Health, Safety & Environment

Safety Data Sheets correct opgesteld? ILT kondigt inspecties aan in 2023.

In Nederland werken meer dan 100.000 bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat brengt risico’s met zich mee voor het milieu en de gezondheid van de medewerkers. Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen zijn Safety Data Sheets onmisbaar (SDS). Het is dan ook belangrijk dat het bedrijf haar klanten informeert over de gevaren en risico’s van een gevaarlijke stof. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal in 2023 inspecties uitvoeren bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van Safety Data Sheets.

Safety Data Sheets vaak niet correct opgesteld

Alle fabrikanten, leveranciers en importeurs zijn verplicht om een Safety Data Sheet (SDS) te leveren aan iedereen die een beroepsmatige handeling verricht met een gevaarlijke stof of mengsel. Is er binnen 12 maanden na levering sprake van een wijziging in het SDS? Dan is de leverancier verplicht om pro-actief een nieuwe versie toe te sturen aan de klant. In artikel 31(5) van REACH staat dat het SDS afgestemd moet zijn op de lokale wetgeving en geleverd moet worden in de taal van de lidstaat. In Nederland moet een SDS dus geleverd worden in de Nederlandse taal. Hierover schreven wij eerder in dit artikel op website van ITIS.

Lokale wetgeving

Naast REACH dient een leverancier bij het opstellen van het SDS rekening te houden met de lokale wetgeving. De stof ethanol (CAS nummer: 64-17-5) is volgens REACH niet geclassificeerd als kankerverwekkend en reprotoxisch. Maar in Nederland staat deze stof wel als kankerverwekkend en reprotoxisch vermeldt op de lokale SZW-lijst. Dit dient het bedrijf dan ook aan te geven in rubriek 15 van het SDS.

Wijzigingen Safety Data Sheets

In VERORDENING (EU) 2020/878 van de Comissie staan de (nieuwe) eisen waaraan een Safety Data Sheet moet voldoen. In rubriek 1 van het SDS is het bijvoorbeeld verplicht om een uniek identificatienummer(Unique Formula Identifier) op te nemen van een mengsel. Ook is het verplicht om aan te geven of een product Nano deeltjes bevat. Evenals de informatieplicht of een chemisch product hormoon ontregelende eigenschappen bevat. Tot slot is het ook verplicht om aan te onder welke voorwaarden de gebruiker een geautoriseerde stof mag toepassen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kondigt inspecties aan in 2023

Fabrikanten en leveranciers krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om hun Safety Data Sheets van gevaarlijke stoffen en mengsels aan te passen aan de nieuwe eisen. In 2023 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bedrijven gaan controleren of de Safety Data Sheets voldoen aan de eisen, zoals opgenomen in Verordening (EU) 2020/78.

Klik hier voor het volledige bericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het opstellen van Safety Data Sheets conform de gestelde eisen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl, zodat wij je meer kunnen vertellen over de SDS Authoring Tool van Chemwatch. Tijdens een geheel vrijblijvende demonstratie laten wij graag zien hoe je zelf binnen enkele minuten een Safety Data Sheet kunt maken conform de gestelde eisen.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-12-06T13:22:19+00:0021 november 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven