Health, Safety & Environment

Herziening REACH en CLP; dit moet je weten

In 2030 moet Europa de uitstoot van CO2 met 55% terugbrengen ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft de Europese Unie ook het doel om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden. Dat is opgenomen in de Europese Green Deal welke betrekking heeft op alle sectoren van de economie. Binnen de Green Deal is voor de chemische industrie de Chemicals Strategy for Sustainability (CSS) uitgewerkt, een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. Hierin staat ook een herziening van REACH en CLP. Deze verordeningen zijn de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van chemische stoffen binnen de EU. Dat en meer lees je in dit artikel.

Herziening REACH & CLP

Onlangs is bekend geworden dat de Europese Commissie de herziening van REACH en CLP heeft uitgesteld tot eind 2023. En daarmee dus ook de uitvoering van haar nieuwe strategie voor duurzame chemische stoffen. Maar met de intrede van deze herziening staat de chemische industrie binnen Europa voor grote uitdagingen en het doen van enorme investeringen. Zo moeten duizenden chemische producten geherformuleerd worden of vervangen voor duurzamere alternatieven. Er zal binnen de CLP-verordening een belangrijke wijziging plaatsvinden. De Europese Commissie heeft namelijk aangekondigd dat men van plan is om nieuwe gevarenklassen toe te voegen voor stoffen met onderstaande eigenschappen:

 • Endocrine Disruptors (ED);
 • Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT);
 • very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB);
 • Persistent, Mobile and Toxic (PMT);
 • very Persistent and very Mobile (vPvM).

Ingrijpende gevolgen voor de chemische industrie

Vooralsnog is de herziening van REACH en CLP dus uitgesteld tot eind 2023. Maar wanneer het moment daar is zal de nieuwe Europese Wetgeving naar verwachting duizenden stoffen raken. En daarmee dus ook een groot aantal bedrijven in de chemische industrie. Naast het herformuleren of vervangen van chemische stoffen zullen ook de labels op verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en REACH-registratiedossiers voorzien moeten worden van een update. Naast stoffen en bedrijven in de chemische industrie zal de nieuwe wetgeving ook ingrijpende gevolgen hebben voor andere sectoren binnen de EU. Zo is Europa ook een belangrijke leverancier van alle verwerkende industrieën en essentiële en strategische waardeketens. Denk hierbij aan farmaceutica, elektronica, elektronica, EV-batterijen en boutmaterialen. Ook deze bedrijven krijgen te maken met wijzigingen en een groot aantal nieuwe maatregelen waar men zich aan dient te houden.

Hieronder nog een aantal overige maatregelen die vallen onder de EU Green Deal:

 • Alle verpakkingen moeten tegen 2023 volledig recyclebaar zijn;
 • Gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet drastisch omlaag;
 • Bedrijven worden beboet wanneer zij zich onterecht profileren als groen;
 • Verbouwen van meer biologisch voedsel;
 • Tegen 2030 moet de productie van staal CO2-neutraal zijn;
 • Vanaf 2030 mogen de textiel- en plasticsector geen gebruik meer maken van microplastics.

Hulp nodig?

Jezelf alvast goed voorbereiden op de herziening van REACH en CLP? Dan komen wij graag met je in contact zodat wij jou meer kunnen vertellen over de mogelijkheden om bijvoorbeeld de veiligheidsinformatiebladen te voorzien van een update. Binnen enkele minuten een veiligheidsinformatieblad opstellen conform REACH? Of het opstellen van een veiligheidsinformatieblad volledig uitbesteden? Laat het ons weten via info@itis.nl.

Bronnen: VNCI, Europa.nu, Echa.europa.eu en Arboportaal

Potentiële ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

4 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Potentiele ZZS lijst per 4 oktober 2023 beschikbaar!

Naast de lijst van zeer zorgwekkende stoffen is er ook een potentiële lijst van zeer zorgwekkende stoffen (PZZS). Dit zijn stoffen welke mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar zijn nog niet als ZZS geïdentificeerd. De reden daarvan kan zijn dat bepaalde gegevens van de stof of het mengsel nog ontbreken, of omdat de evaluatie van beschikbare gegevens nog moet

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober; dit zijn de kandidaten!

3 oktober 2023|HSE Solutions|

Health, Safety & Environment

Mogelijke uitbreiding SVHC-lijst op 16 oktober

Veilig werken met gevaarlijke stoffen begint met het weten waar je mee te maken hebt. Het is belangrijk om jezelf voor gebruik van gevaarlijke stoffen te informeren over de risico’s voor jouw gezondheid en het milieu. Wanneer je dat niet doet kan werken met een gevaarlijke stof leiden tot onomkeerbare gevolgen voor jouw eigen gezondheid of het milieu. Om deze stoffen te

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 september 2023 beschikbaar

26 september 2023|HSE Solutions|

25-09-2023

Nieuwe zeer zorgwekkende stoffen lijst per 24 april beschikbaar

Het RIVM heeft op 25 september jl. de totale ZZS lijst bijgewerkt. De afkorting ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Op deze lijst staan stoffen welke gevaarlijk zijn voor de mens of het milieu omdat ze kunnen leiden tot kanker of de voortplanting verstoren. Ook kunnen deze stoffen zich ophopen in de voedselketen. Voorbeelden van zeer zorgwekkende stoffen zijn lood, koper en

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de hse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van arbo, veiligheid en milieu

*Verplicht veld
2023-01-04T09:34:08+00:006 december 2022|HSE Solutions|
Terug naar boven