Health, Safety & Environment

Zorgplicht werkgever bij werken met gevaarlijke stoffen

In Nederland heeft ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Dat brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerkers en het milieu. Jaarlijks sterven er 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. In ruim 2.100 gevallen is kanker de oorzaak. Naast de dodelijke slachtoffers worden nog veel meer mensen (chronisch) ziek. Om het aantal slachtoffers naar nul te brengen in de komende jaren controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik ervan op de werkplek. Maar wat is nu eigenlijk de zorgplicht van de werkgever bij werken met gevaarlijke stoffen? Dat en meer lees je in dit artikel!

Zorgplicht werkgever gevaarlijke stoffen

Elke werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Wat betreft de gevaarlijke stoffen op de werkplek dient de werkgever ervoor te zorgen dat de informatie over een gevaarlijke stof op een laagdrempelige manier beschikbaar is. Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met weten waar je mee werkt en welke risico’s en gevaren een gevaarlijke stof met zich meebrengt voor de gezondheid en het milieu.

Controleer als werkgever altijd of het veiligheidsinformatieblad correct is opgesteld door de fabrikant of leverancier. Doe je dat niet? Dan ben je als werkgever medeverantwoordelijk wanneer het misgaat. Het is aan te raden om dit echt te doen. Eerder heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangekondigd dat zij in de komende jaren inspecties gaan uitvoeren bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. De kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen is vaak niet voldoende om de juiste (veiligheids)maatregelen te kunnen treffen.

Beschikbaarheid informatie gevaarlijke stoffen

De informatie over de risico’s en gevaren van gevaarlijke stoffen dient op een laagdrempelige manier beschikbaar te zijn. Maak je hiervoor gebruik van een gedeeld Excel bestand? Zorg er dan voor dat deze voor alle medewerkers toegankelijk is en breng een laag van beveiliging aan dat deze niet door iedereen gewijzigd kan worden. Maakt men binnen de organisatie gebruik van een groot aantal gevaarlijke stoffen op de werkplek? Dan is het aan te raden om gebruik te maken van een gevaarlijke stoffen applicatie, bijvoorbeeld Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS.

Checklist gevaarlijke stoffen:

  • Controle leeftijd van de veiligheidsinformatiebladen, maximaal 5 jaar is het advies vanuit de overheid
  • Het veiligheidsinformatieblad moet beschikbaar zijn in het Nederlands, Artikel 31(5) van REACH
  • Archiveren van informatie gevaarlijke stoffen tot 10 jaar na beëindiging van de blootstelling, Artikel 36 van REACH.
  • Controle lokale wetgeving
    • Ethanol volgens REACH niet geclassificeerd als kankerverwekkend en reproductietoxisch, maar zo wel vermeldt op de SZW-lijst. Heeft jouw leverancier dit vermeldt in rubriek 15.1 van het veiligheidsinformatieblad? De kans is groot dat dit niet is aangegeven
  • Extra focus op de inventarisatie en het gebruik van CMR stoffen, Zeer Zorgwekkende Stoffen, Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen, Diisocyanaten, Irriterende stoffen, Neurotoxische stoffen en Sensibiliserende stoffen. Vraag via info@itis.nl gratis het E-book aan voor meer informatie over hoe je deze stoffen kunt herkennen op de werkplek
  • Registratie opslag gevaarlijke stoffen conform PGS 15, inclusief controle op onverenigbare combinaties per (sub) ruimte

Maakt de organisatie gebruik van een grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op de werkplek? Controleer dan in hoeverre de organisatie valt onder de BRZO of de ARIE-regeling. De organisatie is zelf verplicht om dit te toetsen en dit te melden aan de arbeidsinspectie, wanneer zij vallen onder de BRZO of ARIE regeling.

Hulp nodig?

Heb je na het lezen van dit artikel een vraag? Of op zoek naar een gevaarlijke stoffen applicatie om het register op orde te krijgen en te houden? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie of een vrijblijvende (online) demonstratie. Op dit moment (nog) geen behoefte aan een gevaarlijke stoffen applicatie, maar wel op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan onderaan deze pagina aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

21 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Potentiële ZZS lijst per 17 mei 2024 beschikbaar

17 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 17 mei 2024 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Papieren rietjes zijn vaak niet zo onschuldig als gedacht!

24 april 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Papieren rietjes bevatten vaak PFAS, dus niet zo onschuldig als gedacht!

In de Europese Unie geldt sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen. Naast borden, bestek en wattenstaafjes vinden we ook geen plastic rietjes meer in de winkels. Als duurzaam alternatief maken we massaal gebruik van de papieren variant. Maar zijn papieren rietjes wel echt beter voor onze gezondheid en het milieu? Ze zijn niet alleen

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-01-03T13:24:40+00:003 januari 2024|HSE Solutions|
Terug naar boven