Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

Het tiende lid van Artikel 1 van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel dat er meer differentiatie komt in de hoogte van boetes bij een bedrijfsongeval. Dit is door de Staatscourant op 22 juli jl. bekend gemaakt.

Voorheen gold bij het bepalen van een boete een vermenigvuldigingsfactor. Wanneer een overtreding van de Arbowet leidde tot blijvend letsel of ziekenhuisname werd de boete met factor vier vermenigvuldigd. Leidde de overtreding tot de dood van het slachtoffer? Dan werd de boete vermenigvuldigd met factor vijf.

De wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel meer differentiatie aan te brengen in de hoogte van boetes in geval van bedrijfsongevallen. Is er in de toekomst bij overtreding van de Arbowet sprake van zowel blijvend letsel en ziekenhuisopname? Dan wordt bijvoorbeeld de hoogst mogelijke vermenigvuldigingsfactor toegepast.

Meer weten over de Wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet? Bekijk hier het bericht op de website van de Staatscourant.

Verplichte risico- inventarisatie en- evaluatie (RI&E)

Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een RI&E. Daarnaast blijkt dat slechts 15% van de bedrijven heeft bijvoorbeeld een complete RI&E gevaarlijke stoffen. Eerder gaf Staatssecretaris van Ark al aan hierop actie te gaan ondernemen. Het boetebedrag was eerst € 3.000,00. De inspectie mag nu direct een boete van € 4.500,00 uitdelen aan bedrijven die tekortschieten met 500 medewerkers of meer. Ontbreekt het plan van aanpak? Dan geldt nu een mogelijke boete van € 3.000,00. In het plan van aanpak geeft het bedrijf aan wat ze gaan doen aan de geconstateerde problemen en gevaren.

In totaal krijgt Inspectie SZW 15 miljoen euro om de teams die zich richten op gezonde en veilig werkplaatsen te versterken. Ontbreekt de RI&E of het plan van aanpak? Dan mogen boetes dus direct worden uitgedeeld. Het is aan de inspectie zelf om dit per geval te beoordelen. De hoogte is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de ernst van het ongeval en de omstandigheden. Is er adequaat toezicht gehouden? Dan kan de opgelegde boete uiteindelijk lager uitvallen. Het uitdelen van boetes bij een bedrijfsongeval is een van de oorzaken waardoor bedrijven niet alle ongelukken melden.

Proef Inspectie SZW

Het geven van een boete na een bedrijfsongeval blijkt niet altijd de beste oplossing. Ook de Inspectie SZW is deze mening toegedaan. Daarom houdt de Inspectie SZW nu op vijftig plaatsen in Nederland een proef. Deze proef is gericht op ongevallen waaraan geen zware overtreding ten grondslag ligt. Is er in dit geval sprake van een bedrijfsongeluk? Dan krijgt het bedrijf geen boete maar de verplichting een veiligheidsplan op te stellen. Aan het einde van dit jaar wordt gekeken naar de effectiviteit van deze aanpak.

Hulp nodig?

Een ongeluk voorkomen is altijd beter dan genezen. Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van de RI&E? Of wilt u meer grip op gevaarlijke situaties op de werkvloer om ongelukken te voorkomen? Stuur dan een bericht naar info@itis.nl voor meer informatie. Meer weten over de HSE oplossingen van ITIS? Neem dan gerust eens een kijkje op onze website.