Waarom kiezen bedrijven steeds vaker voor een externe chemicaliënbeheeroplossing?

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Gevaarlijke stoffen kunnen op de lange termijn leiden tot ernstige ziekten zoals COPD of kanker. Jaarlijks sterven zo’n 3.000 mensen aan een kanker die zij hebben opgelopen op het werk. Deze symptomen kunnen pas vele jaren later tot uiting en zijn niet direct meetbaar. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de slachtoffers bestaat uit gepensioneerden en 20% uit werkenden.

De overheid gaat in de komende jaren strenger controleren op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook het minimaliseren van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat hoog op de politieke agenda. Omdat nieuwe wetgevingen elkaar razendsnel opvolgen wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om van alles op de hoogte te zijn en te blijven.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor een externe oplossing om tijd te besparen en aan alle wettelijke (veiligheids)eisen te voldoen. Waarom? Lees snel verder!

Het bijhouden van de ZZS- en de SZW-lijst

Stoffen waarvan weinig wordt geproduceerd, stoffen die ontstaan tijdens het proces en stoffen waarvoor andere wetgeving van toepassing is zijn niet beoordeeld door REACH. Om deze reden heeft het RIVM een eigen lijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) opgesteld. Deze lijst is groter dan de REACH lijst, maar wel gebaseerd op de REACH-criteria. De overheid zorgt regelmatig voor een update van beide lijsten. Vergeet dus niet de SZW-lijst twee maal per jaar te controleren.  Voor bedrijven die te maken hebben met een groot aantal stoffen is het tijdrovend om steeds te kijken op welke lijsten de gebruikte stoffen voorkomen. Omdat de eisen voor kankerverwekkende en mutagene stoffen extra registratieverplichtingen met zich meebrengt is het regelmatig doornemen van de SZW-lijst ontzettend belangrijk.

Het is verstandig een externe oplossing te gebruiken die het mogelijk maakt om per lijst een overzicht te kunnen maken.

Een actueel veiligheidsinformatieblad(VIB)

Ieder bedrijf is wettelijk verplicht om het VIB te bewaren in de eigen administratie. Het VIB is onmisbaar om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof. Het VIB dient beschikbaar te zijn in de officiële taal van het land waar de stof wordt gebruikt. Alle overige talen zijn niet verplicht maar kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Ondanks alle wettelijke eisen wordt het VIB vaak niet op de juiste manier verstrekt. De informatie is dan bijvoorbeeld onvolledig of alleen beschikbaar in het Engels.

Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor een externe oplossing om tijd te besparen en altijd te beschikken over een actueel VIB.

De werkplekinstructiekaart(WIK)

Ieder bedrijf is verplicht om de medewerkers te informeren over de gevaren die een gevaarlijke stof met zich mee kan brengen. Het VIB is vaak erg uitgebreid en hierdoor moeilijk leesbaar voor de werknemer. Daarom is het verstandig het VIB te vertalen naar een WIK. Een WIK bevat de belangrijkste pictogrammen en gevaren van een stof. Omdat de WIK een vertaling is van het VIB dient deze ook regelmatig geactualiseerd te worden.

Een leverancier of importeur is niet verplicht om een WIK te leveren. In de meeste gevallen zal een medewerker van het bedrijf deze zelf moeten maken. Dit kost niet alleen tijd, maar vraagt ook kennis van de medewerker die hiervoor verantwoordelijk is.

Met behulp van een externe oplossing wordt het VIB vaak automatisch omgezet naar een WIK.

Het gebruik van meerdere systemen

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf gebruik maakt van meerdere systemen om aan de registratieverplichtingen te voldoen. Het register gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden in Excel, de VIB’s worden opgeslagen op een lokale harde schijf en de opslag wordt vastgelegd in het inkoopsysteem. Dit zorgt ervoor dat medewerkers niet meer weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Daarnaast is het voor de KAM-managers ook lastig om het overzicht te behouden.

Ieder bedrijf is verplicht om deze informatie te delen met de medewerkers op de werkvloer. Een externe oplossing zorgt ervoor dat stofinformatie toegankelijk is. Daarnaast zorgt één oplossing natuurlijk voor overzicht!

Conclusie

Het lukt bedrijven met een beperkt aantal stoffen dit in eigen beheer te houden. Bij het gebruik van 100 stoffen (of meer) wordt dit als tijdrovend ervaren. Het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen, de VIB’s,  de SZW-lijst, de ZZS-lijst en het opmaken van WIK’s vraagt veel tijd en kennis van de KAM-manager. Door gebruik te maken van een externe oplossing bespaar je tijd en kosten zodat het bedrijf zich echt kan richten op het verbeteren van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Let op!

Zorg ervoor dat je kiest voor de meest geschikte oplossing. De KAM-managers zijn vaak niet op de hoogte en denken met een risicobeoordelingstool alles onder controle te hebben. Stel jezelf altijd de vraag hoe betrouwbaar de gebruikte gegevens zijn!

Hulp nodig bij het maken van een keuze?

Ieder bedrijf is uniek! Omdat ieder bedrijf uniek is wordt het lastig om vooraf te zeggen welke oplossing het meest geschikt is.  Wij vertellen u graag meer over onze oplossingen GROS, SOFOS 360 en Chemwatch. Omdat het gaat om de beste oplossing voor uw bedrijf vertellen wij u ook graag over de oplossingen van onze partners.

Wij komen graag bij u langs. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor in Barendrecht. Neem contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie of een kennismakingsgesprek!

Deel dit bericht op Social Media: