Health, Safety & Environment

Publicatie meerjarenplan 2023 -2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

Toezicht houden betekent keuzes maken. Prioritering zal gebeuren door arbeidsrisico’s ten opzichte van elkaar te ranken. Binnen een groot aantal bedrijven bestaat nog te vaak een beperkt bewustzijn over de risico’s van gevaarlijke stoffen. Aandacht in de media voor de gezondheidseffecten van PFAS, kwartsstof en chroom-6 heeft het thema gevaarlijke stoffen hoger op de agenda geplaatst. Dat valt te lezen op pagina 32 van het Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023-2026, gepubliceerd op 25 november jl.

Gevaarlijke stoffen in cijfers

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat betekent dat 1 op de 6 mensen het risico’s loopt om ziek te worden. Dat brengt grote risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en milieu. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is verreweg de grootste veroorzaker van beroepsziekten met een dodelijke afloop. Jaarlijks sterven er naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Daarvan sterven 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: in het jaar 2021 lag het aantal verkeersdoden op 581.

Programma blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In de komende jaren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie het hoofddoel om de gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Het is voor werkgevers verplicht om daartoe aantoonbaar verantwoordelijkheid te nemen om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling.

Naast de carcinogenen, mutagenen en reproductietoxische (CMR) stoffen zal de Nederlandse Arbeidsinspectie ook extra aandacht hebben voor sensibiliserende (allergenen), irriterende en neurotoxische stoffen. Om de aandacht voor gezond werken met gevaarlijke stoffen te stimuleren werkt de Inspectie aan het in hun kracht zetten van ondernemingsraden. Daarnaast zal de Inspectie samenwerkingen met bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten gaan intensiveren. Ook zal de Inspectie druk gaan uitoefenen op producenten en leveranciers van gevaarlijke stoffen.

Meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

In het meerjarenplan beschrijft de Arbeidsinspectie op hoofdlijnen de ambities, werkwijzen en de activiteiten voor de komende 4 jaar. Meer hierover is te lezen in het meerjarenplan zelf en de daarbij behorende bijlagen.

Download hieronder alle documenten

Hulp nodig?

Chemische stoffen management is een veelomvattend onderwerp met grote belangen. Het niet goed op orde hebben hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van medewerkers en het voldoen aan de wet- en regelgeving. Recente incidenten bij verschillende organisaties in binnen en buitenland bewijzen dat het zelfs negatieve publiciteit en imagoschade tot gevolg kan hebben.

In de afgelopen jaren hebben wij diepgaande kennis en ervaring opgedaan op het gebied van registratie en het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek. In Nederland maken diverse organisaties, zoals (academische) ziekenhuizen, universiteiten, laboratoria, multinationals en productiebedrijven gebruik van onze applicatie SOFOS 360 of het internationale Chemwatch.

Op een gestructureerde manier invulling geven aan het 4-stappenmodel gevaarlijke stoffen van de Nederlandse Arbeidsinspectie? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-01-27T07:57:30+00:0025 november 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven