29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en benzeen. Meer weten over Zeer Zorgwekkende Stoffen en het beleid in Nederland? Lees dan snel verder!

Beleid Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland

In Nederland richt het beleid zich op het weren van Zeer Zorgwekkende Stoffen uit de leefomgeving. Deze stoffen worden met voorrang vanuit de overheid aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Het is verplicht om voor deze stoffen op zoek te gaan naar een minder schadelijk alternatief. Wanneer dat niet mogelijk is moet men er alles aan doen om de uitstoot te beperken tot het minimum. Ook is het wettelijk verplicht om elke 5 jaar te toetsen of de maatregelen verder aangescherpt kunnen worden om de uitstoot (nog) verder te beperken. Tot slot is het ook verplicht om de route (lucht, water, grond) van uitstoot te registreren.

De nieuwe ZZS lijst per 29 januari 2024

Het RIVM heeft als streven om de ZZS lijst minstens tweemaal per jaar te voorzien van een update. Sinds de vorige versie van 25 september 2023 zijn er 53 nieuwe stoffen toegevoegd aan de ZZS lijst. Maak je gebruik van stoffen met een vermelding op de ZZS lijst van het RIVM? Vergeet dan niet om op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven of maatregelen te treffen om de uitstoot te beperken. Download hier de Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst van het RIVM, versie van 29 januari 2024.

Recente wijzigingen ZZS lijst per 25 januari 2024

Op 25 januari 2024 heeft het RIVM in totaal 26 wijzigingen doorgevoerd op de totale lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hieronder een overzicht van de stoffen die zijn toegevoegd op deze datum:

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Datum van toevoeging
68953-84-4 273-227-8 1,4-benzeendiamine, N,N’-gemengde fenyl- en tolylderivaten 25-01-2024
27177-01-1 17-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol 25-01-2024
3147-75-9 221-573-5 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol 25-01-2024
119344-86-4 438-340-0 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylfenyl)methyl]-1-[4-(morfoline-4-yl)fenyl]-1-butanon 25-01-2024
85005-55-6 284-987-5 2-(isononylfenoxy)ethanol 25-01-2024
27986-36-3 248-762-5 2-(nonylfenoxy)ethanol 25-01-2024
27176-93-8 248-291-5 2-[2-(nonylfenoxy)ethoxy]ethanol 25-01-2024
27177-03-3 248-292-0 20-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 25-01-2024
42173-90-0 255-695-5 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 25-01-2024
65455-72-3 29-(isononylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosan-1-ol 25-01-2024
27177-08-8 248-294-1 29-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol 25-01-2024
91648-64-5 293-926-1 3,6,9,12-tetraoxatetradecaan-1-ol, 14-(4-nonylfenoxy)-, vertakt 25-01-2024
1478-61-1 216-036-7 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol 25-01-2024
57321-10-5 260-678-0 44-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42-tetradecaoxatetratetracontanol 25-01-2024
822-36-6 212-497-3 4-methylimidazool 25-01-2024
59-89-2 627-564-6 4-nitrosomorfoline 25-01-2024
577705-90-9 479-100-5 benzyl(diëthylamino) difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat 25-01-2024
75768-65-9 278-305-5 benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl)ethylideen]bis [fenol] (1:1) 25-01-2024
3896-11-5 223-445-4 bumetrizool 25-01-2024
18755-43-6 242-555-3 dimethylpropylfosfonaat 25-01-2024
68512-30-1 270-966-8 fenol, methylstyrenaat 25-01-2024
701-135-4 mengsel van 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis((2,3-epoxypropoxy)methyl)butaan en 1-(2,3-epoxypropoxy)-2-((2,3-epoxypropoxy) methyl)-2-hydroxymethylbutaan 25-01-2024
947-368-7 mengsel van 4,4′- [2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyltrifenylfosfonium, zout met 4,4′-[2,2,2-trifluor- 1-(trifluormethyl)ethylideen] difenol (1:1) 25-01-2024
943-265-6 mengsel van 4,4′-[2,2,2-trifluor-1-(trifluormethyl) ethylideen]difenol en benzyl (diëthylamino)difenylfosfonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-(4-hydroxyfenyl)propaan-2-yl] fenolaat (1:1) 25-01-2024
99-97-8 202-805-4 N,N,4-trimethylaniline 25-01-2024
700-960-7 oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol 25-01-2024

Recente wijzigingen ZZS lijst per 26 januari 2024

Op 26 januari 2024 heeft het RIVM in totaal 1 wijziging doorgevoerd op de totale lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hieronder een overzicht van de stof die is toegevoegd op deze datum:

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Datum van toevoeging
12139-21-8 monteponiet 26-01-2024

Recente wijzigingen ZZS lijst per 29 januari 2024

Op 29 januari 2024 heeft het RIVM in totaal 26 wijzigingen doorgevoerd op de totale lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Hieronder een overzicht van de stoffen die zijn toegevoegd op deze datum:

CAS-nummer EG-nummer Nederlandse stofnaam Datum van toevoeging
65455-69-8 265-785-6 20-(isononylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 29-01-2024
62314-22-1 263-502-0 (2-hydroxypropyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoaat 29-01-2024
24593-34-8 246-332-1 2-ethylhexaanzuur, cerium zout 29-01-2024
7329-33-1 230-822-7 2-ethylhexaanzuur, chroomzout 29-01-2024
19583-54-1 243-169-8 2-ethylhexaanzuur, ijzerzout 29-01-2024
3164-85-0 221-625-7 2-ethylhexaanzuur, kaliumzout 29-01-2024
22221-10-9 244-846-0 2-ethylhexaanzuur, koperzout 29-01-2024
15956-58-8 240-085-3 2-ethylhexaanzuur, mangaan zout 29-01-2024
34041-09-3 251-807-1 2-ethylhexaanzuur, molybdeenzout 29-01-2024
38584-87-1 254-020-1 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2,2′,2”-nitrilotriethanol (1:1) 29-01-2024
74931-55-8 278-031-6 2-ethylhexaanzuur, verbinding met 2-aminoethanol (1:1) 29-01-2024
58823-74-8 261-460-8 2-ethylhexaanzuur, verbinding met tributylamine (1:1) 29-01-2024
85203-81-2 286-272-3 2-ethylhexaanzuur, zinkzout, basisch 29-01-2024
22464-99-9 245-018-1 2-ethylhexaanzuur, zirconium zout 29-01-2024
67874-71-9 267-499-7 bismut tris(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
136-51-6 205-249-0 calcium bis(2-ethylhexaanzuur) 29-01-2024
56797-01-4 260-386-3 cerium tris(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
136-52-7 205-250-6 kobalt bis(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
91782-60-4 295-032-7 kobalt, boraat 2-ethylhexanoaat complexen 29-01-2024
13434-24-7 236-562-0 mangaan bis(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
2457-02-5 219-536-3 strontium bis(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
301-10-0 206-108-6 tin bis(2-ethylhexanoaat) 29-01-2024
5035-67-6 225-726-7 tributyl[(2-ethylhexanoyl)oxy]stannaan 29-01-2024
170275-23-7 807-672-1 triethylmethylammonium 2-ethylhexanoaat 29-01-2024
51136-86-8 257-004-2 tris(2-ethylhexaanzuur), tri-anhydride met boorzuur 29-01-2024

Meer informatie over ZZS

Meer weten over het beleid op Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland? Op welke manier je deze stoffen kan weren? Of weten welke maatregelen er nodig zijn om de uitstoot van deze stoffen te beperken tot het minimum? Breng dan een bezoek aan de ZZS pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De oplossingen van ITIS

Het kan lastig zijn om bij te houden welke stoffen (op dit moment 2110 stoffen) een ZZS classificatie hebben in Nederland. Zeker omdat de ZZS lijst per jaar meerdere keren door het RIVM wordt bijgewerkt. Om die reden maken onze klanten gebruik van SOFOS 360 of Chemwatch. Met behulp van deze applicatie weten zij altijd welke stoffen of producten geclassificeerd zijn als Zeer Zorgwekkende Stof. Hierdoor kunnen zij de juiste maatregelen treffen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen op de werkplek.

Hulp nodig of de meest recente Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst ontvangen in Excel? Of ons E-book met daarin het beleid van Zeer Zorgwekkende Stoffen ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@itis.nl of meld je aan voor de HSE nieuwsbrief van ITIS.

Strengere regels voor reprotoxische stoffen op de werkplek

21 mei 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Europese Unie introduceert strengere regels voor werken met reprotoxische stoffen

De Europese Unie heeft onlangs de richtlijn voor chemische stoffen aangepast. De strengere regels bij werken met stoffen die kanker of schade aan het DNA kunnen veroorzaken gelden nu ook voor reprotoxische stoffen. In Nederland is het verplicht deze nieuwe richtlijn op te nemen in de nationale regelgeving. Om die reden zijn er aanpassingen opgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit

Papieren rietjes zijn vaak niet zo onschuldig als gedacht!

24 april 2024|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Papieren rietjes bevatten vaak PFAS, dus niet zo onschuldig als gedacht!

In de Europese Unie geldt sinds 3 juli 2021 een verbod op plastic wegwerpartikelen. Naast borden, bestek en wattenstaafjes vinden we ook geen plastic rietjes meer in de winkels. Als duurzaam alternatief maken we massaal gebruik van de papieren variant. Maar zijn papieren rietjes wel echt beter voor onze gezondheid en het milieu? Ze zijn niet alleen

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 29 januari 2024

29 januari 2024|HSE Solutions|

29-01-2024

Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen lijst per 29 januari beschikbaar

Het RIVM heeft op 29 januari 2024 de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu, omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2024-02-16T10:30:44+00:0029 januari 2024|HSE Solutions|
Terug naar boven