Sofos3602024-01-08T11:05:48+00:00

SOFOS 360

Chemicaliënbeheer van A tot Z op het lab

Sinds de jaren ’90 is GROS uitgegroeid tot een toonaangevende oplossing op het gebied van Chemicaliën Management. SOFOS 360 is de moderne opvolger met alle functionaliteit van GROS en meer! Geen installaties meer op een eigen server, geen updates verwerken, geen uitrol van applicaties naar de werkplek. Met SOFOS 360 hebben organisaties altijd en overal toegang tot belangrijke informatie over de gevaarlijke stoffen. Het enige wat men hoeft te doen is het opstarten van de internet browser en inloggen.

SOFOS 360 is de allesomvattende oplossing voor chemicaliënbeheer

Doelstellingen

SOFOS 360 helpt organisaties bij het creëren van een professionele registratie van de gevaarlijke stoffen. Het ondersteunt organisaties om veilig te werken met gevaarlijke stoffen, het verbeteren van het KAM-systeem, het voldoen aan ISO normeringen en bij het werken volgens GLP / GMP normeringen. De applicatie SOFOS 360 is modulair opgebouwd en hier volledig af te stemmen op de behoefte van de organisatie.

zelf bepalen

Bepaal helemaal zelf welke stoffeninformatie je wilt zien na het opstarten van de applicatie. In één oogopslag zien welke stoffen een CMR of ZZS classificatie hebben in Nederland? Het is mogelijk met SOFOS 360 van ITIS

meerdere talen

Bepaal helemaal zelf in welke taak je gebruik maakt van SOFOS 360. De applicatie kan gebruikt worden in de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans.

zorgplicht werkgever

Met SOFOS 360 kan de werkgever aan de wettelijke verplichting voldoen en werknemers op een laagdrempelige manier toegang te geven tot essentiële informatie over de gevaarlijke stoffen en mengsels. Hierdoor weten zij welke risico’s gevaarlijke stoffen met zich meebrengen.

rapportages

Bij een calamiteit of inspectie is het goed om snel te beschikken over belangrijke gegevens. Definieer zelf vooraf uitgebreide rapportages om goed voorbereid te zijn op een calamiteit of inspectie.

DOELSTELLINGEN

SOFOS 360 helpt organisaties bij het creëren van een professionele registratie van de gevaarlijke stoffen. Het ondersteunt organisaties om veilig te werken met gevaarlijke stoffen, het verbeteren van het KAM-systeem, het voldoen aan ISO normeringen en bij het werken volgens GLP / GMP normeringen. De applicatie SOFOS 360 is modulair opgebouwd en hier volledig af te stemmen op de behoefte van de organisatie.

zelf bepalen

Bepaal helemaal zelf welke stoffeninformatie je wilt zien na het opstarten van de applicatie. In één oogopslag zien welke stoffen een CMR of ZZS classificatie hebben in Nederland? Het is mogelijk met SOFOS 360 van ITIS.

meerdere talen

Bepaal helemaal zelf in welke taak je gebruik maakt van SOFOS 360. De applicatie kan gebruikt worden in de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Zorgplicht werkgever

Met SOFOS 360 kan de werkgever aan de wettelijke verplichting voldoen en werknemers op een laagdrempelige manier toegang te geven tot essentiële informatie over de gevaarlijke stoffen en mengsels. Hierdoor weten zij welke risico’s gevaarlijke stoffen met zich meebrengen.

rapportages

Bij een calamiteit of inspectie is het goed om snel te beschikken over belangrijke gegevens. Definieer zelf vooraf uitgebreide rapportages om goed voorbereid te zijn op een calamiteit of inspectie.

modules

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met een goede registratie. Met onderstaande modules in SOFOS 360 kan elke organisatie op een gestructureerde manier invulling geven aan het 4-stappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

stoffen

De basismodule van SOFOS 360 is de module stoffen. In deze module worden alle gegevens en eigenschappen van een stof vastgelegd conform de meest actuele REACH en GHS regelgeving. Het is mogelijk om op basis van de ingevoerde stoffeninformatie automatisch een veiligheidsinformatieblad, werkplekinstructiekaart of etiket te genereren. Ook kan alle informatie eenvoudig geëxporteerd worden naar verschillende bestandsformaten, bijvoorbeeld Excel

Met behulp van de module stoffen is het mogelijk vragen te beantwoorden als:

 • Welke stoffen zijn er binnen de organisatie in gebruik?
 • Welke kenmerken en risico’s hebben deze stoffen?
 • Wie maakt gebruik van welke gevaarlijke stoffen in de organisatie?
 • Welke stoffen hebben een CMR of ZZS classificatie in Nederland?

cmr registratie

Voor stoffen met een CMR classificatie in Nederland geldt een aanvullende registratieplicht op medewerkersniveau. In deze module is het mogelijk om processen en de administratie op medewerkersniveau vast te leggen conform de Arbowet.

Met behulp van de module CMR registratie is het mogelijk om vragen te beantwoorden als:

 • Welke medewerker / afdelingen maken gebruik van welke CMR stoffen
 • In welke mate worden medewerkers blootgesteld aan CMR stoffen
 • Aan welke hoeveelheden zijn medewerkers blootgesteld aan CMR stoffen gedurende een bepaalde periode?

brandveiligheid

Het is wettelijk verplicht om een registratie bij te houden over waar stoffen gebruikt worden en waar deze liggen opgeslagen. Dat is opgenomen in de PGS 15 richtlijn. Met de module brandveiligheid is het mogelijk om de geografische kenmerken van de organisatie vast te leggen. Denk hierbij aan het vastleggen van locaties, gebouwen, ruimten en kasten. In een overzichtelijke matrix krijgt de organisatie inzicht in (mogelijk) onverenigbare combinaties van de opgeslagen gevaarlijke stoffen.

Met behulp van de module brandveiligheid is het mogelijk om antwoord te geven op vragen als:

 • Waar bevinden de gevaarlijke stoffen zich binnen de organisatie?
 • Welke (geografische) kenmerken hebben deze gebouwen en ruimtes?
 • Hoeveel mag er maximaal per locatie per stof aanwezig zijn?
 • Wat is de maximale voorraad PGS 15 van een stof per locatie?

databanken

De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is dan ook wettelijk verplicht om er als werkgever voor te zorgen dat de medewerkers beschikken over actuele- en gevalideerde gegevens van stoffen en mengsels. Het invoeren en bijhouden van de stoffeninformatie kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Met SOFOS 360 hebben organisaties de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie over gevaarlijke stoffen en leveranciers te importeren. Door gebruik te maken van de stoffendatabank BIG zijn organisaties altijd verzekerd van gevalideerde- en actuele stoffeninformatie. Naast de BIG databank zijn er ook koppelingen mogelijk met de Algemene Ziekenhuizen Databank en de databank van het internationale Chemwatch

module voor mengselberekeningen (clp)

Het handmatig berekenen van de juiste gevarenklassen, H- zinnen, P-zinnen, GHS pictogrammen en de Arbo pictogrammen wordt door veel organisatie omschreven als arbeidsintensief. Door gebruik te maken van de geïntegreerde CLP module is het mogelijk om snel en eenvoudig van alle (handmatig) ingevoerde stoffeninformatie een mengselberekening te maken. Door de ingebouwde controlefunctie conform EU-GHS (CLP) 1272/2008 voert men altijd een correcte berekening uit.

Met behulp van de CLP modulen is het mogelijk om:

 • Snel inzicht te verkrijgen in de gevarenklassen (milieu en gezondheid) van een mengsel
 • In korte tijd inzicht te krijgen in de bijbehorende H- en P-zinnen van een mengsel
 • Snel de kenmerken en risico’s van een mengsel te bepalen
 • Altijd een correcte berekening uit te voeren, conform EU-GHS (CLP) 1272/2008
 • Een mengselberekening van mengsels te maken

voorraad

De module Voorraad maakt het mogelijk om een voorraadadministratie van de chemicaliën binnen de organisatie bij te houden. Het is in deze module mogelijk om voorraad van zowel chemicaliën als niet-chemicaliën te registreren. Ook gasflessen en andere artikelen onderhevig aan een datum, in verband met keuring en/of onderhoud kunnen in deze module worden geregistreerd. Door aan elke pot en verpakking een uniek nummer toe te kennen is het mogelijk om de weg van een item binnen de organisatie te volgen. Is het hebben van een koppeling met bijvoorbeeld SAP gewenst? Ook dat is mogelijk!

Met behulp van de module Voorraad is het mogelijk om vragen te beantwoorden als:

 • Medewerkers op een snelle manier toegang te geven tot informatie over de gevaarlijke stoffen en mengsels binnen de organisatie
 • Op een laagdrempelige manier veiligheidsinformatiebladen (VIB) en werkplekinstructiekaarten (WIK) of andere documenten te raadplegen
 • In één oogopslag de medewerkers informeren welke stoffen een CMR of ZZS classificatie hebben
 • Snel inzichtelijk te maken op welke plekken een stof wordt gebruikt binnen de organisatie

bestellingen

De module bestellingen kan gebruikt worden in combinatie met voorraadmodule. Met deze module is het mogelijk om tijdig de juiste hoeveelheden van (niet) chemicaliën te bestellen. Ook is het mogelijk om automatisch bestelverzoeken te vervaardigen welke achteraf nog gewijzigd of aangevuld kunnen worden. Om het bestelproces gemakkelijker te maken is het mogelijk om bestelformulieren en signaallijsten te genereren.

Met de module Bestellingen is het mogelijk om onderstaande vragen te beantwoorden:

 • Welke artikelen (stoffen) moeten wij deze periode bestellen?
 • Bij welke leveranciers kunnen we deze artikelen (stoffen) inkopen?
 • Welke bestellingen zijn er nog niet geleverd door een bepaalde leverancier?

afval

Met de module afval krijgt men zicht op wat er met het afval van chemicaliën binnen de organisatie gebeurt. In deze module kan de verzamelde hoeveelheid afval worden geregistreerd, aan de hand van de door de overheid vastgestelde indeling (EURAL). De procedurele afwikkeling van het afvoeren van de afvalstoffen, het meegeven aan de verwerker met gebruik van de juiste afvalstroomnummers en documenten alsmede de financiële afwikkeling zijn in deze module opgenomen.

Met behulp van de module Afval is het mogelijk om antwoord te geven op vragen als:

 • Welke afdelingen produceren welke soorten en hoeveelheden afval op jaarbasis?
 • Met welke afvalverwerkers werkt de organisatie samen voor welke afvalstoffen en met welke afvalstroomnummers
 • In welke hoeveelheid en welk afval is er aanwezig binnen de organisatie?

informatieportal

Met behulp van de module Informatieportal is het mogelijk om de gevaren en risico’s over gevaarlijke stoffen op een laagdrempelige manier te delen met de medewerkers zonder dat zij deze kunnen wijzigen.

Met behulp van het informatieportal is het onder andere mogelijk om:

 • Opzoeken van gevaarlijke stoffen binnen de organisatie
 • Het eenvoudig per stof beschikbaar stellen van een veiligheidsinformatieblad, werkplekinstructiekaart of andere documenten
 • Medewerkers in één oogopslag te informeren over in hoeverre een stof voorkomt op diverse stoffenlijsten
 • Medewerkers inzicht te geven over de voorraad van stoffen per locatie

Waarom kiezen voor ITIS?

ervaring

Sinds 1992 gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor chemicaliënbeheer, risico inventarisatie en evaluatie en registratie (bijna) ongevallen.

maatwerk

Onze software is modulair opgebouwd en hierdoor af te stemmen op de wensen en behoefte van onze klanten.

expertise

Met onze partners kunnen wij je altijd voorzien van een passend advies om invulling te geven aan het stoffenbeleid.

begeleiding

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen bij de implementatie en het importeren van gegevens.

samenwerking

Bij het ontwikkelen van onze eigen software hechten wij veel waarde aan de input van onze relaties.

betrouwbaarheid

Al meer dan 250 (inter)nationale organisaties, actief in diverse branches gingen je voor.

stoffen

De basismodule van SOFOS 360 is de module stoffen. In deze module worden alle gegevens en eigenschappen van een stof vastgelegd conform de meest actuele REACH en GHS regelgeving. Het is mogelijk om op basis van de ingevoerde stoffeninformatie automatisch een veiligheidsinformatieblad, werkplekinstructiekaart of etiket te genereren. Ook kan alle informatie eenvoudig geëxporteerd worden naar verschillende bestandsformaten, bijvoorbeeld Excel

Met behulp van de module stoffen is het mogelijk vragen te beantwoorden als:

 • Welke stoffen zijn er binnen de organisatie in gebruik?
 • Welke kenmerken en risico’s hebben deze stoffen?
 • Wie maakt gebruik van welke gevaarlijke stoffen in de organisatie?
 • Welke stoffen hebben een CMR of ZZS classificatie in Nederland?

crm registratie

Voor stoffen met een CMR classificatie in Nederland geldt een aanvullende registratieplicht op medewerkersniveau. In deze module is het mogelijk om processen en de administratie op medewerkersniveau vast te leggen conform de Arbowet.

Met behulp van de module CMR registratie is het mogelijk om vragen te beantwoorden als:

 • Welke medewerker / afdelingen maken gebruik van welke CMR stoffen
 • In welke mate worden medewerkers blootgesteld aan CMR stoffen
 • Aan welke hoeveelheden zijn medewerkers blootgesteld aan CMR stoffen gedurende een bepaalde periode?

brandveiligheid

Het is wettelijk verplicht om een registratie bij te houden over waar stoffen gebruikt worden en waar deze liggen opgeslagen. Dat is opgenomen in de PGS 15 richtlijn. Met de module brandveiligheid is het mogelijk om de geografische kenmerken van de organisatie vast te leggen. Denk hierbij aan het vastleggen van locaties, gebouwen, ruimten en kasten. In een overzichtelijke matrix krijgt de organisatie inzicht in (mogelijk) onverenigbare combinaties van de opgeslagen gevaarlijke stoffen.

Met behulp van de module brandveiligheid is het mogelijk om antwoord te geven op vragen als:

 • Waar bevinden de gevaarlijke stoffen zich binnen de organisatie?
 • Welke (geografische) kenmerken hebben deze gebouwen en ruimtes?
 • Hoeveel mag er maximaal per locatie per stof aanwezig zijn?
 • Wat is de maximale voorraad PGS 15 van een stof per locatie?

databanken

De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is dan ook wettelijk verplicht om er als werkgever voor te zorgen dat de medewerkers beschikken over actuele- en gevalideerde gegevens van stoffen en mengsels. Het invoeren en bijhouden van de stoffeninformatie kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Met SOFOS 360 hebben organisaties de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie over gevaarlijke stoffen en leveranciers te importeren. Door gebruik te maken van de stoffendatabank BIG zijn organisaties altijd verzekerd van gevalideerde- en actuele stoffeninformatie. Naast de BIG databank zijn er ook koppelingen mogelijk met de Algemene Ziekenhuizen Databank en de databank van het internationale Chemwatch.

MODULE VOOR MENGSELBEREKENINGEN (CLP)

Het handmatig berekenen van de juiste gevarenklassen, H- zinnen, P-zinnen, GHS pictogrammen en de Arbo pictogrammen wordt door veel organisatie omschreven als arbeidsintensief. Door gebruik te maken van de geïntegreerde CLP module is het mogelijk om snel en eenvoudig van alle (handmatig) ingevoerde stoffeninformatie een mengselberekening te maken. Door de ingebouwde controlefunctie conform EU-GHS (CLP) 1272/2008 voert men altijd een correcte berekening uit.

Met behulp van de CLP modulen is het mogelijk om:

 • Snel inzicht te verkrijgen in de gevarenklassen (milieu en gezondheid) van een mengsel
 • In korte tijd inzicht te krijgen in de bijbehorende H- en P-zinnen van een mengsel
 • Snel de kenmerken en risico’s van een mengsel te bepalen
 • Altijd een correcte berekening uit te voeren, conform EU-GHS (CLP) 1272/2008
 • Een mengselberekening van mengsels te maken

voorraad

De module Voorraad maakt het mogelijk om een voorraadadministratie van de chemicaliën binnen de organisatie bij te houden. Het is in deze module mogelijk om voorraad van zowel chemicaliën als niet-chemicaliën te registreren. Ook gasflessen en andere artikelen onderhevig aan een datum, in verband met keuring en/of onderhoud kunnen in deze module worden geregistreerd. Door aan elke pot en verpakking een uniek nummer toe te kennen is het mogelijk om de weg van een item binnen de organisatie te volgen. Is het hebben van een koppeling met bijvoorbeeld SAP gewenst? Ook dat is mogelijk!

Met behulp van de module Voorraad is het mogelijk om vragen te beantwoorden als:

 • Medewerkers op een snelle manier toegang te geven tot informatie over de gevaarlijke stoffen en mengsels binnen de organisatie
 • Op een laagdrempelige manier veiligheidsinformatiebladen (VIB) en werkplekinstructiekaarten (WIK) of andere documenten te raadplegen
 • In één oogopslag de medewerkers informeren welke stoffen een CMR of ZZS classificatie hebben
 • Snel inzichtelijk te maken op welke plekken een stof wordt gebruikt binnen de organisatie

bestellingen

De module bestellingen kan gebruikt worden in combinatie met voorraadmodule. Met deze module is het mogelijk om tijdig de juiste hoeveelheden van (niet) chemicaliën te bestellen. Ook is het mogelijk om automatisch bestelverzoeken te vervaardigen welke achteraf nog gewijzigd of aangevuld kunnen worden. Om het bestelproces gemakkelijker te maken is het mogelijk om bestelformulieren en signaallijsten te genereren.

Met de module Bestellingen is het mogelijk om onderstaande vragen te beantwoorden:

 • Welke artikelen (stoffen) moeten wij deze periode bestellen?
 • Bij welke leveranciers kunnen we deze artikelen (stoffen) inkopen?
 • Welke bestellingen zijn er nog niet geleverd door een bepaalde leverancier?

afval

Met de module afval krijgt men zicht op wat er met het afval van chemicaliën binnen de organisatie gebeurt. In deze module kan de verzamelde hoeveelheid afval worden geregistreerd, aan de hand van de door de overheid vastgestelde indeling (EURAL). De procedurele afwikkeling van het afvoeren van de afvalstoffen, het meegeven aan de verwerker met gebruik van de juiste afvalstroomnummers en documenten alsmede de financiële afwikkeling zijn in deze module opgenomen.

Met behulp van de module Afval is het mogelijk om antwoord te geven op vragen als:

 • Welke afdelingen produceren welke soorten en hoeveelheden afval op jaarbasis?
 • Met welke afvalverwerkers werkt de organisatie samen voor welke afvalstoffen en met welke afvalstroomnummers
 • In welke hoeveelheid en welk afval is er aanwezig binnen de organisatie?

informatieportal

Met behulp van de module Informatieportal is het mogelijk om de gevaren en risico’s over gevaarlijke stoffen op een laagdrempelige manier te delen met de medewerkers zonder dat zij deze kunnen wijzigen.

Met behulp van het informatieportal is het onder andere mogelijk om:

 • Opzoeken van gevaarlijke stoffen binnen de organisatie
 • Het eenvoudig per stof beschikbaar stellen van een veiligheidsinformatieblad, werkplekinstructiekaart of andere documenten
 • Medewerkers in één oogopslag te informeren over in hoeverre een stof voorkomt op diverse stoffenlijsten
 • Medewerkers inzicht te geven over de voorraad van stoffen per locatie

Waarom kiezen voor ITIS?

Ervaring

Sinds 1992 gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor chemicaliënbeheer, risico inventarisatie en evaluatie en registratie (bijna) ongevallen.

maatwerk

Onze software is modulair opgebouwd en hierdoor af te stemmen op de wensen en behoefte van onze klanten.

expertise

Met onze partners kunnen wij je altijd voorzien van een passend advies om invulling te geven aan het stoffenbeleid.

begeleiding

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen bij de implementatie en het importeren van gegevens.

samenwerking

Bij het ontwikkelen van onze eigen software hechten wij veel waarde aan de input van onze relaties.

betrouwbaarheid

Al meer dan 250 (inter)nationale organisaties, actief in diverse branches gingen je voor

Onze klanten

Referenties waar we trots op zijn

onze partners

Om jouw organisatie optimaal van dienst te kunnen zijn.

Ook samenwerken met ITIS?

Accountmanagers

Onze accountmanagers staan altijd voor je klaar

Wesley Jacobs
Wesley Jacobs
Wesley is een enthousiast persoon die zich met veel energie inzet om op zoek te gaan naar de beste oplossing voor zijn klanten. Door op zoek te gaan naar de win-win situatie streeft hij naar het opbouwen van langdurige relaties.
Geoffrey de Vlaam
Geoffrey de Vlaam
Geoffrey zet de behoeften van klanten centraal en gaat altijd voor langdurige samenwerkingen. Met zijn aandacht voor details streeft hij naar hoogwaardige kwaliteit en klanttevredenheid.
Marilaine den Butter - Morêe
Marilaine den Butter - Morêe
Marilaine krijgt energie van het bezoeken van relaties en gaat graag samen op zoek naar de best passende oplossing. Ze werkt voorstellen met de grootst mogelijke zorg uit en helpt klanten graag op weg.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
Terug naar boven