De WIK als vertaling van het VIB

Waarom een werkplekinstructiekaart (WIK) nut heeft

Wist u dat ruim 1 op de 6 Nederlanders dagelijks te maken hebben met gevaarlijke stoffen op het werk? Dat 40% van de ziektelast komt door werken met gevaarlijke stoffen? En dat er jaarlijks 3.000 mensen sterven door stoffenblootstelling? Daarom is het van belang dat de medewerkers vooraf worden ingelicht over de risico’s die werken met een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Dat bent u overigens ook wettelijk verplicht volgens Artikel4.10d van het Arbobesluit. Maar hoe kunt u de medewerkers het beste informeren? Is het verstandig om hiervoor het veiligheidsinformatieblad (VIB) te gebruiken? Of is een werkplekinstructiekaart (WIK) beter? Dat en meer kunt u lezen in dit artikel van ITIS.

In de Nederlandse taal

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om het VIB beschikbaar te stellen in de taal van de lidstaat. In Nederland dus in het Nederlands. Dat is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Alle andere talen zijn niet verplicht. Maar deze kunnen wel bijdragen aa n een verbeterde veiligheidscultuur. Aangezien het VIB in het Nederlands beschikbaar moet zijn is de vraag of dit ook geldt voor de WIK heel logisch. Het antwoord hierop is nee. Waarom? Omdat een WIK niet verplicht is.

Waarom bedrijven kiezen voor het maken van een WIK

Het VIB kennen we allemaal. De informatie is vaak erg uitgebreid en bevat daarnaast vaak veel wetenschappelijke tekst. Dit doet de leverancier overigens niet om het de gebruiker moeilijk te maken. Zij hebben de plicht om u zo goed mogelijk te informeren over de stof en het gebruik ervan. Helaas zorgt dit er wel vaak voor dat het VIB moeilijk leesbaar is.

In geval van nood is elke minuut van belang. Voorkom dat men eerst het hele VIB moet doorbladeren om te achterhalen zij moeten doen bij huidcontact. In geval van nood moet in één oogopslag duidelijk hoe iemand het beste kan handelen en hoe juist niet. Maak daarom van het VIB een korte samenvatting op maximaal 1 pagina met daarop de belangrijkste gegevens.

Welke informatie zet ik op een WIK

Een goede WIK bevat informatie over de gevaren van een stof. Daarnaast ook de belangrijkste pictogrammen, aangevuld met korte teksten. Denk hierbij aan informatie over hoe iemand moet handelen in geval van nood. Maar ook aan het EBHO advies in geval van inslikken, huidcontact, oogcontact of inademen van een giftige stof. Natuurlijk wilt u ook de blootstelling aan stoffen beperken tot het minimale. Daarom is het ook goed om aan te geven welke beschermingsmaatregelen en middelen getroffen moeten worden. Vergeet tot slot ook niet te vermelden welke blusmiddelen wel en niet geschikt zijn bij brand. In een eerste reactie zal iemand direct gaan blussen met water. Maar in sommige gevallen kan water de brand die is ontstaan verergeren.

Meer weten over de gegevens die het vaakst voorkomen op een WIK? Lees dan eerder door ons gepubliceerde artikel; Welke gegevens zet ik op een werkplekinstructiekaart.

Vergeet de WIK niet te controleren op updates

Misschien overbodig om aan te geven. Maar in de praktijk zien we vaak dat men veel moeite heeft om het VIB regelmatig te controleren op updates. Zoals eerder aangegeven is de WIK een vertaling van het VIB. Is er een update van het VIB? Dan is het verstandig om ook direct de WIK aan te passen.

Beschikbare software oplossingen in de markt

Er zijn in de markt verschillende software oplossingen beschikbaar om bijvoorbeeld automatisch een WIK te genereren. In sommige gevallen is de WIK een directe vertaling van het VIB. Bij andere oplossingen is de WIK gerelateerd aan een specifieke taak. Ook is het goed om te weten dat niet elke software oplossing het VIB automatisch controleert op updates.

Wenst u altijd een actueel VIB met bijbehorende WIK in uw bezit te hebben? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie over SOFOS360 of het internationale Chemwatch. Daarnaast bieden beide applicaties nog vele andere voordelen op het gebied van chemicaliënbeheer.