Health, Safety & Environment

De BRZO-analyse en de nieuwe ARIE-regeling in 2023

Er zijn in Nederland ongeveer 400 bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wanneer het mis gaat kan dat grote gevolgen hebben voor mens en het milieu. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om risico’s voor de medewerkers, omwonenden en het milieu te beperken. Voor grote bedrijven geldt over het algemeen de BRZO-regeling. Kleinere bedrijven met vergelijkbare risico’s, maar minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, vallen onder de ARIE-regeling. Hier meer over weten? Dat en meer lees je in dit artikel.

De BRZO en ARIE-Regeling

Voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is aanvullende regelgeving opgesteld. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico voor de mensen binnen en buiten het bedrijf, en het milieu, dan valt een bedrijf onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Daarbij wordt ook gekeken naar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de SEVESO-richtlijn.

Blijft de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de vastgestelde norm en beperkt het verhoogde risico zich tot enkel het terrein van het bedrijf? Dan geldt voor dat bedrijf de Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (ARIE). Deze bedrijven zijn verplicht om periodiek (minimaal eenmaal per vijf jaar) de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren.

Herziening ARIE-regeling per 1 januari 2023

Op een aantal punten was het moeilijk om de ARIE-regeling te handhaven. Om die reden vind er per 1 januari 2023 een herziening in de ARIE-regeling plaats en op dat moment treedt ook de Omgevingswet in werking. Dat is onlangs officieel via het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden aangekondigd op dinsdag 13 december 2022.

In de herziene ARIE-regeling zit een koppeling met de huidige Brzo inrichtingen en de Omgevingswet. Voor bedrijven die met de herziening wel onder de ARIE-regeling vallen geldt zij aan voor 1 januari 2023 aan de verplichtingen moeten voldoen. Voor de specifieke ARIE-regels kan men hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit raadplegen.

Blijkt na herziening uit de aanwijssystematiek dat het bedrijf onder de ARIE-regeling valt? Dan is het bedrijf verplicht om hier zelf een melding van te maken bij de toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

BRZO analyse in SOFOS 360

Naast handvatten om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie is het in de applicatie SOFOS 360 van ITIS ook mogelijk om een BRZO-analyse uit te voeren. Met deze analyse is het mogelijk om te bepalen of het bedrijf valt onder de restricties zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Meer weten over de mogelijkheden van SOFOS 360 als applicatie voor het beheer van de gevaarlijke stoffen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden. Meer dan 200 klanten gingen je voor!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-12-15T13:46:09+00:0015 december 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven