Health, Safety & Environment

CMR registratieplicht; dit moet je bijhouden!

Blootstelling aan CMR stoffen kan op termijn leiden tot kanker (carcinogenen), het erfelijk materiaal beschadigen(mutagenen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht(reprotoxisch). De symptomen door blootstelling aan deze stoffen komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Op dit moment bestaat 80% van de 3000 slachtoffers per jaar uit gepensioneerden. Om het aantal dodelijke slachtoffers naar nul te krijgen geldt voor de CM stoffen een actieve vervangingsplicht. Dat is opgenomen in Artikel 4.17 van het Arbobesluit. Voor de R-stoffen geldt op dit moment dringend advies om deze actief te vervangen. Is het niet mogelijk om een CM stof te vervangen voor een minder schadelijk alternatief? Dan is het bijhouden van een registratie op persoonsniveau wettelijk verplicht. Meer weten over de CMR registratie? Lees dan snel verder!

Bedrijven laks met de CMR registratie

Het is voor bedrijven wettelijk verplicht om de blootstelling van werknemers aan CMR stoffen of straling te registreren. Ondanks de verplichting blijkt uit onderzoek dat bedrijven de CMR registratie vaak niet op orde hebben. Bij een aantal bedrijven komt dat vooral uit onwetendheid. Maar bij een groot aantal bedrijven is men gewoon laks om de CMR registratie bij te houden. Uitzonderingen zijn de zorgsector, met name de academische ziekenhuizen, en organisaties in de chemiesector. Zij hebben de registratie vaak wel grotendeels op orde. Heeft men binnen jouw organisatie de CMR registratie ook niet (helemaal) op orde? Dan is de kans groot dat de medewerkers onnodig risico lopen op een beroepsziekte in de toekomst. Daaraast kan het niet op orde hebben van de CMR registratie leiden tot imagoschade van het bedrijf of hoge boetes en tijdelijke stillegging van de werkzaamheden bij een inspectie.

Wat moet ik als werkgever registreren?

Wanneer bedrijven gebruik maken van CMR stoffen is het verplicht om de STOP-strategie te hanteren. Een onderdeel van de STOP-strategie is het bijhouden van een aanvullende registratie op persoonsniveau. Voor alle CMR stoffen die vallen in categorie 1A en 1B geldt een registratieplicht op persoonsniveau. Dat is niet het geval voor CMR stoffen die vallen in categorie 2. Maar het advies vanuit onze kant is om ook voor deze categorie de registratie bij te houden. Een CMR stof uit categorie 2 kan namelijk in de toekomst alsnog ingedeeld worden in de eerder benoemde categorieën.

Dit moet je als werkgever registreren:

  • Actief vastleggen en bijhouden van het register op aanwezigheid CMR stoffen
  • Vastleggen motivatie waarom vervanging van een CMR stof technisch niet mogelijk is
  • Hoeveelheid CMR stoffen die men binnen de organisatie jaarlijks vervaardigd, verbruikt of op voorraad heeft
  • Registratie mate en duur van de blootstelling aan CMR stoffen van de medewerkers
  • Vastlegging van de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen, technische- en organisatorische maatregelen om de blootstelling aan CMR stoffen te beperken tot het minimum
  • Registratie toetsing van de blootstelling aan de wettelijke grenswaarde

Bovenstaande registratieplicht is opgenomen in Artikel 4.10c, Artikel 4,15 en Artikel 4.53 van het Arbobesluit.

Wettelijke bewaartermijn

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de CMR registratie op persoonsniveau te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dat is op 1 januari 1994 vastgelegd in Artikel 4.10c van het Arbobesluit. Meer weten over de CMR registratieplicht? Raadpleeg dan ook Artikel 4,15, Artikel 4.17 en Artikel 4.53 van het Arbobesluit.

Hulp nodig bij het op orde krijgen en houden van de CMR registratie? Meer weten over onze applicatie SOFOS 360 voor het beheer van de chemicaliën binnen jouw bedrijf? Of het gratis E-book: Veilig werken met CMR stoffen ontvangen? Neem dan contact op met Wesley Jacobs of Geoffrey de Vlaam via info@itis.nl.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld