Actueel2022-07-27T09:19:32+00:00

Health, Safety & Environment

Actueel nieuws

Op deze pagina brengen wij je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu. Naast het delen van actuele nieuwsberichten plaatsen wij hier ook regelmatig unieke content om je te informeren over (aangepaste) wet- en regelgeving. .

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu? Meld je dan onderaan de pagina aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Jaarplan 2024 Nederlandse Arbeidsinspectie

22 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

In het Jaarplan 2024 van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat dat er ook in dit jaar extra focus gaat zijn op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek

Op 11 december 2023 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het Jaarplan 2024 gepubliceerd. Ook in het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023 – 2026 zal er extra focus zijn op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Een belangrijk doel

SZW lijst per 8 januari 2024 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

8 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 8 januari 2024 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100

Zorgplicht werkgever gevaarlijke stoffen; dit moet je weten!

3 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Zorgplicht werkgever bij werken met gevaarlijke stoffen

In Nederland heeft ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. Jaarlijks sterven er 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. In ruim 2.100 gevallen is kanker de oorzaak. Naast de dodelijke slachtoffers worden nog

Terugblik 2023: Het jaar van kennis delen, HSE klantevent en meer!

18 december 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Terugblik 2023: Het jaar van kennis delen, HSE klantevent en meer!

Nog heel even en dan is ook het jaar 2023 weer voorbij. Het was voor ons het jaar van kennis delen, het HSE klantevent en nieuwe versies van SOFOS 360 en Chemwatch. In het bijzonder willen wij jou bedanken voor het vertrouwen in de mensen van ITIS Products. Wij kijken terug op een bijzonder goed jaar en

Ufi codes verplicht voor gevaarlijke mengsels; dit moet je weten

12 december 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

UFI codes verplicht voor gevaarlijke mengsels; dit moet je weten!

Is een mengsel ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of fysisch gevaarlijk? Dan is het wettelijk verplicht om een UFI code te vermelden op het etiket. Deze mengsels zijn over het algemeen te herkennen aan een GHS gevarenpictogram op het etiket. Door gifcentra en andere hulpverleners worden UFI codes gebruikt om een gevaarlijk product snel te identificeren in

SVHC lijst bijhouden verplicht of niet?

10 november 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

De SVHC lijst bijhouden verplicht of niet?

Maakt men binnen de organisatie gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek? Dan is naast het register ook het bijhouden van diverse stoffenlijsten verplicht. Voor een groot aantal stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- of vervangingsplicht. Maar welke lijsten zijn relevant om bij te houden in Nederland? En hoe vaak worden deze lijsten voorzien van een update? Het is een vraag

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
Terug naar boven