Health, Safety & Environment

Veiligheidsinformatiebladen op de werkplek; dit moet je weten!

Om veilig te kunnen werken met een gevaarlijke stof is het veiligheidsinformatieblad(VIB) natuurlijk onmisbaar. Dit document noemt men op de werkplek ook wel Safety Data Sheet (SDS). Naast informatie over de eigenschappen van de stof bevat dit document ook informatie over de gevaren en risico’s die werken met de gevaarlijke stof met zich meebrengt. Het is dan ook wettelijk verplicht om van alle gevaarlijke stoffen een actueel VIB in bezit te hebben. Maar wat zijn nu de verplichtingen van de leverancier en de werkgever? En wat moet ik met de oude versie van het VIB doen na het ontvangen van een nieuwe versie? Dat en meer deel ik graag met je in dit artikel!

Verplichting leverancier

Iedere fabrikant, leverancier of importeur is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te leveren aan iedereen die beroepsmatige handelingen verricht met een zuivere stof of mengsel. Wanneer er sprake is van een update binnen 12 maanden na levering is de leverancier verplicht om pro- actief een nieuwe versie van het veiligheidsinformatieblad toe te sturen. Hierna ligt de verantwoordelijkheid voor het opvragen van revisies bij de organisatie zelf. VIB’s ouder dan 1 december 2010 zijn volgens Nederlandse Arbeidsinspectie te oud om aan de laatste wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor alle veiligheidsinformatiebladen welke alleen R-zinnen bevatten in plaats van H-zinnen.

Zorgplicht werkgever

De werkgever moet zorgen voor een goede bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Dat is opgenomen in Artikel 4.1.b van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever dient er dus voor te zorgen dat alle medewerkers beschikken over de juiste gegevens van stoffen en mengsels en is dan ook medeverantwoordelijk voor de inhoud van het veiligheidsinformatieblad. Controleer daarom de inkomende veiligheidsinformatiebladen voordat je deze deelt met de medewerkers op de werkvloer.

Heb je twijfels over de kwaliteit van het veiligheidsinformatieblad? Dan kun je het VIB op www.vib-check.nl controleren op juistheid.

Taal van veiligheidsinformatiebladen

Het veiligheidsinformatieblad moet verstrekt worden in de officiële taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders is bepaald. Dat is opgenomen in Artikel 31(5) van REACH. In Nederland heeft de Rijksoverheid bepaald dat het veiligheidsinformatieblad beschikbaar moet zijn in het Nederlands voor de medewerkers.

Het in bezit hebben van veiligheidsinformatiebladen in andere talen is niet verplicht. Maar wanneer er binnen de organisatie medewerkers werkzaam zijn met verschillende nationaliteiten kan het hebben van een veiligheidsinformatieblad in bijvoorbeeld de Engelse taal bijdragen aan het verhogen van de veiligheidscultuur op de werkvloer.

Bewaartermijn van veiligheidsinformatiebladen

Vanuit een groot aantal klanten krijgen wij regelmatig de vraag of het verplicht is om oude veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen en mengsels te bewaren. Het is wettelijk niet verplicht om oude versies van het VIB te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand. Hieronder leggen we aan je uit waarom het verstandig is om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren in het archief.
In de applicaties SOFOS 360 en Chemwatch van ITIS worden oude versies van het veiligheidsinformatieblad overigens automatisch gearchiveerd. Ons advies om ervoor te zorgen dat veiligheidsinformatiebladen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Artikel 36 van REACH

Iedere fabrikant, importeur, distributeur of downstream-gebruiker is verplicht om van alle stoffen en mengsels alle beschikbare informatie die nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen ten minste 10 jaar te bewaren. Dat is opgenomen in Artikel 36 van REACH. Deze informatie is nodig om de risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te maken om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Het is niet verplicht om oude veiligheidsinformatiebladen te bewaren. Maar het ligt wel voor de hand om het veiligheidsinformatieblad te gebruiken als naslagwerk. In het veiligheidsinformatieblad staat namelijk alle informatie welke nodig is om aan de REACH-verplichtingen te voldoen.

Altijd een up-to-date veiligheidsinformatieblad?

Altijd en overal toegang hebben tot de meest recente informatie over de gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie, bedrijf of instelling? Maak dan net als een groot aantal klanten gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Meer dan 5000 organisaties wereldwijd gingen je voor. Meer weten over de oplossing SOFOS 360 of Chemwatch? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl voor meer informatie!

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

27 maart 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Registratie opslag gevaarlijke stoffen doe je zo!

Gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van de werknemers. Ook kunnen er risico’s bestaan of ontstaan bij de opslag daarvan. De gevaarlijke stoffen zijn vaak aanwezig op meerdere plekken binnen het bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn het magazijn, de werkplek en het afvaldepot. Bij de opslag is het dan ook verplicht om je aan de

Potentiële ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

7 februari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 7 februari 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

27 januari 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Neurotoxische stoffen herkennen op de werkplek doe je zo!

Onlangs heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie in het Meerjarenplan 2023-2026 aangekondigd dat zij in de komende jaren extra aandacht zullen hebben voor het gebruik van neurotoxische stoffen. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot aantasting van de zenuwen in handen, armen, voeten en benen. Maar kan ook leiden tot schade aan

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-01-18T12:01:52+00:0017 januari 2023|HSE Solutions|
Terug naar boven