Health, Safety & Environment

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

Onlangs heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie in het Meerjarenplan 2023-2026 aangekondigd dat zij in de komende jaren extra aandacht zullen hebben voor het gebruik van neurotoxische stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot aantasting van de zenuwen in handen, armen, voeten en benen. Maar kan ook leiden tot schade aan de hersenen. Meer weten over wat neurotoxische stoffen zijn en hoe je ze kunt herkennen op de werkplek? Dat en meer lees je in dit artikel!

Wat zijn neurotoxische stoffen eigenlijk?

Neurotoxische stoffen kunnen schade aan het zenuwstelsel veroorzaken. Denk hierbij aan aantasting van zenuwen in handen, armen, benen en voeten. Dit wordt ook wel perifere neuropathie genoemd. Ook kan blootstelling aan deze stoffen leiden tot Chronische Toxische Encefalopathie (CTE). In het kort betekent dit schade aan het centrale zenuwstelsel, de hersenen. Vaak ontstaat deze schade aan de hersenen door te hoge- en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen. Bekende oplosmiddel houdende producten zijn inkten, lijmen, (afdichtings)kitten, reinigingsmiddelen, cosmetica (nagellakremover op basis van aceton) en verf.

Een andere gebruikte naam voor CTE is het Organo Psycho Syndroom (OPS) of schildersziekte. Door hoge en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen ervaart men op termijn klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, verhoogde mate van agressiviteit, stemmingswisselingen of problemen met het geheugen. Over het algemeen ontstaan deze klachten na een periode van 5-10 jaar van blootstelling, soms al eerder.

Ziek geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk? Dan is het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om aanspraak te maken op de eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen op grond van de TSB Regeling

Hoe herken ik deze stoffen op de werkplek?

Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van neurotoxische stoffen op orde te hebben. Om dat te realiseren is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe je deze stoffen kunt herkennen op de werkplek. Door te kijken naar onderstaande H-zinnen is het mogelijk een groot aantal neurotoxische stoffen te herkennen. Helaas kun je hier niet alle neurotoxische stoffen herkennen. De solventdampen van aceton en terpentine hebben bijvoorbeeld geen H-zinnen op het etiket staan. Maar deze stoffen kunnen na jarenlang inademen zonder bescherming in de toekomst erg schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hieronder een beschrijving van de benoemde H-zinnen om neurotoxische stoffen te herkennen:

  • H370: Veroorzaakt schade aan organen;
  • H371: Kan schade aan organen veroorzaken;
  • H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling;
  • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Mogelijke maatregelen

Blootstelling aan neurotoxische stoffen vooraf voorkomen is altijd beter dan achteraf genezen. Om die reden is het zoals eerder aangegeven wettelijk verplicht om op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven. Maar soms is het niet mogelijk om blootstelling te voorkomen, omdat er geen alternatieven zijn. In dat geval is het aan te raden om bijvoorbeeld onderstaande maatregelen te treffen:

  • Draag zorg voor een goede voorlichting over de risico’s en gevaren om op een veilige manier met de stof te werken;
  • Verdeel de werkzaamheden over meerdere medewerkers om de blootstelling per medewerker te verlagen;
  • Draag zorg voor een goede ventilatie;
  • Maak gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals aangegeven in het veiligheidsinformatieblad.

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel vragen? Of op zoek naar tool om binnen enkele seconden inzicht te krijgen in de aanwezigheid van neurotoxische stoffen op de werkplek? Neem dan via info@itis.nl contact met ons op. Dan kunnen onze accountmanagers jou meer vertellen over de mogelijkheden.

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

7 augustus 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

Ruim 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Het is dan ook één van de meest voorkomende mineralen ter wereld. In de natuur komt kwarts in verschillende hoeveelheden voor in rotsen, zand en klei. Ook komt de stof voor in een groot aantal bouwmaterialen. Denk hierbij aan cement, beton, asfalt, bakstenen en gipsplaten. In Nederland hebben ongeveer 457.000 mensen te maken

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

28 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

In Nederland sterven jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog veel meer mensen worden ziek. Ter vergelijking; in 2022 waren er 734 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Met name blootstelling carcinogenen, mutagenen en reprotoxische stoffen vormen een groot risico. Maar ook blootstelling aan sensibiliserende (allergenen), neurotoxische en irriterende stoffen kan op termijn

SZW lijst per 5 juli 2023 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 2 januari 2023 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-01-27T08:14:52+00:0027 januari 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven