Health, Safety & Environment

CMR stoffen op de werkplek? Hanteer de STOP-strategie

Dagelijks hebben ruim 1 miljoen mensen te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Deze gevaarlijke stoffen brengen gevaren en risico’s met zich mee voor het milieu en de gezondheid van de medewerkers op de werkplek. Met name CMR stoffen kunnen in de toekomst leiden tot een ernstige beroepsziekte. Werken met deze stoffen kan op de lange termijn leiden tot kanker, schade aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Daarom moet de werkgever alle maatregelen nemen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken tot het minimale. Heeft men binnen de organisatie te maken CMR stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren. Hier meer over weten? Dat en meer lees je in dit artikel!

Substitutie

Voordat je de STOP-strategie kunt gaan hanteren is het natuurlijk van belang om te weten welke CMR stoffen men gebruikt op de werkplek. Het bedrijf is hiervoor zelf verantwoordelijk en wettelijk verplicht om het register regelmatig te controleren op aanwezigheid van CMR stoffen. Voor de CM stoffen geldt namelijk een actieve vervangingsplicht. Hiermee komen we direct tot de eerste stap van de STOP-strategie, namelijk: substitutie. De actieve vervangingsplicht is opgenomen in Artikel 4.17 van het Arbobesluit. Of er voor de R stoffen ook een vervangingsplicht geldt? Nee dat is niet het geval. Voor de R stoffen geldt op dit moment een dringend vervangingsadvies.

Technische maatregelen

De kans is groot dat het niet lukt om voor alle CMR stoffen een minder schadelijk alternatief te vinden. Dat is nu eenmaal niet altijd mogelijk. Maar wanneer vervanging niet mogelijk is dient de organisatie echter wel te motiveren waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is. Ook dient men technische maatregelen te treffen om de blootstelling voor de medewerkers te beperken tot het minimum.

Voorbeelden:

  • Algemene ventilatie op orde brengen
  • Zuurkast
  • Puntafzuiging

Organisatorische maatregelen

Werken met CMR-stoffen brengt ongeacht de technische maatregelen risico’s met zich meer voor de gezondheid van de werknemer. Om de blootstelling naast de organisatorische maatregelen verder te beperken is het aan te raden om de frequentie van de werkzaamheden te verlagen. In een groot aantal gevallen kunnen meerdere werknemers een bepaalde taak met een CMR-stof uitvoeren en kan de blootstelling verder omlaag gebracht worden door aan taakroulatie te doen.

Persoonlijke bescherming

De laatste stap bij het hanteren van de STOP-strategie is het gebruik maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Hierbij is het belangrijk dat de gebruikte middelen volledig zijn aangemeten, uitvoerig zijn getest en op de juiste manier worden gebruikt. Een specifieke werkplekinstructiekaart kan uitkomst bieden om werknemers te voorzien van een goede instructie om de beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Is er sprake van een update m.b.t. het veiligheidsinformatieblad? Vergeet dan niet om de werkplekinstructie kaart te voorzien van nieuwe informatie. Ook kan het handig zijn om bij updates de medewerkers op de werkplek proactief te informeren bij wijzigingen. Want wanneer iedereen op de hoogte is kunnen de juiste maatregelen worden genomen om de blootstelling aan CMR stoffen te beperken tot het minimum.

Inventarisatie CMR stoffen

Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van CMR stoffen op orde te hebben en bij te houden. Maar uit onderzoek blijkt dat veel organisaties dat niet op orde hebben. Vaak is het beleid niet op orde omdat men binnen de organisatie niet weet welke CMR stoffen gebruikt worden op de werkplek. Ook onvoldoende zicht op aanwezigheid van CMR stoffen op de werkplek?? Dan leg ik in het artikel CMR stoffen herkennen op de werkplek graag aan je uit hoe je dit inzichtelijk kunt maken. Ook gaan we in dit artikel in op de verschillende categorieën waarin deze stoffen kunnen worden ingedeeld.

Bedankt weer voor het lezen. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of op zoek naar handvatten om het inzichtelijk maken van CMR stoffen en bij te houden? Of een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie over de mogelijkheden van SOFOS 360 en Chemwatch.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

21 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Potentiële ZZS lijst per 17 mei 2024 beschikbaar

17 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 17 mei 2024 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Papieren rietjes zijn vaak niet zo onschuldig als gedacht!

24 april 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Papieren rietjes bevatten vaak PFAS, dus niet zo onschuldig als gedacht!

In de Europese Unie geldt sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen. Naast borden, bestek en wattenstaafjes vinden we ook geen plastic rietjes meer in de winkels. Als duurzaam alternatief maken we massaal gebruik van de papieren variant. Maar zijn papieren rietjes wel echt beter voor onze gezondheid en het milieu? Ze zijn niet alleen

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-03-03T09:50:04+00:0012 juli 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven