Health, Safety & Environment

De nieuwe ARIE-regeling in 2023

Er zijn in Nederland ongeveer 400 bedrijven die te maken hebben met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wanneer het mis gaat kan dat grote gevolgen hebben voor mens en het milieu. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om risico’s voor de medewerkers, omwonenden en het milieu te beperken. Voor grote bedrijven geldt over het algemeen de BRZO-regeling. Kleinere bedrijven met vergelijkbare risico’s, maar minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, vallen onder de ARIE-regeling. Hier meer over weten? Dat en meer lees je in dit artikel.

De BRZO en ARIE-Regeling

Voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is aanvullende regelgeving opgesteld. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico voor de mensen binnen en buiten het bedrijf, en het milieu, dan valt een bedrijf onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Daarbij wordt ook gekeken naar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de SEVESO-richtlijn.

Blijft de hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de vastgestelde norm en beperkt het verhoogde risico zich tot enkel het terrein van het bedrijf? Dan geldt voor dat bedrijf de Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (ARIE). Deze bedrijven zijn verplicht om periodiek (minimaal eenmaal per vijf jaar) de aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren.

Herziening ARIE-regeling per 1 januari 2023

Op een aantal punten was het moeilijk om de ARIE-regeling te handhaven. Om die reden vind er per 1 januari 2023 een herziening in de ARIE-regeling plaats en op dat moment treedt ook de Omgevingswet in werking. Dat is onlangs officieel via het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden aangekondigd op dinsdag 13 december 2022.

In de herziene ARIE-regeling zit een koppeling met de huidige Brzo inrichtingen en de Omgevingswet. Voor bedrijven die met de herziening wel onder de ARIE-regeling vallen geldt zij aan voor 1 januari 2023 aan de verplichtingen moeten voldoen. Voor de specifieke ARIE-regels kan men hoofdstuk 2, afdeling 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit raadplegen.

Blijkt na herziening uit de aanwijssystematiek dat het bedrijf onder de ARIE-regeling valt? Dan is het bedrijf verplicht om hier zelf een melding van te maken bij de toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

BRZO analyse in SOFOS 360

Naast handvatten om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het 4-stappenmodel van de Nederlandse Arbeidsinspectie is het in de applicatie SOFOS 360 van ITIS ook mogelijk om een BRZO-analyse uit te voeren. Met deze analyse is het mogelijk om te bepalen of het bedrijf valt onder de restricties zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

Meer weten over de mogelijkheden van SOFOS 360 als applicatie voor het beheer van de gevaarlijke stoffen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden. Meer dan 200 klanten gingen je voor!

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

7 augustus 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Kwartsstof; dit zijn de risico’s voor werknemers

Ruim 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Het is dan ook één van de meest voorkomende mineralen ter wereld. In de natuur komt kwarts in verschillende hoeveelheden voor in rotsen, zand en klei. Ook komt de stof voor in een groot aantal bouwmaterialen. Denk hierbij aan cement, beton, asfalt, bakstenen en gipsplaten. In Nederland hebben ongeveer 457.000 mensen te maken

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

28 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Diisocyanaten herkennen op de werkplek doe je zo!

In Nederland sterven jaarlijks 3000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog veel meer mensen worden ziek. Ter vergelijking; in 2022 waren er 734 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Met name blootstelling carcinogenen, mutagenen en reprotoxische stoffen vormen een groot risico. Maar ook blootstelling aan sensibiliserende (allergenen), neurotoxische en irriterende stoffen kan op termijn

SZW lijst per 5 juli 2023 met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5 juli 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SZW lijst per 2 januari 2023 van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Elk jaar sterven er in Nederland zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met name CMR stoffen brengen hoge risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Kanker door werken met kankerverwekkende stoffen (carcinogenen) is met 2.100

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-12-15T15:48:52+00:0015 december 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven