u hulp nodig om grip te krijgen op uw stoffenbeleid? Of heeft u een andere vraag? Dan is het goed om te weten dat wij u graag van dienst zijn. Wij zijn sinds 1992 gespecialiseerd (en marktleider) in het leveren van software om uw chemicaliënbeheer op orde te krijgen. Meer dan 200 klanten, waaronder bijna alle ziekenhuizen (o.a. Erasmus MC en AMC), TNO, Universiteit Utrecht, RIVM, Heineken, FrieslandCampina en Coca-Cola gingen u voor!

Het is geen schande wanneer u niet helemaal op de hoogte bent. Met alle wet- en regelgeving – welke ook steeds wijzigt- zien bedrijven door de bomen het bos niet meer! Meer weten? Dan kunt u zich inschrijven voor de HSE nieuwsbrief (onderaan de pagina) of neem contact met ons op via info@itis.nl. Natuurlijk kunt u ook vrijblijvend de LinkedIn bedrijfspagina van ITIS volgen om up-to-date te blijven van nieuwsupdates over o.a. het gevaarlijke stoffenbeleid.

Gerelateerde artikelen

Hieronder een overzicht van artikelen welke allen betrekking hebben op het werken met CMR stoffen.

HSE Solutions van ITIS

Naast onze eigen applicatie SOFOS 360 zijn wij ook agent van het internationale Chemwatch en hebben wij een partnerschap met BIGvzw. Waarom meer dan 200 bedrijven, organisaties en/of instellingen onze oplossingen gebruiken? Naast veiliger werken met chemische producten worden onze oplossingen gebruikt om invulling te geven aan het 4-stappenplan, opgesteld vanuit de Inspectie SZW. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om het stoffenbeleid binnen uw bedrijf, organisatie of instelling vorm te geven? Breng dan een bezoek aan de HSE Solutions pagina op de website van ITIS.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] gepubliceerd in januari voor het eerste halfjaar en in juli voor het tweede halfjaar. Download hier de meest recente SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (gepubliceerd in juli 2020, […]

  2. […] UPDATE: Download Nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen per 1 juli 2020 hier. […]

Reacties zijn gesloten.