Health, Safety & Environment

Veiligheidsinformatiebladen op de werkplek; dit moet je weten!

Om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof is het veiligheidsinformatieblad(VIB) natuurlijk onmisbaar. Dit document noemt men op de werkplek ook wel Safety Data Sheet (SDS). Naast informatie over de eigenschappen van de stof bevat dit document ook informatie over de gevaren en risico’s die werken met de gevaarlijke stof met zich meebrengt. Het is dan ook wettelijk verplicht om van alle gevaarlijke stoffen een actueel VIB in bezit te hebben. Maar wat zijn nu de verplichtingen van de leverancier en de werkgever? En wat moet ik met de oude versie van het VIB doen na het ontvangen van een nieuwe versie? Dat en meer deel ik graag met je in dit artikel!

Verplichting leverancier

Iedere fabrikant, leverancier of importeur is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met een zuivere stof of mengsel. Wanneer er sprake is van een update binnen 12 maanden na levering is de leverancier verplicht om pro- actief een nieuwe versie van het veiligheidsinformatieblad toe te sturen. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het opvragen van revisies bij de organisatie zelf. VIB’s ouder dan 1 december 2010 zijn volgens Nederlandse Arbeidsinspectie te oud om aan de laatste wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor alle veiligheidsinformatiebladen welke alleen R-zinnen bevatten in plaats van H-zinnen.

Zorgplicht werkgever

De werkgever moet zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever dient er dus voor te zorgen dat alle medewerkers beschikken over de juiste gegevens van stoffen en mengsels en is dan ook medeverantwoordelijk voor de inhoud van het veiligheidsinformatieblad. Controleer daarom de inkomende veiligheidsinformatiebladen voordat je deze deelt met de medewerkers op de werkvloer.

Heb je twijfels over de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Dan kun je het VIB op www.vib-check.nl controleren op juistheid.

Taal van veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad moet beschikbaar zijn in de taal van de lidstaat. In Nederland moet het veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn in de Nederlandse taal voor de medewerkers. Dit is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. Het in bezit hebben van veiligheidsinformatiebladen in andere talen is niet verplicht. Maar wanneer er binnen de organisatie medewerkers werkzaam zijn met verschillende nationaliteiten kan het hebben van een veiligheidsinformatieblad in bijvoorbeeld de Engelse taal bijdragen aan het verhogen van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Bewaartermijn van veiligheidsinformatiebladen

Vanuit een groot aantal klanten krijgen wij regelmatig de vraag of het verplicht is om oude veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen en mengsels te bewaren. Het is wettelijk niet verplicht om oude versies van het VIB te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand. Hieronder leggen we aan je uit waarom het verstandig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren in het archief.
In de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch van ITIS worden oude versies van het veiligheidsinformatieblad overigens automatisch gearchiveerd. Ons advies om ervoor te zorgen dat veiligheidsinformatiebladen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Artikel 36 van REACH

Iedere fabrikant, importeur, distributeur of downstream-gebruiker is verplicht om van alle stoffen en mengsels alle beschikbare informatie die nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen ten minste 10 jaar te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 36 van REACH. Deze informatie is nodig om de risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Het is niet verplicht om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand om het veiligheidsinformatieblad te gebruiken als naslagwerk. In het veiligheidsinformatieblad staat namelijk alle informatie welke nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen.

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad?

Altijd en overal toegang hebben tot de meest recente informatie over de gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie, bedrijf of instelling? Maak dan net als een groot aantal klanten gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Meer dan 5000 organisaties wereldwijd gingen je voor. Meer weten over de oplossing SOFOS 360 of Chemwatch? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie!

Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie (2023-2026)

25 november 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Publicatie meerjarenplan 2023 -2026 Nederlandse Arbeidsinspectie

Toezicht houden betekent keuzes maken. Prioritering zal gebeuren door arbeidsrisico’s ten opzichte van elkaar te ranken. Binnen een groot aantal bedrijven bestaat nog te vaak een beperkt bewustzijn over de risico’s van gevaarlijke stoffen. Aandacht in de media voor de gezondheidseffecten van PFAS, kwartsstof en chroom-6 heeft het thema gevaarlijke stoffen hoger op de agenda geplaatst. Dat valt te lezen op pagina

Gevaarlijke stoffen in cosmetica; dit wil je weten over nagellak!

14 november 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Gevaarlijke stoffen in cosmetica; dit wil je weten over nagellak!

Dagelijks maken miljarden mensen gebruik van cosmetica producten. Van make-up, producten voor het verzorgen van de huid, tot aan haarverf en nagellak. Wat men vaak niet weet is dat er in een groot aantal soorten nagellak gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Maar als je hier wat langer over nadenkt is het volkomen logisch. Hoe kan het ook anders dat

Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren doe je zo!

11 oktober 2022|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Risicobeoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren doe je zo!

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen dagelijks te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de medewerker. Daarom is het wettelijk verplicht om vooraf te kijken of de blootstelling voorkomen kan worden. Is dat niet mogelijk? Dan dient de werkgever een risicobeoordeling van de gevaarlijke stoffen uit

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2022-08-01T12:31:35+00:001 juni 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven