Health, Safety & Environment

CMR stoffen op de werkplek? Hanteer de STOP-strategie

Dagelijks hebben ruim 1 miljoen mensen te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Deze gevaarlijke stoffen brengen gevaren en risico’s met zich mee voor het milieu en de gezondheid van de medewerkers op de werkplek. Met name CMR stoffen kunnen in toekomst leiden tot een ernstige beroepsziekte. Werken met deze stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, schade aan onze geven of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Daarom moet de werkgever alle maatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken tot het minimale. Heeft men binnen de organisatie te maken CMR stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren. Hier meer over weten? Dat en meer lees je in dit artikel!

Substitutie

Voordat je de STOP-strategie kunt gaan hanteren is het natuurlijk van belang om te weten welke CMR stoffen men gebruikt op de werkplek. Het bedrijf is hiervoor zelf verantwoordelijk en wettelijk verplicht om het register regelmatig te controleren op aanwezigheid van CMR stoffen. Voor de CM stoffen geldt namelijk een actieve vervangingsplicht. Hiermee komen we direct tot de eerste stap van de STOP-strategie, namelijk: substitutie. De actieve vervangingsplicht is opgenomen in Artikel 4.17 van het Arbobesluit. Of er voor de R stoffen ook een vervangingsplicht geldt? Nee dat is niet het geval. Voor de R stoffen geldt op dit moment een dringend vervangingsadvies.

Technische maatregelen

De kans is groot dat het niet lukt om voor alle CMR stoffen een minder schadelijk alternatief te vinden. Dat is nu eenmaal niet altijd mogelijk. Maar wanneer vervanging niet mogelijk is dient de organisatie echter wel te motiveren waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is. Ook dient men technische maatregelen te treffen om de blootstelling voor de medewerkers te beperken tot het minimum.

Voorbeelden:

  • Algemene ventilatie op orde brengen
  • Zuurkast
  • Puntafzuiging

Organisatorische maatregelen

Werken met CMR-stoffen brengt ongeacht de technische maatregelen risico’s met zich meer voor de gezondheid van de werknemer. Om de blootstelling naast de organisatorische maatregelen verder te beperken is het aan te raden om de frequentie van de werkzaamheden te verlagen. In een groot aantal gevallen kunnen meerdere werknemers een bepaalde taak met een CMR-stof uitvoeren en kan de blootstelling verder omlaag gebracht worden door aan taakroulatie te doen.

Persoonlijke bescherming

De laatste stap bij het hanteren van de STOP-strategie is het gebruik maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Hierbij is het belangrijk dat de gebruikte middelen volledig zijn aangemeten, uitvoerig zijn getest en op de juiste manier worden gebruikt. Een specifieke werkplekinstructiekaart kan uitkomst bieden om werknemers te voorzien van een goede instructie om de beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Is er sprake van een update m.b.t. het veiligheidsinformatieblad? Vergeet dan niet om de werkplekinstructie kaart te voorzien van nieuwe informatie. Ook kan het handig zijn om bij updates de medewerkers op de werkplek proactief te informeren bij wijzigingen. Want wanneer iedereen op de hoogte is kunnen de juiste maatregelen worden genomen om de blootstelling aan CMR stoffen te beperken tot het minimum.

Inventarisatie CMR stoffen

Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van CMR stoffen op orde te hebben en bij te houden.  Maar uit onderzoek blijkt dat veel organisaties dat niet op orde helpen. Vaak is het beleid niet op orde omdat men binnen de organisatie niet weet welke CMR stoffen gebruikt worden op de werkplek.  Ook onvoldoende zicht op aanwezigheid van CMR stoffen op de werkplek?? Dan leg ik in het artikel CMR stoffen herkennen op de werkplek graag aan je uit hoe je dit inzichtelijk kunt maken. Ook gaan we in dit artikel in op de verschillende categorieën waarin deze stoffen kunnen worden ingedeeld.

Bedankt weer voor het lezen. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of op zoek naar handvatten om het inzichtelijk maken van CMR stoffen en bij te houden? Of een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden van SOFOS 360 en Chemwatch.

CMR registratie, dit moet je bijhouden!

25 juli 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

CMR registratieplicht; dit moet je bijhouden!

Blootstelling aan CMR stoffen kan op termijn leiden tot kanker (carcinogenen), het erfelijk materiaal beschadigen(mutagenen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht(reprotoxisch). De symptomen door blootstelling aan deze stoffen komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Deze komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Op dit moment bestaat 80% van de 3000 slachtoffers per jaar uit gepensioneerden. Om

Blootstelling gevaarlijke stoffen beoordelen? Dit wil je weten!

19 juli 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Blootstelling gevaarlijke stoffen beoordelen? Dit moet je weten!

Is er sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf? Dan is naast een goede registratie ook het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen wettelijk verplicht. Dat is opgenomen in Artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Om deze beoordeling uit te voeren zijn er een aantal (online) tools beschikbaar. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen? En welke past

CMR stoffen op de werkplek? Hanteer de STOP strategie!

12 juli 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

CMR stoffen op de werkplek? Hanteer de STOP-strategie

Dagelijks hebben ruim 1 miljoen mensen te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Deze gevaarlijke stoffen brengen gevaren en risico’s met zich mee voor het milieu en de gezondheid van de medewerkers op de werkplek. Met name CMR stoffen kunnen in toekomst leiden tot een ernstige beroepsziekte. Werken met deze stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker,

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-08-01T12:30:23+00:0012 juli 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven