Health, Safety en Environment

Kennisbank gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt. Om je daarbij het helpen delen we graag onze kennis met je door gratis E-books en Factsheets beschikbaar te stellen. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Help jij ons om deze documenten verder te verspreiden? Op die manier bouwen we samen aan een veilige werkplek!

Hulp nodig of wil je een vrijblijvende demonstratie van onze software? Neem dan via info@itis.nl contact met ons op.

Cover E-book veilig werken met CMR stoffen

E-Book: Veilig werken met CMR-stoffen op het werk

Werken met CMR-stoffen brengt extra risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers. Om die reden hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie extra streng op het gebruik ervan. Blootstelling aan CMR-stoffen kan op termijn leiden tot kanker, schade aan de genen, schadelijk zijn voor de voortplanting of het (on)geboren kind.

In dit E-book vind je informatie over:

 • CMR-stoffen herkennen op de werkplek
 • Verschillende categorieën van CMR-stoffen
 • De extra codering bij reproductie toxische stoffen
 • Toelichting op de lokale SZW-lijst in Nederland
 • STOP-strategie bij CMR-stoffen
 • Aanvullende registratieplicht en de bewaartermijn
 • CMR-stoffen in mengsels en producten
 • Gebruik van CMR-stoffen door jongeren <18 jaar

  DOWNLOAD

  Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

  Loading...

E-Book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt. Om je op weg te helpen delen wij in dit E-book alle informatie met je die nodig hebt veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Naast het op orde krijgen van de inventarisatie zal dit E-book ook hulp bieden bij het opstellen van het beleid gevaarlijke stoffen op de werkplek.

In dit E-book vind je informatie over:

 • Het Veiligheidsinformatieblad
 • De werkplekinstructiekaart
 • Beleid CMR-stoffen in Nederland
 • Beleid ZZS in Nederland
 • Globally Harmonised System (GHS)
 • Blootstelling gevaarlijke stoffen beoordelen
 • Gevaarlijke stoffen op de werkplek bij zwangerschap

  DOWNLOAD

  Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

  Loading...
Cover E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen: CHECK!

E-Book: Het beleid van Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland

De Nederlandse overheid geeft extra voorrang aan het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op de werkplek. Blootstelling aan ZZS brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. Voorbeelden van ZZS zijn lood en benzeen

In dit E-book vind je informatie over:

 • Hoe je (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Het beleid van (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland
 • Toelichting op de lokale (P)ZZS-lijst van het RIVM
 • Algemene regels voor het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen in mengsels en producten
 • Toelichting op de Europese SVHC-lijst van ECHA

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

E-Book: Gevaarlijke stoffen herkennen op de werkplek

In het Meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat vermeldt dat de overheid naast de CMR-stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen ook extra focus heeft op het gebruik van irriterende, sensibiliserende en neurotoxische stoffen.

In dit E-book vind je informatie over:

 • Hoe je gevaarlijke stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Op welke stofgroepen de NL Arbeidsinspectie extra focus heeft op het gebruik ervan
 • Welke maatregelen je kunt nemen om de medewerkers te beschermen
 • Informatie over de applicaties SOFOS 360 van ITIS en het internationale Chemwatch

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Gevaarlijke stoffen op de werkplek rondom zwangerschap

Werken met reprotoxische stoffen brengt risico’s met zich mee voor de voortplanting en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn na de zwangerschap bij het geven van borstvoeding na blootstelling op de werkplek. Tot slot kan blootstelling aan reprotoxische stoffen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, een miskraam of de vroeggeboorte van het kind.Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt. Om je op weg te helpen delen wij in dit document alle informatie met je die nodig hebt veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen bij zwangerschap op de werkplek.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Zorgplicht werkgever
 • Hoe je reprotoxische stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Regelgeving binnen de Europese Unie en in Nederland
 • Bewaartermijn gegevens blootstelling aan reprotoxische stoffen op persoonsniveau

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Gratis GHS Poster gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek begint met weten waar je mee werkt. Om de gevaren en risico’s voor de gezondheid en het milieu snel te herkennen stellen wij gratis een digitale GHS poster beschikbaar. Heeft een medewerker behoefte aan een extra toelichting over de betekenis van één of meerdere GHS symbolen? Dan kunnen ze de QR-code met hun telefoon scannen voor meer informatie. De GHS poster is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Handig om de medewerkers op een snelle manier te informeren op de werkplek!

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...
Symbolen gevaarlijke stoffen poster
Afbeelding cover CMR registratieplicht

Factsheet: CMR registratieplicht

Blootstelling aan CMR stoffen kan op termijn leiden tot kanker (carcinogeen), schade aan het erfelijk materiaal (mutageen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Elk jaar overlijden er 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met ruim 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak. Voor deze stoffen is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren en een aanvullende registratieplicht wanneer het niet technisch uitvoerbaar is om een CMR stof te vervangen.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je CMR stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • De STOP strategie bij CMR stoffen
 • CMR registratieplicht
 • De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens in nederland

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Irriterende stoffen

De groep irriterende stoffen behoort tot de zwak schadelijke stoffen. Bij contact met onze ogen, luchtwegen of de huid brengen deze stoffen kleine beschadigingen aan. Wanneer de blootstelling eenmalig is treedt er meestal geen blijvende schade op. Maar wanneer iemand langdurig of regelmatig werkt met irriterende stoffen kan dat op termin leiden tot klachten als (chronische) eczeem of astma. Wist je dat water ook tot de groep van irriterende stoffen behoort?

In deze factsheet over irriterende stoffen vind je informatie over:

 • Hoe je irriterende stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Bekende voorbeelden van irriterende stoffen
 • In dit artikel vind je meer informatie over mogelijke maatregelen

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...
Cover factsheet neurotoxische stoffen

Factsheet: Neurotoxische stoffen

Blootstelling aan neurotoxische stoffen kunnen schade veroorzaken aan het zenuwstelstel. Hierbij kun je denken aan de aantasting van zenuwen in onze handen, benen en voeten. Een ander synoniem hier voor perifere neuropathie. Ook kan blootstelling aan deze groep stoffen leiden tot Chronische Toxische Encefalopathie. In het kort betekent dit schade aan onze hersenen en het centrale zenuwstelsel. Deze schade ontstaat vaak door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je neurotoxische stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Voorbeelden van neurotoxische stoffen
 • De TSB regeling voor een éénmalige tegemoetkoming bij ziekte door blootstelling op het werk
 • Mogelijke maatregelen om de kans op gezondheidsklachten kleiner te maken

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Sensibiliserende stoffen

In een groot aantal branches (en thuis) maken we gebruik van sensibiliserende stoffen. Een andere benaming voor deze groep stoffen zijn allergenen. Blootstelling aan deze stoffen kunnen leiden tot een allergie via ons afweersysteem. Een allergische reactie kan zich binnen enkele weken na de blootstelling voordoen, maar soms kan het ook jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Dat heeft te maken met de mate van de blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de sterkte van een sensibiliserende stof.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je sensibiliserende stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Voorbeelden van sensibiliserende stoffen
 • Hoe blootstelling aan sensibiliserende stoffen kan leiden tot een allergische reactie
 • In dit artikel lees je meer over de mogelijke maatregelen om de kans op een allergische reactie kleiner te maken

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...
Cover factsheet sensibiliserende stoffen

E-Book: Veilig werken met CMR-stoffen op het werk

Werken met CMR-stoffen brengt extra risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers. Om die reden hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie extra streng op het gebruik ervan. Blootstelling aan CMR-stoffen kan op termijn leiden tot kanker, schade aan de genen, schadelijk zijn voor de voortplanting of het (on)geboren kind.

In dit E-book vind je informatie over:

 • CMR-stoffen herkennen op de werkplek
 • Verschillende categorieën van CMR-stoffen
 • De extra codering bij reproductie toxische stoffen
 • Toelichting op de lokale SZW-lijst in Nederland
 • STOP-strategie bij CMR-stoffen
 • Aanvullende registratieplicht en de bewaartermijn
 • CMR-stoffen in mengsels en producten
 • Gebruik van CMR-stoffen door jongeren <18 jaar

  DOWNLOAD

  Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

  Loading...

E-Book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Cover E-book: Veilig werken met gevaarlijke stoffen: CHECK!

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt. Om je op weg te helpen delen wij in dit E-book alle informatie met je die nodig hebt veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Naast het op orde krijgen van de inventarisatie zal dit E-book ook hulp bieden bij het opstellen van het beleid gevaarlijke stoffen op de werkplek.

In dit E-book vind je informatie over:

 • Het Veiligheidsinformatieblad
 • De werkplekinstructiekaart
 • Beleid CMR-stoffen in Nederland
 • Beleid ZZS in Nederland
 • Globally Harmonised System (GHS)
 • Blootstelling gevaarlijke stoffen beoordelen
 • Gevaarlijke stoffen op de werkplek bij zwangerschap

  DOWNLOAD

  Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

  Loading...

E-Book: Het beleid van Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland

De Nederlandse overheid geeft extra voorrang aan het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op de werkplek. Blootstelling aan ZZS brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. Voorbeelden van ZZS zijn lood en benzeen

In dit E-book vind je informatie over:

 • Hoe je (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Het beleid van (Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland
 • Toelichting op de lokale (P)ZZS-lijst van het RIVM
 • Algemene regels voor het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen in mengsels en producten
 • Toelichting op de Europese SVHC-lijst van ECHA

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

E-Book: Gevaarlijke stoffen herkennen op de werkplek

In het Meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat vermeldt dat de overheid naast de CMR-stoffen en Zeer Zorgwekkende Stoffen ook extra focus heeft op het gebruik van irriterende, sensibiliserende en neurotoxische stoffen.

In dit E-book vind je informatie over:

 • Hoe je gevaarlijke stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Op welke stofgroepen de NL Arbeidsinspectie extra focus heeft op het gebruik ervan
 • Welke maatregelen je kunt nemen om de medewerkers te beschermen
 • Informatie over de applicaties SOFOS 360 van ITIS en het internationale Chemwatch

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Gevaarlijke stoffen op de werkplek rondom zwangerschap

Werken met reprotoxische stoffen brengt risico’s met zich mee voor de voortplanting en het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn na de zwangerschap bij het geven van borstvoeding na blootstelling op de werkplek. Tot slot kan blootstelling aan reprotoxische stoffen leiden tot een verminderde vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, een miskraam of de vroeggeboorte van het kind.Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt. Om je op weg te helpen delen wij in dit document alle informatie met je die nodig hebt veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen bij zwangerschap op de werkplek.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Zorgplicht werkgever
 • Hoe je reprotoxische stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Regelgeving binnen de Europese Unie en in Nederland
 • Bewaartermijn gegevens blootstelling aan reprotoxische stoffen op persoonsniveau

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Gratis GHS Poster gevaarlijke stoffen

Symbolen gevaarlijke stoffen poster

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek begint met weten waar je mee werkt. Om de gevaren en risico’s voor de gezondheid en het milieu snel te herkennen stellen wij gratis een digitale GHS poster beschikbaar. Heeft een medewerker behoefte aan een extra toelichting over de betekenis van één of meerdere GHS symbolen? Dan kunnen ze de QR-code met hun telefoon scannen voor meer informatie. De GHS poster is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Handig om de medewerkers op een snelle manier te informeren op de werkplek!

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: CMR registratieplicht

Afbeelding cover CMR registratieplicht

Blootstelling aan CMR stoffen kan op termijn leiden tot kanker (carcinogeen), schade aan het erfelijk materiaal (mutageen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Elk jaar overlijden er 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Met ruim 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak. Voor deze stoffen is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren en een aanvullende registratieplicht wanneer het niet technisch uitvoerbaar is om een CMR stof te vervangen.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je CMR stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • De STOP strategie bij CMR stoffen
 • CMR registratieplicht
 • De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens in nederland

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Irriterende stoffen

De groep irriterende stoffen behoort tot de zwak schadelijke stoffen. Bij contact met onze ogen, luchtwegen of de huid brengen deze stoffen kleine beschadigingen aan. Wanneer de blootstelling eenmalig is treedt er meestal geen blijvende schade op. Maar wanneer iemand langdurig of regelmatig werkt met irriterende stoffen kan dat op termin leiden tot klachten als (chronische) eczeem of astma. Wist je dat water ook tot de groep van irriterende stoffen behoort?

In deze factsheet over irriterende stoffen vind je informatie over:

 • Hoe je irriterende stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Bekende voorbeelden van irriterende stoffen
 • In dit artikel vind je meer informatie over mogelijke maatregelen

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Neurotoxische stoffen

Cover factsheet neurotoxische stoffen

Blootstelling aan neurotoxische stoffen kunnen schade veroorzaken aan het zenuwstelstel. Hierbij kun je denken aan de aantasting van zenuwen in onze handen, benen en voeten. Een ander synoniem hier voor perifere neuropathie. Ook kan blootstelling aan deze groep stoffen leiden tot Chronische Toxische Encefalopathie. In het kort betekent dit schade aan onze hersenen en het centrale zenuwstelsel. Deze schade ontstaat vaak door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je neurotoxische stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Voorbeelden van neurotoxische stoffen
 • De TSB regeling voor een éénmalige tegemoetkoming bij ziekte door blootstelling op het werk
 • Mogelijke maatregelen om de kans op gezondheidsklachten kleiner te maken

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...

Factsheet: Sensibiliserende stoffen

Cover factsheet sensibiliserende stoffen

In een groot aantal branches (en thuis) maken we gebruik van sensibiliserende stoffen. Een andere benaming voor deze groep stoffen zijn allergenen. Blootstelling aan deze stoffen kunnen leiden tot een allergie via ons afweersysteem. Een allergische reactie kan zich binnen enkele weken na de blootstelling voordoen, maar soms kan het ook jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Dat heeft te maken met de mate van de blootstelling, de gevoeligheid van het individu en de sterkte van een sensibiliserende stof.

In deze factsheet vind je informatie over:

 • Hoe je sensibiliserende stoffen kunt herkennen op de werkplek
 • Voorbeelden van sensibiliserende stoffen
 • Hoe blootstelling aan sensibiliserende stoffen kan leiden tot een allergische reactie
 • In dit artikel lees je meer over de mogelijke maatregelen om de kans op een allergische reactie kleiner te maken

DOWNLOAD

Laat je e-mailadres achter om het document te downloaden.

Loading...