Inciview2022-10-16T13:37:42+00:00

InciView

Hoe beheersbaar zijn jouw gevaarlijke situaties?

Voor organisaties is het vaak lastig om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijfsongevallen die hebben plaats gevonden, welke gevaarlijke situaties zich hebben voorgedaan en wat de oorzaken hiervan zijn. Bij het ontbreken van een representatief beeld van de huidige situatie is het zeer lastig om een beleid op te stellen dat als doel heeft de risico’s te verminderen en herhalingen te voorkomen. Bovendien is een bedrijfsongeval vaak het topje van de ijsberg waar tal van gevaarlijke situaties aan vooraf zijn gegaan.

Maak gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen inzichtelijk en beheersbaar.

doelstellingen

Het doel van onze oplossing is om inzicht te creëren in de mogelijke risico’s die medewerkers lopen zodat hier maatregelen voor getroffen kunnen worden. Door slimme rapportages worden de grootste risicofactoren en knelpunten blootgelegd, waardoor een adequaat handelen mogelijk wordt. Er kan vervolgens worden gemonitord wie er aan zet is om de maatregelen op te pakken, wanneer dit is ingepland en of die maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In combinatie met heldere communicatie daarover wordt een ieder meer zich meer bewust van het belang van een veilige werkomgeving en zal er nog beter omgegaan worden met de registratie. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot een verbetering in de productiviteit door minder verzuimuren..

Welke mogelijkheden biedt inciview

uitgebreide registratie

Bij het registreren van (bijna) ongevallen is mogelijk om een groot aantal gegevens vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

Wie heeft het incident gemeld, en wie heeft het ingevoerd?

Binnen welke vestiging vond het incident plaats?

Wat voor soort incident was het: een gevaarlijke situatie, een bijna ongeval of een ongeval met slachtoffer?

 • Hierbij kun je de definities zelf opstellen.
 • Waar en wanneer vond het ongeval plaats?
 • Wie was het slachtoffer?
 • Gegevens over het slachtoffer zoals personalia, functie, type dienst (middagdienst, avonddienst etc.), ervaringsniveau, veiligheidsopleiding, enzovoorts.
 • Waren er getuigen?
 • Welk letsel is er opgelopen?
 • Welke lichaamsdelen zijn er bij betrokken?
 • Waren er getuigen?
 • Wat was de reden?
 • Welke oorzaken lagen er aan ten grondslag, waarbij diversie categorieën te benoemen zijn zoals menselijke factoren, management, technische oorzaken, methodes en materiaal?
 • Welke maatregelen zijn of worden er getroffen?
 • Is er geëvalueerd met het slachtoffer, en wat bleek uit die evaluatie?
 • Natuurlijk kan men ook bijlagen zoals foto’s bijvoegen. Het vastleggen van deze grote variëteit aan gegevens maakt dat je nadien ook uitgebreid kunt analyseren op deze elementen. Zo kun je zien welk letsel het meest voorkomt, welke locatie de meeste ongevallen kent, maar ook welke oorzaken vaak ten grondslag liggen aan de incidenten.

meerdere talen

Zowel de gebruikersinterface InciView als de informatie in de applicatie zijn beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits en Frans. Alle gegevens kunnen ingevoerd worden in de eerder genoemde talen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de informatie van een (bijna) ongeval direct te vertalen van het Nederlands naar het Engels of Duits. Iemand die de applicatie in het Engels gebruikt, ziet de Engelse omschrijving staan; iemand uit Duitsland de Duitse omschrijving. Deze meertaligheid wordt overal in de applicatie ondersteund. Ook rapportages worden weergegeven in de taal van de gebruiker.

Uitgebreide autorisatie

Iedere organisatie is uniek, en de rechten die zij willen uitdelen aan hun gebruikers zijn dat vaak ook. Daarom is het systeem voorzien van een flexibel in te richten en uitgebreide autorisatiestructuur. Zo kan er bijvoorbeeld worden ingeregeld dat:

 • Gebruikers maar specifieke velden mogen aanpassen en/of zien
 • Gebruikers alle rapportages kunnen zien, slechts een enkele of helemaal geen
 • Gebruikers doelstellingen mogen invullen
 • Gebruikers verzuimcijfers mogen invullen
 • Rechten kunnen uitgedeeld worden op:
 • Ieder element zoals vestiging, doelstelling, incident, functie, et cetera
 • Individuele velden zoals leeftijd, telefoonnummer, locatie
 • Menuopties: is een optie wel of niet toegankelijk
 • Rapportages

actieve signalering

Breng eenvoudig andere collega’s binnen de organisatie op de hoogte van een (bijna) ongeval. Het systeem laat zich hier eenvoudig voor inrichten zodat er mails naar specifieke personen worden gestuurd indien zich een bepaalde situatie voordoet. Bij het aanmaken van één of meerdere profielen kan onderstaande worden ingeregeld:

 • Wanneer er een mail verstuurd wordt: bij het invoeren van een nieuw incident, of ook bij het wijzigen daarvan
 • Voor welk soort incidenten deze instellingen gelden: incidenten met verzuim, incidenten met een slachtoffer, bijna ongevallen et cetera
 • Voor welke vestigingen deze instellingen gelden
 • Voor welke personen deze instellingen gelden.

Op deze manier is het eenvoudig in te regelen dat bijvoorbeeld managementleden een e-mail ontvangen wanneer er een (bijna) ongeval is opgevoerd, waarbij er een slachtoffer te onderkennen is en welke EHBO deze werknemer op de werkvloer heeft gehad; bij welke vestiging dit heeft plaatsgevonden en de geselecteerde voorkeurstaal van de geadresseerde.

inzicht in lopende verbetermaatregelen

Het doel is uiteraard om herhaling van incidenten en (bijna)ongevallen te voorkomen. Daarom is het bij elk incident mogelijk om één of meerdere beheersmaatregelen op te voeren. Deze moeten wel opgepakt worden, en het is daarom essentieel dat de voortgang daarop bewaakt kan worden. De beheersmaatregelen zijn daarom apart inzichtelijk, waarbij men kan zien welke nog openstaat, en welke reeds afgehandeld zijn.

standaard rapportages

Het systeem kent een grote variëteit aan standaard rapportages. Denk hierbij aan:

 • Verzuimongevallen en ongevalsgraad
 • Lopende verbetermaatregelen
 • Nog af te ronden ongevallen
 • Arbo overzicht
 • Nog te analyseren ongevallen
 • (Bijna) Ongevallen

Waar van toepassing worden in deze rapportages de cijfers verduidelijkt met behulp van grafieken. Ieder van deze rapportages kunt u exporteren naar formaten als PDF, Excel, Word en HTML.

ondersteuning mobiele apparaten

Wanneer een incident zich voordoet is wenselijk om dit snel mogelijk kenbaar te maken aan de collega’s binnen de organisatie. In dat geval is er zelden een computer in de buurt om een (bijna) ongeval in te voeren in de applicatie.

Met InciView is het mogelijk om een (bijna) ongeval ook in te voeren met behulp van een smartphone of tablet. Ook is het mogelijk om direct foto’s te uploaden om de context van een (bijna) ongeval te verduidelijken. De gebruikersinterface van de applicatie wordt automatisch aangepast een de grootte van het scherm, zodat er zoveel mogelijk relevante informatie zichtbaar is en deze goed leesbaar blijft. Op een later tijdstip is het mogelijk om de gegevens over een (bijna) ongeval later verder aan de vullen via een computer.

Waarom kiezen voor ITIS?

ervaring

Sinds 1992 gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor chemicaliënbeheer, risico inventarisatie en evaluatie en registratie (bijna) ongevallen.

maatwerk

Onze software is modulair opgebouwd en hierdoor af te stemmen op de wensen en behoefte van onze klanten.

expertise

Met onze partners kunnen wij je altijd voorzien van een passend advies om invulling te geven aan het stoffenbeleid.

begeleiding

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen bij de implementatie en het importeren van gegevens.

samenwerking

Bij het ontwikkelen van onze eigen software hechten wij veel waarde aan de input van onze relaties.

betrouwbaarheid

Al meer dan 250 (inter)nationale organisaties, actief in diverse branches gingen je voor.

Waarom kiezen voor ITIS?

Ervaring

Sinds 1992 gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor chemicaliënbeheer, risico inventarisatie en evaluatie en registratie (bijna) ongevallen.

maatwerk

Onze software is modulair opgebouwd en hierdoor af te stemmen op de wensen en behoefte van onze klanten.

expertise

Met onze partners kunnen wij je altijd voorzien van een passend advies om invulling te geven aan het stoffenbeleid.

begeleiding

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij je helpen bij de implementatie en het importeren van gegevens.

samenwerking

Bij het ontwikkelen van onze eigen software hechten wij veel waarde aan de input van onze relaties.

betrouwbaarheid

Al meer dan 250 (inter)nationale organisaties, actief in diverse branches gingen je voor

Onze klanten

Referenties waar we trots op zijn

onze partners

Om jouw organisatie optimaal van dienst te kunnen zijn.

Ook samenwerken met ITIS?

Accountmanagers

Onze accountmanagers staan altijd voor je klaar

Wesley Jacobs
Wesley Jacobs
Wesley is een enthousiast persoon die zich met veel energie inzet om op zoek te gaan naar de beste oplossing voor zijn klanten. Door op zoek te gaan naar de win-win situatie streeft hij naar het opbouwen van langdurige relaties.
Geoffrey de Vlaam
Geoffrey de Vlaam
Geoffrey zet de behoeften van klanten centraal en gaat altijd voor langdurige samenwerkingen. Met zijn aandacht voor details streeft hij naar hoogwaardige kwaliteit en klanttevredenheid.
Marilaine den Butter - Morêe
Marilaine den Butter - Morêe
Marilaine krijgt energie van het bezoeken van relaties en gaat graag samen op zoek naar de best passende oplossing. Ze werkt voorstellen met de grootst mogelijke zorg uit en helpt klanten graag op weg.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
Terug naar boven