Artikelen door Wesley Jacobs

Wat zijn allergenen en hoe kan ik ze herkennen?

In een groot aantal branches maakt men gebruik van allergenen. Ook thuis komen we regelmatig in contact met ze. In welke producten je ze tegen kan komen? Denk aan diverse soorten (haar)verf, lijmen en cosmetica. Omdat we ze zo vaak tegenkomen is het dan ook goed om te weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben […]

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit […]

De nieuwe ZZS lijst per 25 mei 2021, bent u op de hoogte?

Op 25 mei jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Er is 1 nieuwe stof aan de lijst toegevoegd. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of […]

Nieuwe potentiële ZZS-lijst per 20 april 2021

Het RIVM heeft op 20 april jl. de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Wat er dan precies is gewijzigd? Sinds de vorige versie (oktober 2020) zijn er 26 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst en 11 stoffen verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, […]

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Werkt men binnen uw bedrijf met chemische producten? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. In Artikel 4.2 van het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet (laten) beoordelen. De praktijk leert echter dat dit lang niet overal […]

Wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk?

U heeft onlangs een brief ontvangen vanuit de Inspectie SZW. In deze brief vragen zij om een overzicht aan te leveren van de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. Het hebben van een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het is dan ook een verplicht onderdeel van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie […]

De SVHC lijst bijhouden noodzakelijk of niet?

Werkt men binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen? Dan is naast het register ook het bijhouden van diverse stoffenlijsten verplicht. Voor een groot aantal stoffen geldt namelijk een aanvullende registratie- of vervangingsplicht. Maar welke lijsten zijn relevant om bij te houden in Nederland? En hoevaak worden deze lijsten voorzien van een update? Het is een […]

Waarom gevaarlijke stoffen app beter werkt dan Excel?

Maakt men binnen uw bedrijf gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan bent u wettelijk verplicht om te beschikken over een register van de gevaarlijke stoffen. Hierbij dient u inzichtelijk te hebben welke stoffen er (mogelijk) aanwezig zijn. En welke stoffen er kunnen ontstaan tijdens het werk. Vervolgens is het belangrijk om het register regelmatig te voorzien […]

CMR registratieplicht, waar lopen lopen bedrijven tegen aan?

Kunnen medewerkers binnen uw bedrijf blootgesteld worden aan CMR stoffen? Dan bent u verplicht extra gegevens hierover vast te leggen in het register gevaarlijke stoffen. Waarom? Zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk- en de ziekte van een werknemer. Eerder schreven wij al over de registratie verplichtingen. In het artikel – […]

Een bijzonder jaar voor ons allemaal, terugblik 2020

Met elkaar proosten op een mooi 2020. Dat moment ligt alweer bijna een heel jaar achter ons. En wat 2020 een jaar is het geworden. Een bijzonder jaar waar we later allemaal nog weleens aan zullen terugdenken. Ondanks corona zijn we ook dit jaar doorgegaan met het schrijven van artikelen voor onze klanten. Maar eerst […]