Health, Safety & Environment

Irriterende stoffen op de werkplek herken je zo!

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek begint met weten waar je mee werkt. Dat geldt ook voor irriterende stoffen. Wanneer het bij eenmalige blootstelling blijft, treedt vaak geen blijvende schade op. Maar wanneer je dagelijks in contact komt met deze stoffen kan dat leiden tot (chronische) eczeem of astma. In de komende jaren zal de Nederlandse Arbeidsinspectie extra aandacht hebben voor deze stoffen op de werkplek. Hier meer over weten en hoe je ze kunt herkennen op de werkplek? Dat en meer lees je in dit artikel!

Wat zijn irriterende stoffen?

De groep irriterende stoffen behoort tot de zwak schadelijke stoffen. Bij contact met de ogen, luchtwegen of huid brengen deze stoffen kleine beschadigingen aan. Is de blootstelling aan deze stoffen eenmalig? Dan treedt er meestal geen blijvende schade op. Maar wanneer je vaker of langdurig werkt met een irriterende stof kan dat op termijn leiden tot (chronische) klachten als eczeem of astma. Wellicht verrassend, maar ook water behoort tot de categorie van irriterende stoffen. Voorkom langdurige blootstelling aan water. Droog natte handen na het werk goed af. En vergeet ook niet om je voeten af te drogen na het dragen van nat (geworden) schoeisel. Wanneer de huid namelijk vaak of langdurig nat is kan dat op termijn leiden tot eczeem.

GHS07: Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Zo herken je irriterende stoffen op de werkplek

Blootstelling aan irriterende stoffen kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Om de kans op schade te beperken is het belangrijk dat je deze stoffen herkent op de werkplek. Bekende voorbeelden van irriterende stoffen zijn oplosmiddelen, zuren, zeepachtige producten als allesreiniger en afwasmiddelen. Op de werkplek kom je deze stoffen vaak tegen in verf, lijmen, kitten, oplosmiddelen, glaswol en bitumen. Ook kunnen irriterende stoffen ontstaan tijdens het werkproces. Denk hierbij aan lasrook bij het lassen.

Irriterende stoffen kun je herkennen aan het GHS07 (in bovenstaande afbeelding) gevarenpictogram op het etiket. Langdurige of herhaaldelijke blootstelling aan deze stoffen kunnen op termijn leiden tot (chronische) eczeem of astma. Ook de sensibiliserende stoffen, ookwel bekend als de allergenen, zijn te herkennen aan dit gevarenpictogram. Voor deze groep stoffen zal de Nederlandse Arbeidsinspectie ook extra aandacht hebben in de komende jaren, zoals aangekondigd in het Meerjarenplan 2023-2026.

Op basis van onderstaande H-zinnen op het etiket kun je irriterende stoffen herkennen:

 • H315: Veroorzaakt huidirritatie;
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie;
 • H335: Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken;
 • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken;
 • EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.

Mogelijke maatregelen

Blootstelling aan irriterende stoffen kunnen we niet altijd voorkomen. Maar we kunnen wel maatregelen nemen om de blootstelling per medewerker te verlagen. Onderstaande maatregelen zou je kunnen nemen om de kans op schade voor de gezondheid te verkleinen:

 • Actief op zoek gaan naar minder schadelijke alternatieven;
 • Neem beginnende klachten door blootstelling serieus en laat deze behandelen door een specialist;
 • Direct contact met de ogen, huid of luchtwegen vermijden;
 • Maak consequent gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Verdeel de werkzaamheden over meerdere werknemers om de blootstelling te verlagen;
 • Desinfecteer handen alleen met een desinfectiemiddel wanneer handen wassen met water en zeep voor langere tijd niet mogelijk is;
 • Bescherm de huid met een verzorgende crème bij langdurig contact met water en reinigingsmiddelen.

Hulp nodig?

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met, zoals eerder aangegeven, weten waar je mee werkt. Wanneer je op de hoogte bent van de risico’s voor de gezondheid van de werknemers en het milieu kan men maatregelen nemen om de risico’s te verkleinen. Naast de irriterende stoffen ook de andere gevaarlijke stoffen herkennen op de werkplek? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl en ontvang gratis de GHS Poster in het Nederlands en/of Engels. Op deze poster staat ook een scanbare QR code afgebeeld om meer informatie te krijgen over de betekenis van een gevarenpictogram op het etiket.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek? Het begint allemaal met een goede registratie en het bijhouden van het register gevaarlijke stoffen. Op zoek naar een andere applicatie of de interne Excelsheet vervangen om op een gestructureerde manier invulling geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Breng dan een bezoek aan de pagina’s over SOFOS 360 en Chemwatch op de website van ITIS voor meer informatie!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

21 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Papieren rietjes zijn vaak niet zo onschuldig als gedacht!

24 april 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Papieren rietjes bevatten vaak PFAS, dus niet zo onschuldig als gedacht!

In de Europese Unie geldt sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen. Naast borden, bestek en wattenstaafjes vinden we ook geen plastic rietjes meer in de winkels. Als duurzaam alternatief maken we massaal gebruik van de papieren variant. Maar zijn papieren rietjes wel echt beter voor onze gezondheid en het milieu? Ze zijn niet alleen

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-03-08T11:27:50+00:0029 december 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven