Berichten

SZW-lijst juli 2019: Beroepsziekten vieren geen vakantie!

Het gebruik van CMR stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, beschadiging van het erfelijk materiaal of longziekten. Jaarlijks overlijden er in Nederland zo’n 2.100 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op de werkvloer. De symptomen na de stoffenblootstelling komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Dit blijkt ook uit onderzoek, ruim 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden. Maakt uw bedrijf gebruik van CMR stoffen? Vergeet dan niet de nieuwe SZW-lijst te checken voordat u op vakantie gaat!

Controleer het eigen register gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht te beschikken over een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn. In het register worden alle eigenschappen/kenmerken van de stoffen vastgelegd waaraan medewerkers blootgesteld (kunnen) worden. Maakt uw organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan bent u verplicht regelmatig actief op zoek te gaan naar alternatieven. Is een alternatief niet mogelijk? Dan bent u verplicht maatregelen te nemen om de blootstelling te berpeken tot het minimum. Voldoet uw register aan alle wettelijke eisen? Ga dan naar de Zelfinspectie tool gevaarlijke stoffen, opgesteld vanuit Inspectie SZW-lijst

SZW-lijst Laboratorium
Zijn er binnen uw bedrijf CMR stoffen aanwezig? Vergeet dan niet een registratie op persoonsniveau bij te houden.

Verplichte CMR registratie op persoonsniveau

Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant de SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen. Controleer deze lijst twee keer paar om te achterhalen welke CMR stoffen er binnen uw bedrijf worden gebruikt. Zijn er stoffen binnen uw bedrijf stoffen met een CMR classificatie aanwezig? Dan bent u verplicht om voor deze stoffen een registratie op persoonsniveau bij te houden. Meer weten over de CMR registratieverplichtingen? Lees dan eens het artikel: De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.

Nieuwe SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen

Een update van de SZW-lijst wordt naar verwachting begin juli gepubliceerd. Een vervelend moment, omdat veel verantwoordelijke medewerkers dan vakantie vieren. Geen zin om tijdens uw vakantie te zoeken naar de nieuwe SZW-lijst om deze vervolgens door te zetten naar uw collega die de taken overneemt? Wij brengen u graag direct op de hoogte wanneer de nieuwe SZW-lijst is gepubliceerd.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

U kunt zich op deze pagina (onderaan) inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van ITIS. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws over de registratie gevaarlijke stoffen. Naast onze nieuwsupdates sturen wij u relevante content om de veiligheidscultuur op de werkvloer te verbeteren.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op en daarom is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error

Stoffenblootstelling eist jaarlijks 3.000 dodelijke slachtoffers

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Hierdoor lopen zij het risico om ziek te worden. Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen door beroepsziekten. Daarvan is stoffenblootstelling de grootste oorzaak met 3.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Daarvan is kanker met 2.100 slachtoffers per jaar verrweg de meest voorkomende oorzaak. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen (bron: Inspectie SZW).

Beroepsziekten komen vaak pas jaren later tot uiting, het aantal slachtoffers bestaat voor 80% uit gepensioneerden. We moeten steeds langer doorwerken en daarom kan dit percentage mogelijk veranderen in de toekomst. Het aantal slachtoffers door stoffenblootstelling beperken tot het minimum? Lees dan snel verder!

Stoffenblootstelling
Een actueel register van de gevaarlijke stoffen die aanwezig (kunnen) zijn is wettelijk verplicht.

Register gevaarlijke stoffen

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat je weet welke stoffen er aanwezig zijn, gebruikt worden of kunnen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om regelmatig te controleren welke gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn op de werkvloer. Daarnaast is het verplicht om per stof alle eigenschappen inzichtelijk te hebben. Om het verzuim door stoffenblootstelling te beperken is het aan te raden om altijd het veiligheidsinformatieblad (VIB/SDS) van uw leverancier te raadplegen. Benieuwd naar de wettelijke registratieverplichtingen? Bekijk dan de zelfinspectietool van Inspectie SZW.

Het belang van een actueel veiligheidsinformatieblad

Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen is het VIB onmisbaar. Het VIB moet altijd beschikbaar zijn voor de medewerkers, in de taal van de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is. In Nederland moet het VIB dus beschikbaar zijn in het Nederlands, volgens Artikel 31(5) REACH. Alle overige talen zijn niet verplicht. Maar kunnen bijdragen een veilige werkplek.

U bent medeverantwoordelijk voor de inhoud van het VIB

Waarom? Omdat elk bedrijf wettelijk verplicht is ervoor te zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste gegevens. Het is daarom belangrijk om het VIB regelmatig te controleren op juistheid van de gegevens en deze regelmatig te voorzien van een update. Veel bedrijven updaten het VIB tweemaal per jaar.

Heeft u twijfels over de kwaliteit van het VIB? Wanneer het VIB niet voldoet aan de wettelijke eisen dient u contact op te nemen met de leverancier. U kunt hier een VIB-check uitvoeren.

Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad
Het is niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te bewaren, maar het ligt wel voor de hand.

De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad

Er geldt geen wettelijke bewaartermijn van het VIB, maar het is wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi oude versies niet weg maar bewaar deze in het archief. Waarom? Hierover hebben wij eerder geschreven in het artikel: Bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad.

Registratie stoffen met CMR-classificatie op persoonsniveau

U kunt een CMR stof herkennen aan de H-zinnen H341, H351, H361 en/of H362. Wanneer medewerkers binnen uw bedrijf in aanraking (kunnen) komen met CMR stoffen is het bijhouden van een registratie op persoonsniveau wettelijk verplicht. Deze verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet.
Benieuwd naar alle registratieverplichtingen en de bewaartermijn? Lees het hier

Ondanks de wettelijke verplichting, blijkt uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven deze registratie op orde heeft. Het niet op orde hebben van de CMR registratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht. U kunt hier de SZW-lijst van januari 2019 raadplegen. Is er iets gewijzigd in het eigen register? Vergeet dan niet uw leverancier te vragen om een nieuw VIB.

De oplossingen van ITIS

Heeft u dagelijks te maken met stoffenblootstelling op het werk? Dan is de kans groot dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Nieuwe wetgevingen volgen elkaar razendsnel op. Hierdoor is het lastig om van alles op de hoogte te zijn, en te blijven! Waarom onze klanten kiezen voor SOFOS 360 en Chemwatch? Lees het hier.

Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dan kunt u zich via onderstaand formulier inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of geïnteresseerd in een online demonstratie? Neem dan contact met mij op wesley.jacobs@itis.nl.

Dank voor het lezen!

Heeft u met veel plezier het artikel over stoffenblootstelling gelezen? Dan zou ik u willen vragen deze te delen met anderen, een veilige werkplek creëer je samen! Bedankt voor het lezen en tot snel!

Deel dit bericht op Social Media:
error