Health, Safety & Environment

Veiligheidsinformatiebladen op de werkplek; dit moet je weten!

Om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof is het veiligheidsinformatieblad(VIB) natuurlijk onmisbaar. Dit document noemt men op de werkplek ook wel Safety Data Sheet (SDS). Naast informatie over de eigenschappen van de stof bevat dit document ook informatie over de gevaren en risico’s die werken met de gevaarlijke stof met zich meebrengt. Het is dan ook wettelijk verplicht om van alle gevaarlijke stoffen een actueel VIB in bezit te hebben. Maar wat zijn nu de verplichtingen van de leverancier en de werkgever? En wat moet ik met de oude versie van het VIB doen na het ontvangen van een nieuwe versie? Dat en meer deel ik graag met je in dit artikel!

Verplichting leverancier

Iedere fabrikant, leverancier of importeur is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met een zuivere stof of mengsel. Wanneer er sprake is van een update binnen 12 maanden na levering is de leverancier verplicht om pro- actief een nieuwe versie van het veiligheidsinformatieblad toe te sturen. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het opvragen van revisies bij de organisatie zelf. VIB’s ouder dan 1 december 2010 zijn volgens Nederlandse Arbeidsinspectie te oud om aan de laatste wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor alle veiligheidsinformatiebladen welke alleen R-zinnen bevatten in plaats van H-zinnen.

Zorgplicht werkgever

De werkgever moet zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever dient er dus voor te zorgen dat alle medewerkers beschikken over de juiste gegevens van stoffen en mengsels en is dan ook medeverantwoordelijk voor de inhoud van het veiligheidsinformatieblad. Controleer daarom de inkomende veiligheidsinformatiebladen voordat je deze deelt met de medewerkers op de werkvloer.

Heb je twijfels over de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Dan kun je het VIB op www.vib-check.nl controleren op juistheid.

Taal van veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad moet verstrekt worden in de officiële taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders is bepaald. Dat is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. In Nederland heeft de Rijksoverheid bepaald dat het veiligheidsinformatieblad beschikbaar moet zijn in het Nederlands voor de medewerkers.

Het in bezit hebben van veiligheidsinformatiebladen in andere talen is niet verplicht. Maar wanneer er binnen de organisatie medewerkers werkzaam zijn met verschillende nationaliteiten kan het hebben van een veiligheidsinformatieblad in bijvoorbeeld de Engelse taal bijdragen aan het verhogen van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Bewaartermijn van veiligheidsinformatiebladen

Vanuit een groot aantal klanten krijgen wij regelmatig de vraag of het verplicht is om oude veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen en mengsels te bewaren. Het is wettelijk niet verplicht om oude versies van het VIB te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand. Hieronder leggen we aan je uit waarom het verstandig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren in het archief.
In de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch van ITIS worden oude versies van het veiligheidsinformatieblad overigens automatisch gearchiveerd. Ons advies om ervoor te zorgen dat veiligheidsinformatiebladen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Artikel 36 van REACH

Iedere fabrikant, importeur, distributeur of downstream-gebruiker is verplicht om van alle stoffen en mengsels alle beschikbare informatie die nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen ten minste 10 jaar te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 36 van REACH. Deze informatie is nodig om de risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Het is niet verplicht om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand om het veiligheidsinformatieblad te gebruiken als naslagwerk. In het veiligheidsinformatieblad staat namelijk alle informatie welke nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen.

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad?

Altijd en overal toegang hebben tot de meest recente informatie over de gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie, bedrijf of instelling? Maak dan net als een groot aantal klanten gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Meer dan 5000 organisaties wereldwijd gingen je voor. Meer weten over de oplossing SOFOS 360 of Chemwatch? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie!

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

7 februari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

23 januari 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Nieuwe SVHC lijst per 23 januari 2024 beschikbaar!

Op dinsdag 23 januari 2024 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een nieuwe versie van de SVHC lijst gepubliceerd. Aan de nieuwe kandidatenlijst zijn vijf nieuwe stoffen toegevoegd. Deze stoffen staan op de nominatie om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, (artikel 59, lid 2) – ( 10)). Bij het gebruik van

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-01-23T20:24:10+00:0017 januari 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven