Vervangingsverplichting CM-stoffen

Vervangingsverplichting CM-stoffen, heeft u hier weet van?

Beschikt u over een actueel register van de chemische producten? Is er van ieder product een up-to-date veiligheidsinformatieblad beschikbaar? Dan bent u goed op weg! Een goede administratie is de eerste stap om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wordt er binnen uw bedrijf gebruik gemaakt van kankerverwekkende en mutagene stoffen (CM-stoffen)? Dan bent u vast op de hoogte van de vervangingsverplichting CM-stoffen. Is dat niet het geval? Lees dan snel verder!

Artikel 4.17 van het arbobesluit

Het kan niet altijd, maar wanneer het ’technisch uitvoerbaar is’ bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar alternatieven om CM-stoffen te vervangen. Dit is opgenomen in artikel 4.17 van het arbobesluit. Natuurlijk is het voor de inspectie SZW lastig om te beoordelen of vervanging mogelijk is. Uw bedrijf kan dit natuurlijk het beste zelf beoordelen, maar kunt u dit ook verantwoorden?

Artikel 4.13 lid a. arbobesluit

De werkgever moet actief onderzoeken of vervanging mogelijk is. Dit mag niet ter plekke, na vraag van de inspecteur. Wanneer deze vraag komt moet het resultaat van de gedane inspanningen schriftelijk zijn vastgelegd in de RI&E.

Stappenplan Inspectie SZW

Om bedrijven en inspecteurs van de Inspectie SZW enige houvast te geven over de inspanningsverplichting is er een stappenplan gemaakt. Hierin staan een aantal vragen die een bedrijf zich achtereenvolgens zou moeten stellen in de zoektocht naar alternatieven. Na het doorlopen van het stappenplan/schema kunt u als bedrijf antwoord geven op onderstaande vragen.

  1. Waarom is het gebruik van de CM-stof(fen) / of proces(sen) noodzakelijk?
  2. Welke inspanningen heeft het bedrijf gedaan in haar zoektocht naar alternatieven?

Klik hier voor de handreiking vervangingsverplichting CM-stoffen

Over ITIS

Op zoek naar handvatten om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen? Met meer dan 200 implementaties sinds 1992 binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring om u verder te helpen. Met de applicaties GROS, SOFOS 360 en Chemwatch zijn wij marktleider wanneer het gaat om chemicaliënbeheer van A tot Z! Meer weten? Wij helpen u graag verder.

Bron: Inspectie SZW

2 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] In Artikel 4.13 van het Arbobesluit dat elke werkgever actief moet onderzoeken of vervanging van de CM-stoffen mogelijk is. Welke vragen u zelf zou moeten kunnen beantwoorden? Waarom is het gebruik van CM-stoffen binnen mijn organisatie, bedrijf of instelling noodzakelijk? En welke inspanningen heb ik verricht in de zoektocht naar alternatieven. Meer weten over de vervangingsplicht CM-stoffen? Dan verwijs ik u graag naar het artikel: Vervangingsplicht CM-stoffen. […]

  2. […] hebben allemaal weleens gehoord over de CMR registratieplicht op persoonsniveau. Ook mogen we de vervangingsplicht bij het gebruik van CM-stoffen niet vergeten. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat slechts 15% van de […]

Reacties zijn gesloten.