Actueel2022-07-27T09:19:32+00:00

Health, Safety & Environment

Actueel nieuws

Op deze pagina brengen wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu. Naast het delen van actuele nieuwsberichten plaatsen wij hier ook regelmatig unieke content om je te informeren over (aangepaste) wet- en regelgeving. .

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu? Meld je dan onderaan de pagina aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS!

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

27 maart 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

Gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Ook kunnen er risico’s bestaan of ontstaan bij de opslag daarvan. De gevaarlijke stoffen zijn vaak aanwezig op meerdere plekken binnen het bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn het magazijn, de werkplek en het afvaldepot. Bij de opslag is het dan ook verplicht om je aan de

Potentiële ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

7 februari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

27 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

Onlangs heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie in het Meerjarenplan 2023-2026 aangekondigd dat zij in de komende jaren extra aandacht zullen hebben voor het gebruik van neurotoxische stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot aantasting van de zenuwen in handen, armen, voeten en benen. Maar kan ook leiden tot schade aan

Veiligheidsinformatiebladen op de werkplek; dit moet je weten!

17 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Veiligheidsinformatiebladen op de werkplek; dit moet je weten!

Om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof is het veiligheidsinformatieblad(VIB) natuurlijk onmisbaar. Dit document noemt men op de werkplek ook wel Safety Data Sheet (SDS). Naast informatie over de eigenschappen van de stof bevat dit document ook informatie over de gevaren en risico’s die werken met de gevaarlijke stof met zich meebrengt. Het is

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 9 januari 2023 beschikbaar

9 januari 2023|HSE Solutions|

09-01-2023

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 8 juli 2022 beschikbaar

Het RIVM heeft op 9 januari jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper

Ufi codes verplicht voor gevaarlijke mengsels; dit moet je weten

3 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

UFI codes verplicht voor gevaarlijke mengsels; dit moet je weten!

Is een mengsel ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of fysisch gevaarlijk? Dan is het wettelijk verplicht om een UFI code te vermelden op het etiket. Deze mengsels zijn over het algemeen te herkennen aan een GHS gevarenpictogram op het etiket. Door gifcentra en andere hulpverleners worden UFI codes gebruikt om een gevaarlijk product snel te identificeren in

SZW lijst per 2 januari 2023 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 2 januari 2023 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met

Irriterende stoffen op de werkplek herken je zo!

29 december 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Irriterende stoffen op de werkplek herken je zo!

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek begint met weten waar je mee werkt. Dat geldt ook voor irriterende stoffen. Wanneer het bij eenmalige blootstelling blijft, treedt vaak geen blijvende schade op. Maar wanneer je dagelijks in contact komt met deze stoffen kan dat leiden tot (chronische) eczeem of astma. In de komende jaren zal de Nederlandse Arbeidsinspectie extra

De nieuwe ARIE-regeling in 2023

15 december 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

De nieuwe ARIE-regeling in 2023

Er zijn in Nederland ongeveer 400 bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wanneer het mis gaat kan dat grote gevolgen hebben voor mens en het milieu. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om risico’s voor de medewerkers, omwonenden en het milieu te beperken. Voor grote bedrijven geldt over het algemeen de BRZO-regeling. Kleinere bedrijven met vergelijkbare risico’s, maar

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
Terug naar boven