Wat is Chemwatch?

Wat is Chemwatch en is het geschikt voor mijn bedrijf?

De applicatie Chemwatch wordt wereldwijd door ruim 3000 bedrijven gebruikt als chemicaliënbeheeroplossing. Maar wat is Chemwatch eigenlijk? En welke mogelijkheden biedt de applicatie voor mijn bedrijf? Deze vragen worden steeds vaker aan ons gesteld. Daarom leggen wij het graag aan u uit. Heeft u twijfel of de applicatie geschikt is als chemicaliënbeheeroplossing voor uw bedrijf? Laat het ons weten! Sluit de geboden functionaliteit niet aan bij de wensen en behoeften van uw bedrijf? Dan is SOFOS 360 wellicht een betere oplossing.

De beste oplossing voor uw bedrijf

Het kan natuurlijk voorkomen dat onze applicatie Chemwatch en SOFOS 360 niet passen bij de wensen en behoeften van uw bedrijf. Door onze marktkennis zullen we het in dat geval niet nalaten om u door te verwijzen naar een andere software leverancier. Uiteindelijk gaat het er toch dat men binnen uw bedrijf veiliger werkt met chemische producten?

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad (VIB)

Kiest u voor Chemwatch? Dan controleert de applicatie de door u gebruikte VIB’s niet 1 keer, maar minimaal 3 keer per jaar op updates. Dit gebeurd middels webcrawlers of specialisten van Chemwatch welke contact opnemen met uw leverancier(s). Wijzigt de inhoud van een VIB? Dan brengt Chemwatch u hiervan op de hoogte middels een e-mail alert. In deze e-mail staat duidelijk aangegeven welke wijzigingen er hebben plaatsgevonden. U hoeft het VIB dus niet meer zelf regelmatig te controleren op updates.

Wet- en regelgevende lijsten in Chemwatch

Wat is de kracht van Chemwatch? De applicatie bevat wet- en regelgeving voor meer dan 90 landen. Naast het genereren van een VIB op basis van GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) kan men een VIB ook oproepen op basis van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), de Europese wetgeving.

Ook de Nederlandse wetgeving is aanwezig in de applicatie Chemwatch. Denk bijvoorbeeld aan de SZW lijst en de ZZS lijst. Door automatische tags aan te maken weet u in één oogopslag welke stoffen op deze lijsten voorkomen. Of deze lijsten ook up-to-date gehouden worden? Ja, dat is het geval!

Beschikbare talen

De applicatie is beschikbaar in verschillende talen, waaronder de Nederlandse- en de Engelse taal. Zowel de gebruikersinterface alsmede de VIB’s, werkplekinstructiekaarten (WIK) en noodgeval informatie is beschikbaar in 47 verschillende talen. De applicatie gebruiken in het Nederlands? Of documenten raadplegen in de Nederlandse taal? Dat is mogelijk!

Licentiemodel Chemwatch

Maakt u gebruik van Chemwatch? Dan neemt u geen abonnement op het veiligheidsinformatieblad om deze up-to-date te houden. U geeft aan voor hoeveel VIB’s u automatische updates wenst. Dit aantal is overigens vrij inwisselbaar. Handig voor organisaties met veel wiselende chemicaliën. Of wanneer u besluit om stoffen met een CMR-classificatie te vervangen voor een minder schadelijk alternatief.

Grootste SDS databank ter wereld

Alle klanten van Chemwatch krijgen onbeperkt toegang tot de grootste SDS databank ter wereld. Raadpleeg meer dan 60 miljoen VIB’s, WIK’s van verschillende leveranciers. Ook informatie over hoe u het beste kunt handelen in geval van nood is beschikbaar.

Meer informatie over Chemwatch?

Meer weten over Chemwatch? Dan wil u vragen om eens te kijken naar de Chemwatch Company Video. Na het bekijken van de video nog aanvullende vragen? Of wenst u een (online) demo? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl.