De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen

Ieder bedrijf is verplicht op persoonsniveau een registratie gevaarlijke stoffen bij te houden. De wettelijke verplichting is per 1 januari 1994 opgenomen in de Arbowet. Het niet op orde hebben van de CMR persoonsregistratie wordt gezien als een schending van de zorgplicht.

De persoonsregistratie is een hulpmiddel voor bedrijven zodat in de toekomst het verband gelegd kan worden tussen de blootstelling en gezondheidsklachten bij toekomstige claims. Ondanks de wettelijke verplichting blijkt uit onderzoek dat slechts 15% van de bedrijven de registratie op orde heeft. Een zorgwekkende constatering, dit wordt gezien als een schending van de zorgplicht.

Jaarlijks overlijden er in Nederland 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Deze symptomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen pas vele jaren later tot uiting. Dit blijkt ook uit een verdeling van het aantal slachtoffers, ruim 80% bestaat uit gepensioneerden. Het is daarom ontzettend belangrijk dat bedrijven deze registratie op orde hebben. Waarom? Omdat we steeds langer moeten doorwerken door de verhoogde penisoenleeftijd. Hierdoor is de kans groot dat beroepsziekten zich steeds vaker uiten tijdens het dienstverband. Dit zal uiteindelijk resulteren in meer slachtoffers en waarschijnlijk zorgen voor een stijging van de verzuimkosten voor de werkgever.

Zijn bedrijven echt laks met de persoonsregistratie van gevaarlijke stoffen?

Binnen bedrijven zijn er altijd mensen die dit onderwerp minder serieus nemen. De prioriteiten liggen ergens anders en omdat het onderwerp veel vragen oproept blijft dit vaak liggen. Wat ons betreft is er geen betere prioriteit dan veilig werken met gevaarlijke stoffen. Naast de risico’s voor de gezondheidheid van de werknemers kan dit in de toekomst leiden tot het moeten uitkeren van schadeclaims en een stijging van de kosten door ziekteverzuim. Ook kan het niet goed op orde hebben van de registratie leiden tot hoge boetes of imagoschade.

Bedrijven zijn vaak welwillend maar hebben een duwtje in de goede richting nodig. Het ontbreekt aan duidelijke kaders vanuit de overheid of de organisatiegrootte zorgt ervoor dat het bijna niet te registreren is. In ziekenhuizen heeft men te maken met soms wel honderden medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen. Maar hoever moeten bedrijven gaan met de registratie? Een medewerker van de technische dienst die een led-lamp op het lab komt vervangen kan immers ook blootgesteld zijn aan een kankerverwekkende stof. Moeten we dit ook op persoonsniveau registreren? Een verhelderend gesprek werkt in de meeste gevallen en hierna zie dat bedrijven serieuze stappen maken wat met betrekking tot de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.

Welke informatie heb ik nodig voor een goede registratie?

Zorg in de eerste plaats voor een actueel register van de gevaarlijke stoffen. Het gebeurd regelmatig dat het register sterk verouderd is en hierdoor mogelijk niet betrouwbaar. Is er een wijziging opgetreden in het leveranciers SDS? Zorg dan direct voor een update en deel deze met de medewerkers op de werkvloer. Het SDS is de basis om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Een leveranciers SDS mag tussen de 2-5 jaar oud zijn. Heb je een leveranciers SDS vervangen? Vergeet dan niet om het oude leveranciers SDS te archiveren met het oog op aansprakelijkheid. Lees hier meer over de bewaartermijn van het SDS.

Heb je het register van de gevaarlijke stoffen voorzien van een update? Check dan direct de SZW-lijst om te kijken welke stoffen geclassificeerd zijn door de overheid als CMR stof. Voor deze stoffen geldt namelijk de registratieverplichting! Het gebruik van CMR stoffen is alleen toegestaan wanneer hiervoor geen alternatief beschikbaar is. Ook als het alternatief vele malen duurder is bent u verplicht deze stof te gebruiken. Vergeet daarnaast niet alle maatregelen te treffen om de blootstelling van de medewerker tot het minimum te beperken.

Tot slot is het aan te raden om de bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken. Maak van deze processen uitgebreide risicobeoordelingen met bijvoorbeeld Stoffenmanager of Chemwatch. Doe dit wel met actuele stofgegevens anders is de beoordeling mogelijk onbetrouwbaar!

Help! Welke registratieverplichtingen heb ik?

Een groot aantal bedrijven heeft de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen niet op orde. Het is in de praktijk lastig hiermee om te gaan en op basis van mijn gevoerde klantgesprekken hieronder een aantal tips om dit op orde te krijgen.

  1. Zorg voor een up-to-date register van de gevaarlijke stoffen! Beschikt u over een grote diversiteit gevaarlijke stoffen is het ontzettend arbeidsintensief dit in eigen beheer te houden. Steeds meer bedrijven kiezen steeds vaker voor een externe oplossing om de SDS-bladen actief up-to-date te houden. Waarom? Lees het hier!
  2. Controleer tweemaal per jaar de SZW-lijst om te controleren welke stoffen uit het eigen register geclassificeerd zijn als CMR stof door de overheid. Voor deze stoffen geldt namelijk de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen! Zie hier de lijst van januari 2019.
  3. Maak een overzicht van de bedrijfsprocessen inclusief de bijbehorende processtappen. Het in kaart brengen van de processtappen is belangrijk omdat niet iedere medewerker bij iedere stap betrokken hoeft te zijn. Een medewerker die een hele dag onderzoek doet met een gevaarlijke stof heeft een groter risico dan de onderhoudsmonteur die snel een led-lamp komt vervangen op het lab.
  4. Maak een blootstellingsbeoordeling van de processen/processtappen.
  5. Bepaal per proces(stap) welke afdelingen/medewerkers hier mogelijk bij betrokken zijn.

Wanneer alle kankerverwekkende stoffen, processen en betrokkenen in kaart gebracht zijn is het belangrijk om de medewerkers te informeren. Gebruikt hiervoor als basis het leveranciers SDS of een werkplekinstructiekaart. Zorg ervoor dat deze informatie up-to-date is en maak deze informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar. Veilig werken met gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk wanneer medewerkers voordat zij aan de slag zijn bekend zijn met de risico’s en de te nemen beschermingsmaatregelen. Gaat het per ongeluk toch mis? Dan biedt een werkplekinstructiekaart uitkomst, hierop staat vaak beknopt aangegeven hoe zij moeten handelen in geval van nood.

Onze laatste tip!

Een zwangerschap is hartstikke mooi voor de werkneemster op het lab! Ter bescherming van de ongeboren vrucht is het belangrijk dat zijn in een zo vroeg mogelijk stadium niet meer worden blootgesteld aan CMR stoffen. Dit blijft natuurlijk ontzettend lastig aangezien dit vaak pas wordt bekendgemaakt wanneer het eerste trimester is volbracht. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor de zwangere zelf om dit tijdig te melden. U kunt als werkgever in ieder geval preventief handelen door deze drempel zo laag mogelijk te maken.

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] bedrijven het register gevaarlijke stoffen niet op orde hebben. Zoals eerder door ons geschreven in dit artikel is het geen onwil, maar is er domweg te weinig aandacht voor een goede registratie. Bent u benieuwd […]

  2. […] Twee keer per jaar publiceert de Staatscourant de SZW-lijst: kankerverwekkende stoffen en processen. Controleer deze lijst twee keer paar om te achterhalen welke CMR stoffen er binnen uw bedrijf worden gebruikt. Zijn er stoffen binnen uw bedrijf stoffen met een CMR classificatie aanwezig? Dan bent u verplicht om voor deze stoffen een registratie op persoonsniveau bij te houden. Meer weten over de CMR registratieverplichtingen? Lees dan eens het artikel: De verplichte CMR persoonsregistratie gevaarlijke stoffen. […]

Reacties zijn gesloten.