Artikelen door Wesley Jacobs

Strenger boetebeleid gevaarlijke stoffen per 9 februari 2022

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en het milieu. En om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan. Ondanks deze controles blijkt uit onderzoek dat het beleid gevaarlijke stoffen binnen een groot […]

Nieuwe SZW lijst van kankerverwekkende stoffen en processen [per 3 januari 2022]

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Kanker is met 2.100 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende beroepsziekte. De symptomen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen komen vaak pas jaren later tot uiting. Op dit moment is 80% van de slachtoffers gepensioneerd. De overheid controleert streng […]

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst beschikbaar [Per 21 december 2021]

Het RIVM heeft op 21 december jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van […]

Mag een student <18 jaar werken met CMR-stoffen?

Maakt men op de werkplek gebruik van CMR-stoffen? Dan is het goed om te weten dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van de werknemers en studenten. Elk jaar sterven er zo’n 2.100 mensen aan een kanker door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Daar gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie ook in […]

Wat zijn allergenen en hoe kan ik ze herkennen?

In een groot aantal branches maakt men gebruik van allergenen. Ook thuis komen we regelmatig in contact met ze. In welke producten je ze tegen kan komen? Denk aan diverse soorten (haar)verf, lijmen en cosmetica. Omdat we ze zo vaak tegenkomen is het dan ook goed om te weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben […]

Nieuwe SZW lijst per 1 juli 2021 gepubliceerd (Staatscourant)

In Nederland sterven naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Zo’n 3.000 mensen daarvan als gevolg van stoffenblootstelling. De meest voorkomende oorzaak is kanker met zo’n 2.100 sterfgevallen per jaar. De symtomen zijn vaak niet direct meetbaar en komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Wist u dat 80% van de slachtoffers bestaat uit […]

De nieuwe ZZS lijst per 25 mei 2021, bent u op de hoogte?

Op 25 mei jl. is de ZZS lijst bijgewerkt door het RIVM. Er is 1 nieuwe stof aan de lijst toegevoegd. Maar wat zijn ZZS stoffen eigenlijk? De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het zijn chemische stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting verstoren of […]

Nieuwe potentiële ZZS-lijst per 20 april 2021

Het RIVM heeft op 20 april jl. de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Wat er dan precies is gewijzigd? Sinds de vorige versie (oktober 2020) zijn er 26 nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst en 11 stoffen verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, […]

Online hulpmiddelen om de blootstelling te beoordelen

Werkt men binnen uw bedrijf met chemische producten? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling wettelijk verplicht. In Artikel 4.2 van het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit staat dat een werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling moet (laten) beoordelen. De praktijk leert echter dat dit lang niet overal […]

Wat zijn gevaarlijke stoffen eigenlijk?

U heeft onlangs een brief ontvangen vanuit de Inspectie SZW. In deze brief vragen zij om een overzicht aan te leveren van de gevaarlijke stoffen waarmee uw bedrijf werkt. Het hebben van een actueel register van de gevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht. Het is dan ook een verplicht onderdeel van de Risico Inventarisatie- en Evaluatie […]