Wat is REACH?

Wat is REACH? En kan ik blind vertrouwen op het VIB?

Wilt u als leverancier chemische producten leveren binnen Europa? Dan moet u voldoen aan de ECHA (REACH) richtlijnen. Het verplichte veiligheidsinformatieblad(VIB) moet dan ook gebaseerd zijn op informatie welke binnen REACH beschikbaar is. Is het allemaal zo simpel? Nee, want als leverancier krijgt u ook te maken met de afwijkende Nederlandse wet- en regelgeving. Naast extra uitdagingen zorgt het ook voor frictie tussen leveranciers en gebruikers van chemische producten / stoffen. Voldoet het VIB aan de REACH richtlijnen? Dan nog kunt u niet vertrouwen op de inhoud. Waarom niet? Dat en meer leest u in deze blog.

Wat is REACH?

Wat betekent REACH eigenlijk? De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening over de productie en handel in chemische stoffen en geldt voor alle landen van de Europese Unie. In deze verordening staat beschreven waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Fabrikanten/importeurs, distributeurs en gebruikers zijn groepen die zich moeten houden aan de verordening.

Meer weten over REACH? Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

Afwijkende wet- en regelgeving

Ondanks de Europese verordening REACH krijgen leveranciers en gebruikers regelmatig te maken met afwijkende wet- en regelgeving. Volgens REACH kan een product niet als niet-CMR worden beoordeeld, maar wordt dezelfde stof in Nederland wel geclassificeerd als CMR. Dat kan frictie veroorzaken tussen de leverancier en eindgebruiker. Wettelijk gezien heeft de leverancier in deze situatie gelijk. Deze hoeft namelijk enkel rekening te houden met REACH en niet met de lokale wet- en regelgeving. Voor de gebruiker zelf heeft deze situatie wel gevolgen. De informatie in het VIB is niet volledig en daarom kan men niet blind vertrouwen op de inhoud van het VIB. De gebruiker wordt namelijk opgezadeld met extra administratief werk om aan de (lokale) wet- en regelgeving te voldoen.

Welke registratieverplichtingen heb ik dan?

Wellicht vraagt u zich af met welke registratieverplichtingen u te maken krijgt bij het gebruik van CMR-stoffen. Denk bijvoorbeeld aan de CMR registratieplicht en overige verplichtingen conform artikel 4.2 van het arbo-besluit. Ook overige zaken als voldoen aan de PGS-15 richtlijn mag niet vergeten worden.

Help jouw leverancier op weg!

Leveranciers en producenten zijn vaak niet bekend met de afwijkende wet- en regelgeving. Zij hebben geen weet van de problemen waar eindgebruikers mee te maken krijgen wanneer een stof in Nederland wel geclassificeerd is als CMR. Een dergelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de stof ethanol. Volgens REACH geen CMR stof, maar wel vermeldt op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Een goed gesprek tussen gebruiker en leverancier werkt meestal verhelderend en helpt uw leverancier om bij toekomstige leveringen wel de juiste informatie toe te sturen.

Tip van Niels Heins (Gecertificeerd Chemisch Veiligheids Expert)

Wordt er een nieuw product aangeboden of ingekocht? Laat dan vooraf altijd een chemische beoordeling uitvoeren. Wie dat voor u zou kunnen doen? Denk dan bijvoorbeeld aan een gecertificeerd chemisch veiligheidsexpert (www.ccse.nl) of een arbeidshygiënist.

Hulp nodig?

Meer weten over de afwijkende wet- en regelgeving in Nederland ten opzichte van REACH? Of hulp nodig bij het op orde krijgen van het stoffenbeleid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Deel dit bericht op Social Media: